Close

Nowe oblicze pracy zespołowej dzięki Confluence. Zobacz, dlaczego Confluence jest doskonałym narzędziem dla zespołów współpracujących przy tworzeniu treści. Zacznij korzystać za darmo

Skuteczne przewodzenie i zarządzanie zespołem

Stosuj poniższe dobre praktyki i ciesz się wysokim zaangażowaniem pracowników

Przeglądaj tematy
Ludziki ogłaszające wiadomości

Pomyśl o chwili, gdy coś Cię całkowicie pochłonęło. Być może było to związane z hobby, konkursem, rodziną, a nawet miłością. Chwila ta wymagała Twojej pełnej uwagi i niekwestionowanego zaangażowania. Gdy pojawiała się przeszkoda, udawało Ci się sprawnie ją pokonać. Ten notatnik, finał rozgrywek koszykówki lub romantyczny związek na odległość miał być legendarny. Z pewnością tu i ówdzie powinęła Ci się noga, ale nie było to powodem rezygnacji.

Czym jest zaangażowanie pracowników

Esencją zaangażowania jest poczucie trwałej i niezachwianej więzi. W miejscu pracy jest nią przywiązanie pracowników do organizacji oraz chęć realizacji jej celów. Taka więź łączy ze sobą wszystkie elementy, wydobywając z ludzi to, co najlepsze, i tworząc przyszłe możliwości. Kiedy członkowie zespołu inwestują wysiłek w swoją pracę, w siebie nawzajem i w organizację, ich zaangażowanie jest silne.

Zaangażowani pracownicy często wykraczają poza zakres swoich obowiązków służbowych. Mogą chętnie zgłaszać się do wdrażania nowych osób w zespole, dobrowolnie przyjmować dodatkowe obowiązki lub po prostu być znakomitym wzorem do naśladowania dla innych członków zespołu. Pasja, zaangażowanie i produktywność zaangażowanych pracowników sprawiają, że organizacja jest bardziej wydajna i skuteczna.

Czym nie jest zaangażowanie pracowników

Ludzie często mylą zaangażowanie z satysfakcją pracowników. Zadowolony pracownik odczuwa satysfakcję z pełnionej roli, ale nie jest zaangażowany w jej wykonywanie. Zadowolony pracownik może być w pełni usatysfakcjonowany ze stanu rzeczy (o ile otrzymuje wypłatę na czas), podczas gdy zaangażowany pracownik poszukuje możliwości rozwoju.

Pracownik, który jest w pełni zaangażowany, ma entuzjastyczne nastawienie do celów i zadań firmy. Pokazuje je, zagłębiając się w pełni w swoją pracę i przenosząc ją na wyższy poziom dzięki nowym pomysłom.

„Zaangażowanie łączy wszystkie elementy razem, wydobywając z ludzi to, co najlepsze, i tworząc przyszłe możliwości”.

Korzyści z zaangażowania pracowników

Zaangażowanie pracowników ma wiele wspólnego ze szczęściem, ale jego znaczenie jest o wiele szersze. Pracownicy dają z siebie wszystko, gdy mają poczucie przynależności oraz wiedzą, że mają moc sprawczą.

Jak mówią statystyki, obecnie pracownicy są najbardziej zaangażowani od 2000 roku. W Stanach Zjednoczonych 34% pracowników jest bardzo zaangażowanych, a zaledwie 13% jest „aktywnie niezaangażowanych”, co jest najniższym wynikiem uzyskanym kiedykolwiek przez firmę Gallup. To zaangażowanie przekłada się zarówno na wymierne, jak i na niewymierne korzyści dla firmy i jej klientów.

Motywacja pracownicza

Zmotywowani pracownicy mają w sobie niewykorzystaną energię i często są gotowi podejmować odważne działania na korzyść firmy. Gdy prosisz ich o pomoc przy bardzo ważnym projekcie lub zadaniu o krótkim terminie realizacji, możesz na nich liczyć.

Większa lojalność

Pracownicy, którzy uwielbiają swoją pracę i firmę, zostają w firmie na długo, a nawet chętnie sprowadzają do niej inne wartościowe osoby.

Lepsza obsługa klienta

Pozytywne nastawienie jest zaraźliwe. Zaangażowani pracownicy mają dobry wpływ na klientów i obsługują ich na 110% procent swoich możliwości. Są skoncentrowani, popełniają mniej błędów i zwykle kończą podjęte zadanie za pierwszym podejściem. Dzięki pracownikom, którzy dają z siebie wszystko, zatrzymasz klientów i pokażesz im, że Twoja firma zatrudnia najlepszych.

