Opracowanie planu marketingowego

Use this collection of marketing templates like a game plan for growing your business


Informacje o kolekcji

Developing a marketing strategy is no small feat nor is it something you decide in an afternoon and never look at again. It’s a blueprint for the future growth of your business, your method to creatively in order to stand out from your competition. Use this collection of templates to ensure you have all the information, research, and messaging you need to run a strategy that wins new customers.

Opracowanie planu marketingowego

Jak korzystać z kolekcji

Persona template

Atlassian

Profil klienta

Twórz profile klienta, aby przedstawiać swój produkt lub usługę różnym rodzajom użytkowników.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Step 1. Identify your audience

It may seem simple, but you can’t build an effective marketing strategy if you don’t have a crystal clear sense of who your target audience is and what makes them tick (and buy). Building personas is a valuable tool to help us walk in the shoes of our potential customers. This template will help your team keep the target audience top of mind when writing messaging, deciding channels, or creating content.

Wyświetl szablon →
Competitive analysis template

Atlassian

Analiza konkurencji

Bądź na bieżąco z konkurencją, dokumentując jej oferty i strategie.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Step 2. Know your competitors

Before kicking off any marketing strategy, you need to get the lay of the land. You need to understand what your competition is doing and how they’re approaching the market. The competitive analysis template guides you through an in-depth look at what your competition has to offer, from pricing and messaging to the latest features they’re promoting on social media. Conduct a SWOT analysis to see where there are opportunities to win. This template will help you and your team understand where you stand in the customer’s eyes and craft a strategy to win.

Wyświetl szablon →
Message house template

Atlassian

Schemat komunikacji

Zapewnij spójność przekazu, umieszczając wszystkich uczestników w schemacie komunikacji.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Step 3. Nail your messaging

Now that you know your audience and what the competitive landscape looks like, you can develop messages that will make you stand out. A message house serves as the foundation for all marketing assets that you’ll use in your launches and campaigns. Use it as a reference guide for all teams involved in a launch to keep your message consistent across channels and programs. Develop your messaging by focusing on the overall value proposition that you want to convey, as well as the key core messages and the facts, evidence, and proof points that support them.

Wyświetl szablon →
Marketing campaign template

Atlassian

Kampania marketingowa

Zaplanuj i monitoruj zadania w kampanii marketingowej oraz terminy ich realizacji.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Step 4. Create a buzz-worthy promotional plan

Now comes the fun part: it’s time to take this new feature, app, or campaign message to the market. This is when you’ll decide what channels, assets, and tactics will be most important to reaching your audience. Use the marketing campaign template to paint the vision for your campaign, coordinate all the players, note the activities and assets, and document your deadlines.

Wyświetl szablon →
Marketing blog post template

Atlassian

Marketingowy wpis na blogu

Przygotuj wersję roboczą zawartości bloga, przypisz recenzentów i zaplanuj strategię rozpowszechniania.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Step 5. Get the word out

Jednym z najlepszych sposobów na zwrócenie uwagi na nową funkcję lub produkt jest opublikowanie wpisu na blogu. Wpisy takie pomagają klientom lub potencjalnym użytkownikom poznać wartość wprowadzanej przez Państwa nowości. Mogą być udostępniane w mediach społecznościowych lub służyć jako źródła informacji dla dziennikarzy piszących artykuły na dany temat. Wpisu na blogu nie należy lekceważyć — jego pisanie warto starannie zaplanować w trosce o jak najwyższą jakość. Zalecamy przygotowanie wersji roboczej zawartości bloga, wyznaczenie recenzentów, dobór odpowiednich słów kluczowych i zaplanowanie strategii rozpowszechniania w celu dotarcia do właściwych odbiorców.

Wyświetl szablon →