Close

Transformeer teamwerk met Confluence. Ontdek waarom Confluence de hub voor contentsamenwerking is voor alle teams. Probeer het gratis

Succesvol teammanagement en leiderschap

Geniet van een geïnspireerd team dat alles geeft dankzij deze best practices.

Onderwerpen zoeken
Pionnen doen mededelingen

Denk terug aan een tijd waarin je je volledig inzette voor iets. Misschien ging het om een hobby, een wedstrijd, je familie of zelfs de liefde. Je voelde je automatisch betrokken en je was altijd aanwezig en gefocust. Als er een probleem op je pad kwam, schudde je het van je af en bewees je jezelf. Dat plakboek, die basketbalfinale of die langeafstandsrelatie werden zo legendarisch. Zeker, er was hier en daar een domper, maar je zocht naar een oplossing in plaats van ze onoverkomelijke problemen te noemen.

Wat is werknemersbetrokkenheid?

De kern van betrokkenheid is het gevoel van langdurige en onwrikbare verbondenheid. Werknemersbetrokkenheid is de mate waarin je werknemers zich inzetten voor de organisatie en haar doelstellingen. Betrokkenheid is de lijm die alles samenhoudt, het beste in mensen naar boven haalt en kansen voor de toekomst creëert. Wanneer teamleden investeren in hun werk, in elkaar en in de organisatie, dan is er sprake van een sterke werknemersbetrokkenheid.

Betrokken werknemers gaan vaak verder dan hun taakomschrijving. Ze bieden zich aan als begeleider voor nieuwere teamleden, nemen een speciale functie op zich of zijn gewoon een geweldig rolmodel voor andere teamleden. De passie, toewijding en productiviteit van betrokken werknemers zorgen voor een efficiëntere en succesvollere organisatie.

Wat is werknemersbetrokkenheid niet?

Werknemersbetrokkenheid wordt vaak verward met medewerkerstevredenheid. Een tevreden werknemer is blij met zijn of haar functie, maar is niet toegewijd. Ook kan een tevreden werknemer heel tevreden zijn met de status quo (zolang het salaris maar op tijd binnenkomt), terwijl een betrokken werknemer kansen zoekt om te groeien en zich te verbeteren.

Een werknemer die volledig betrokken is, is enthousiast over de doelstellingen van het bedrijf. Ze tonen die inzet door zich volledig in hun werk te storten en het met nieuwe ideeën naar een hoger niveau te tillen.

"Betrokkenheid brengt alles bij elkaar, haalt het beste in mensen naar boven en creëert kansen voor de toekomst."

Voordelen van werknemersbetrokkenheid

Betrokkenheid van werknemers hangt nauw samen met tevredenheid, maar dat is niet alles. Werknemers zijn op hun best als ze zich betrokken voelen, er in hen wordt geïnvesteerd, ze worden erkend en ze een verschil kunnen maken.

Hier is wat hoopvol nieuws: sinds 2000 zijn werknemers nu meer betrokken dan ooit. In de VS is 34% van de werknemers zeer betrokken, en is slechts 13% 'actief niet betrokken' — het laagste percentage dat ooit door Gallup is gerapporteerd. Deze betrokkenheid vertaalt zich in tastbare en ontastbare voordelen voor een bedrijf en hun klanten.

Gemotiveerde werknemers

Gemotiveerde werknemers beschikken over onuitputtelijke energie en zijn bereid zich volledig in te zetten voor het bedrijf. Wanneer je ze nodig hebt voor dat cruciale project of die ene deadline, staan ze te popelen om erin te duiken.

Meer loyaliteit

Werknemers die hun werk en bedrijf leuk vinden, blijven daar en zijn eerder geneigd andere goed presterende werknemers aan te bevelen voor een baan.

Betere service voor je klanten

Een goede sfeer is aanstekelijk. Betrokken werknemers stralen die energie uit bij je klanten en ze zetten zich voor 110% in. Ze zijn gefocust en maken minder fouten. Meestal leveren ze het werk meteen goed af. Met personeel dat alles geeft, behoud je je klanten en laat je tegelijkertijd zien dat je bedrijf alleen de beste mensen aanneemt.