Elementy zaangażowania pracowników

Badania firmy Gallup pokazują, że 53% łącznej liczby pracowników nie wykazuje zaangażowania. Być może są zadowoleni ze swojej pracy i wynagrodzenia, ale niechętnie deklarują gotowość do pomocy firmie w przejściu na wyższy poziom.

Houston, mamy problem.

Rozwój i utrzymanie środowiska pracy sprzyjającego zaangażowaniu to świadomy wybór. Wymaga zaangażowania członków kadry zarządzającej, którzy muszą codziennie wspierać pracowników w doskonaleniu się. Angażowanie pracowników to ciężka praca, ale z pewnością warto ją wykonać.

Łączenie elementów układanki

Poniżej przedstawiono elementy zaangażowania pracowników oraz przykłady firm, które potrafią skutecznie pracować nad zaangażowaniem pracowników.

Przejrzystość

Przejrzystość tworzy zaufanie. Zaufanie buduje wiarygodność. Wiarygodność jest warunkiem sukcesu.

Przejrzystość oznacza otwarte dzielenie się dobrymi i złymi doświadczeniami w celu lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań innych. Podnosi wydajność zespołu, zachęcając do otwartego dialogu i swobodnego przepływu informacji. Liderzy muszą od samego początku wyznaczać właściwy kierunek i być wzorem do naśladowania w tym zakresie.

W firmie Atlassian przywiązujemy ogromną wagę do przejrzystości. Jest fundamentem tego, jak współpracujemy z klientami, partnerami i sobą nawzajem. Nasi inżynierowie są na przykład w bezpośrednim, bieżącym kontakcie z klientami — bez uprzedniego szkolenia czy przygotowania — dzięki czemu wiedzą wszystko o napotkanych problemach i skuteczniej je rozwiązują. Ufamy im, że postępują zgodnie z naszymi wartościami, a oni nigdy nas nie zawodzą.

Komunikacja

Poprawa komunikacji w miejscu pracy może mieć ogromny wpływ na zaangażowanie pracowników. Członkowie wysoko zaangażowanych zespołów często ze sobą rozmawiają, dzielą się informacjami, proszą o opinie, upewniają się, czy są dobrze rozumiani i słuchają się nawzajem.

Virgin Group jest doskonałym przykładem kultury firmy zorientowanej na pracowników. Założyciel firmy, Richard Branson, był znany z tego, że odwiedzając placówki Virgin na całym świecie, chciał się przywitać z każdą osobą w biurze. Wysyłał spersonalizowane notatki i dzwonił do pracowników, aby podziękować im za pracę nad specjalnymi projektami. Kadra kierownicza Virgin konsekwentnie poświęca czas na otwartą komunikację, zbiera opinie i na ich podstawie doskonali firmę.

Uznanie

Uznanie współpracowników to świetny sposób na chwalenie dobrej pracy, uzupełniający tradycyjny proces oceny pracownika. Członkowie zespołu często spędzają ze sobą więcej czasu niż ze swoimi przełożonymi. Są więc w najlepszym położeniu, aby zauważyć mocne strony, osiągnięcia i obszary wymagające dalszego rozwoju. Uwzględniając te informacje w corocznych ocenach, sprzyjasz tworzeniu środowiska pozytywnego wzmocnienia i ciągłego rozwoju.

Innym przykładem jest firma Duke Energy, która stosuje metodę oceny 360 stopni zachęcającą pracowników każdego szczebla do wypełniania ankiet dotyczących współpracowników. W ten sposób każdy pracownik uzyskuje jasny obraz tego, jak dobrze pracuje w zespole i co powinien uwzględnić w planach rozwoju.

Narzędzia społecznościowe

Firmowa platforma społecznościowa łączy pracowników, tworząc przestrzeń do rozmów na najróżniejsze tematy. To miejsce, gdzie członkowie firmowej społeczności mogą porozmawiać o pogodzie, bieżących projektach czy wydarzeniach. Narzędzia społecznościowe ułatwiają również pracownikom nawiązywanie kontaktów z innymi działami i placówkami, co wzmacnia ich więź z organizacją.

