Close
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon śledzenia błędów

Szablon śledzenia błędów Atlassian umożliwia zespołom łatwe zgłaszanie, śledzenie i określanie priorytetów błędów, przez co stanowi kompleksowe rozwiązanie różnych problemów związanych z tworzeniem oprogramowania.

Użyj darmowego szablonu śledzenia błędów
najlepsze dla

Tworzenie oprogramowania

Najważniejsze funkcje

Śledzenie błędów

Śledzenie postępów

Narzędzia do analizy sprintów

Czym jest szablon śledzenia błędów?

Efektywne zarządzanie błędami

Śledzenie błędów jest niezbędne w celu skutecznego opracowywania oprogramowania, gdyż umożliwia zespołom rozpoznawanie, analizowanie i systematyczne rozwiązywanie problemów. Szablon śledzenia błędów Atlassian, obsługiwany przez Jira, zapewnia kompleksowe rozwiązanie usprawniające proces zarządzania projektami i raportowania błędów.

Usystematyzowany format

Nowy szablon raportowania i śledzenia błędów Atlassian ma wstępnie zaprojektowany, ustrukturyzowany format, pomagając zespołom rejestrować, śledzić, eliminować i zgłaszać błędy oraz problemy w całym procesie programistycznym.

Co obejmuje śledzenie błędów?

Tablice

Kluczową rolę w śledzeniu błędów odgrywają tablice, gdyż pozwalają na wizualną reprezentację zgłoszeń. Zapewniają zespołom dynamiczną platformę do wspólnej wizualizacji, ustalania priorytetów i śledzenia błędów w całym cyklu tworzenia oprogramowania.

Korzystając z tablic, zespoły mogą skutecznie klasyfikować zadania i zarządzać nimi, dzięki czemu mogą poświęcić każdemu zgłoszeniu tyle uwagi, na ile zasługuje. Taki sposób wizualizacji zwiększa przejrzystość, zmniejsza ryzyko niedopatrzeń i sprzyja rozwijaniu środowiska współpracy, w którym członkowie zespołu mogą razem pracować nad szybkim rozwiązywaniem błędów.

Backlog – zrzut ekranu

Listy zadań

Backlog to scentralizowane repozytorium, w którym zespoły mogą łatwo zarządzać wszystkimi zidentyfikowanymi problemami i porządkować je. Takie ustrukturyzowane podejście pozwala zespołom zapisywać błędy wraz z kluczowymi informacjami, takimi jak ważność, wersja itp. Jedną z głównych zalet backlogu jest możliwość przypisywania i ustalania priorytetów błędów bezpośrednio z poziomu tego repozytorium.

Dzięki prowadzeniu właściwie utrzymywanego backlogu raportów o błędach zespoły mogą systematycznie rozwiązywać zgłoszenia w oparciu o ich pilność i ważność. Pozwala to na efektywne przydzielanie zasobów oraz sprawia, że proces rozwiązywania błędów pozostaje zorganizowany i efektywny.

Backlog – zrzut ekranu

Osie czasu

Osie czasu zapewniają zespołom interaktywną i wizualną reprezentację kamieni milowych projektu, jednostek pracy, zależności i wydań. Poprzez włączenie epików do osi czasu zespoły mogą mapować cały proces rozwiązywania błędów, zyskując kompleksowy obraz postępów realizacji projektu.

Osie czasu mają kluczowe znaczenie dla synchronizacji pracy zespołów i interesariuszy, skutecznej komunikacji oraz koordynacji działań. Ta funkcja daje pewność, że wszystkie działania związane z raportowaniem i śledzeniem błędów są prowadzone zgodnie z szerszymi harmonogramami projektu, co sprzyja spójnemu podejściu do rozwiązywania zgłoszeń w kontekście bardziej ogólnego planu tworzenia oprogramowania.

Backlog – zrzut ekranu

Zgłoszenia błędów

Gotowe raporty i pulpity w Jira pozwalają zespołom na korzystanie ze skutecznych narzędzi do analizy i wizualizacji danych. Te raporty dostarczają krytycznych informacji na temat realizowanych prac, umożliwiając zespołom podejmowanie merytorycznych decyzji w zakresie strategii rozwiązywania błędów. Dzięki przejrzystemu przeglądowi kluczowych wskaźników, trendów i wskaźników wydajności raporty pomagają zespołom identyfikować obszary wymagające poprawy i świętować sukcesy.

