Close

Transformeer teamwerk met Confluence. Ontdek waarom Confluence de hub voor contentsamenwerking is voor alle teams. Probeer het gratis

Inzicht in de projectdoelstellingen in projectmanagement

Onderwerpen zoeken

Projectdoelstellingen in projectmanagement zijn specifieke, meetbare en tijdgebonden doelen die bepalen wat een project beoogt te behalen. Deze doelstellingen geven het projectteam en de belanghebbenden een duidelijke richting, geleiden hun inspanningen en zorgen ervoor dat iedereen zich aan het doel van het project houdt.

Met duidelijke projectdoelstellingen kun je de verwachtingen realistisch houden, het besluitvormingsproces geleiden en een basis bieden voor het monitoren en beheersen van het project gedurende de hele levenscyclus. Ze dienen als roadmap voor het projectteam, zodat ze kunnen werken aan specifieke, duidelijk omschreven doelen.

In deze handleiding bespreken we de verschillende soorten projectdoelstellingen, de bijbehorende voordelen en hoe je ze voor je project kunt vaststellen.

Wat zijn de doelstellingen van het project?

Projectdoelstellingen zijn specifieke, meetbare resultaten die je met een project binnen een bepaald tijdsbestek beoogt te bereiken. Dankzij projectdoelstellingen wordt het doel van het project verduidelijkt en wordt het team naar een succesvolle afronding geleid. Het formuleren van projectdoelstellingen is cruciaal bij projectmanagement, omdat ze een aanzienlijke invloed hebben op de besluitvorming en de planning van resources gedurende de hele levenscyclus van een project.

Meetbare criteria en key performance indicators (KPI's) zijn essentiële componenten van de projectdoelstellingen. Factoren zoals naleving van het budget, kwaliteitsnormen en tijdige voltooiing dienen als benchmarks om het algemene succes van een project te evalueren.

Project objectives vs. project goals

While project managers often use these terms interchangeably, project goals and objectives serve different purposes in project planning. Project goals detail the desired project outcome and relate closely to business objectives. Project goals set the project direction and inspire team members.

Project objectives are concise and laser-focused. In a project, the outcomes clearly define the objectives. They tell you exactly what the project is supposed to deliver. The following examples clarify this distinction:

 • Project objective:  Introduce five new channels for customers to submit and view feedback within the product interface over the next two months.
 • Project goal: Improve the mechanism for passing customer feedback to the engineering team to allow them to address issues promptly.

Project objectives vs. project scope

Project scope and objectives are distinct yet interconnected elements of project management. Project scope defines the work necessary for completion, including tasks and deliverables. It defines the boundaries and extent of the project.

Project objectives focus on the specific results the project aims to achieve. They’re the benchmarks for success and direct project efforts within the scope. The following examples clarify this distinction:

 • Project objective: Develop a user-friendly mobile app with certain key features to launch by the end of the year.
 • Project scope: The project encompasses app development, testing, and the launch but excludes post-launch marketing and maintenance activities.

Project objectives vs. project milestones

While objectives and milestones are crucial to project management, they serve different roles. In a project, objectives define the primary outcomes to achieve. They guide the direction and purpose of the project. 

On the other hand, milestones are important markers along the project's journey, indicating when critical phases are complete. With these milestones, you can keep the project on track without necessarily knowing how much work it takes to reach them. 

The following examples clarify this distinction:

 • Project objective: Secure 20,000 RSVPs for our virtual event by June 23.
 • Project milestone: Launch the web page for promoting the upcoming virtual event on June 8.

Soorten projectdoelstellingen

Er zijn verschillende categorieën projectdoelstellingen op basis van focus en doel. Veelvoorkomende soorten projectdoelstellingen zijn onder andere:

 • Op tijd gebaseerde doelstellingen. Deze helpen bij het vaststellen van deadlines voor mijlpalen binnen projecten.
 • Prestatiedoelstellingen. Deze zijn gericht op het behalen van specifieke resultaten en kwaliteitsnormen.
 • Kwaliteitsdoelstellingen. Deze bepalen het gewenste kwaliteitsniveau voor projectresultaten.
 • Zakelijke doelstellingen. Deze zorgen ervoor dat een project overeenkomt met de bedrijfsprincipes, zodat de kans op succes groter is.
 • Financiële doelstellingen. Deze bepalen budgettaire beperkingen en financiële doelen voor het project.
 • Doelstellingen voor naleving van de regelgeving. Deze zorgen ervoor dat het project voldoet aan wetten, regelgeving en industrienormen.

