Close

Nowe oblicze pracy zespołowej dzięki Confluence. Zobacz, dlaczego Confluence jest doskonałym narzędziem dla zespołów współpracujących przy tworzeniu treści. Zacznij korzystać za darmo

Tworzenie dobrze prosperującej firmowej sieci społecznościowej

Jak zbudować ESN, którą pokochają wszyscy pracownicy

Przeglądaj tematy

Miejsca pracy odnoszą sukces dzięki świetnej komunikacji i współpracy. Niezależnie od tego, czy Twoja firma pracuje w formule w pełni zdalnej, czy też zatrudnia wszystkich pracowników w biurze stacjonarnym, Twoje zespoły i pracownicy muszą pozostać w stałym kontakcie, aby móc efektywnie pracować. To jest jasne, ale już określenie, jak zbudować to poczucie więzi, bywa trudne.

Firmowa sieć społecznościowa to prywatna, wewnętrzna sieć społecznościowa, z której firmy korzystają, aby umożliwić swoim pracownikom komunikację w całej organizacji. Zwykle łączy w sobie pewne elementy wiadomości zespołowych, zarządzania projektami, zarządzania zadaniami i narzędzi do współpracy na jednej platformie. Firmowa sieć społecznościowa (ESN) zachęca współpracowników do komunikowania się i współpracy między działami, co prowadzi do większego zaangażowania pracowników i bardziej innowacyjnych pomysłów. Czyż to nie brzmi dobrze?

Krótka historia firmowych sieci społecznościowych

Być może znasz popularne ESN, takie jak Yammer, Teams, Jive, Chatter czy Jabber. Ale jak firmowe sieci społecznościowe stały się modne i dlaczego?

Na początku lat 90, we wczesnych latach istnienia sieci Web ludzie korzystali z Internetu do komunikowania się i tworzenia społeczności wokół wspólnych zainteresowań. Serwisy takie jak TheGlobe.com i Geocities (zamknięty w marcu 2019 r. po prawie 25 latach działania) były kompleksowymi punktami udostępniania treści online. Te sieci społecznościowe rozrosły się tak bardzo, że wszyscy zaczęli się nimi interesować, także reklamodawcy.

Z tych wczesnych serwisów narodziły się nowoczesne platformy mediów społecznościowych, z których wielu z nas korzysta dzisiaj, takie jak Facebook, Twitter i LinkedIn. Czerpiąc wzorce z ogromnej popularności w świecie konsumenckim zaczęły pojawiać się i zyskiwać na popularności firmowe sieci społecznościowe takie jak Yammer i Jabber.

Yammer powstał jako sieć społecznościowa podobna do Facebooka, ale przeznaczona do wewnętrznego użytku biznesowego. Pozwalał się on komunikować się z dowolnym ze współpracowników za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika interfejsu i zawierał kanał aktywności, na którym widoczne były ostatnie działania i treści współpracownika. Firmy dostrzegły wartość związaną z posiadaniem jednej platformy do komunikacji i współpracy oraz ułatwiającą bieżące informowanie wszystkich pracowników. Yammer został kupiony w 2012 roku przez Microsoft, który wykorzystał ten model do opracowania Microsoft Teams.

Korzyści z ESN (i jak uniknąć pułapek)

Firmy często stosują ESN, aby wypełnić lukę związaną z komunikację między zespołami. Ogromne korzyści z ESN czerpią w szczególności firmy z rozproszonymi zespołami. Wynika to z faktu, że łatwiej jest komunikować się ze współpracownikami na całym świecie za pośrednictwem platform komunikacji online niż przy pomocy rozmów telefonicznych i e-maili.

Globus z węzłami i gwiazdą

Jednak używanie ESN tylko do komunikowania się i spotkań towarzyskich często oznacza niewykorzystane potencjały sieci obejmującej całą firmę. Korzystanie z wielu różnych narzędzi i oprogramowania do współpracy, zarządzania zadaniami, udostępniania dokumentów, edycji i zarządzania oznacza utratę produktywności ze względu na ciągłą zmianę kontekstu.

Twój zespół wykorzysta ESN w optymalny sposób, gdy wybrana sieć będzie w stanie bezproblemowo zintegrować się z narzędziami do współpracy i udostępniania dokumentów. Niech stanie się centrum współpracy i komunikacji dla Twojej organizacji. Nie warto tracić czasu na zastanawianiu się, w jakim narzędziu zapisana została która rozmowę oraz czy chodzi o dokument, czy projekt.

