Close

Transformeer teamwerk met Confluence. Ontdek waarom Confluence de hub voor contentsamenwerking is voor alle teams. Probeer het gratis

Een werkverdelingsstructuur in projectbeheer definiëren

Onderwerpen zoeken

Als je aan een ingewikkeld project begint, heb je een werkverdelingsstructuur nodig om je te helpen een duidelijk pad te volgen in de projectomgeving. Deze fungeert als leidraad voor je project en verdeelt hem in beheersbare segmenten. De structuur zorgt ervoor dat je geen essentiële gegevens mist en stelt je in staat om taken toe te wijzen en de voortgang nauwkeurig te volgen.

Kort gezegd is een goed georganiseerde werkverdelingsstructuur de sleutel tot het ontrafelen van de complexiteit van een project en tot het behalen van succes.Hij kan de projectplanning en het projectbeheer verbeteren door een duidelijk overzicht te geven, het project overzichtelijk te maken en het makkelijker te maken om verantwoordelijkheden toe te wijzen en de voortgang bij te houden.

In deze handleiding wordt een verdelingsstructuur in meer detail besproken, inclusief de componenten van een verdelingsstructuur, de verschillende soorten, en hoe je er een kunt aanmaken voor je projectplanning.

Wat is een werkverdelingsstructuur?

In de kern is een werkverdelingsstructuur in projectbeheer een hiërarchische (of boomachtige) opsplitsing van een project in kleinere componenten.

Hij toont de enorme en vaak overweldigende omvang van een project en verdeelt die in kleinere, beter beheersbare componenten. Op elk niveau van de structuur wordt dieper ingegaan op details, wat het makkelijker maakt om het project te begrijpen en uit te voeren.

Doel van een werkverdelingsstructuur

Een werkverdelingsstructuur in projectbeheer biedt een duidelijke structuur voor het plannen, uitvoeren en controleren van projecten. Hhij helpt bij het inschatten van kosten, het plannen van taken en de toewijzing van resources.Het belangrijkste is dat het project op schema blijft doordat het via de structuur in kleinere, goed gedefinieerde componenten wordt verdeeld.

Belangrijkste componenten van een werkverdelingsstructuur

Elk onderdeel van een werkverdelingsstructuur vervult een specifieke rol en brengt een ander detailniveau over. Op het hoogste niveau wordt het grote geheel bepaald, terwijl op het laagste niveau elk detail wordt gespecificeerd.

 • Resultaten: Deze zijn gericht op het grote geheel en vertegenwoordigen het uiteindelijke resultaat van het project.
 • Werkpakketten: Dit zijn de kleinste werkeenheden binnen de werkverdelingsstructuur. Het zijn de bouwstenen van het project waar specifieke resultaten aan zijn toegewezen.
 • Taken en subtaken: Deze geven een gedetailleerd overzicht van de activiteiten of stappen binnen een werkpakket, waardoor een nauwkeurige planning en uitvoering mogelijk worden gemaakt.

Soorten werkverdelingsstructuren

De specifieke behoeften en teamvoorkeuren van je project zijn cruciaal bij het bepalen van de meest geschikte vertegenwoordiging van de werkverdelingsstructuur. Bij projecten met vaste termijnen en strikte deadlines kan er bijvoorbeeld worden gekozen voor een weergave op basis van een kalender om de mijlpalen snel te halen.

De manier waarop je team werkt en communiceert, heeft ook invloed op de keuze. Als je team meer vertrouwd is met visuele borden en graag een praktische aanpak hanteert voor taakbeheer, dan kan een Kanban-bord goed aansluiten bij hun voorkeuren.

Dit zijn de soorten werkverdelingsstructuren waaruit je kunt kiezen om aan de vereisten van het project en de voorkeuren van je team te voldoen:

Gantt-diagram

Een Gantt-diagram is een staafdiagram dat de tijdlijnen en afhankelijkheden van taken weergeeft. Het geeft een duidelijke visuele weergave van de projectplanning en laat zien wanneer elke taak begint en eindigt.

kanban

Kanban-borden zijn flexibele visuele hulpmiddelen die teams helpen bij het beheren en prioriteren van workflows. Ze tonen taken in de vorm van kaarten op een bord, ingedeeld in kolommen op basis van hun status. Een Kanban-bord is ideaal voor een Agile-ontwikkelomgeving.

Pro-tip: Lees meer over waar een Kanban-bord voor is in deze uitgebreide handleiding voor projectbeheer.

Agenda's

Een weergave op basis van een kalender helpt om deadlines, mijlpalen en beschikbaarheid van resources bij te houden. Het is het meest effectief voor projecten met vaste termijnen en deadlines, omdat het laat zien wanneer elke projectfase moet beginnen en eindigen.

Hoe maak je een werkverdelingsstructuur?

Elke werkverdelingsstructuur moet soortgelijke stappen volgen om een project georganiseerd en op schema te houden.

Een projectbeheerder kan de volgende vijf stappen volgen om een werkverdelingsstructuur aan te maken voor een project voor een mobiele app:

 1. De resultaten van het project identificeren. Verduidelijk de omvang en grenzen van het project door een opsomming te geven van de tastbare resultaten of resultaten die je met het project wilt bereiken.

