Close

Kategorie

Szablon znanych błędów ITSM

autor: Jira Service Management

Dokumentuj znane błędy i pomóż zespołowi ITSM szybko reagować na alerty

Użyj szablonu
Szablon znanych błędów ITSM

Nawet najbardziej zaawansowane technologicznie zespoły ITSM nie zawsze korzystają z najbardziej zaawansowanych narzędzi. Czasami najlepszym sposobem wyeliminowania błędu jest jego tymczasowe obejście i zaplanowanie przygotowania trwałej poprawki na później, gdy zasoby będą dostępne. Szablon znanych błędów ITSM pozwoli Ci udokumentować rozwiązania znanych błędów i zaktualizować informacje na temat ich statusu. Twój zespół ITSM będzie mógł się szybko dowiedzieć, jak reagować na znane błędy, aby zapewnić płynne działanie systemów.

Jak korzystać z szablonu Znane błędy ITSM

Krok 1. Dodanie zgłoszenia znanego błędu

Zacznij od dodania podstawowych informacji na temat błędu, do których zespół ITSM powinien mieć szybki dostęp. Wklej łącze do zgłoszenia znanego błędu i zaktualizuj jego status w szablonie. Dodaj również łącza do zgłoszeń powiązanych z tym znanym błędem, aby zapewnić kontekst. Dzięki temu Twój zespół będzie dysponował wszystkimi potrzebnymi informacjami, gdy przyjdzie pora na burzę mózgów i wdrożenie trwałych rozwiązań.

Krok 2. Opisanie przyczyn i wpływu błędu

Gdy już dostosujesz szablon, dodając łącza i aktualizując informacje o statusie, możesz przejść do szczegółowego opisu znanego błędu. Najpierw dodaj podsumowanie, aby członkowie zespołu korzystający z szablonu mogli szybko zrozumieć, na czym polega błąd. Następnie wprowadź szczegółowe informacje na temat przyczyn błędu, sposobu jego wykrycia oraz jego wpływu na usługi i użytkowników. Upewnij się, że ilość podanych informacji jest wystarczająca, aby zespół ITSM mógł odtworzyć błąd.

Krok 2. Opisanie przyczyn i wpływu błędu

Krok 3. Objaśnienie sposobu zarządzania błędem

Zamieść dodatkowe informacje na temat znanego błędu, objaśniając, jakie działania już podjął zespół ITSM w reakcji na niego. Rozpocznij od opisu sposobów obejścia używanych przez zespół w celu umożliwienia dalszej pracy pomimo aktywnego błędu. Następnie opisz szczegółowo rozwiązania, nad którymi zespół obecnie pracuje w celu trwałego wyeliminowania błędu.


Jira Service Management empowers teams with everything they need to get started fast. Check out capabilities for ITSM practices like request, incident, problem, change, and configuration management.

 • Schemat architektury AWS

  Lucidchart

  Schemat architektury AWS

  Zwizualizuj swoją infrastrukturę, aby móc lepiej rozpoznać słabości i wskazać miejsca wymagające ulepszenia.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Planowanie idealnego tygodnia pracy

  Atlassian

  Planowanie idealnego tygodnia pracy

  Utwórz szczegółowe wskazówki na temat wykonywania zadania.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Wykaz procedur DevOps

  Atlassian

  Wykaz procedur DevOps

  Przygotuj zespół operacyjny do szybkiego reagowania na alerty i przestoje.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej