Close

Transformeer teamwerk met Confluence. Ontdek waarom Confluence de hub voor contentsamenwerking is voor alle teams. Probeer het gratis

What is Mind Mapping And How to Use it

Onderwerpen zoeken

Mind mapping is like turning your thought process into a visual adventure. At the center is your main idea, and then, like branches on a tree, you draw lines to other related thoughts, creating a map of your brainstorming journey.

This technique of mind mapping reshapes how we visualize and organize our thoughts. It's all about connecting a central idea with its relatives in real-time, making it both organized and spontaneous. It's super handy for team brainstorming, as it lays out everyone's thoughts in a clear, visual way.

So, whether using an online mind map maker, mind-mapping software, or a simple mind map template, this approach offers a structured yet flexible way of kickstarting a brainstorming session. This guide examines what a mind map is and how it can revolutionize your team's creative process.

What is a mind map?

A mind map visualizes ideas and concepts, providing a systematic way to capture and organize thoughts. It helps users understand concepts by breaking them down into their component parts. It helps teams generate ideas and better understand and organize existing information.

The flexible structure of idea mapping offers an expansive and adaptable framework. It helps you think about and understand how information works.

What is mind mapping used for?

Mind mapping has diverse applications across various fields. It enhances the way teams and individuals structure their ideas and approach tasks. Mind mapping can be used in several ways, including:

 • Brainstorming and ideation: Mind mapping sparks creativity in a cross-functional team, allowing free-flowing thought generation.
 • Project planning and management: Essential in project management phases, mind mapping assists in outlining your project design, the project timeline, and the project life cycle.
 • Note-taking and knowledge management: Mind mapping simplifies complex information, aiding project documentation.
 • Creative writing and content creation: Writers use mind maps to structure their ideas and develop characters.
 • Problem-solving and decision-making: Mind mapping can be used as a strategic tool for dissecting issues and finding innovative solutions.
 • Personal organization and goal setting: Idea mapping helps set clear, achievable objectives.

Who uses mind maps?

Mind maps have become a universal tool, embraced by a wide range of users.

From corporate boardrooms to classroom settings, here's a look at how different groups are making the most of this innovative technique:

 • Business professionals employ mind maps for strategic planning, managing meetings, and collaborative brainstorming.
 • Students and educators use them for note-taking, summarizing information, lesson planning, and creating classroom activities.
 • Project managers use mind maps to outline project scope, tasks, timelines, and resource allocation.
 • Schrijvers en makers van inhoud gebruiken mindmaps om gedachten te visualiseren, verhalen uit te stippelen en inhoud te structureren.
 • Iedereen die op zoek is naar een persoonlijk organisatiesysteem kan baat hebben bij mindmaps voor het stellen van doelen, wekelijkse planning of het in kaart brengen van zijn carrière.

De 5 belangrijkste kenmerken van mindmapping

Mindmapping is een geweldige manier om informatie gestructureerd weer te geven. Het maakt het makkelijker om je ideeën te verwerken, te begrijpen en erop voort te bouwen. Vijf belangrijke kenmerken maken deze techniek zowel effectief als breed aanpasbaar.

Centraal thema of onderwerp

Elke mindmap begint met een centraal thema dat in het midden van een lege pagina wordt geplaatst. Dit vertegenwoordigt het kernidee, het onderwerp of de focus van de kaart, zoals een probleem of een gedachte. Als je bijvoorbeeld aan het brainstormen bent voor een marketingcampagne, zou het centrale thema 'Productlancering' kunnen zijn.

Het centrale thema wordt vaak gecombineerd met visuele beelden om te helpen bij het associëren van ideeën, zoals het gebruik van een kleurrijke bos ballonnen als je aan een verjaardag denkt.

Branches

Verbindingen of branches komen voort uit het centrale thema en leggen gerelateerde subonderwerpen of ideeën vast. Ze worden meestal getekend als gebogen lijnen om de blik soepel van het ene idee naar het andere te leiden.

Deze verbindingen kunnen van het eerste niveau zijn (rechtstreeks vanuit het centrale thema), van het tweede niveau, van het derde niveau, enzovoort, waardoor er een hiërarchische structuur ontstaat.

Kernwoorden

Mindmaps gebruiken één kernwoord in plaats van zinnen om informatie samen te vatten. Eén woord per verbinding zorgt voor meer vrijheid, creativiteit en duidelijkheid bij je mindmap-proces. Het vereenvoudigt de presentatie van ideeën, waardoor ze toegankelijker en gemakkelijker te onthouden zijn.

Hiërarchie van ideeën

Mindmaps geven visueel de hiërarchie en relaties tussen verschillende ideeën weer. De nabijheid van gerelateerde woorden of beelden is van cruciaal belang. De lengte van een woord komt idealiter overeen met de lengte van de gebogen lijn. Dit plaatst verwante concepten dicht bij elkaar.

Mindmaps hebben doorgaans veel verbindingen op het eerste niveau. Het verstand kan er maar ongeveer zeven tegelijk begrijpen, dus eenvoud en helderheid zijn essentieel.