Voordelen van duidelijk omschreven projectdoelstellingen

De projectdoelstellingen bieden een structuur die ervoor zorgt dat projecten goed gepland, goed uitgevoerd en afgestemd zijn op de doelen van het bedrijf. Als teamleden niet begrijpen hoe hun werk deel uitmaakt van het project en de bedrijfsdoelen, lijden de motivatie en betrokkenheid eronder. Duidelijk omschreven projectdoelstellingen stellen teamleden in staat om hun werk consequent te evalueren en bij te sturen als er moet worden afgeweken. Dit draagt bij aan het algemene succes van het project.

Begeleiding en focus

De doelstellingen geven een duidelijke richting voor de scope van het werk en geven het team een leidraad voor wat ze moeten bereiken. Ze dienen als roadmap, waardoor de inspanningen zijn gericht op specifieke doelen.

Meetbare resultaten

De doelstellingen omvatten vaak meetbare criteria en KPI's. Zo kun je bepalen of de beoogde doelstellingen worden behaald met het project.

Afstemming tussen belanghebbenden

Goed gedefinieerde doelstellingen helpen om de verwachtingen en inspanningen van verschillende belanghebbenden die bij het project betrokken zijn op elkaar af te stemmen, zodat iedereen aan gemeenschappelijke doelen werkt. Deze afstemming is cruciaal voor het algemene succes van het project en de tevredenheid van alle betrokken belanghebbenden.

Verbeterde besluitvorming

Doelstellingen vormen een basis voor geïnformeerde besluitvorming gedurende de hele levenscyclus van het project. Met een duidelijk begrip van de projectdoelstellingen kunnen projectmanagers en teamleden weloverwogen beslissingen nemen die aansluiten bij de algemene doelen en prioriteiten.

Duidelijke projectdoelstellingen vaststellen

Het vaststellen van duidelijke projectdoelstellingen is een cruciale stap in het projectmanagementproces. Dit moet gebeuren tijdens de projectplanningsfase en de belangrijkste belanghebbenden moeten betrokken zijn om ervoor te zorgen dat de projectdoelstellingen het team vertegenwoordigen.

De SMART-criteria voor het stellen van doelen vormen een gemeenschappelijke structuur voor het definiëren van effectieve projectdoelstellingen. Het zorgt ervoor dat elke doelstelling duidelijk en uitvoerbaar is door doelen te stellen die voldoen aan de volgende criteria:

 • De doelen moeten specifiek zijn en duidelijk omschrijven wat de doelstelling beoogt te bereiken.
 • Ze moeten meetbaar zijn, waardoor criteria kunnen worden vastgesteld om de voortgang naar het doel te bepalen en te meten.
 • De doelen moeten haalbaar zijn om ervoor te zorgen dat de doelstelling realistisch en haalbaar is binnen de beperkingen van het project, waaronder een gebrek aan tijd, resources en expertise.
 • Ze moeten relevant zijn en de doelstelling afstemmen op de algemene doelen van een project en de missie van het bedrijf.
 • Doelen moeten tijdgebonden zijn, met een specifiek tijdschema of een specifieke deadline om de doelstelling te bereiken.

Dit framework zorgt voor duidelijkheid en biedt een basis voor effectieve planning, monitoring en evaluatie gedurende de hele levenscyclus van het project.

Voorbeelden van effectieve projectdoelstellingen

Effectieve projectdoelstellingen op het gebied van projectmanagement volgen de SMART-criteria hierboven. Voorbeelden van soorten projectdoelstellingen zijn onder andere:

Voorbeeld A

Specifiek: Verhoog de klanttevredenheid met 20% in het volgende kwartaal.

Meetbaar: Controleer de KPI's voor klanttevredenheid van voorgaande kwartalen en vergelijk deze met de KPI's in het huidige kwartaal.

Uitvoerbaar: Richt je op specifieke aspecten van klantenservice en ondersteuningsprocessen.

Relevant: Behaal een hogere klanttevredenheid in lijn met de bredere doelstelling om uitstekende klantenservice te leveren.

Tijdgebonden: Voer een evaluatie uit van deze doelstelling aan het einde van het kwartaal.

Voorbeeld B

Specifiek: Voltooi een herontwerpproject voor de website tegen het einde van het boekjaar.

Meetbaar: Behaal mijlpalen gedurende een project en voltooi al het werk vóór de deadline.

Uitvoerbaar: Voeg elementen en functionaliteiten toe binnen de mogelijkheden van het herontwerpteam.

Relevant: Verbeter de effectiviteit van de website zodat deze aansluit bij de toewijding van het bedrijf aan een moderne en gebruiksvriendelijke interface.

