16 KPI's voor productmanagement en hoe je ze kunt volgen

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

In de dynamische wereld van productmanagement hangt de mogelijkheid om naar succes te navigeren af van een essentieel kompas: kritieke prestatie-indicatoren (KPI's). KPI's voor productmanagement zijn statistieken die het succes van een product kwantificeren. Ze zijn de leidraad voor elke strategische beslissing en zorgen voor aansluiting bij de projectdoelen.

Van het meten van de financiële gezondheid tot het meten van gebruikerstevredenheid en het optimaliseren van het productontwikkelingsproces: KPI's verlichten de weg naar uitmuntende producten. In deze blogpost worden methoden besproken om KPI's voor productmanagement bij te houden. Ook worden de voordelen ervan benadrukt, waaronder datagestuurde besluitvorming en een benadering waarbij de gebruiker centraal staat.

Wat zijn KPI's voor productmanagement?

KPI's voor productmanagement meten de prestaties en het succes van producten. Met behulp van hun inzichten kan een productmanager weloverwogen beslissingen nemen, effectief prioriteiten stellen en doelstellingen voor productontwikkeling bereiken.

16 KPI's voor productmanagement en hoe je ze kunt volgen

Drie kerncategorieën van KPI's zijn de leidraad voor succes op het gebied van productmanagement. KPI's voor bedrijfsprestaties zijn gericht op financiële gezondheid. KPI's voor klant- en gebruikersbetrokkenheid zijn gebaseerd op tevredenheid en loyaliteit. KPI's voor productontwikkeling beoordelen de efficiëntie.

Samen helpen deze KPI's om financiële stabiliteit te bereiken, om strategieën te ontwikkelen waarin de gebruiker centraal staat en om de ontwikkeling van Agile te beheren.

KPI's voor bedrijfsprestaties

KPI's voor bedrijfsprestaties bieden cruciale inzichten in de winstgevendheid en duurzaamheid van een product.

Volg deze KPI's om het financiële succes van je product te meten:

 • Bruto-omzet bestaat uit de totale inkomsten die worden gegenereerd uit de verkoop van producten.
 • Netto-omzet bestaat uit de resterende inkomsten na aftrek van alle bedrijfskosten. Het geeft je een idee van de algemene verkoopprestaties van je product.
 • Brutomarge is het percentage van de inkomsten dat overblijft na de berekening van de kosten van verkochte goederen. Het geeft inzicht in hoe efficiënt een product of bedrijf de directe productiekosten beheert.
 • Nettomarge is een winstgevendheidsratio. Het berekent het percentage van de inkomsten dat overblijft na aftrek van alle bedrijfskosten. Het is een cruciale indicator voor winstgevendheid en financiële gezondheid.

De bruto- en netto-omzet tonen de gegenereerde omzet, terwijl de bruto- en nettomarge duiden op winstgevendheid. Het veronachtzamen van deze KPI's kan leiden tot een verkeerde financiële afstemming en gemiste groeimogelijkheden.

KPI's voor klant- en gebruikersbetrokkenheid

KPI's voor klant- en gebruikersbetrokkenheid zijn de reddingslijnen die een product verbinden met zijn publiek.

De volgende KPI's geven inzicht in gebruikerstevredenheid, behoud en klantervaring:

 • Conversieratio is het percentage gebruikers dat een gewenste actie onderneemt, zoals een registratie of aankoop.
 • Klantbehoudpercentage is het deel klanten dat je product blijft gebruiken.
 • Kosten voor klantenwerving (CAC) zijn de kosten om een nieuwe klant te werven.
 • Levenswaarde klant (CLV) is de verwachte omzet die een klant tijdens zijn leven genereert.
 • Net promoter score (NPS) met de klanttevredenheid en loyaliteit op lange termijn. Bereken dit door een enquête uit te voeren waarin klanten worden gevraagd: 'Hoe waarschijnlijk is het dat je ons product of onze service aanbeveelt aan een vriend of collega, op een schaal van 0-10?'
 • Gemiddelde omzet per gebruiker (ARPU) berekent het gemiddelde inkomen dat elke gebruiker binnen een bepaalde periode genereert.
 • Percentage klantverloop is het percentage klanten dat stopt met het gebruik van je product.
 • Maatregelen voor klanttevredenheid omvatten enquêtes of gesprekken met klanten waarin hen wordt gevraagd hun tevredenheid te beoordelen of kwalitatieve feedback te geven.

Met behulp van statistieken, zoals CAC en CLV, worden klantrelaties geoptimaliseerd, terwijl ARPU en het percentage klantverloop de betrokkenheid van gebruikers benadrukken. Je kunt functies prioriteren met NPS. Door deze KPI's te monitoren, blijven gebruikers betrokken, tevreden en loyaal.

KPI's voor productontwikkeling

KPI's voor productontwikkeling beoordelen de efficiëntie en effectiviteit van ontwikkelingsprocessen. Maar verwar deze statistieken niet met productanalyses. KPI's voor productontwikkeling zijn gericht op ontwikkelingsefficiëntie, terwijl productanalyses zich richten op gebruikersgedrag, functieprestaties en algemeen productsucces. Ze bieden een bredere kijk die verder gaat dan het ontwikkelingsproces.

Door deze KPI's te volgen, kun je de ontwikkelingsinspanningen optimaliseren, zodat je product flexibel blijft en inspeelt op de marktvraag.

Concentreer je op de volgende KPI's om een efficiënte productontwikkeling te garanderen:

 • Time-to-market is de tijd die nodig is om een nieuwe functie of product te ontwikkelen en te lanceren, meestal berekend in dagen, weken of maanden. Het omvat de volledige ontwikkelingscyclus, van concept en planning tot testen en implementatie.
 • Defectdichtheid is het aantal defecten, problemen of bugs in de code van je product gedeeld door de grootte of complexiteit van de codebase.
 • De implementatiegraad van functies verwijst naar hoe snel gebruikers nieuwe functies implementeren. Het is meestal een percentage dat het deel van het gebruikersbestand weergeeft dat de functie is gaan gebruiken.
 • Teamtempo is het tempo waarin je ontwikkelingsteam werk levert. Je stelt dit vast door Agile methoden te gebruiken, met name binnen het Scrumframework, gedurende vastgestelde tijdsperioden, bekend als sprints of iteraties. Teamtempo helpt je bij het inschatten van toekomstige werkzaamheden en projectplanning.

Elk van deze KPI's biedt waardevolle inzichten in verschillende aspecten van het productontwikkelingsproces en de teamprestaties. Als je ze verwaarloost, kan dat leiden tot inefficiënte ontwikkeling en langere releasecycli, wat gevolgen heeft voor het concurrentievermogen en de klanttevredenheid. Het volgen van deze KPI's helpt om de flexibiliteit en kwaliteit van de productontwikkeling te behouden.

De juiste KPI kiezen voor je productstrategie

KPI's vormen beslissingen en toewijzing van middelen. Het is cruciaal om de beste KPI's voor productmanagement te selecteren voor het afstemmen van je strategie op de productdoelstellingen en de bedrijfsmissie. KPI's moeten een afspiegeling zijn van onmiddellijke prioriteiten en moeten evolueren met behulp van regelmatige input van het team.

Voor nieuwe productmanagers kan dit de meest uitdagende stap zijn. Houd bij het kiezen van KPI's rekening met hun meetbaarheid, relevantie voor bedrijfsdoelstellingen, beschikbaarheid van gegevens, benchmarken ten opzichte van industrienormen en kostenefficiëntie.

Verzamel input van het team over KPI's door middel van vergaderingen, brainstormsessies, enquêtes en multifunctionele samenwerking. Geef gezamenlijk prioriteit aan KPI's en zorg voor doorlopende feedbackmechanismen. Documenteer beslissingen voor transparantie en toekomstig gebruik. Monitor ze en pas ze in de loop van de tijd aan. Bedrijfsprioriteiten kunnen veranderen en KPI's moeten relevant blijven.

KPI's voor productmanagement effectief volgen

De juiste tools kunnen je helpen om de KPI's van je project te volgen. Jira Product Discovery stelt productteams in staat om ideeën te verzamelen en te organiseren in een gecentraliseerde tool en om prioriteiten te stellen op basis van de impact. Jira Product Discovery integreert ook met Jira, waardoor rapporteren in Jira Software naadloos verloopt.

Met Jira Product Discovery kun je:

 • Het verzamelen en rapporteren van gegevens automatiseren: stel automatiseringsregels in om gegevens te verzamelen en te rapporteren in Jira Product Discovery. Configureer Jira om automatisch gegevens te verzamelen uit verschillende bronnen, zoals feedback van klanten, functieaanvragen of voortgang van de ontwikkeling.
 • Een KPI-dashboard ontwikkelen: maak een speciaal KPI-dashboard aan met aanpasbare diagrammen, grafieken of tabellen. Geef teamleden en belanghebbenden toegang tot dit dashboard om KPI's te monitoren en trends te identificeren.
 • KPI-resultaten communiceren aan belanghebbenden: gebruik de communicatiefuncties van Jira om je team en belanghebbenden te informeren over de voortgang en prestaties van de KPI's. Automatiseer meldingen of rapporten zodat ze met regelmatige intervallen worden verzonden of zodat ze worden verzonden wanneer specifieke KPI-mijlpalen ze activeren.

Deze aanpak stroomlijnt je workflow en zorgt ervoor dat je strategieën zijn afgestemd op je KPI's, waardoor een succesvoller en gegevensgestuurd productmanagementproces wordt bevorderd.

Uitdagingen bij het meten van KPI's voor productmanagement

Het meten van KPI's in productmanagement brengt uitdagingen met zich mee.

