Close

Kategorie

Szablon cotygodniowego raportu ITSM dotyczącego poważnych incydentów

autor: Jira Service Management

Śledź i analizuj incydenty ITSM co tydzień przy użyciu naszego szablonu

Użyj szablonu
Szablon cotygodniowego raportu ITSM dotyczącego poważnych incydentów

Wraz z rozwojem firmy architektura ITSM również będzie się stawać coraz większa i bardziej złożona. Incydenty stanowią naturalną konsekwencję rozwijania i aktualizowania systemów w odpowiedzi na potrzeby biznesowe wymagające szybkiej interwencji. Dzięki cotygodniowemu raportowi ITSM dotyczącemu poważnych incydentów zapewnisz sprawne działanie systemów ITSM. Nasz szablon ułatwi Ci regularne śledzenie statusu incydentów oraz powiadamianie zespołu na temat sposobu ich rozwiązania.

Jak korzystać z szablonu Cotygodniowy raport ITSM dotyczący poważnych incydentów

Krok 1: Dodanie informacji dotyczących zarządzania incydentami

Najpierw dodaj podstawowe informacje na temat incydentów, do jakich doszło w ciągu tygodnia. Podaj identyfikator każdego incydentu i wklej łącza do zgłoszeń Jira oraz dokumentacji związanej z danym incydentem. Na bieżąco informuj zespół ITSM, wpisując aktualny status oraz priorytet każdego z incydentów. Możesz również wskazać właściciela incydentu oraz osobę, która go zgłosiła, dodając odpowiednie wzmianki @ o członkach zespołu.

Krok 1: Dodanie informacji dotyczących zarządzania incydentami

Krok 2: Podsumowanie poszczególnych incydentów

Po dodaniu informacji na temat incydentu zamieść bardziej szczegółowy kontekst dla członków zespołu ITSM. W przypadku każdego incydentu podsumuj w skrócie, co się zdarzyło oraz jak wpłynęło to na usługi i użytkowników. Warto również opisać, jakie informacje można znaleźć w dołączonej dokumentacji.

Krok 3: Aktualizowanie raportów dotyczących incydentów

Gdy już dostosujesz cotygodniowy raport dotyczący poważnych incydentów, aktualizuj szablon w miarę postępów w rozwiązywaniu poszczególnych incydentów. Osoby, które zgłosiły incydenty, oraz właściciele incydentów również powinni aktualizować szablon o zmiany statusu oraz wszelkie nowo utworzone dokumenty. Pamiętaj, aby przy każdej aktualizacji opisać dokonany postęp, aby zespół ITSM był poinformowany i mógł odpowiednio dostosować swoje działania.


Jira Service Management empowers teams with everything they need to get started fast. Check out capabilities for ITSM practices like request, incident, problem, change, and configuration management.

 • Schemat architektury AWS

  Lucidchart

  Schemat architektury AWS

  Zwizualizuj swoją infrastrukturę, aby móc lepiej rozpoznać słabości i wskazać miejsca wymagające ulepszenia.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Planowanie idealnego tygodnia pracy

  Atlassian

  Planowanie idealnego tygodnia pracy

  Utwórz szczegółowe wskazówki na temat wykonywania zadania.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Wykaz procedur DevOps

  Atlassian

  Wykaz procedur DevOps

  Przygotuj zespół operacyjny do szybkiego reagowania na alerty i przestoje.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej