Bedrijfsstrategie koppelen aan reële ontwikkeling

"Efficiëntie betekent dingen goed doen. Effectiviteit is de juiste dingen doen." - Peter Drucker

Martin Suntinger Door Martin Suntinger
Onderwerpen zoeken

Een goed afgestemd agile proces op teamniveau is de basis voor efficiënte agile softwareontwikkeling. Maar om effectief te zijn en de gewenste markt- en bedrijfsdoelen te bereiken, is het essentieel om het dagelijkse werk van een team in overeenstemming te brengen met de strategische doelen van een organisatie.

In dit artikel bekijken we hoe we de uitvoering van teams kunnen koppelen aan bedrijfsstrategieën zodat de flexibiliteit van de hele organisatie wordt gemaximaliseerd.

Bedrijfsdoelen verbinden met agile ontwikkeling

De sleutel tot het afstemmen van de bedrijfsstrategie op wat er in de frontlinie van ontwikkeling gebeurt, is het duidelijk definiëren van thema's, doelen en statistieken.

  • Thema's zijn grote gebieden van gerelateerd werk, gedefinieerd over een bepaalde periode en gericht op een bepaald resultaat. Een thema zou bijvoorbeeld het stroomlijnen van een winkelwagentje in de komende twee kwartalen kunnen zijn. Thema's zijn een belangrijk referentiekader voor teams. Ze fungeren als controle of hun werkzaamheden bijdraagt aan de voortgang van bedrijfsinitiatieven. Door werkzaamheden per thema te beheren, kan het management ook begrijpen of er voldoende middelen zijn toegewezen om succesvol te kunnen zijn, of dat thema's onvoldoende gefinancierd zijn.
  • Doelen en statistieken definiëren een gewenste, concrete en meetbare toekomstige status. Bij agile portfoliomanagement geven algemene doelen context aan thema's en kunnen ze worden opgedeeld in subdoelen om meetbare acties op alle niveaus binnen de organisatie te stimuleren. Bijvoorbeeld een vermindering van 20% in niet afgerekende winkelmandjes.
Tips voor effectieve thema's, doelen en statistieken
  • Richt de aandacht op maar een paar duidelijk gedefinieerde thema's. Minder is meer. (Vijf of minder is ideaal.)
  • Zorg ervoor dat iedereen binnen de organisatie de huidige kernthema's kan benoemen.
  • Stel één primair doel per thema en meet dat doel aan de hand van één belangrijke statistiek.
  • Stem bedrijfsbrede doelen af voor elk niveau binnen de organisatie om de bedrijfsstrategie te ondersteunen.
  • Stel agressieve, maar haalbare doelen.

Als thema's, doelen en statistieken op het hoogste niveau worden gedefinieerd, kunnen afdelingen en teams hun specifieke subdoelen, en uiteindelijk hun belangrijkste initiatieven, afleiden van de thema's. Aan de hand van subdoelen en belangrijke initiatieven kunnen productkenmerken en/of projecten gedefinieerd worden. Als gevolg hiervan moet elk softwareteam weten hoe elke afzonderlijke taak bijdraagt aan doelen en thema's. Met andere woorden: waarom het belangrijk is voor de algemene strategie.

Het kader hierboven dient twee doelen:

  • Het richt de aandacht op wat het belangrijkst is en voorkomt verspilling van hulpmiddelen aan zaken die geen prioriteit hebben.
  • Het biedt de context die individuele teamleden nodig hebben om elke dag de juiste beslissingen te nemen.

Een organisatie kan geen doelen bereiken zonder middelen te bundelen en te concentreren. Bovendien nemen individuen, ongeacht de werkzaamheden, elke dag talloze beslissingen over hoe taken worden uitgevoerd. Uiteindelijk kunnen en mogen managers zich niet bemoeien met deze beslissingen op microniveau. Het management kan alleen de juiste informatie en omgeving bieden om individuen in het belang van de algemene doelen te laten handelen.

Tip van pro's:

Er zijn veel verschillende kaders die verschillende terminologieën gebruiken voor vergelijkbare doeleinden. OKR's (doelstellingen en belangrijkste resultaten) zijn een voorbeeld van een populair en wijdverbreid kader. Praktisch gezien zijn wij van mening dat efficiënte uitvoering belangrijker is dan kader of terminologie, en geven we het ene niet de voorkeur boven de andere.

Leerpunten en volgende stappen

Dagelijkse ontwikkeling koppelen aan bedrijfsstrategie is een wederkerig proces. Als je het top-down bekijkt, is het essentieel om grenzen en focusgebieden te stellen waar teams in kunnen werken (ook wel "de sandbox omkaderen"). Deze aandachtsgebieden zijn rechtstreeks afgeleid van het bedrijfsplan en de overkoepelende bedrijfsstrategie. Elk aandachtsgebied moet een duidelijk gedefinieerd, meetbaar einddoel hebben. Zorg er bottom-up voor dat iedereen weet aan welke thema's en doelen elke taak bijdraagt. Geef het aan als dit onduidelijk is, omdat dit duidt op een onjuiste afstemming op de doelen of een gebrek aan focus.

De roadmap is een goede plek om te beginnen, vooral als het implementeren van thema's en doelen je lastig lijkt. De roadmap dwingt producteigenaren om serieus na te denken over hoe epics en userstory's bijdragen aan de bedrijfsstrategie en of bepaalde werkgebieden belangrijk zijn. Thema's helpen ook bij het volgen van investeringen in middelen bij het begin van het project. Volg de investeringen in alle nieuwe thema's op de roadmap om ervoor te zorgen dat alle thema's goed worden gefinancierd en niet gedoemd zijn te mislukken.

Het geheim is over het algemeen om voortdurende gesprekken en reflectie over het werk te bevorderen en langzaam naar een doel op langere termijn te werken in plaats van de dagelijkse tactische werkzaamheden uit te voeren.