De eerste uitdaging is ervoor zorgen dat de KPI's zijn afgestemd op de algemene bedrijfsdoelstellingen. Daarom moet je duidelijk doelstellingen definiëren en alleen KPI's kiezen die daar rechtstreeks aan bijdragen. Zorg voor een sterke verbinding tussen de gekozen KPI's en de bedrijfsmissie.

Een andere veelvoorkomende uitdaging is het handhaven van de nauwkeurigheid en beschikbaarheid van gegevens. Los dit op door te investeren in tools voor gegevensbeheer en validatie. Controleer en schoon de gegevensbronnen regelmatig op om consistentie te garanderen en fouten te verminderen.

Het gebruik van de juiste statistieken is essentieel voor het effectief volgen van KPI's, maar dat is niet altijd eenvoudig. Kies KPI's die specifiek, meetbaar en uitvoerbaar zijn. Raadpleeg belanghebbenden om te bepalen welke statistieken er het meest toe doen.

Tot slot kan het moeilijk zijn om een consistent proces voor gegevensverzameling op te zetten. Standaardiseer methoden voor gegevensverzameling en maak waar mogelijk gebruik van automatisering. Zorg ervoor dat iedereen dezelfde procedures volgt, zodat je gegevens consistent en betrouwbaar zijn.

Door deze uitdagingen aan te gaan, kun je de nauwkeurigheid en relevantie van je KPI-meting verbeteren.

Jira Product Discovery helpt teams om KPI's te behalen

Jira Product Discovery helpt productteams bij het behalen en volgen van hun KPI's voor productmanagement. Het helpt productontwikkelingsteams en belanghebbenden om samen te werken bij de overgang van ideeën naar uitvoering. Het biedt een gestructureerd kader dat zich richt op het afstemmen van ideeën op bedrijfsdoelstellingen, KPI's en de roadmap voor productontwikkeling.

Jira Product Discovery biedt een gecentraliseerd platform waar productteams ideeën van teamleden, feedback van klanten, supporttickets en meer kunnen verzamelen en organiseren. Het helpt bij het prioriteren van ideeën en functies op basis van hun potentiële impact en afstemming op KPI's en strategische doelstellingen.

De naadloze integratie tussen Jira Product Discovery en Jira Software verbindt productideeën en -functies, waardoor teams vanaf de ontdekkingsfase tot de levering van het product context en zichtbaarheid krijgen. Jira Product Discovery optimaliseert ook de workflow door ideeën te centraliseren en het prioriteringsproces te stroomlijnen.

De Atlassian Marketplace biedt ook aanvullende speciaal ontwikkelde tools voor het rapporteren van KPI's.

KPI's voor productmanagement: veelgestelde vragen

Hoe vaak moeten de KPI's voor productmanagement worden herzien?

De frequentie waarmee de KPI's voor productmanagement worden herzien. is afhankelijk van de aard van het product, de specifieke KPI's en de productfase.

In een vroege fase moet je wekelijks of maandelijks herzien voor snelle aanpassingen. Naarmate het product ouder wordt, moet je het elk kwartaal of elk jaar herzien. Kritieke KPI's die gekoppeld zijn aan succes (zoals conversiewaarden, gebruikersbehoud, inkomsten) moeten vaker worden herzien. Voor ondersteunende KPI's zijn minder herzieningen nodig.

Vind een balans tussen frequente herzieningen voor snelle aanpassingen en minder frequente herzieningen voor een strategisch perspectief.

Welke software kan helpen bij het volgen van KPI's voor productmanagement?

Jira Software is een veelzijdige tool voor projectmanagement die kan helpen bij het volgen van de KPI's voor productmanagement. De aanpasbare dashboards tonen de belangrijkste statistieken. Issuetracering houdt de voortgang van taken en userstory's bij. Het houdt effectief statistieken bij voor ontwikkeling, defecten en voltooiing.

Jira Product Discovery organiseert productideeën, prioriteert functies en koppelt ideeën aan projecten. De rapporten geven diepgaande zichtbaarheid in de productprestaties in vergelijking met de doelstellingen.

Hoe zorg je voor nauwkeurigheid van de gegevens wanneer je de KPI's voor productmanagement volgt?

Gebruik betrouwbare software voor het verzamelen, rapporteren en analyseren van gegevens om ervoor te zorgen dat de gegevens nauwkeurig zijn. Dit is cruciaal voor het volgen van KPI's voor productmanagement. Verifieer de gegevensbronnen en implementeer gegevensvalidatie en -opschoning. Houd documentatie bij over gegevensbronnen, verzamelingsmethoden en transformaties. Voeg informatie over de gegevensbron toe aan Jira Issues.

Het volgen van de KPI's voor productmanagement zorgt voor gegevensgestuurde beslissingen, een gebruikersgerichte aanpak en Agile productontwikkeling. Door de juiste KPI's en geschikte tools te kiezen en uitdagingen op het gebied van gegevensnauwkeurigheid aan te pakken, kunnen productmanagers succes behalen. Jira Product Discovery ondersteunt het volgen van KPI's, waardoor het voor productmanagers eenvoudig wordt om doelen te bereiken.