  Voor een mobiele app kunnen de resultaten bestaan uit een volledig functionele app met specifieke functies, gebruikersdocumentatie en een marketingplan.
 2. De resultaten in werkpakketten verdelen. Nadat je de resultaten op hoog niveau hebt geïdentificeerd, deel je ze op in kleinere, beter beheersbare componenten.

  Voor een mobiele app kunnen componenten van de volledig functionele app bestaan uit gebruikersauthenticatie, navigatie in de app en het ontwerp van de gebruikersinterface. Verdeel alle resultaten op deze manier.
 3. Verbanden tussen taken verdelen. Breng binnen elk werkpakket verbanden tussen taken tot stand. Sommige taken zijn afhankelijk van andere, wat betekent dat ze pas kunnen beginnen als een voorgaande taak is voltooid.

  Voor een mobiele app kan het nodig zijn om het ontwerp van de gebruikersinterface af te ronden voordat de navigatie in de app wordt geïmplementeerd.
 4. Wijs resources en tijden toe. Wijs de nodige resources toe aan elke taak of elk werkpakket en maak een schatting van de tijd die nodig is om deze taken en pakketten te voltooien.

  Voor een mobiele app kan dit betekenen dat ontwikkelaars, ontwerpers en testers aan specifieke taken moeten worden toegewezen en dat er een schatting moet worden gemaakt van de werkuren die nodig zijn voor elke taak.
 5. Evalueren en verfijnen. Het aanmaken van een werkverdelingsstructuur is iteratief. Evalueer en verfijn de werkverdelingsstructuur naarmate het project vordert om deze aan te passen aan veranderende projectvereisten, om onvoorziene uitdagingen aan te pakken en om ervoor te zorgen dat de werkverdelingsstructuur de omvang en de taken van het project nauwkeurig weergeeft.

Sjablonen voor de werkverdelingsstructuur

Een volledig nieuwe werkverdelingsstructuur aanmaken kan tijdrovend zijn. Vereenvoudig het proces met sjablonen. Het gebruik van sjablonen kan je niet alleen tijd besparen, maar je ook gemoedsrust geven omdat je zeker weet dat je geen enkele belangrijke stap hebt overgeslagen.

Jira Software bevat sjablonen die zijn ontworpen voor het aanmaken van een WBS, waaronder een vooraf geconfigureerd Kanban-sjabloon. Voor een soepele ervaring biedt de Atlassian Marketplace een storyboard-app voor de werkverdelingsstructuur, die naadloos synchroniseert met Jira Software.

Deze sjablonen bieden een goed gedefinieerd, aanpasbaar framework dat een einde maakt aan het giswerk bij projectplanning.

Een werkverdelingsstructuur aanmaken met Jira Software

Jira Software is een populaire tool voor projectbeheer waarmee elk onderdeel van een effectieve WBS kan worden aangemaakt.

Je kunt workflows definiëren en aanpassen die passen bij de unieke processen van je team, zodat je WBS precies is afgestemd op de vereisten van je project. Je kunt ook de taken, statussen en voortgang van je team visualiseren en volgen met Agile-borden (Kanban of Scrum).

Maak taken of issues aan, wijs ze toe en volg ze gedurende hun gehele levenscyclus met de mogelijkheden voor issues volgen van Jira. Dankzij de realtime mogelijkheden voor samenwerking van Jira Software kan je team communiceren en actuele updates delen.

Tot slot kun je met het integratie-ecosysteem van Jira werk op verschillende platforms met elkaar verbinden en synchroniseren, zodat je WBS een centraal punt blijft voor alle projectgerelateerde informatie en taken. Gebruik de robuuste rapportage- en analysefuncties van Jira om de voortgang van je project, de teamprestaties en de verdeling van de werklast bij te houden. Deze inzichten stellen je in staat om datagestuurde beslissingen te nemen en je WBS continu te optimaliseren.

Met Jira Software heb je een uitgebreide toolkit om een efficiënte WBS aan te maken, te beheren en te onderhouden. De veelzijdige functies en aanpasbare opties maken het tot een onmisbare tool voor projectmanagers en teams.

Werkverdelingsstructuur: veelgestelde vragen

Wat is het belang van een WBS bij projectmanagement?

Een WBS verduidelijkt de scope van het project, en door het project op te splitsen in beheersbare componenten wordt scope-creep voorkomen. Een WBS legt een solide basis voor nauwkeurige projectinschattingen en efficiënte toewijzing van middelen.

Wat zijn enkele uitdagingen bij het aanmaken van een WBS?

Een belangrijke uitdaging bij het aanmaken van een WBS is het bepalen van het juiste detailniveau voor het project. Te veel of te weinig kan een effectief beheer belemmeren. Een andere veelvoorkomende uitdaging is het omgaan met veranderende vereisten. Om deze uitdagingen aan te gaan, moet je belanghebbenden bij het planningsproces betrekken en zo nodig aanpassen.

Hoe draagt een WBS bij aan het beheer van de projectscope?

Een WBS draagt bij aan het beheer van de projectscope door resultaten te identificeren, veranderingen te beheren en het project gericht te houden op de beoogde resultaten.

Misschien vind je dit ook leuk

Sjabloon voor projectposter

Een bestand waardoor je projectteams en belanghebbenden op één lijn blijven.

Sjabloon voor projectplan

Definieer en plan mijlpalen en hun reikwijdte voor je volgende project.

Maak snellere contentsamenwerking voor elk team mogelijk met Confluence

Hierna
Besluitvormingsproces