Close

Kategorie

Szablon zdalnego spotkania zespołu

autor: Miro

Skutecznie współpracuj w różnych strefach czasowych i utrzymuj inspirację zespołu

Użyj szablonu
Szablon zdalnego spotkania zespołu

Zespoły zdalne często składają się z osób przebywających w różnych miejscach i strefach czasowych. To może utrudniać skuteczną komunikację, koordynowanie projektów i koncentrację zespołu na wspólnych priorytetach oraz celach. Skorzystaj z szablonu zdalnego spotkania zespołu, aby organizować cykliczne spotkania zespołu i zapewnić jego członkom dostęp do najnowszych aktualizacji statusu projektu. Za pomocą tego szablonu możesz śledzić postępy oraz przekazywać decyzje, aby mieć pewność, że zespół jest poinformowany i zaangażowany.

Jak korzystać z szablonu Zdalne spotkanie zespołu

Krok 1: Przygotowanie zespołu do współpracy w środowisku wirtualnym

Na początku objaśnij, co chcesz osiągnąć za pomocą tego szablonu oraz w trakcie spotkań zespołu. Udostępnij zespołowi wskazówki dotyczące najlepszych praktyk w zakresie zdalnej współpracy i poinformuj, jak często jego członkowie powinni się spodziewać wirtualnych spotkań. Za pomocą wzmianek @, przeznaczonych do oznaczania członków zespołu, przypisz zadania i podziel uczestników spotkania na różne grupy. Nie zapomnij o zamieszczeniu łączy do wideokonferencji, aby każdy był przygotowany na kolejne zebranie zespołu. Możesz nadać cyklicznym spotkaniom zdalnym bardziej interaktywną formę, osadzając w szablonie tablice na żywo Miro lub wykorzystując do współpracy tablice online Miro.

Krok 1: Przygotowanie zespołu do współpracy w środowisku wirtualnym

Krok 2: Przekazywanie aktualizacji dotyczących statusu zespołowi zdalnemu

Zadbaj, aby Twój zespół był zawsze na bieżąco, regularnie aktualizując szablon w sposób asynchroniczny. Udostępniaj statusy projektu i zachęcaj członków zespołu, aby używali szablonu do zadawania otwartych pytań i wskazywania potencjalnych blokerów, które mogły zostać pominięte. Możesz również użyć szablonu do utrzymania dalszego kontaktu z członkami zespołu i rozwiązywania kwestii blokerów w trybie offline przed zaplanowaniem kolejnego spotkania.

Krok 2: Przekazywanie aktualizacji dotyczących statusu zespołowi zdalnemu

Krok 3: Planowanie zdalnych spotkań zespołu

Spraw, aby członkowie Twojego zespołu działali według wspólnych harmonogramów i dążyli do tych samych celów. Rozpocznij od dodania daty kolejnego spotkania, moderatora oraz uczestników. Dodaj plan spotkania i wyjaśnij, czym będziecie się zajmować, zbierając spostrzeżenia zawarte w aktualizacjach przekazywanych przez zespół asynchronicznie. Poinformuj uczestników spotkania o wszystkich zadaniach, jakie muszą wykonać w celu przygotowania się do spotkania. Jeśli spotykacie się na platformie Miro, rozpocznij spotkanie zdalne od interaktywnego ćwiczenia integracyjnego.

Krok 4: Porządkowanie zasobów zespołu zdalnego

Korzystając z tego szablonu, możesz dodawać dokumenty, tablice projektu oraz inne zasoby, których Twój zespół używa regularnie do pracy. Zebranie często używanych łączy w jednym miejscu zapewni zespołowi dostęp do wszystkich materiałów potrzebnych do skutecznej współpracy, co pozwoli zaoszczędzić czas podczas spotkań i skupić się na dyskusjach zespołowych.

Koordynacja działań nie powinna kończyć się wraz ze spotkaniem. Dowiedz się, jak udoskonalić swoje przepływy pracy i przekuć doskonałe pomysły w konkretne zadania po zakończeniu zdalnych spotkań zespołu przy użyciu tych zaawansowanych integracji Miro i Atlassian.


Miro is the online collaborative whiteboard platform built for modern work, enabling collocated, distributed, and remote teams to communicate and collaborate across formats, tools, channels, and time zones.

 • Burza mózgów

  MURAL

  Burza mózgów

  Zaplanuj, przeprowadź i udokumentuj zdalną sesję burzy mózgów dotyczącą kolejnego ciekawego pomysłu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Aktualizacja stanu działalności

  Steven Bao

  Kierownik programu badań i rozwoju
  Atlassian

  Aktualizacja stanu działalności

  Regularnie informuj kierownictwo i szersze grono zespołu o wynikach biznesowych oraz wynikach produktu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Planowanie wydajności

  Atlassian

  Planowanie wydajności

  Przestań opierać swoje szacunki i priorytety na przypuszczeniach.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej