Gids over backlogverfijning

'Verfijnd' wordt voornamelijk gezegd over goede wijnen, klassieke auto's en Scandinavische meubels. Maar kun je je backlog ook verfijnd noemen?

Max Rehkopf Door Max Rehkopf
Onderwerpen zoeken

In de Dikke Van Dale wordt 'verfijnen' gedefinieerd als iets 'fijner maken'. Doe jij dat ook met je backlog? Of vind jij het genoeg als alles gewoonweg werkt? In deze gids over backlogverfijning leer je de stappen en best practices die je nodig hebt om je backlog te verfijnen en te veranderen in iets waar je trots op bent.

Wat is backlogverfijning?

Backlogverfijning is het proces waarbij je de productbacklog beoordeelt, rangschikt en bewerkt. Verfijning van de backlog is een belangrijk hulpmiddel in je productontwikkelingsproces, omdat het je ontwikkelingsteam helpt om alleen de functies en functionaliteiten te ontwikkelen die de klant wil en die het bedrijf nodig heeft. Backlogverfijning is een voortdurend proces dat wordt ondersteund door de producteigenaar, de productmanagers, de scrummaster en vertegenwoordigers van het ontwikkelingsteam.

Backlog-grooming versus backlogverfijning

Er is geen verschil tussen backlog-grooming en backlogverfijning. Deze termen worden allebei gebruikt. Backlogverfijning is de laatste jaren steeds populairder geworden en is nu in veel teams een bekende term. Hoewel je misschien nog steeds soms 'backlog-grooming' hoort, lijkt agile backlogverfijning de standaardterm in de sector te zijn.

Backlogverfijning versus sprintplanning

Sprintplanning en backlogverfijning zijn afhankelijk van elkaar. Backlogverfijning zorgt ervoor dat alle opgedane kennis, klantinzichten en bedrijfswaarden terug te zien zijn in de backlog. Bij sprintplanning haalt het ontwikkelingsteam werktaken uit de backlog om deze te leveren tijdens de volgende sprint. Voor sprintplanning is een verfijnde backlog nodig en dankzij backlogverfijning komen de taken met de hoogste prioriteit aan bod tijdens de volgende sprint. Producteigenaren moeten er vóór elke vergadering over de sprintplanning voor zorgen dat de productbacklog is verfijnd.

Best practices voor backlogverfijning

Zodra de backlog groter wordt, moeten producteigenaren de backlog groeperen in items op korte en lange termijn. Items op korte termijn moeten volledig worden uitgewerkt, voordat ze als zodanig worden gelabeld. Dit betekent dat er volledige userstory's zijn opgesteld, samenwerking met ontwerp en ontwikkeling is uitgezocht en schattingen van ontwikkeling zijn gemaakt. Items op langere termijn kunnen een beetje vaag blijven, hoewel het een goed idee is om een ruwe schatting van het ontwikkelingsteam te krijgen om ze te helpen prioriteren.

Vergadering over backlogverfijning

Teams zijn van mening dat backlogverfijning vooral succesvol is wanneer er tijdens regelmatige vergaderingen samen aan wordt gewerkt. De backlogverfijning moet vóór elke vergadering over de sprintplanning wordt uitgevoerd. Deze vindt doorgaan elke twee weken plaats. De meeste teams hebben ongeveer 30 minuten nodig om het proces te doorlopen. De backlog wordt beheerd door de producteigenaar en backlogverfijning gebeurt ook tussendoor naarmate de producteigenaar meer leert en de feedback van klanten en het bedrijf integreert.

Wat gebeurt er tijdens een vergadering over backlogverfijning?

Backlogverfijning is gericht op issues aanpassen, inschatten en rangschikken. Aanpassingen kunnen kleine dingen zijn, zoals beschrijvingen en grote bewerkingen toevoegen, zoals issues splitsen of samenvoegen. Schattingen toevoegen gebeurt vaak bij backlogverfijning met behulp van het ontwikkelingsteam. Tot slot helpt het ontwikkelingsteam door de backlog op een duidelijke, overzichtelijke manier te rangschikken. Zo weet het team welke taak de hoogste prioriteit heeft.

Wie organiseert de vergadering over backlogverfijning en wie is aanwezig?

De vergaderingen over backlogverfijning worden georganiseerd door de producteigenaar. Naast de producteigenaar worden de bijeenkomsten bijgewoond door productmanagers, de scrummaster en ten minste één vertegenwoordiger van het ontwikkelingsteam. Niet alle teamleden hoeven aanwezig te zijn, maar het is belangrijk dat er minstens één vertegenwoordiger van de ontwikkelaars en de QA aanwezig is.

Stappen van backlogverfijning

Open je tool voor projectbeheer, zoals Jira, en ga naar de backlog. In de backlogweergave kun je de issues naar een ingeschatte volgorde van prioriteit slepen. De issues die bovenaan de backloglijst staan, moeten relevante gegevens bevatten, zoals tijdsinschattingen en de uitvoerder, zodat ze klaar staan voor de volgende sprint. Verwijder dubbele issues en verdeel het werk indien nodig in subtaken. Voordat je afsluit, moet je je prioriteitsrangschikking bevestigen. De backlog met prioriteiten bepaalt de focus van je volgende sprintplanningsvergadering.

Verbeterd backlogbeheer met Jira

Met Jira kun je de backlog eenvoudig verfijnen. Producteigenaren kunnen in één oogopslag een schatting maken van de backlog, deze rangschikken en verfijnen.

Hierna
kanban