Close

Schemat komunikacji — szablon

Zapewnij spójność przekazu dotyczącego produktu lub kampanii, umieszczając wszystkich uczestników w schemacie komunikacji.

Kampania marketingowa — szablon

Schemat komunikacji — szablon

Schemat komunikacji stanowi podstawę komunikacji dotyczącej zasobów marketingowych wykorzystywanych podczas wprowadzania produktów na rynek i kampanii. Służy jako przewodnik dla wszystkich zespołów zaangażowanych w premierę produktu w celu ujednolicenia przekazu we wszystkich kanałach komunikacji i programach. Opracuj przekaz, koncentrując się na ogólnych korzyściach, które chcesz zaproponować, a także kluczowym przekazie, faktach, twierdzeniach i popierających je dowodach.

Aby przejść do tego szablonu w Confluence Cloud, kliknij przycisk na lewym pasku bocznym.

Ten szablon umożliwia:

  • dokumentowanie najważniejszych wiadomości kampanii;
  • dopasowanie zespołów obsługujących kampanie;
  • opracowanie najważniejszych wartości dotyczących wprowadzenia produktu na rynek.