Close

Transformeer teamwerk met Confluence. Ontdek waarom Confluence de hub voor contentsamenwerking is voor alle teams. Probeer het gratis

Inzicht krijgen in het iteratieve proces

Onderwerpen zoeken

De mobiele telefoon. De pc. De digitale camera. Teams hebben de allereerste modellen voor deze producten vanaf het begin opgebouwd met behulp van iteratieve processen, omdat ze geen duidelijk beeld hadden van de functies waarvoor klanten zouden willen betalen. Ze moesten meerdere mogelijkheden testen en uitzoeken wat werkte. Door gebruik te maken van het cyclische karakter van het iteratieve proces konden deze teams prototypen ombouwen tot baanbrekende innovaties.

Dit is de waarde van het iteratieve proces: het stelt teams in staat om werkcycli te herhalen en hun resultaten continu te verbeteren op basis van feedback van belanghebbenden op eerdere versies. Met genoeg iteraties is het mogelijk om een minimaal levensvatbaar product een populair product te maken dat de hele wereld verovert.

In deze handleiding wordt het iteratieve proces beschreven, hoe bedrijven ervan kunnen profiteren en de stappen die moeten worden genomen om iteratieve processen van wereldklasse op te zetten die het werk naar een hoger niveau tillen.

Wat is het iteratieve proces?

Het iteratieve proces is een cyclus van herhaald werk dat een team aanmaakt om snel een prototype van hun product te maken en feedback te krijgen van klanten en belanghebbenden. Het team gebruikt deze feedback vervolgens om het product in de volgende werkcyclus te verbeteren en herhaalt dit proces tot het gewenste resultaat is bereikt.

Een andere manier om het iteratieve proces te definiëren is door te kijken naar wat het niet is. Het is geen lineair of sequentieel proces. Het is geen rigide, inflexibel proces dat telkens hetzelfde blijft als een team het voltooit. Integendeel, het iteratieve proces is een flexibele, cyclische manier van werken. Teamleden werken samen en lossen problemen op, waarbij ze uiteindelijk het product verbeteren met behulp van gegevens die ze uit eerdere cycli hebben verzameld.

Voordelen van iteratieve processen

Complexe problemen aanpakken en grote projecten voltooien is eenvoudiger met het juiste kader voor continue verbetering. Daarom zijn iteratieve processen en prototyping nuttig voor bepaalde teams. Enkele van deze voordelen zijn onder andere:

Snellere time-to-market

Het is nuttig dat je snel kunt testen en snel kunt falen: je krijgt sneller gegevens over wat werkt, wat betekent dat je sneller een product kunt lanceren. Met een kortere time-to-market kan je team iteratieve processen gebruiken om de efficiëntie van de uitvoering te verbeteren.

Risicobeperking

Door in iteraties te werken, kan het team risico's in een vroeg stadium identificeren. Het testen van een prototype brengt de marktrealiteit aan het licht en laat zien of je voldoet aan de behoeften van je klanten. Als de feedback van klanten negatief is, kun je door middel van een snelle aanpassing het risico beperken en je team ervan weerhouden middelen te investeren in functies die klanten niet willen.

Continue verbetering

Het basisprincipe van het werken in iteraties is continue verbetering. Je test het prototype en gebruikt de feedback om het product te verbeteren voor de volgende cyclus. Je blijft de volgende prototypen testen en leert bij elke cyclus iets nieuws tot je het gewenste resultaat hebt: een product dat klanten nodig hebben en waarvoor ze bereid zijn te betalen. Sequentiële processen geven je niet de ad-hocverbetering die iteratieve processen bieden.

Lagere kosten

Een voordeel van iteratieve ontwikkeling is dat dit kan leiden tot kostenbesparingen. Door feedback van klanten te verzamelen voor elk prototype, kun je dure fouten vroegtijdig opsporen en middelen inzetten voor functies die je doelgroep echt nodig heeft.

Een ontwikkelingsteam voor mobiele apps zou bijvoorbeeld aan de hand van een vroeg prototype kunnen ontdekken dat hun doelgroep meer behoefte heeft aan tools voor zakelijke samenwerking dan een ingebouwde sociale netwerk-feed in de app. Door deze behoefte in een vroeg stadium te identificeren, kan het team tijd en middelen besteden aan het ontwikkelen van alleen die tools voor samenwerking.

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Een ander groot voordeel van een iteratief proces is de flexibiliteit. Als het gaat om veranderende vereisten, kunnen productteams dankzij de iteratieve cycli feedback van gebruikers opnemen in toekomstige versies, waarbij ze zich aanpassen aan de behoeften van klanten of markttrends. Dit aanpassingsvermogen is afwezig bij niet-iteratieve processen die een vaste scope en een lineaire uitvoering hebben.

Stappen in het iteratieve proces

Om een efficiënt iteratief proces aan te maken dat je producten verbetert en je dichter bij de bedrijfsdoelstellingen brengt, moet je op één lijn zitten met je team. Geen enkel proces is universeel, omdat elk team ze op een andere manier uitvoert. De beste manier om het proces op elkaar af te stemmen is door Confluence te gebruiken om de details van elke stap in kaart te brengen en te verduidelijken.

Een iteratief proces bestaat uit vijf fasen:

Plan

Begin met het bepalen van je doelen en doelstellingen voor het project in kwestie. Wat wil je bereiken, welke mijlpalen moet je bereiken en voor wanneer?

Identificeer vervolgens de belanghebbenden, iedereen wiens beslissingen het werk zullen bepalen. Tijdens het plannen moet het complexe project worden opgesplitst in kleinere iteraties en moet de scope worden vastgesteld, zodat het werk voor alle teamleden duidelijk is.

Ontwerp

In de ontwerpfase moet je een oplossing ontwikkelen voor de huidige iteratie. Ga je het doel van deze werkcyclus bereiken door een prototype te bouwen, onderzoek te doen of bestaande functies te verbeteren? Een deel van deze fase bestaat uit het bepalen van welke statistieken of KPI's je gaat gebruiken om het succes van deze iteratie te meten.

Implementeren

Bij de implementatie wordt de proef op de som genomen en voer je je plannen uit. Vaak betekent dit de bouw van een prototype of de ontwikkeling van een functie. In deze fase is het essentieel om feedback te krijgen van belanghebbenden om het product continu te verbeteren. Er zullen in de toekomst meer cycli zijn voordat je kunt lanceren, dus alle informatie kan worden gebruikt voor de evolutie van het werk.

Evalueren en testen

Tijdens de evaluatie- en testfase bepaal je of de iteratie voldoet aan de doelstellingen. Voldoet het aan de kwaliteitsnormen? Geven klanten het een positieve beoordeling? Zoals altijd moet je tijdens je analyse verbeterpunten identificeren. Je moet je oplossing testen op kwaliteit en effectiviteit. Als deze werkcyclus voldoet aan de doelen en normen, dan wordt de volgende iteratie eenvoudiger.

Itereren en verbeteren

In de fase na het testen gebruik je de testinformatie en feedback van belanghebbenden die je tijdens de iteratie hebt verzameld als basis voor de volgende cyclus. Een kritische beoordeling van het eerdere werk zal leiden tot aanpassingen van je plan, ontwerp, doelstellingen en scope. Als je dit goed doet, zou de volgende iteratie je product verder moeten verbeteren.

Dit is de laatste stap van het iteratieve proces, maar niet de laatste stap van je werk. Hier herhaal je de hele cyclus vanaf het begin en ga je door tot je het gewenste resultaat hebt bereikt.

Voorbeelden van iteratieve processen

Wanneer gebruik je deze iteratieve processen? Ze werken het beste voor projecten waarbij de vereisten of behoeften van klanten voortdurend veranderen en de scope van het project flexibel moet zijn om aan die behoeften te kunnen voldoen. Dankzij iteratieve verwerking kan het werk met elke nieuwe cyclus evolueren, wat bijdraagt aan de continue verbetering van het product.