Firma Nokia wzmocniła poczucie wspólnoty, wprowadzając blogowanie do komunikacji wewnętrznej. Pracownicy wszystkich szczebli mogą rozpoczynać rozmowy i rzucać światło na problemy, o których mogą nie wiedzieć inne działy. Inne zespoły mogą komentować i przeprowadzać burze mózgów na temat rozwiązań, co umacnia poczucie przynależności.

Mentoring i nawiązywanie kontaktów

Przeznacz w biurze miejsce do wspólnego spożywania posiłków, wysyłaj pracowników na konferencje branżowe i targi lub stwarzaj pracownikom inne okazje do rozmów między sobą. Im mocniej pracownicy będą czuć, że firma inwestuje w ich rozwój, tym większe jest prawdopodobieństwo, że wzrośnie ich zaangażowanie.

Firma Atlassian organizuje regularne wydarzenia i konferencje, podczas których pracownicy mogą uczyć się od liderów branży i dzielić się przedmiotem swojej pracy ze światem. W firmie funkcjonują również grupy użytkowników, które ułatwiają wymianę wskazówek i dobrych praktyk oraz informacji o wydarzeniach dla partnerów. Mnogość okazji do mentoringu i nawiązywania kontaktów daje pracownikom szansę zdobycia nowych umiejętności i wykorzystania ich.

Dobre praktyki w zakresie zaangażowania pracowników

Kiełkująca roślina

Nie istnieje kampania zwiększająca zaangażowanie pracowników, która magicznie sprawi, że pracownicy zaczną uwielbiać organizację. Nie ma przycisku „Wykonaj natychmiast”.Jedynym sposobem na dokonanie tej zmiany jest przekształcenie kultury firmy i doświadczeń pracowników.

To niełatwe zadanie. Możesz zacząć od poniższych czynności:

Otwarcie

Zachęcaj pracowników do kontaktu

Liderzy mogą znać odpowiedzi na Twoje pytania, ale opinie współpracowników tego samego szczebla mogą być trafniejsze. Poproś członków zespołu, aby ze sobą rozmawiali, przeprowadzali burze mózgów lub po prostu omówili następny projekt poza siedzibą. W ten sposób będą wykonywać pracę wspólnie, jednocześnie wzmacniając wzajemne relacje.

Zmniejsz obciążenie

Większość pracowników uważa się za bardzo zestresowanych koniecznością żonglowania wymaganiami związanymi z życiem prywatnym i zawodowym. Zmniejsz ich obciążenie, nie narzucając szalonego tempa pracy. Usprawnij procesy, odwołaj niepotrzebne spotkania, starannie planuj projekty, aby ustalić rozsądne terminy i przyznaj pracownikom każdego szczebla większą moc sprawczą.

„Rozwój i utrzymanie środowiska pracy sprzyjającego zaangażowaniu to świadomy wybór”.

Zdobądź kubek „najlepszego szefa”

Badanie przeprowadzone przez firmę Gallup wykazało, że 50% pracowników opuszcza firmę w poszukiwaniu nowego szefa. Badanie dowiodło, że im bardziej otwarty i dostępny jest przełożony, tym bardziej zaangażowani są jego podwładni. Podobny wynik uzyskali przełożeni, którzy wyznaczają cele efektywnościowe i podkreślają mocne strony swoich pracowników. Co Ci to mówi? Zaangażowanie w mniejszym stopniu zależy od pieniędzy, statusu i władzy, a w większym od wartości emocjonalnej zapewnianej przez firmę i jej liderów.

Liderzy Atlassian wielokrotnie badali ten temat. Ośmiu z nich podzieliło się swoim sekretnym przepisem na zaangażowanie pracowników, przy czym niniejszy artykuł omawia koncepcję przywództwa służebnego. Zapoznaj się z 17 wskazówkami dotyczącymi wzmacniania zaufania w zespole i od razu wprowadź je w życie.

Utwórz bezpieczną przestrzeń

Daj pracownikom platformę sprzyjającą wspólnej pracy — lub po prostu utrzymywania relacji — bez względu na ich miejsce pracy czy zamieszkania. Skonfiguruj wewnętrzną przestrzeń współpracy online i zachęć pracowników do tworzenia w niej grup i aktywnego w nich uczestnictwa. Wyraźnie zaznacz, że wszystkie poglądy są równe i mile widziane. Poziom zaangażowania rośnie, gdy pracownicy mają możliwość prowadzenia bezpiecznej i konstruktywnej interakcji ze współpracownikami i liderami.