Jest to podejście poparte badaniami. Harvard Business Review wykazał, że dla zespołów korzystających z ESN współpraca i dzielenie się wiedzą między działami są łatwiejsze. Sieć taka pomaga im podejmować szybsze decyzje, tworzyć bardziej innowacyjne pomysły oraz bardziej zaangażować się w swoją pracę i firmę.

Firmowe sieci społecznościowe pomagają zespołom podejmować szybsze decyzje, opracowywać bardziej innowacyjne pomysły i lepiej angażować się w pracę oraz firmę.

Wracając do historii ESN, w tym samym roku, w którym Microsoft przejął Yammer, McKinsey Global Institute opublikował badanie pokazujące, że 72% firm korzystało z technologii społecznościowych, aby rozwinąć swoją działalność, ale bardzo niewiele było „bliskich osiągnięcia pełnych potencjalnych korzyści”.

Insytut szacował, że firmy miały możliwość podniesienia wydajności menedżerów i pracowników o wysokich kwalifikacjach o 20–25% poprzez wdrożenie szeregu technologii społecznościowych i oprogramowania, które usprawniłyby komunikację, dzielenie się wiedzą oraz współpracę w przedsiębiorstwach i między nimi. Jak to zatem zrobić?

Dymki wiadomości

Jak efektywnie wykorzystać firmową sieć społecznościową

Jak wspomnieliśmy powyżej, w przypadku wdrażania ESN w całej firmie koniecznie trzeba sprawdzić, czy można ją zintegrować z pracą zespołów. Wiele ESN ma narzędzia do udostępniania dokumentów i zarządzania zadaniami na własnej platformie, oprócz funkcji czatu. Dla innych firm korzystniejsze może być używanie firmowej sieci społecznościowej za pośrednictwem wewnętrznego miejsca pracy, które już mają, a które obejmuje funkcje zarządzania projektami. Przykładem takich rozwiązań jest Confluence.

W swej istocie Confluence to przestrzeń robocza, w której organizacje mogą tworzyć, organizować i udostępniać wiedzę zespołów i dokumentację projektową. Jednocześnie jednak Confluence oferuje także możliwości prowadzenia dwukierunkowych rozmów i współpracy nad tymi treściami. Na popularnym kanale, stanowiącym widok treści publikowanych w całej firmie, zespoły na bieżąco zapoznawać się z najnowszymi informacjami od innych pracowników.

Na przykład globalna organizacja non-profit Mercy Ships wykorzystuje Confluence jako firmową sieć społecznościową, by zachęcać członków zespołu do dzielenia się osobistymi i zawodowymi sukcesami z resztą firmy. Po udostępnieniu tych historii, zwykle w formie wewnętrznego wpisu na blogu, inni członkowie zespołu mogą pisać komentarze z wyrazami wsparcia lub zadawać pytania uzupełniające w sposób, który sprzyja zacieśnieniu więzi i budowie społeczności.

Zanim wdrożysz ESN, odpowiedz sobie na pytania dotyczące przykładowo tego, kto w Twojej organizacji ma odpowiadać za jej utrzymanie. Niektóre firmy centralizują własność i moderację sieci w jednym zespole, takim jak IT czy HR, ale inne z powodzeniem rozszerzają własność na całą organizację. W przypadku Mercy Ships wystarczyło, aby dział IT wewnętrznie wdrożył Confluence, a następnie ustalił pewne zasady dotyczące użytkowania, etykietę oraz najlepsze praktyki komunikacyjne, których wszyscy w firmie muszą przestrzegać.

Ostatecznie skuteczność wybranej platformy zależy od jej wykorzystania przez zespół. Jeśli jest kłopotliwa w użyciu, prawdopodobnie nie będzie cieszyć się popularnością, na którą liczysz. Właściwa platforma powinna być łatwa w użyciu i bezproblemowa w kontekście potrzeb Twojego zespołu dotyczących komunikacji z organizacją, udostępniania i przechowywania dokumentów, zarządzania zadaniami oraz współpracy. Im rzadziej zespół musi zmieniać kontekst, tym lepiej. Wówczas łatwiej jest mu skupić się na szczegółach, a jego produktywność nie ulega pogorszeniu.

Sprawdź także

Historia sukcesu
Logo HubSpot

Jak firma HubSpot opracowała ogólnofirmową bazę wiedzy za pomocą intranetu społecznościowego

Szablony Confluence

Od wymagań produktowych po plany marketingowe — możesz je wszystkie utworzyć w Confluence

Usprawnij współpracę przy tworzeniu treści w zespołach za pomocą narzędzia Confluence

Następny
The Workstream