Enkele voorbeelden van iteratieve processen zijn:

  • Agile projectbeheer: bij deze methode wordt het aanmaken van software opgedeeld in korte sprints, waarbij regelmatig individuele functies worden geleverd en getest. Hierbij wordt feedback van gebruikers en belanghebbenden opgenomen in elke volgende sprint, wat leidt tot een cyclus van continue verbetering terwijl het team naar een eindproduct werkt.
  • A/B-tests: deze techniek is prominent in marketing en productontwikkeling en omvat het testen van twee of meer versies van een element (bijvoorbeeld een onderwerpregel van een e-mail of een appfunctie) om te zien welke versie beter presteert bij klanten. Nadat je de winnende versie hebt geïmplementeerd, kun je dit iteratieve proces herhalen om andere elementen van het product of de marketingcampagne te optimaliseren.
  • Scrum: deze Agile methodologie voor projectbeheer stelt teams in staat om in sprints van vaste duur te werken. Bij elke sprint levert een Scrum-team een werkende versie van het product (het minimaal levensvatbaar product), en door middel van beoordelingen en retrospectieven verbetert het team het product continu bij elke sprint.
  • Kanban: Kanban is een methode voor projectbeheer waarbij werk als kaarten wordt weergegeven op een Kanban-bord om de hoeveelheid werk in uitvoering te beperken en een efficiënte flow te krijgen. Net als andere Agile kaders is Kanban een iteratief proces. Het werkt in sprints, en teamleden proberen continu het product te verbeteren. Welke kant je team ook kiest: Kanban of Scrum, het zijn beide iteratieve processen die alle voordelen van een Agile methodologie delen.
  • Lean-projectbeheer: de Lean-methodologie bestaat uit een reeks principes die verspilling willen tegengaan en altijd waarde willen toevoegen. Binnen projectbeheer zijn de Lean-principes gericht op het efficiënter maken van projecten door activiteiten of taken te elimineren die geen waarde toevoegen of het eindresultaat vertragen. Hoe is dit een iteratief proces? De Build-Measure-Learn-cyclus vormt de basis van Lean-projectbeheer. Bij elke iteratie bouwt het team een deel van het project, meet het de effectiviteit ervan aan de hand van feedback en gegevens, en gebruikt het die inzichten om het project bij de volgende iteratie te verbeteren.

Uitdagingen van het iteratieve proces

Hoewel iteratieve processen nuttig zijn, gaan ze gepaard met veelvoorkomende uitdagingen die een risico voor je projecten kunnen vormen. Enkele veelvoorkomende uitdagingen zijn:

Scope-creep: Omdat het team voortdurend experimenteert en test, kan de scope van het project worden vergroot. Al deze nieuwe vereisten kunnen leiden tot vertragingen of onverwachte budgetverhogingen en kunnen een risico vormen voor de voltooiing van de werkzaamheden. Om dit onder controle te houden, moet je ervoor zorgen dat de planningsfase van elke iteratie een definitie van de scope bevat, zodat het team zich kan concentreren op de prioriteiten van elke werkcyclus.

Verwachtingen van belanghebbenden: Belanghebbenden hebben inspraak in de voortgang van een product omdat ze eindgebruikers of projecteigenaren zijn. Maar een deel van het proces is leren omgaan met hun verwachtingen door uit te leggen hoe het iteratieve proces werkt en door successtatistieken en tijdlijnen te definiëren. Houd de communicatielijnen open en laat de belanghebbenden zien dat je naar hun feedback luistert. Hun opmerkingen en suggesties bepalen immers de toekomst van het product.