Dbaj o zdrowie pracowników

Przypominaj pracownikom, aby dbali o swoje samopoczucie, szczególnie w godzinach pracy. Promuj integrację życia zawodowego i prywatnego, zezwalaj na elastyczne godziny pracy i oferuj możliwość pracy poza biurem. Zaopatrz kuchnię w zdrowe jedzenie, które dobrze wpływa na działanie mózgu, organizuj zajęcia z jogi lub medytacji w porze lunchu. W pogodne dni organizuj spotkania na zewnątrz i proponuj udział w wydarzeniach poza placówką, które wiążą się z wysiłkiem fizycznym, jak np. bieg lub spacer połączony z akcją dobroczynną.

Zapewnij platformę współpracy w ramach społeczności

Narzędzia społecznościowe wspomagające zespoły w efektywnej współpracy oferują takie funkcje jak notatki, obrazy, filmy czy tagowanie, aby korzystanie z nich było bardziej interaktywne i przyjemniejsze. Wydajność, która jest kwestią osobniczą, wpływa na zaangażowanie pracownika w projekt, pracę i organizację.

Jak w przyszłości pracować nad zaangażowaniem?

To, jak pracujemy, gdzie pracujemy, i czego pracownicy potrzebują, aby odnieść sukces, przez cały czas ewoluuje. To samo tyczy się zaangażowania pracowników. Dalsze losy tych zagadnień będą w znacznej mierze zależały od pokolenia, które obecnie wchodzi na rynek pracy: tzw. milenialsów i przedstawicieli pokolenia Z.

Społeczność jest kluczem

Według dostępnych danych 81% Amerykanów korzysta z portali społecznościowych. Mając to na uwadze, firmy zaczynają zdawać sobie sprawę, że, wprowadzenie tej funkcjonalności we własnej firmie może skutecznie zachęcić pracowników do wymiany wiedzy, opinii i pomysłów.

Technologie od kołyski

Milenialsi i przedstawiciele pokolenia Z wkraczają na rynek pracy jako osoby, które dorastały w erze smartfonów i portali społecznościowych. Oczekują, że narzędzia dostępne w miejscu pracy będą równie szybkie i przyjazne dla użytkownika. Aby za nimi nadążyć, firmy powinny rozważyć wdrożenie najnowszych technologii w metody wykonywania pracy.

Praca pełna znaczenia

Następnemu pokoleniu liderów będzie bardzo zależało na tym, aby ich praca miała głębsze znaczenie. Firmy mogą się na to przygotować, tworząc i promując stosowną wizję i misję oraz dostarczając dowodów na to, że praca jej zespołów służy szerszemu dobru. Zaangażowanie firmy w działania filantropijne również ma ogromne znaczenie.

Współistnienie życia zawodowego i prywatnego

Coraz więcej organizacji oferuje programy i możliwości pozwalające jej członkom pracować w trybie elastycznym, czyli w wybranym przez siebie miejscu i czasie. To bardzo mądre podejście, ponieważ następne pokolenie będzie poszukiwało pracy właśnie w tej swobodnej formie — zdalnie, w podróży, przy biurku lub na plaży.

Wygrana dla każdego

„Wymarzona praca”. Tak o swojej pracy mówią zaangażowani pracownicy. W ich rozumieniu oznacza to, że uwielbiają swoje miejsce pracy oraz to, co robią, a także że planują zostać w firmie przez dłuższy czas. Z perspektywy organizacji to znaczy, że udało Ci się stworzyć niesamowite miejsce pracy, które czyni pracowników dumnymi z przynależności do zespołu. Ta duma przekłada się na lepsze pomysły, wyższy wskaźnik zatrzymania pracowników, szczęśliwszych klientów i większe zyski.

To nie wszystko! Zapoznaj się z naszą grą Uzgodnienia dotyczące współpracy, aby już teraz zacząć budować zaangażowaną kulturę.

Sprawdź także

Uzgodnienia dotyczące współpracy — ikona
Szablon uzgodnień dotyczących współpracy

Razem z zespołem ustal wytyczne zapewniające bezproblemową współpracę

Usprawnij współpracę przy tworzeniu treści w zespołach za pomocą narzędzia Confluence

Następny
Zarządzanie zespołem (strategie)