Close

Transformeer teamwerk met Confluence. Ontdek waarom Confluence de hub voor contentsamenwerking is voor alle teams. Probeer het gratis

Zeven tips voor whiteboardstrategieën voor effectieve whiteboardsessies

Onderwerpen zoeken

Stel je een ruimte voor vol met creatieve professionals die zich rond een whiteboard verzamelen en ideeën aan het uitwisselen zijn. De mix van projectsamenwerking en brainstormen vult het whiteboard langzaam met diagrammen en stukjes tekst. De concepten die worden bijgedragen, ontwikkelen zich gedurende de hele sessie.

Dat is een effectieve whiteboardstrategie in actie. Het brengt gesprekken op gang en leidt tot innovatie.

Whiteboardsessies zijn niet alleen groepsoefeningen. Als teams ze correct voltooien, bevorderen deze sessies de creativiteit en verbeteren ze de communicatie. Ze zijn baanbrekend voor een bedrijf. Deze handleiding gaat in op het belang van whiteboardsessies en presenteert zeven whiteboardstrategieën om je team en bedrijf te versterken.

Wat is whiteboarden?

Whiteboarden is een samenwerkingstechniek met visueel brainstormen op een fysiek of virtueel whiteboard. Deze aanpak stelt teams in staat om ideeën vast te leggen en concepten op een interactieve manier te illustreren, wat creativiteit en deelname bevordert.

Whiteboarden moedigt elk teamlid aan om deel te nemen aan de brainstormsessie, waardoor de communicatie tussen het team wordt verbeterd. Het creëert ook een creatieve omgeving waar mensen deze ideeën verder kunnen verfijnen en ze kunnen omzetten in uitvoerbare strategieën. Whiteboarden is een krachtige tool voor het oplossen van problemen en het visualiseren van ideeën. Het maakt gebruik van diagrammen, grafieken en visuele hulpmiddelen, waardoor complexe ideeën voor iedereen toegankelijker en uitvoerbaarder worden.

Whiteboardsessies helpen om belanghebbenden op één lijn te brengen over gemeenschappelijke doelen voor het project. Daarom zijn ze nuttig in de beginfase van de levenscyclus van een project, een cruciale fase in projectmanagement waarin de projectmanager de scope en doelstellingen vaststelt. Tijdens deze fase kunnen het team en zijn belanghebbenden ideeën bedenken over hoe het project moet worden uitgevoerd voordat ze het volledige plan uitwerken.

Waarom hebben bedrijfsteams whiteboardsessies?

Whiteboardsessies zijn dynamische platforms om samenwerking te stimuleren. Ze helpen ook om ideeën te bedenken die problemen oplossen of nieuwe inkomstenstromen op gang brengen. Dit zijn de belangrijkste doelen van whiteboardsessies:

 • Samenwerking: whiteboarden bevordert actieve deelname van teamleden. Het biedt een ruimte waar ze vrijuit ideeën en feedback kunnen delen. Mensen voelen zich gehoord als anderen over hun ideeën nadenken. Whiteboarden kan hen deze mogelijkheid bieden.
 • Visualisatie: door ideeën op een whiteboard te schrijven, kun je abstracte ideeën omzetten in concrete beelden, waardoor iedereen ze kan begrijpen en verfijnen. Het kan de groep ook helpen met uiteenlopende ideeën. Als je team bijvoorbeeld aan het brainstormen is over een nieuw projectontwerp, kun je stroomdiagrammen gebruiken om te visualiseren hoe elke fase in het projectproces zich in volgorde tot elkaar verhoudt.
 • Betrokkenheid: de visuele aard van whiteboards inspireert tot interactie en betrokkenheid van alle deelnemers. Dit komt deels omdat het zo makkelijk is om bij te dragen aan een whiteboardsessie. Het is ook omdat het bevredigend is om waarde toe te voegen aan de discussie en je idee op het whiteboard te zien.
 • Productiviteit: whiteboarden verhoogt de productiviteit van het team door ideeën snel vast te leggen en mensen in staat te stellen zich te concentreren op de ideeën die zijn opgeschreven. Het opschrijven of tekenen op een whiteboard stimuleert de creativiteit, wat leidt tot productieve ideeën.

Zeven best practices voor whiteboardstrategieën

Whiteboarden is een geweldige manier om in realtime met teams samen te werken, ongeacht hun locatie. Het stelt je in staat om te brainstormen over ideeën, bestanden te delen en feedback te geven in één ruimte.

Hieronder staan zeven best practices om effectievere whiteboardstrategiesessies te houden.

1. Stel doelen

Zonder doelen kan een sessie snel uit de hand lopen. Stel doelen voor elke whiteboardsessie. Geef duidelijk aan wat je verwachtingen zijn ten aanzien van de resultaten en de mate van deelname van alle deelnemers.