Weerstand tegen verandering: Niet iedereen staat in voor een iteratief proces, vooral niet als er nieuwe teamleden zijn. Je moet deze weerstand tegen verandering aanpakken door proactief de voordelen van het iteratieve proces uit te leggen en transparant te zijn over de successen en uitdagingen. Het aanpakken van deze weerstand komt neer op communicatie. Met de juiste communicatie kun je mensen op één lijn krijgen.

Verbeter je iteratieve processen met Confluence

Als het op iteratieve verwerking aankomt, is er geen beter platform om de samenwerking te verbeteren en iteratieve workflows te creëren dan Confluence.

Confluence is een centraal platform voor het voltooien van werk binnen je bedrijf. Het brengt je teams samen in een gedeelde workspace zodat ze aan projecten kunnen werken. Teams creëren en delen ideeën en taken, waardoor belanghebbenden één bron van waarheid hebben over de status van het project. Ook biedt Confluence een centrale ruimte voor de opslag van onder andere projectplannen en het bedrijfsbeleid.

Hoe helpt Confluence je bij het beheren van iteratieve processen? Je kunt er alle projectplannen en tijdlijnen opslaan. Gebruik Confluence om alle lessen te documenteren en op te slaan zodra een iteratie is voltooid, zodat je ze kunt gebruiken om het project in de volgende cyclus op gang te helpen. Houd belanghebbenden op de hoogte van de voortgang van het project en vraag om feedback met behulp van de communicatiemiddelen van Confluence. Zo maak je van elke iteratie een succes.

Probeer Confluence

Het iteratieve proces: veelgestelde vragen

Wat de beste tool is voor conceptmapping is afhankelijk van je samenwerkingsvereisten en je gebruiksgemak. Probeer de Confluence-whiteboards om je werk samen te brengen in één enkele bron van waarheid, alle bijdragers eenvoudig toegang te geven en je ideeën om te zetten in realiteit.

Waarom zijn mislukkingen belangrijk bij iteratieve processen?

Via iteratieve processen kunnen teams experimenteren met nieuwe functies en producten, evenals gegevens verzamelen die hen op weg helpen. Productteams kunnen theorieën snel testen en hun kennis gebruiken om hun resultaten te verbeteren. Door mislukkingen kunnen teams in een vroeg stadium van fouten leren en zich richten op het verbeteren van een product of functie die klanten echt nodig hebben. Het team kan een product of workflow niet verbeteren als ze geen fouten zouden maken en niet zouden twijfelen aan hun eerdere overtuigingen.

Wat is een niet-iteratief proces?

Een niet-iteratief proces verloopt lineair van begin tot eind. Er zijn geen herhalingscycli zoals bij iteratieve processen, omdat elke stap in het werk sequentieel is en slechts één keer plaatsvindt. Elke stap leidt dus naar de volgende. Het proces is inflexibel en strikt. Niet-iteratieve processen zijn daardoor geschikter voor projecten met een duidelijk gedefinieerde scope, waarbij de vereisten nooit veranderen en efficiëntie een belangrijke factor is. In sommige sectoren zijn niet-iteratieve, sequentiële processen cruciaal. Voorbeelden hiervan zijn productie, bouw, ontwikkeling van watervalsoftware en voedselverwerking.

Welke tools horen bij iteratieve processen?

Zoals bij elk proces en elke methodologie zijn er talloze tools die bij iteratieve processen horen en die elk zijn gericht op een specifieke sector of soort werk. Sommige algemene categorieën van tools omvatten echter tools voor projectmanagement, zoals Confluence en Jira. Omdat het platform van Atlassian aanpasbaar is, kun je zowel Confluence als Jira aanpassen aan het iteratieve proces van elk team. Het blijven flexibele tools voor cyclisch werk in elke sector.

Misschien vind je dit ook leuk

Sjabloon voor projectposter

Een bestand waardoor je projectteams en belanghebbenden op één lijn blijven.

Sjabloon voor projectplan

Definieer en plan mijlpalen en hun reikwijdte voor je volgende project.

Maak snellere contentsamenwerking voor elk team mogelijk met Confluence

Hierna
Projectmanager