Close

Kategorie

Szablon wykazu procedur ITSM

autor: Jira Service Management

Zadbaj o informowanie zespołu ITSM i jego gotowość do reagowania na alerty systemowe

Użyj szablonu
Szablon wykazu procedur ITSM

Zespoły ITSM poświęcają mnóstwo czasu i wysiłku, aby zapewnić sprawne działanie systemów. Ich praca obejmuje zarówno rutynowe zadania operacyjne, jak i usuwanie awarii złożonych systemów o wysokim priorytecie. Korzystając z szablonu wykazu procedur ITSM, możesz oszczędzić czas zespołu poprzez udokumentowanie procedur postępowania w przypadku powtarzających się awarii i alertów ITSM. Dysponując wszystkimi potrzebnymi informacjami uporządkowanymi w jednym miejscu, zespół ITSM będzie w stanie szybko i sprawnie reagować na alerty systemowe.

Jak korzystać z szablonu Wykaz procedur ITSM

Krok 1. Objaśnienie architektury ITSM

Najpierw użyj aplikacji to tworzenia diagramów, aby przygotować ogólny przegląd architektury ITSM. Diagram powinien wyjaśniać, w jaki sposób działają systemy, aby członkowie zespołu ITSM korzystający z szablonu mogli łatwo nauczyć się, jak należy wykonać instrukcje zawarte w wykazie procedur. Po utworzeniu diagramu dodaj jego zrzut do szablonu, wpisując /obraz.

Krok 2. Utworzenie listy aplikacji i znanych błędów

Po opracowaniu diagramu architektury systemu użyj szablonu, aby przygotować listę aplikacji do monitorowania usługi. Objaśnij śledzone wskaźniki oraz alerty generowane dla każdej aplikacji. Po opracowaniu listy poszczególnych aplikacji sporządź listę wszystkich znanych błędów. Do utworzenia szczegółowego raportu na temat każdego z nich możesz użyć szablonu znanych błędów ITSM.

Krok 2. Utworzenie listy aplikacji i znanych błędów

Krok 3. Opisanie procedury rozwiązywania problemów w wykazie procedur

Gdy już dodasz do szablonu podstawowe informacje, możesz przejść do szczegółów wykazu procedur. W sekcji Rozwiązywanie problemów utwórz listę konkretnych czynności, jakie musi wykonać zespół ITSM w reakcji na alerty systemowe. Dodaj łącza do dokumentacji do każdej czynności, aby członkowie zespołu dysponowali zasobami umożliwiającymi reagowanie w przypadku każdej usługi i każdego przypadku użycia.


Jira Service Management empowers teams with everything they need to get started fast. Check out capabilities for ITSM practices like request, incident, problem, change, and configuration management.

 • Schemat architektury AWS

  Lucidchart

  Schemat architektury AWS

  Zwizualizuj swoją infrastrukturę, aby móc lepiej rozpoznać słabości i wskazać miejsca wymagające ulepszenia.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Planowanie idealnego tygodnia pracy

  Atlassian

  Planowanie idealnego tygodnia pracy

  Utwórz szczegółowe wskazówki na temat wykonywania zadania.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Wykaz procedur DevOps

  Atlassian

  Wykaz procedur DevOps

  Przygotuj zespół operacyjny do szybkiego reagowania na alerty i przestoje.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej