Close

Nowe oblicze pracy zespołowej dzięki Confluence. Zobacz, dlaczego Confluence jest doskonałym narzędziem dla zespołów współpracujących przy tworzeniu treści. Zacznij korzystać za darmo

Poznaj skuteczne przykłady szczegółowych celów projektu

Przeglądaj tematy

Poruszanie się po zarządzaniu projektami bez jasnych, dobrze zdefiniowanych szczegółowych celów jest jak żeglowanie podczas burzy bez kompasu. Nieprawidłowo zdefiniowane szczegółowe cele projektu utrudniają pomiar sukcesu projektu. Na tej stronie przedstawiamy przykłady skutecznych szczegółowych celów projektu, aby pomóc zespołom opracować własne mierzalne cele i zwiększyć szanse na powodzenie projektu. Dzięki praktycznym przykładom z wielu branż zrozumiesz, jak zastosować te koncepcje do własnych praktyk zarządzania projektami.

Przykłady skutecznych szczegółowych celów projektu

Osiągnięcie precyzyjnych i mierzalnych celów jest kluczem do sukcesu zarządzania projektami. Projekty IT, kampanie marketingowe, rozwój produktów, kampanie pozyskiwania funduszy dla organizacji non-profit, projekty budowlane i inicjatywy w zakresie zasobów ludzkich wymagają celów zgodnych z szerszą wizją i celami projektu.

Te konkretne, osiągalne szczegółowe cele projektu zapewniają jasny kierunek kampanii, prowadząc zespół przez każdą fazę cyklu życia projektu.

Oto kilka przykładów skutecznych celów projektu, które mogą sprzyjać planowaniu strategicznemu, koordynacji prac zespołów i osiąganiu założonych rezultatów.

Projekt IT

Projekty IT często mają na celu opracowywanie i wdrażanie rozwiązań technologicznych w określonych ramach czasowych i budżetowych.

Przykładowo: „Do grudnia zespół IT zbuduje nowy, bezpieczny, skalowalny system zarządzania relacjami z klientami (CRM). Zespół poświęci osiem dodatkowych godzin tygodniowo na opracowywanie przyjaznych dla użytkownika funkcji i zabezpieczeń. Regularne spotkania zespołu pozwolą śledzić postępy. Budżet projektu wynosi 6 tysięcy dolarów”.

 • Wizja: zwiększenie zaangażowania klientów i ulepszenie praktyk zarządzania danymi poprzez wprowadzenie zaawansowanego, najnowocześniejszego systemu, który zmienia sposób, w jaki zarządzamy informacjami dla naszych klientów i interakcją z nimi. Oprócz zaspokajania bieżących potrzeb, przewidujemy i odpowiadamy na przyszłe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i skalowalności, co oznacza, że nasz system CRM jest przygotowany na przyszłość.
 • Cel: opracowanie systemu CRM spełniającego zmieniające się wymagania w zakresie bezpieczeństwa i skalowalności.
 • Cel szczegółowy: opracowanie i wdrożenie systemu CRM do grudnia, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska użytkownika i bezpieczeństwa przy budżecie 6000 USD.

Kampania marketingowa

Cele kampanii marketingowej koncentrują się na bezpośrednich, mierzalnych wynikach, które zwiększają rozpoznawalność marki i zaangażowanie klientów. Inaczej niż ogólne cele projektu, które skupiają się zasadniczo na ukończeniu projektu lub poszczególnych kamieniach milowych, cele marketingowe określają wymierne założenia, takie jak „30% wzrost wyświetleń w mediach społecznościowych w ciągu sześciu miesięcy”. Są one precyzyjne i skoncentrowane na realnych wynikach, które prowadzą zespół marketingowy w kierunku realizacji jasno określonych, osiągalnych celów.

Przykładowo: „Nasz zespół ma rozpocząć ukierunkowaną kampanię w mediach społecznościowych, która pozwoli zwiększyć świadomość marki o 30% do września. Inicjatywa będzie obejmować współpracę między naszymi zespołami w celu tworzenia i rozpowszechniania treści reklamowych na różnych platformach. Dzięki tej współpracy nasza kampania będzie strategiczna i realizowana zgodnie z określoną osią czasu, skutecznie angażując naszych odbiorców”.

 • Wizja: wykorzystanie mediów społecznościowych, aby zwiększyć wpływ marki.
 • Cel: zwiększenie rozpoznawalności i obecności marki w Internecie.
 • Cel szczegółowy: osiągnięcie w ciągu sześciu miesięcy 40% wzrostu świadomości marki poprzez ukierunkowaną strategię mediów społecznościowych.

Rozwój produktu

Wyraźnie określone cele projektu mają kluczowe znaczenie dla skutecznego rozwoju produktu. Przykładowo: „Nasz zespół projektowy przygotowuje się do wprowadzenia nowego oprogramowania do czerwca. Chcemy, aby produkt wyróżniał się pod względem łatwości obsługi i innowacyjności. Naszym celem jest 10 000 rejestracji użytkowników w ciągu pierwszych trzech miesięcy”.

