Close
Widok kalendarza w Jira Work Management

Chcesz użyć tego szablonu?

Zacznij korzystać za darmo
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon planowania wydarzeń

Zaplanuj kolejne wydarzenie i uprość jego organizację.

Użyj szablonu
Idealny wybór dla:

Operacje

Najważniejsze funkcje

Planowanie zadań

Ustalanie priorytetów

Zarządzanie pipeline’ami

Czym jest szablon planowania wydarzeń?

Szablon planowania wydarzeń pozwala śledzić wszystkie zadania związane z planowaniem wydarzeń, dzięki czemu wszystkie wydarzenia Twojego zespołu, duże i małe, przebiegną bezproblemowo.

Co zawiera szablon planowania wydarzeń?

Tablica

Widok tablicy przedstawia wizualnie w stylu Kanban proces roboczy i status każdego zadania. Umożliwia to monitorowanie i porządkowanie zadań oraz określanie ich priorytetów w kolumnach reprezentujących przepływ pracy.

Backlog – zrzut ekranu

Lista

Dzięki widokowi listy wszystkie prace projektowe widoczne są na jednej liście, którą można łatwo przeglądać i sortować według pola. Lista pozwala także na dodawanie, edycję i przeglądanie zadań w projekcie.

Widok listy JWM

Kalendarz

Widok kalendarza pomaga wizualizować i planować pracę. Pozwala łatwo sprawdzić, kiedy przypadają terminy realizacji zadań, a także szybko zapoznać się z zadaniami zaplanowanymi na następne kilka tygodni lub miesięcy.

Zrzut ekranu kalendarza

Oś czasu

Widok osi czasu zawiera wykres w stylu Gantta, który może służyć do wizualizacji i planowania terminów, czasu trwania i zależności zadań w projekcie. Pozwala łatwo sprawdzić, ile czasu zajmuje wykonanie zadań i kiedy przypadają ich terminy.

Widok osi czasu

Raporty

Uzyskaj ogólny przegląd m.in. postępów, priorytetów, działań i obciążenia projektu w widoku podsumowania. Korzystaj z szeregu wstępnie skonfigurowanych raportów ze statystykami dotyczącymi m.in. osób, projektów i zadań.

Widok osi czasu
Okno rozwiązywania problemów

Intuicyjny przepływ pracy

Zarejestruj każdy łatwy do przeoczenia szczegół. Dopasuj etapy przepływu pracy do skali planowanego wydarzenia.

Wiele dokumentów

Zaawansowane śledzenie i raportowanie

Skorzystaj z naszych wstępnie skonfigurowanych pól niestandardowych lub dodaj własne, aby śledzić koszty. Opracuj listy kontrolne, raporty lub pulpity międzyprojektowe związane z planowaniem wydarzenia, aby zyskać szerszy obraz.

Tryb koncentracji

Bezproblemowa współpraca

Zapewnij wszystkim dostęp do bieżących informacji, wykorzystując widok kalendarza, terminy i przypomnienia.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu planowania wydarzeń

Ten szablon wykorzystuje Jirę, aby pomóc Twojemu zespołowi w planowaniu i realizacji wydarzeń oraz współpracy w tym zakresie.

1. Dodaj zadania do listy zespołu
  

Do swojego przepływu pracy możesz dodawać zadania z poziomu widoku listy, tablicy lub kalendarza. Ogranicz się do prostych haseł lub dodaj tyle szczegółów, ile tylko zechcesz, korzystając z załączników, priorytetów, etykiet i innych funkcji.

2. Dodaj daty rozpoczęcia i terminy
  

Możesz ustawić daty rozpoczęcia oraz terminy poszczególnych zadań. To pozwoli monitorować pracę w kalendarzu i na osi czasu, aby mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte.

3. Ustal priorytety i uporządkuj
  

Możesz błyskawicznie posortować listę według priorytetów, aby śledzić na bieżąco najistotniejsze zadania.

4. Zautomatyzuj pracę
  

Tam, gdzie to możliwe, pozwól robotom wykonywać pracę. Skonfiguruj proste automatyzacje niewymagające pisania kodu, aby synchronizować pracę, ustawiać przypomnienia i łączyć się z narzędziami, takimi jak Microsoft Teams, Slack i wiele innych.

Chcesz użyć tego szablonu?

Użyj szablonu
obraz w tle