2. Blijf georganiseerd met een agenda

Zoals bij alle teamvergaderingen, moet je de deelnemers een gestructureerde agenda geven. Vermeld de doelstellingen en de planning voor de vergadering. Geef bijvoorbeeld aan hoeveel tijd je van plan bent te besteden aan individueel brainstormen, het delen van ideeën en het verkennen van de meest veelbelovende ideeën. In het laatste deel moet worden bekeken wat het team heeft bereikt. Het moet ook de volgende stappen of actie-items bevatten.

3. Beheer je whiteboard

Een cruciaal onderdeel van elke sessie is hoe je omgaat met de ideeën op het bord. Door effectief bordbeheer kun je zien hoe ideeën zich tot elkaar verhouden. Je kunt dit op verschillende manieren doen:

 • Maak secties aan: verdeel het whiteboard in secties met behulp van lijnen of vormen.
 • Ideeën met kleurcodes: gebruik whiteboardmarkers in verschillende kleuren. Wijs aan elke ideecategorie een andere kleur toe.
 • Gebruik post-its: schrijf elk idee op een post-it. Zo kun je ideeën verplaatsen zonder ze uit te wissen en te herschrijven.
 • Maak een mindmap: genereer een mindmap met lijnen om gerelateerde ideeën met elkaar te verbinden.

4. Stimuleer creatieve en leuke ideeën

Als je wilt dat je whiteboardsessie leuk en creatief is, moet je vooraf de basisregels vaststellen. Je moet ook een omgeving creëren waarin creativiteit tot bloei komt. Dit betekent dat je de deelnemers moet vertellen dat de bijeenkomst een veilige ruimte is waar je al hun ideeën verwelkomt. Zorg ervoor dat mensen begrijpen dat er geen gevolgen zullen zijn voor de ideeën die ze genereren.

Gebruik een enthousiaste en dynamische facilitator. Je wilt iemand die een collaboratieve toon kan zetten voor de vergadering en ervoor kan zorgen dat alles vooruit gaat. Door de sessie te beginnen met een ijsbreker of een spel voelen mensen zich ook op hun gemak en kunnen ze zich voorbereiden op een creatieve ideeënsessie.

5. Consolideer ideeën voor de toekomst

Zodra alle ideeën op het whiteboard staan, identificeer dan de belangrijkste thema's of overeenkomsten tussen de ideeën. Voeg ze vervolgens samen voor toekomstige actie. Dit betekent dat je moet zien hoe individuele ideeën zich tot elkaar verhouden. Je moet daarna de ideeën in vergelijkbare groepen opdelen. Als je je whiteboard al in secties hebt verdeeld, leg dan gewoon de thema's of secties vast en documenteer ze.

6. Vat de whiteboardsessie samen

Nadat je de ideeën in groepen hebt samengevoegd, kun je de belangrijkste punten en resultaten van de sessie samenvatten om ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt welke invloed de resultaten kunnen hebben op het team of het bedrijf. Een nabespreking helpt de deelnemers zich de belangrijke punten van het gesprek te herinneren. Het zorgt er ook voor dat iedereen op één lijn zit met de resultaten van de discussie.

7. Bespreek de volgende stappen

Bepaal aan het einde van de sessie de actie-items uit de discussies op het whiteboard. Wijs deze volgende stappen toe aan de juiste teamleden. Je kunt deze taken vervolgens onderbrengen in projectbeheersoftware om het werk bij te houden en te controleren.

Verbeter je whiteboardstrategie met Confluence-whiteboards

Nu je de bovenstaande best practices onder de knie hebt en je begrijpt waarom whiteboarden zo'n nuttige activiteit is, moet je het naar een hoger niveau tillen en de effectiviteit van je whiteboardsessies verbeteren.

Een van de beste manieren is om een collaboratieve visualisatietool te gebruiken. Het is nuttig om een tool te kiezen waar teamleden toegang toe hebben, ongeacht hun locatie.

Confluence-whiteboards zijn virtuele whiteboards die in Confluence zijn ingebouwd en die je projecten flexibiliteit bieden. Je kunt eenvoudig Jira-issues in het bord importeren of ideeën rechtstreeks omzetten in Confluence-pagina's. Je kunt zelfs Jira-issues en Confluence-pagina's rechtstreeks vanaf je whiteboard bewerken.

Met een oneindig canvas worden Confluence-whiteboards de meest geschikte plek voor je team om samen dingen te maken en te brainstormen. Teamleden kunnen snel overgaan van het genereren van ideeën naar de uitvoering, waardoor de kloof tussen denken en doen in multifunctionele teams wordt overbrugd. Omdat de whiteboards in Confluence staan, hoef je nooit je enige bron van waarheid te verlaten. Al je ideeën, plannen en taken zijn aanwezig in één hub.

Probeer Confluence-whiteboards

Whiteboard-strategie: veelgestelde vragen

Hoe leid je een whiteboard-sessie?

Stel voor de sessie de doelen en agenda van het whiteboard vast. Geef vervolgens iedereen toegang tot de benodigde tools (zoals je virtuele whiteboard-software). Geef voorbeelden van ideeën zodat het team begrijpt welke output er wordt verwacht.