Kleur of afbeeldingen

Het gebruik van kleur en afbeeldingen verbetert het geheugenbehoud en het leervermogen. Net als kernwoorden gebruiken mindmaps beelden als visuele prikkels. Eén foto kan complexe ideeën onmiddellijk en effectief overbrengen.

Hoe helpt mindmapping bij het verkennen van ideeën?

Mindmapping en whiteboarding veranderen allebei de gebruikelijke manier waarop we notities maken, waardoor brainstorming dynamischer en minder lineair is. Zie whiteboarding als een brainstormsessie waarbij ideeën vrij en zonder veel orde stromen.

Mindmapping is echter zoiets als het orkestreren van die ideeën in een mooie, visuele symfonie. Het is een echte doorbraak voor teams, vooral als er verschillende afdelingen bij betrokken zijn. Het zet gedachten op een geordende manier uiteen, waardoor het maken van verbanden tussen ideeën een fluitje van een cent is. Het gaat minder om de chaos van brainstormen, maar meer om die gedachten op een logische manier met elkaar te verweven, iets wat je gewoon niet snapt als je op de ouderwetse manier aantekeningen maakt.

Door gedachten op een mindmap te zetten, kunnen teams verbanden identificeren tussen concepten die schijnbaar niets met elkaar te maken hebben, waardoor het besluitvormingsproces wordt verbeterd. Deze visuele weergave van ideeën weerspiegelt een stroomdiagram, waarin elke stap of beslissing tot een andere leidt. Dit vormt een samenhangende structuur waardoor teamleden beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen.

Is mindmapping effectief?

Mindmapping is zeer effectief voor verschillende doeleinden. Het gaat er niet alleen om je gedachten te ordenen of nieuwe stof te leren. Het is een veelzijdige tool die veel verder gaat dan deze basistoepassingen.

In zakelijke instellingen:

 • Ontwikkelen van marketingstrategieën
 • Opsplitsen van complexe bedrijfsstrategieën in beheersbare stappen
 • Onboarden van nieuwe werknemers met een overzicht van processen
 • Faciliteren van software- en productontwikkeling voor tijdige levering

Voor persoonlijk gebruik:

 • Brainstormen over ideeën
 • Schrijven en aantekeningen maken
 • Studeren voor academische of persoonlijke groei
 • Evenementen plannen en persoonlijke projecten organiseren

Het vermogen van deze tool om complexe ideeën te vereenvoudigen en verschillende soorten informatie met elkaar te verbinden, maakt deze een krachtige aanwinst in zowel professionele als persoonlijke contexten.

Mindmaps aanmaken met Confluence-whiteboards

Confluence-whiteboards biedt een dynamisch platform voor brainstormen, plannen en projectuitvoering in teams. Het verbetert de teamsamenwerking en de projectflexibiliteit met functies zoals post-its voor de ordening van ideeën, stempels en stickers voor feedback en tools om relaties in kaart te brengen.

Bovendien kan het worden geïntegreerd met Atlassian-tools, waardoor brainstormen wordt omgezet in uitvoerbare items. De uitgebreide inhoudsintegratie, waaronder de mogelijkheid om post-its om te zetten in Jira-issues en Confluence-pagina's, stroomlijnt de overgang van ideevorming naar projectontwikkeling. Dit maakt Confluence-whiteboards tot een essentiële tool voor efficiënte en gestructureerde projectontwikkeling.

Brainstormen met Confluence-whiteboards sluit naadloos aan op de tools van Atlassian voor een gestructureerde, efficiënte projectontwikkeling. Probeer Confluence-whiteboards vandaag nog en breng de ideeën van je team tot leven.

Mindmap: veelgestelde vragen

Wat is een voorbeeld van mindmapping?

Begin met een centraal idee, zoals het aanmaken van een visueel plan voor de lancering van een product. Breid uit naar gerelateerde gebieden, zoals marktonderzoek en marketingstrategie. Je mindmap, aangemaakt met tools of een mappingsjabloon, helpt verschillende componenten te organiseren en met elkaar te verbinden. Deze zorgt voor een alomvattende aanpak van het project.

Hoe kan ik een mindmap aanmaken?

Begin met een kernthema in het midden van je workspace. Teken branches om de belangrijkste ideeën of taken weer te geven. Daarna kun je uitbreiden met subtaken of gerelateerde gedachten. Gebruik kernwoorden voor duidelijkheid en navigatie. Ideemapping organiseert gedachten en illustreert de verbanden tussen concepten.

Hoe kan ik mijn mindmap verbeteren?

Geef prioriteit aan duidelijkheid en creativiteit. Gebruik kleuren en afbeeldingen om ideeën te onderscheiden en te benadrukken. Gebruik verschillende vormen of randen om een visuele hiërarchie te creëren. Overweeg voor groepsprojecten mindmappingsoftware met samenwerkingsfuncties.

Misschien vind je dit ook leuk

Sjabloon voor projectposter

Een bestand waardoor je projectteams en belanghebbenden op één lijn blijven.

Sjabloon voor projectplan

Definieer en plan mijlpalen en hun reikwijdte voor je volgende project.

Maak snellere contentsamenwerking voor elk team mogelijk met Confluence

Hierna
Conceptkaarten