De elementen van werknemersbetrokkenheid op een rijtje

Volgens Gallup is 53% van alle werknemers niet betrokken. Ze zijn misschien tevreden met hun functie en loon, maar ze zijn niet bereid om te zeggen dat ze zullen blijven, alles te geven en het bedrijf naar een hoger niveau te helpen.

Houston, we hebben een probleem.

Het ontwikkelen en in stand houden van een echt betrokken werkomgeving is een keuze. Het vereist inzet van de top om werknemers te helpen om elke dag het beste uit zichzelf te halen. Je werknemers betrekken is hard werken, maar het is de moeite waard.

Aangelegde puzzelstukjes

Hieronder hebben we de elementen van werknemersbetrokkenheid op een rijtje gezet. We geven ook een kijkje achter de schermen bij enkele bedrijven met een goede werknemersbetrokkenheid.

Transparantie

Transparantie creëert vertrouwen. Vertrouwen schept geloofwaardigheid. Geloofwaardigheid leidt tot succes.

Transparantie betekent dat je het goede, het slechte en het lelijke laat zien om een beter inzicht te krijgen in ieders behoeften en verwachtingen. Door een open dialoog en een vrije informatiestroom aan te moedigen, verbetert deze transparantie de teamprestaties. Leidinggevenden moeten vanaf het begin de toon zetten. Naarmate het bedrijf groeit, wordt dit het model voor de bedrijfscultuur.

Transparantie is heel belangrijk bij Atlassian. Het is de hoeksteen van hoe we met elkaar, onze klanten en partners samenwerken. Onze ingenieurs hebben bijvoorbeeld rechtstreeks contact met onze klanten (zonder gesprekspunten te hebben of extra te zijn getraind), zodat ze alles weten over problemen die ze tegenkomen en die beter kunnen aanpakken. We vertrouwen erop dat ze onze waarden naleven en ze stellen nooit teleur.

Communicatie

Het verbeteren van de communicatie op de werkplek kan een enorm effect hebben op de betrokkenheid van werknemers. Zeer betrokken teams overleggen vaak, delen informatie, vragen om feedback, proberen elkaar te begrijpen en luisteren naar elkaar.

Virgin Group is een goed voorbeeld van een bedrijfscultuur waarin werknemers centraal staan. Toen oprichter Richard Branson de kantoren van Virgin over de hele wereld bezocht, stond hij erom bekend dat hij iedereen op kantoor probeerde te begroeten. Hij stuurde persoonlijke berichten en belde werknemers op om hen te bedanken voor hun werk aan speciale projecten. Het management van Virgin maakt voortdurend tijd vrij om open te communiceren, verzamelt feedback en handelt op basis van die feedback om het bedrijf te verbeteren.

Erkenning

Peer-to-peer-erkenning is een geweldige manier om goed werk toe te juichen buiten het traditionele beoordelingsproces om. Teamleden brengen vaak meer tijd met elkaar door dan met hun leidinggevenden, dus ze zijn het best in staat om sterke punten, prestaties en groeigebieden te identificeren. Door dit soort inzichten op te nemen in jaarlijkse beoordelingen (en altijd en overal feedback), creëer je een omgeving van positieve ondersteuning en voortdurende ontwikkeling.

Duke Energy maakt bijvoorbeeld gebruik van feedback van 360 graden, waarbij werknemers op elk niveau worden aangemoedigd om enquêtes over hun collega's in te vullen. Zo krijgt elke werknemer een duidelijk beeld van hoe goed ze binnen hun teams werken en wat ze moeten opnemen in hun groeiplannen.

Sociale tools

Een sociaal platform op het werk verbindt werknemers en maakt ruimte voor gesprekken over, nou ja, alles eigenlijk! Het weer, lopende projecten, evenementen in de buurt — alles mag. Met sociale tools kunnen werknemers contacten leggen tussen afdelingen en locaties, wat hun band met de organisatie versterkt.