Tijdgebonden: Stel een duidelijke deadline vast voor de voltooiing van het project tegen het einde van het boekjaar.

Tools voor het definiëren van projectdoelstellingen

Er zijn verschillende tools en technieken die kunnen helpen om projectdoelstellingen effectief te definiëren. Teams kunnen een SWOT-analyse (sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen) uitvoeren om interne en externe factoren te identificeren die van invloed kunnen zijn op een project. Mindmapping-tools kunnen je helpen om visueel te brainstormen en ideeën te organiseren. Contact houden met belanghebbenden kan je helpen om input te verzamelen over projectdoelstellingen.

Om het bovenstaande mogelijk te maken, kunnen teams online samenwerkingsplatforms gebruiken, zoals projectmanagementtools van Confluence. Hiermee wordt teamsamenwerking in realtime mogelijk gemaakt en een omgeving gecreëerd voor het definiëren en herdefiniëren van projectdoelstellingen.

Definieer projectdoelstellingen met Confluence

Confluence is een verbonden workspace die teams in staat stelt om informatie te creëren, te ordenen, te vinden en te delen. Confluence bestaat uit spaces die pagina's, whiteboards, videoboodschappen en databases bevatten. Confluence zorgt ervoor teams worden geholpen door informatie om zo het werk dat bijdraagt aan de teamdoelen, te verbeteren, te verbinden en te vereenvoudigen.

Dankzij functies zoals whiteboards om werk te visualiseren, mogelijkheden om in realtime te bewerken en opmerkingen te plaatsen, evenals meldingen en een sjabloon voor SMART-doelen, is Confluence de enige bron van waarheid voor je bedrijf voor projectsamenwerking om projectdoelstellingen te definiëren en uit te voeren.

Confluence heeft inhoudstypen die geschikt zijn voor alle fasen van het projectmanagementproces. In de ideevormingsfase kunnen whiteboards bijvoorbeeld een goede optie zijn terwijl de doelstellingen nog worden bepaald. Zodra de doelstellingen zijn vastgesteld, kunnen de gegevens worden gedeeld op een Confluence-pagina, samen met een overzichtsvideo (via Loom) om ervoor te zorgen dat het hele team op elkaar is afgestemd.

Probeer Confluence

Projectdoelstellingen: Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de doelstellingen, doelen en scope van een project?

Projectdoelstellingen zijn specifieke en meetbare stellingen die als leidraad dienen voor projectactiviteiten en de evaluatie van succes. Projectdoelen zijn breder en bieden een overkoepelende visie voor een project. De scope van een project bepaalt de grenzen van een project en specificeert wat er wel en niet zit inbegrepen.

Waarom zijn projectdoelstellingen essentieel voor projectmanagement?

Projectdoelstellingen zijn van cruciaal belang bij het bieden van een leidraad, focus en criteria voor een succesvol project. Ze begeleiden de besluitvorming, vergemakkelijken een effectieve planning en dragen bij aan de algehele effectiviteit en efficiëntie van de projectuitvoering.

Wat zijn enkele veelvoorkomende uitdagingen bij het definiëren van projectdoelstellingen?

Het definiëren van projectdoelstellingen is een cruciale stap in projectbeheer, maar het kan ook een uitdaging vormen vanwege verschillende factoren. Een gebrek aan betrokkenheid van belanghebbenden kan leiden tot onvolledige doelstellingen. Het houden van teamvergaderingen aan het begin van het project om belanghebbenden te betrekken, kan hier echter een oplossing voor zijn. Onduidelijke verwachtingen kunnen leiden tot misverstanden en verkeerde afstemming. Regelmatige communicatie, duidelijke resultaten en de SMART-structuur kunnen helpen om deze uitdaging het hoofd te bieden.

Bovendien kunnen onrealistische doelen binnen de projectdoelstellingen leiden tot frustratie, demotivatie en mislukte projecten. Door de projectdoelstellingen regelmatig opnieuw te beoordelen, belanghebbenden bij een objectieve setting te betrekken en open communicatiebeperkingen en -verwachtingen te hebben, kunnen uitdagingen worden overwonnen die verband houden met onrealistische doelstellingen.

Misschien vind je dit ook leuk

Sjabloon voor projectposter

Een bestand waardoor je projectteams en belanghebbenden op één lijn blijven.

Sjabloon voor projectplan

Definieer en plan mijlpalen en hun reikwijdte voor je volgende project.

Maak snellere contentsamenwerking voor elk team mogelijk met Confluence

Hierna
Voorbeelden van projectdoelstellingen