Close
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon planowania na najwyższym poziomie

Planuj, śledź i raportuj duże fragmenty pracy, takie jak program lub inicjatywa.

Użyj szablonu
idealny wybór dla:

Tworzenie oprogramowania

Zarządzanie projektami

Marketing

Najważniejsze funkcje

Niestandardowa hierarchia zgłoszeń

Zaawansowane planowanie

Raporty niestandardowe

Czym jest szablon planowania na najwyższym poziomie?

Szablon planowania na najwyższym poziomie jest wstępnie skonfigurowany, aby pomagać zespołom w zarządzaniu dużymi projektami interdyscyplinarnymi, takimi jak program lub inicjatywa. Dzięki rozszerzonej hierarchii zgłoszeń i planowi, który wizualizuje wszystko w jednym miejscu, zespoły mogą łatwo śledzić i raportować pracę obejmującą wiele projektów, i zrozumieć, w jaki sposób ich praca wpływa na ogólny obraz.

Co wchodzi w skład szablonu planowania na najwyższym poziomie?

Planowanie pracy powyżej poziomu epiku

Na ekranie hierarchii zgłoszeń zauważysz, że powyżej epiku dołożyliśmy dodatkowy poziom hierarchii zwany inicjatywą. Pozwala to organizować i dzielić większe fragmenty pracy w Jira. Opcjonalnie można zmienić nazwę inicjatywy lub poziomu epiku, aby pasowała do dowolnej metodologii, takiej jak SAFe.

Backlog – zrzut ekranu

Koordynowanie inicjatyw dla całej organizacji

Na karcie Plany zauważysz, że przygotowaliśmy nowy plan. Plan zapewnia wspólną przestrzeń do planowania i śledzenia pracy interdyscyplinarnej. Aby rozpocząć planowanie, utwórz inicjatywy bezpośrednio w swoim planie, a następnie dodaj wszystkie powiązane zespoły i projekty zaangażowane w realizację tych inicjatyw.

Backlog – zrzut ekranu

Informowanie o bieżących aktualizacjach

Ponieważ w Jira zgłoszenia aktualizowane są i uzupełniane, plan automatycznie aktualizuje się w czasie rzeczywistym bez potrzeby konserwacji. Aby zgłaszać aktualizacje interesariuszom, możesz tworzyć niestandardowe widoki dostosowane do odbiorców lub korzystać z naszego wstępnie skonfigurowanego widoku planowania na najwyższym poziomie.

Backlog – zrzut ekranu
Platforma

Zwiększenie widoczności

Informuj zespoły na bieżąco i zadbaj, aby skupiały się na właściwych rzeczach, pokazując im, jak ich praca wpływa na większe inicjatywy biznesowe.

Narzędzia Integracji

Współpraca między zespołami

Utwórz jedno źródło rzetelnych informacji, w którym każdy może zobaczyć, kto czym się zajmuje i kiedy, a raporty można dostosowywać do różnych interesariuszy.

Statek dostarczający kod

Skalowalna struktura

Organizuj i wizualizuj relacje między elementami pracy, od codziennych zadań po kwartalne inicjatywy obejmujące wiele zespołów i projektów.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu planowania na najwyższym poziomie

Ten szablon wykorzystuje Jira Premium do pomocy w planowaniu pracy w wielu zespołach i projektach.

Co wchodzi w skład szablonu
  

Ten szablon tworzy:

  • Nowy poziom zgłoszenia powyżej epiku zwany „inicjatywą”

    • Pozwala to grupować epiki w ramach inicjatywy i zobaczyć zagnieżdżoną w Twoim planie pracę źródłową.
  • Nowy projekt

    • Projekt jest miejscem, w którym funkcjonują tworzone przez Ciebie inicjatywy.
  • Nowy plan

    • Plan jest wstępnie skonfigurowany z nowym projektem jako źródłem zgłoszeń, dzięki czemu możesz zobaczyć swoje inicjatywy w planie. Następnie możesz dodawać powiązane projekty, tablice i filtry jako źródła zgłoszeń i połączyć zgłoszenia źródłowe z nadrzędną inicjatywą.
Tworzenie inicjatywy
  

Najpierw utwórz swoją pierwszą inicjatywę. Pomyśl o niej jako o dużym fragmencie pracy, na który wpływa wiele epików. Jeśli Twoje epiki to na przykład „Wygeneruj nową funkcję”, „Wprowadź na rynek nowe funkcje” i „Zmierz wpływ wydania”, inicjatywą może być na przykład „Przeróbka projektu iOS”. Utwórz jedną teraz; inne możesz zawsze dodać później. Dowiedz się więcej o inicjatywach.

Dodawanie źródeł zgłoszeń do planu
  

Następnie dodaj do tego planu istniejący projekt, tablicę i/lub filtr.W planie nazywamy je źródłami zgłoszeń. W przypadku tego szablonu zalecamy, aby użyć zgłoszeń z projektów zarządzanych przez firmę i aby zawierały one co najmniej jeden epik. Dowiedz się więcej o źródłach zgłoszeń w Planach.

Wiązanie epików z inicjatywami
  

Na koniec zmień elementy nadrzędne istniejących epików na nowe inicjatywy. Spowoduje to utworzenie skojarzenia za pomocą pola Element nadrzędny, łączącego te dwa zgłoszenia. Zobaczysz, że inicjatywa pokazuje teraz dane z zawartych w niej epików. Nazywa się to agregacją. Plan wyprowadza wartości elementów nadrzędnych na podstawie zgłoszeń podrzędnych, co jest przydatne w celu zachowania aktualności planu. Gdy dodasz więcej epików do inicjatywy, oszacowania i daty zostaną zaktualizowane. Dowiedz się więcej o agregacjach w planach.

Przegląd i zapisanie zmian w planie
  

Plany to środowisko piaskownicy, co oznacza, że należy zapisać zmiany, aby były widoczne na tablicach lub w projektach poza planem. Dowiedz się więcej o zapisywaniu zmian wprowadzonych w Planach.

Chcesz użyć tego szablonu?

Użyj szablonu
obraz w tle