Close

Szablony bazy wiedzy, które zwiększą możliwości zespołów ITSM

Dzięki tej kolekcji szablonów utworzysz przydatną bazę wiedzy, która usprawni pracę Twojego zespołu ds. zarządzania usługami informatycznymi (ITSM). Integracja rozwiązania Confluence z Jira Service Management umożliwia zespołom programistycznym i operacyjnym współpracę z dużą prędkością, aby błyskawicznie reagować na zmiany biznesowe i zapewniać doskonałą obsługę klientów i pracowników.


Informacje o kolekcji

Baza wiedzy zapewnia zespołowi miejsce, w którym może scentralizować i uporządkować wszystkie często zadawane pytania oraz dokumenty przeznaczone dla klientów (lub pracowników). Ale czekaj! To nie wszystko! Uzyskujesz także wewnętrzną przestrzeń roboczą, w której Twój zespół będzie mógł dzielić się najlepszymi praktykami oraz wiedzą instytucjonalną.

Dzięki udostępnieniu tych zasobów nikt nigdy nie będzie zaczynał od zera. Zespół będzie miał do dyspozycji wnioski z poprzednich prac, a klienci otrzymają znormalizowane odpowiedzi, które zostały uprzednio dokładnie przejrzane. Poniższe szablony bazy wiedzy pomogą Ci rozpocząć tworzenie własnej bazy wiedzy, a gdy już Ci się to uda, zyskasz nieograniczone możliwości.

Szablony bazy wiedzy, które zwiększą możliwości zespołów ITSM

Jak korzystać z kolekcji

Samouczek

Atlassian

Samouczek

Utwórz szczegółowe wskazówki na temat wykonywania zadania.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Krok 1: Przygotowanie bazy wiedzy

Utwórz strukturę i opracuj bazę wiedzy zespołu.

Twój zespół potrzebuje bazy wiedzy, a zespołowi IT zależy na szybkim rozwiązywaniu problemów. Utwórz strukturę, bazując na potrzebach swojego zespołu. Następnie napisz samouczek do bazy wiedzy, aby zapoznać członków zespołu z nowym pojedynczym źródłem rzetelnych informacji.

Dodaj do bazy wiedzy artykuły, takie jak wykazy procedur, przeglądy powdrożeniowe oraz inne dokumenty będące źródłem informacji, aby pomóc klientom w samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań problemów. Zacznij od utworzenia dokumentacji, w której zamieścisz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Wyświetl szablon →
Znane błędy ITSM

Jira Service Management

Znane błędy ITSM

Szablon znanych błędów ITSM pozwoli Ci udokumentować rozwiązania znanych błędów i zaktualizować informacje na temat ich statusu.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Krok 2: Szybkie rozwiązywanie często spotykanych problemów

Udokumentuj często występujące błędy, aby pomóc agentom i klientom szybko je eliminować.

Czasami najlepszym rozwiązaniem błędu jest zastosowanie tymczasowego obejścia i powrót do niego po wprowadzeniu zaplanowanej trwałej poprawki. Szablon znanych błędów ITSM pozwoli Ci udokumentować rozwiązania znanych błędów i zaktualizować informacje na temat ich statusu. Twój zespół ITSM będzie mógł się szybko dowiedzieć, jak reagować na znane błędy, aby zapewnić płynne działanie systemów.

Wyświetl szablon →
Zarządzanie zmianami ITSM

Jira Service Management

Zarządzanie zmianami ITSM

Ten szablon umożliwia opisanie i śledzenie planów zarządzania zmianami.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Krok 3: Przekazywanie informacji o zmianach oraz aktualności

Upewnij się, że Twój zespół wie o nadchodzących zmianach i jest świadom ich wpływu na jego pracę.

Twórz plany zmian, aby grupy interesariuszy, np. rady ds. zmian, mogły asynchronicznie współpracować nad zadaniami obejmującymi sporządzanie planów komunikacji, ocenę ryzyka oraz doskonalenie praktyk. Wytyczne oraz procedury dotyczące zarządzania pomagają zespołom IT prawidłowo oceniać ryzyko przed wprowadzeniem zmian operacyjnych.

Za pomocą szablonu zarządzania zmianami ITSM możesz opisać oraz śledzić plany zarządzania zmianami. Aktualizując szablon w trakcie całego procesu zarządzania zmianami, możesz na bieżąco informować zespoły IT oraz interesariuszy.

Wyświetl szablon →
Cotygodniowy raport ITSM dotyczący poważnych incydentów

Jira Service Management

Cotygodniowy raport ITSM dotyczący poważnych incydentów

Ten szablon pozwoli Ci na regularne śledzenie statusu incydentów oraz powiadamianie zespołu o rozwiązaniach.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Krok 4: Monitorowanie postępów i utrzymywanie płynności działania

Śledź postępy i rozwiązywanie incydentów, aby zespół był stale na bieżąco.

Wraz z rozwojem firmy architektura ITSM również będzie się stawać coraz większa i bardziej złożona. Incydenty stanowią naturalną konsekwencję rozwijania i aktualizowania systemów w odpowiedzi na potrzeby biznesowe wymagające szybkiej interwencji. Dzięki cotygodniowemu raportowi ITSM dotyczącemu poważnych incydentów zapewnisz sprawne działanie systemów ITSM. Nasz szablon ułatwi Ci regularne śledzenie statusu incydentów oraz powiadamianie zespołu na temat sposobu ich rozwiązania.

Wyświetl szablon →
Retrospektywa

Atlassian

Retrospektywa

Co się udało? Co można było zrobić lepiej? Omów ulepszenia z całym zespołem.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Krok 5: Udoskonalanie bazy wiedzy

Generuj raporty, rejestruj opinie klientów i twórz zestawienia zaleceń i zakazów w formie retrospektywy.

Jeśli poszukujesz danych ilościowych, które potwierdzą sukces Twojej nowej bazy wiedzy, wystarczy sięgnąć do raportów analitycznych na temat liczby oddalonych i rozwiązanych wniosków. Te raporty pomogą Ci zrozumieć reakcje odbiorców na artykuły w bazie wiedzy, ilustrując częstotliwość udostępniania artykułów, ich wyświetlania, a także uznania ich za pomocne. Możesz nawet zobaczyć, ile wniosków udało się rozwiązać z wykorzystaniem artykułu lub bez artykułu, a ile z nich całkowicie oddalono w portalu. Zbieraj opinie klientów (wewnętrznych i zewnętrznych) i wykorzystaj analizy z raportów do ciągłego doskonalenia zawartości bazy wiedzy w oparciu o dane retrospektywne.

Wyświetl szablon →