 • Wizja: opracowanie oprogramowania, które definiuje na nowo zaangażowanie użytkowników.
 • Cel: wprowadzenie na rynek wyjątkowego oprogramowania.
 • Cel szczegółowy: wydanie oprogramowania do czerwca, z początkowym celem 10 000 rejestracji.

Kampania zbierania funduszy na cele non-profit

Jasne i mierzalne cele są niezbędne do skutecznej realizacji kampanii non-profit. Przykładowo: „W ciągu najbliższych czterech miesięcy zamierzamy zebrać 50 000 dolarów na lokalne inicjatywy zdrowia w ramach akcji prowadzonych online i w terenie”.

 • Wizja: wkład w poprawę zdrowia społeczności lokalnej.
 • Cel: zgromadzenie znacznych środków na inicjatywy dotyczące zdrowia.
 • Cel szczegółowy: zebranie w ciągu czterech miesięcy 50 000 dolarów za pośrednictwem akcji prowadzonych online i w terenie.

Projekt budowlany

W przypadku budownictwa niezbędne jest określenie celów SMART w planie projektu. Przykładowo: „W ciągu 12 miesięcy chcemy ukończyć budowę centrum aktywności lokalnej, przy spełnieniu wszystkich norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska”.

 • Wizja: budowa bezpiecznego i ekologicznego centrum aktywności lokalnej.
 • Cel: ukończenie budowy przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
 • Cel szczegółowy: budowa centrum aktywności lokalnej w ciągu jednego roku z założeniem spełnienia przepisów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Wyznaczanie celów ma kluczowe znaczenie w projektach budowlanych, a podczas wyznaczania celów projektu należy dopasować terminy do wymogów regulacyjnych.

Projekt z zakresu zasobów ludzkich

Wyznaczenie dokładnych celów może mieć pozytywny wpływ na proces decyzyjny. Przykładowo: „Naszym celem jest wdrożenie programu szkoleniowego pracowników, który pozwoli osiągnąć udział pracowników na poziomie 90% i poprawić wskaźniki wydajności o 15% w ciągu 12 miesięcy”.

 • Wizja: podniesienie umiejętności pracowników i ich satysfakcji z pracy.
 • Cel: pomyślna realizacja kompleksowego programu szkoleniowego.
 • Cel szczegółowy: osiągnięcie 95% wskaźnika uczestnictwa w programie szkoleniowym pracowników i poprawa o 25% wskaźników wydajności w ciągu 12 miesięcy.

Konkretne cele wspierają realizację szerszej wizji dotyczącej podnoszenia umiejętności i satysfakcji z pracy pracowników oraz przeprowadzenia kompleksowego programu szkoleniowego. Dzięki tak precyzyjnym celom projekty z zakresu zasobów ludzkich mogą wpisywać się w planowanie strategiczne, tak by każdy krok przyczyniał się do poprawy wyników organizacji.

Wykorzystaj Confluence, aby skutecznie ustalić szczegółowe cele projektu

Confluence stanowi optymalne rozwiązanie do ustalania klarownych i dokładnie zdefiniowanych celów projektu, służących za kamienie węgielne umożliwiające jego pomyślną realizację. Platforma ta łączy członków zespołu w ramach wspólnej przestrzeni robocza, która sprzyja współpracy i przejrzystości. Umożliwia ona zespołom łatwe tworzenie, edytowanie i udostępnianie szczegółowych planów projektów, tak by wszyscy członkowie byli informowani na bieżąco, a ich prace przebiegały w sposób skoordynowany.

Za sprawą kluczowych funkcji, takich jak edycja w czasie rzeczywistym, konfigurowalne szablony i zintegrowane zarządzanie zadaniami, Confluence usprawnia proces wyznaczania i śledzenia celów projektu, pomagając tworzyć przejrzyste i skuteczne środowisko planowania.

Udostępnia także różne typy materiałów pomocnych w różnych fazach planowania projektu. Przykładowo: tablice doskonale sprawdzają się w przypadku burz mózgów i udoskonalania celów projektu w fazie tworzenia pomysłów. Zespoły mogą następnie dopracować swoje cele za pomocą stron Confluence i filmów przeglądowych w aplikacji Loom. Materiały wideo pozwalają wyjaśnić skomplikowane cele, dzięki czemu informacje są dostępne i przystępne dla każdego.

Chcesz zobaczyć, jak Confluence pozwoli Ci zmienić planowanie projektu? Wypróbuj Confluence i przekonaj się, jaką różnicę mogą oznaczać jednoznaczne i osiągalne cele dla Twoich projektów.

Sprawdź także

Plakat projektu — szablon

Opracowana wspólnie jedna strona informacji, która pomaga zachować zgodność prac zespołu projektowego z oczekiwaniami interesariuszy.

Plan projektu — szablon

Definiuj, określaj zakres i planuj kamienie milowe kolejnego projektu.

Usprawnij współpracę przy tworzeniu treści w zespołach za pomocą narzędzia Confluence

Następny
Pulpity raportowania