Nokia creëerde een gevoel van gemeenschap door blogs te introduceren in hun interne communicatie. Werknemers van alle niveaus kunnen een gesprek op gang brengen en licht werpen op zaken waarmee ze worden geconfronteerd en waarvan andere afdelingen misschien niet op de hoogte zijn. Andere teams kunnen erop reageren, brainstormen over oplossingen en tegelijkertijd een band opbouwen.

Begeleiding en netwerken

Organiseer werklunches, stuur werknemers naar brancheconferenties en exposities of bied andere mogelijkheden om werknemers met elkaar in gesprek te brengen. Hoe meer je werknemers het gevoel krijgen dat het bedrijf in hen en hun ontwikkeling investeert, hoe groter de kans dat ze zich meer betrokken voelen.

Atlassian organiseert regelmatig evenementen en conferenties waar werknemers kunnen leren van marktleiders en hun eigen werk met de wereld kunnen delen. Atlassian biedt ook gebruikersgroepen, waar Atlassian-gebruikers tips en best practices kunnen uitwisselen, en partnerevenementen aan. Dankzij een breed scala aan begeleidings- en netwerkmogelijkheden krijgen werknemers de kans om nieuwe vaardigheden te leren en deze toe te passen.

Best practices op het gebied van werknemersbetrokkenheid

Ontkiemende plant

Er bestaat geen campagne voor werknemersbetrokkenheid die je werknemers op magische wijze enthousiast maakt voor je organisatie. Het is onmogelijk om het 'gewoon maar te doen', en er is geen eenvoudige knop waarop je kunt drukken om het te realiseren. De enige manier om deze verandering tot stand te brengen, is door de bedrijfscultuur en de ervaring van je werknemers opnieuw vorm te geven.

Dat is niet zo eenvoudig. Hier zijn een paar stappen die je kunt volgen om aan de slag te gaan:

Open

Stimuleer de band tussen werknemers

Leidinggevenden beschikken wellicht over alle antwoorden, maar collega's hebben misschien nog betere antwoorden. Vraag je team om te overleggen naar aanleiding van een onderbuikgevoel, of om te brainstormen of gewoon om de volgende bijeenkomst op een andere locatie te coördineren. Zo krijgen ze samen hun werk gedaan en bouwen ze een hechte werkrelatie op.

Verlicht de last

De meeste werknemers vinden dat ze erg gestrest zijn, omdat ze een balans moeten vinden tussen werk en privé. Neem wat lasten weg door het werk zo gezond mogelijk te houden. Stroomlijn processen, schrap onnodige vergaderingen, plan projecten zorgvuldig om deadlines uit te spreiden en stimuleer besluitvorming op alle niveaus.

"Het ontwikkelen en in stand houden van een echt betrokken werkomgeving is een keuze."

Word de allerbeste werkgever

Uit een onderzoek van Gallup bleek dat 50% van de werknemers hun bedrijf verlaat om voor een nieuwe werkgever te gaan werken. Uit de studie blijkt dat hoe opener en toegankelijker een manager is, hoe groter de betrokkenheid van de werknemer is. Uit het onderzoek kwamen vergelijkbare resultaten naar voren voor managers die prestatiedoelen stellen en de sterke punten van hun werknemers belichten. Wat kan je daaruit afleiden? Betrokkenheid gaat minder over geld, status en macht en meer over de emotionele waarde die een bedrijf en leidinggevenden bieden.

De leidinggevenden bij Atlassian hebben dit onderwerp al vele malen verkend. Acht van onze eigen medewerkers deelden hun geheime recept om werknemers te betrekken, terwijl dit stuk het concept van dienend leiderschap verkent. Bekijk deze 17 tips om vertrouwen binnen je team op te bouwen en ontdek wat je nu al kan doen.

