Close

Nowe oblicze pracy zespołowej dzięki Confluence. Zobacz, dlaczego Confluence jest doskonałym narzędziem dla zespołów współpracujących przy tworzeniu treści. Zacznij korzystać za darmo

Rodzaje celów

I jak wybrać odpowiedni cel dla swojego projektu

Przeglądaj tematy

Czego naprawdę potrzebuje Twój projekt, aby odnieść sukces? Jednym z głównych czynników jest to, co badacze nazywają „przekonującym kierunkiem”, czy popularnie mówiąc cel biznesowy.

Oczywiście prawie każdy pracownik wyznacza sobie cele. Ale wyznaczanie realnych celów za każdym razem ma wiele wspólnego z rodzajem wyznaczonego celu.

„Zespoły nie są zmotywowane, jeśli nie wiedzą, nad czym pracują, i nie mają wyraźnych celów”
Harvard Business Review

Czym są cele biznesowe?

Cel biznesowy określa, dokąd zmierza Twój zespół i kiedy chcesz dotrzeć do mety. Wyznacza, nad czym wspólnie pracujesz, daje poczucie sensu i pomaga zespołowi skupić swój czas i energię. Ponadto cele biznesowe mogą zmotywować i pobudzić zespół, gdy cel wydaje się trudny do osiągnięcia.

Cele biznesowe różnią się pod względem zakresu, gdyż mogą obejmować całą firmę, dział lub pojedynczego pracownika. Są ważnymi elementami takich działań jak:

 • Kierowanie decyzjami i ustalanie priorytetów pracy
 • Poprawa współpracy między zespołami wielofunkcyjnymi
 • Motywowanie i współpracowanie z zespołem

Kluczem do dania projektowi jak największych szans na sukces jest wyznaczenie prostych i osiągalnych celów. Powinny być opisowe, realistyczne i mierzalne. Koniecznie też określ odpowiedzi rodzaj celu, aby móc odnieść sukces.

Rodzaje celów biznesowych

Cele można podzielić na cztery typy kategorii organizacyjnych.

1. Cele oparte na czasie

Klepsydra

Cele długoterminowe

Cel długoterminowy reprezentuje ogólny obraz lub kierunek działalności Twojego zespołu, firmy lub projektu. Cele te obejmują dłuższy okres czasu, potencjalnie miesiące, a nawet lata.

Przykład:

 • Uczynienie Acme Co liderem na rynku oprogramowania biznesowego.

Cele krótkoterminowe

Cele krótkoterminowe to sposób na podzielenie celu długoterminowego na mniejsze fragmenty. Są one jasno zdefiniowane i łatwe do zmierzenia lub oceny w określonym czasie — może to być na przykład miesiąc lub kwartał.

Opierając się na powyższym przykładzie, niektóre krótkoterminowe cele wspierające ten długoterminowy cel zdobycia wiodącej pozycji na rynku to:

 • Poprawa zadowolenia klienta.
 • Tworzenie nowych produktów oprogramowania dla firm.
 • Zwiększenie świadomości wśród konsumentów.

2. Cele oparte na wynikach

Cele oparte na wynikach to cele krótkoterminowe wyznaczane w odniesieniu określonych obowiązków lub zadań. One również powinny być jasno określone i łatwe do zmierzenia lub oceny. Można je też wykorzystać do pomiaru wydajności pracowników.

Kalendarz z wykresem liniowym

Przykłady:

 • Zwiększenie zadowolenia klientów z istniejących produktów o 10% w pierwszym kwartale.
 • Zainwestowanie 25% więcej czasu pracowników technicznych w tworzenie nowego oprogramowania dla firm.
 • Zwiększenie udziału oprogramowania biznesowego o 25% poprzez kampanie marketingowe.

3. Cele ilościowe a jakościowe

Cele ilościowe ocenia się na podstawie liczb lub statystyk, na przykład może chodzić o osiągnięcie określonej liczby wyświetleń niedawno uruchomionej strony Twojego zespołu. (Cele SMART są doskonałym narzędziem do wyznaczania konkretnych, mierzalnych i osiągalnych celów). Cele jakościowe nie muszą być tak konkretne, na przykład mogą dotyczyć odbioru witryny przez użytkowników.

Wykresy i ołówki

Przykład celu ilościowego:

 • Nasza nowo zaprojektowana witryna oprogramowania biznesowego odnotowuje większą interakcję z użytkownikami o 30%.

Przykład celu jakościowego:

 • Klienci uważają, że przeprojektowana strona przedstawia informacje o naszej firmie w lepszy i bardziej angażujący sposób.

4. Cele zorientowane na wynik a cele zorientowane na proces

Wynik jest rezultatem, do którego dążysz, natomiast proces odnosi się do procesów, które doprowadzą do pożądanego wyniku, jeśli będziesz ich regularnie przestrzegać.

Cele zorientowane na proces są bardziej bezpośrednie i namacalne, i pozwalają Ci płynnie realizować cele zorientowane na wynik.

Ilustracja prostego przepływ pracy

Przykład celu zorientowanego na wynik:

 • Uruchomienie nowej witryny internetowej do końca pierwszego kwartału.

Przykład celu zorientowanego na proces:

 • Wykonanie 2-tygodniowego sprintu, aby umożliwić terminowe zakończenie projektowania i rozwoju.
 • Organizowanie cotygodniowych stand-upów z zespołem w sprawie przeprojektowania witryny internetowej, aby omówić bieżące postępy.

Wybór najlepszego rodzaju celu i rozpoczęcie jego realizacji

Każde wielkie osiągnięcie zaczyna się od dobrze przygotowanego planu. Mapując plan projektu, używając odpowiedniego rodzaju celu i wyznaczając szczegółowe i mierzalne zadania, możesz zrealizować dowolny cel.

Aby rozpocząć, zapoznaj się naszymi popularnymi szablonami wyznaczania celów, obejmującymi cele, sygnały i wskaźniki oraz OKR-y.

Sprawdź także

OKR-y — ikona
OKRy — szablon

Ustal z zespołem ambitne cele i nadzoruj sposób ich realizacji

Cele — ikona
Szablon celów, sygnałów i wskaźników

Podczas wyznaczania celów zespołu odróżnij istotne informacje od tych, które są zbędne

Usprawnij współpracę przy tworzeniu treści w zespołach za pomocą narzędzia Confluence

Następny
Planowanie strategiczne