Close

Transformeer teamwerk met Confluence. Ontdek waarom Confluence de hub voor contentsamenwerking is voor alle teams. Probeer het gratis

Soorten doelen

En hoe kies je het juiste doel voor je project?

Onderwerpen zoeken

Wat heeft jouw project echt nodig om succesvol te zijn? Een belangrijke factor is wat onderzoekers een 'overtuigende richting' noemen, of wat we gewoonlijk een zakelijk doel noemen.

Natuurlijk stelt zowat iedereen in de werkwereld doelen. Maar ervoor zorgen dat je doelen stelt die je altijd kunt bereiken, heeft veel te maken met het soort doel dat je stelt.

"Teams kunnen niet geïnspireerd worden als ze niet weten waar ze naartoe werken en geen expliciete doelen hebben"
-Harvard Business Review

Wat zijn zakelijke doelen?

Een zakelijk doel geeft aan waar je team heen gaat en wanneer je de eindstreep wilt bereiken. Ze geven dat waar je samen aan werkt een gevoel van doelgerichtheid, en ze helpen je team om hun tijd en energie doelgericht te gebruiken. Bovendien kunnen zakelijke doelen je team motiveren en energie geven als de bestemming die voor je ligt misschien moeilijk te bereiken lijkt.

Zakelijke doelen kunnen variëren in scope, van het volledige bedrijf tot een afdeling tot een individuele werknemer. Ze zijn belangrijk om een aantal redenen, zoals:

 • Richtlijnen voor beslissingen en het prioriteren van werkzaamheden
 • Verbetering van de samenwerking tussen multifunctionele teams
 • Motiveren van en betrokken blijven bij je team

De sleutel om je project de beste kans van slagen te geven, is je doelen duidelijk en haalbaar te maken. Zorg ervoor dat ze beschrijvend, realistisch en meetbaar zijn. En het allerbelangrijkste: succes garanderen door de juiste soort te gebruiken.

Soorten zakelijke doelen

Doelen kunnen worden onderverdeeld in vier soorten organisatiecategorieën.

1. Op tijd gebaseerde doelen

Zandloper

Doelen op lange termijn

Een langetermijndoel geeft het totaalbeeld of de algemene richting aan van je team, bedrijf of project. Deze doelen strekken zich uit over een langere periode, mogelijk maanden of zelfs jaren later.

Voorbeeld:

 • Acme Co marktleider op het gebied van bedrijfssoftware maken.

Doelstellingen op korte termijn

Met kortetermijndoelstellingen breek je een langetermijndoel op in kleinere stukjes. Ze zijn duidelijk gedefinieerd en gemakkelijk te meten of te evalueren gedurende een bepaalde periode, zoals een maand of een kwartaal.

Voortbouwend op het bovenstaande voorbeeld kunnen enkele kortetermijndoelen ter ondersteuning van dat langetermijndoel van marktleiderschap zijn:

 • Klanttevredenheid verbeteren.
 • Nieuwe zakelijke softwareproducten ontwikkelen.
 • Bewustzijn bij consumenten vergroten.

2. Op prestaties gebaseerde doelen

Op prestaties gebaseerde doelen zijn kortetermijndoelstellingen voor specifieke opgaven of taken. Ze zijn ook duidelijk gedefinieerd en eenvoudig te meten of evalueren. Ze kunnen ook worden gebruikt om de prestaties van werknemers te meten.

Agenda met een lijndiagram erop

Voorbeelden:

 • De klanttevredenheid voor bestaande producten met 10% verbeteren in het eerste kwartaal.
 • Ingenieurs 25% meer tijd laten besteden aan het ontwikkelen van nieuwe zakelijke software.
 • De share of voice op het gebied van zakelijke software via marketingcampagnes met 25% vergroten.

3. Kwantitatieve vs. kwalitatieve doelen

Kwantitatieve doelen worden geëvalueerd op basis van cijfers of statistieken, bijvoorbeeld als de pas gelanceerde webpagina van je team het verwachte aantal hits per pagina haalt. (SMART-doelen zijn een geweldig hulpmiddel om specifieke, meetbare en haalbare doelen te stellen.) Kwalitatieve doelen zijn niet zo eenvoudig, zoals hoe de website door je gebruikers wordt beoordeeld.

Grafieken en potloden

Voorbeeld van een kwantitatief doel:

 • Op onze onlangs vernieuwde website met zakelijke software is de gebruikersinteractie op de pagina met 30% toegenomen.

Voorbeeld van een kwalitatief doel:

 • Klanten vinden dat het nieuwe ontwerp informatie over ons bedrijf op een betere en boeiendere manier presenteert.

4. Resultaat- vs. procesgerichte doelen

Het resultaat is dat wat je nastreeft, terwijl proces verwijst naar de processen die tot het gewenste resultaat leiden als je ze herhaaldelijk volgt.

Procesdoelen zijn directer en tastbaarder, en ze zorgen ervoor dat je vooruitgang boekt in de richting van je resultaatdoelen.

Illustratie van een eenvoudige workflow

Voorbeeld van een resultaatgericht doel:

 • Lancering van een nieuwe website tegen het einde van het eerste kwartaal.

Voorbeeld van een procesgericht doel:

 • Een sprint van twee weken volgen om er zeker van te zijn dat het ontwerp en de ontwikkeling op tijd worden afgerond.
 • Wekelijkse standups met het websiteteam houden om bij te praten over lopende taken.

Het beste soort doel kiezen en aan de slag gaan

Elke grote prestatie begint met een duidelijk plan. Door je projectplan in kaart te brengen, het juiste soort doel te gebruiken en je ambities gedetailleerd en meetbaar te maken, kun je elk doel bereiken.

Bekijk om te beginnen onze populaire sjablonen voor het stellen van doelen, waaronder Doelen, signalen en metingen en OKR's.

Misschien vind je dit ook leuk

pictogram OKRS
Sjabloon OKR's

Stel ambitieuze doelen voor je team en houd bij hoe je die realiseert

pictogram doelen
Sjabloon voor doelen, signalen en metingen

Bepaal de doelen van je team door de signalen uit de ruis te filteren

Maak snellere contentsamenwerking voor elk team mogelijk met Confluence

Hierna
Strategische planning