Creëer veilige ruimtes

Bied werknemers een platform waar ze kunnen samenwerken, of gewoon om contact te houden, ongeacht waar ze wonen en werken. Zet een interne, online space op voor samenwerking en moedig werknemers aan daar groepen aan te maken en eraan deel te nemen. Maak duidelijk dat alle meningen gelijkwaardig en welkom zijn. De betrokkenheid neemt toe wanneer werknemers een manier hebben om veilig en constructief te communiceren met collega's en leidinggevenden.

Welzijn boven alles

Doe je werknemers een plezier door hen eraan te herinneren dat ze goed voor zichzelf moeten zorgen, vooral onder werktijd. Zorg voor een goed evenwicht tussen werk en privé, maak roosters zo flexibel mogelijk en bied de mogelijkheid om buiten kantoor te werken. Voorzie de kantine van gezonde voeding die goed is voor de hersenen en bied tijdens de lunch yoga- of meditatiesessies aan. Vergader op een mooie dag buiten en stel evenementen buiten het kantoor voor die lichaamsbeweging stimuleren, zoals een sponsorloop.

Bied een samenwerkingsplatform

Sociale tools die zijn ontworpen om teams beter te laten samenwerken gebruiken notities, afbeeldingen, video's, tags en andere vormen om op een leuke en interactieve manier te communiceren. Persoonlijke productiviteit zorgt voor betrokkenheid bij een project en inzet voor het werk en de organisatie.

Wat is de volgende stap op het gebied van werknemersbetrokkenheid?

Hoe en waar we werken en wat werknemers nodig hebben om succesvol te zijn, blijft zich ontwikkelen. En dus ook de betrokkenheid van de werknemers zelf. Wat daarna komt, wordt grotendeels bepaald door de generaties die nu aan het werk gaan: de millennials en Gen Z.

Sociaal is alles, alles is sociaal

Bedrijven realiseren zich dat, nu 81% van de Amerikanen sociale media gebruikt, het zinvol is om die functionaliteit intern te gebruiken om het delen van kennis, meningen, ideeën en feedback te stimuleren.

Een op technologie gebaseerde mentaliteit

Millennials en Gen Z's betreden de arbeidsmarkt nadat ze zijn opgegroeid met smartphones en sociale netwerken, en ze verwachten dat de tools op de werkplek net zo snel en gebruiksvriendelijk zijn. Om bij te blijven, moeten bedrijven overwegen de nieuwste technologie toe te passen in hun manier van werken.

Waardevol werk

De volgende groep leidinggevenden vindt het heel belangrijk dat hun werk levens ten goede verandert. Bedrijven kunnen zich voorbereiden door hun visie en missie te ontwikkelen en te promoten en ervoor te zorgen dat hun bestaansreden bijdraagt aan het grotere geheel. Met een filantropische tak van het bedrijf kom je ook een heel eind.

Een balans vinden tussen werk en privé

Steeds meer organisaties kiezen voor programma's en faciliteiten die werknemers flexibiliteit en de mogelijkheid bieden om te werken waar en wanneer ze het meest productief zijn. En dat is een slimme aanpak, want de volgende generatie wil op deze manier werken, of het nu op afstand is, onderweg, aan een bureau of op het strand.

Iedereen wint

"Droombaan." Dat is hoe betrokken werknemers hun werk omschrijven. Voor hen betekent het dat ze het leuk vinden wat ze doen, waar ze het doen en dat ze van plan zijn om lang te blijven. Voor je organisatie betekent dit dat je een geweldige werkplek hebt gecreëerd en dat je werknemers hebt die trots zijn om deel uit te maken van je team. Die trots vertaalt zich in slimmere ideeën, hoger werknemersbehoud, blijere klanten en meer winst voor je bedrijf.

En dat is nog niet alles! Bekijk ons Werkovereenkomst-spel om vandaag nog te beginnen met het opbouwen van een betrokken cultuur binnen je team.

Misschien vind je dit ook leuk

pictogram Werkovereenkomsten
Sjabloon voor werkovereenkomsten

Stel als team richtlijnen op die uitleggen hoe je het beste kunt samenwerken

Maak snellere contentsamenwerking voor elk team mogelijk met Confluence

Hierna
Teammanagement (strategieën)