Begin de sessie met een ijsbreker of een spelletje. Dit helpt om iedereen op zijn gemak te stellen en zorgt voor een ontspannen sfeer waarin kan worden samengewerkt. Verdeel de grote teams in kleinere groepen om te brainstormen, zodat iedereen de kans krijgt om deel te nemen.

Wijs elk lid een tijdslimiet toe op het moment dat de ideeën worden gepresenteerd om ervoor te zorgen dat elk idee genoeg aandacht krijgt. Gooi geen ideeën weg tijdens het brainstormen. Je kunt ze later nog verfijnen. Blijf tijdens de discussies gefocust op het onderwerp dat wordt besproken. Documenteer en bewaar tot slot alle ideeën op het whiteboard om ze te gebruiken voor een toekomstig besluitvormingsproces.

Wat is whiteboard-brainstormen?

Whiteboard-brainstormen is een gezamenlijk proces waarbij verschillende mensen nieuwe ideeën bedenken. Het proces gebruikt een whiteboard als visueel canvas om ideeën vast te leggen met behulp van lijsten, tekeningen, post-its of bijgevoegde bestanden. Teams kunnen het proces op locatie of virtueel volbrengen met behulp van een whiteboard-softwaretool. Het doel is om een visuele weergave te creëren van de ideeën die een team heeft gegenereerd en verfijnd. Teams kunnen dan verwijzen naar de ideeën voor toekomstige werksessies.

Waarom zijn whiteboards zo effectief?

Whiteboards zijn effectief omdat ze eenvoudig te gebruiken zijn. Ze zijn ook zeer effectief om snel ideeën vast te leggen. Het hebben van een visuele tool om ideeën te documenteren is essentieel voor elke creatieve onderneming. Dit omvat het bedenken van nieuwe productfuncties, het inschatten van vervaldatums op de tijdlijn van een project of het opzetten van een e-mailmarketingtrechter.

Whiteboards kunnen elk concept aanvullen met een eenvoudig diagram of illustratie. Ze koppelen ook ideeën aan elkaar door middel van lijnen en andere visuele aanwijzingen. Over het algemeen verbeteren whiteboards de communicatie tussen teams door een ruimte te bieden waar je ideeën en concepten kunt visualiseren, wat leidt tot een meer gerichte discussie over die ideeën.

Wat zijn de mogelijke uitdagingen bij het implementeren van whiteboard-strategieën?

Zoals bij elke creatieve brainstormsessie is het maken van een whiteboard een uitdaging voor elk team of elke facilitator. Bijvoorbeeld:

 • Er is een zeer reële kans op informatiestress. Als er te veel ideeën op het whiteboard staan, vind je het misschien moeilijk om erachter te komen welk idee je prioriteit moet geven. Alleen al de visuele rommel kan voor verwarring zorgen. Ideeën kunnen verloren gaan onder de hoeveelheid vastgelegde ideeën. En als je de sessie niet bijhoudt, zal het lastig zijn om de resultaten van de sessie vast te leggen.
 • Een andere uitdaging waar je mee te maken zult krijgen is de deelname van leden. Zoals bij elke vergadering zullen er mensen zijn die de overhand hebben tijdens de discussie terwijl andere leden stil blijven. Als de facilitator niet aan elk lid een bepaalde hoeveelheid ijd geeft om te spreken, kan het zijn dat niet iedereen kan bijdragen aan de sessie.
 • Dan zijn er nog de technische problemen. Met traditionele whiteboards heb je niet de mogelijkheid om in realtime schermafbeeldingen van ideeën te maken en ze digitaal aan te passen. Het documenteren van de resultaten van een sessie wordt een handmatige onderneming. Je moet bijvoorbeeld aantekeningen bijhouden en foto's maken van het bord met een camera of telefoon.

Je kunt deze uitdagingen gemakkelijk overwinnen met het juiste platform. Met Confluence-whiteboards kun je eenvoudig op locatie of op afstand een whiteboard-sessie uitvoeren, met behulp van een tool die is ingebouwd in het Confluence-platform. Je kunt snel ideeën vastleggen en verschillende digitale elementen gebruiken om de sessie te verbeteren, zoals post-its, stickers, labels en timers. En nog beter: dankzij de mogelijkheid om met meerdere personen te bewerken, heeft iedereen de kans om zijn ideeën op het bord te krijgen.

 • Geef een paar voorbeelden van mogelijke uitdagingen, zoals tijdgebrek, toegankelijkheidsproblemen, technische hindernissen, enz.
 • Bespreek hoe je deze uitdagingen kunt overwinnen met de juiste whiteboard-tools (zoals Confluence-whiteboards)

Misschien vind je dit ook leuk

Sjabloon voor projectposter

Een bestand waardoor je projectteams en belanghebbenden op één lijn blijven.

Sjabloon voor projectplan

Definieer en plan mijlpalen en hun reikwijdte voor je volgende project.

Maak snellere contentsamenwerking voor elk team mogelijk met Confluence

Hierna
Mindmapping