Korzystając z tych możliwości analitycznych, zespoły programistyczne mogą pozostawać na bieżąco z najlepszymi praktykami śledzenia błędów i dysponują narzędziami pozwalającymi dostosowywać się i rozwijać w reakcji na zmieniające się wymagania projektu.

Backlog – zrzut ekranu
Błąd

Centralizacja raportów o błędach

Śledź wszystkie błędy w jednym miejscu. Dodawaj do każdego zadania kontekst w formie etykiet, pól niestandardowych, załączników i innych elementów.

Znacznik wyboru nad laptopem z systemem Jira

Ustalanie priorytetów prac

Usuń błędy, zanim spowodują problemy, ustalając priorytety zadań i przypisując je według pilności.

Ludziki

Optymalizacja pod kątem debugowania

Skoncentruj działania swojego zespołu, korzystając z przepływu pracy opracowanego specjalnie z myślą o rozwiązywaniu problemów, a nie programowaniu funkcji.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu śledzenia błędów

Ten szablon wykorzystuje Jira do szybkiego rejestrowania, przypisywania i ustalania priorytetów błędów.

Wychwytuj błędy
  

Szablon śledzenia błędów to scentralizowane repozytorium, w którym są rejestrowane i dokumentowane wszystkie zidentyfikowane błędy. Ta funkcja umożliwia zebranie wszystkich zgłoszeń w jednym miejscu, w miarę pojawiania się błędów w produktach i usługach. W procesie rejestrowania błędów konsolidowane są wszystkie informacje z nimi związane, ale jednocześnie uwzględniane są ważne szczegóły.

Dzięki pojedynczemu źródłu rzetelnych informacji zespoły śledzące błędy mogą usprawnić swoje działania, poprawić współpracę i przyspieszyć identyfikację oraz dokumentację błędów w całym procesie programistycznym.

Przypisuj i ustawiaj priorytety
  

Skuteczne śledzenie błędów wymaga szybkiego ustalania priorytetów i przypisywania zgłoszeń członkom zespołu. Szablon śledzenia błędów usprawnia ten proces, umożliwiając zespołom szybką ocenę pilności i ważności każdego błędu. Członkowie zespołu mogą przypisywać błędy odpowiednim pracownikom, korzystając z intuicyjnych narzędzi, dzięki czemu ich obowiązki są wyraźnie zdefiniowane.

Ta funkcja umożliwia zajmowanie się zadaniami o najwyższym priorytecie i bycie na bieżąco ze statusem każdego zgłoszenia, a także przekazywanie czytelnych komunikatów zespołom programistycznym. Poprzez strategiczne przydzielanie zasobów zespoły odpowiedzialne za śledzenie błędów mogą zwiększyć swoją produktywność i bezzwłocznie przystępować do rozwiązywania krytycznych zgłoszeń.

Skutecznie przenoś błędy do kolejnych etapów przepływu pracy
  

Szablon śledzenia błędów zawiera konfigurowalne przepływy pracy, które pozwalają zespołom obsługiwać błędy w procesie ich rozwiązywania. Zespoły mogą tworzyć różne przepływy pracy dostosowane specjalnie do określonych błędów, odróżniając je od innych typów zgłoszeń. Dzięki tym funkcjom dostosowywania zespoły śledzące błędy mogą skupić się wyłącznie na rozwiązywaniu błędów i zarządzaniu nimi, usprawniając ten proces.

Optymalizacja wydajności zespołu
  

Szablon śledzenia błędów pozwala zespołom produktowym skupić się na tworzeniu nowych funkcji oraz zapobiega niepotrzebnemu dublowaniu zadań i zapewnia płynny, ukierunkowany postęp ich realizacji. Ta strategiczna separacja przepływów pracy zwiększa ogólną produktywność zespołu, optymalizując ich działania w oparciu o specyficzne wymagania dotyczące śledzenia błędów i opracowywania funkcji.

Chcesz użyć tego szablonu?

Użyj darmowego szablonu śledzenia błędów
obraz w tle