Close
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon wykresu Gantta

Szablon wykresu Gantta firmy Jira, znany również jako oś czasu, jest zaawansowanym narzędziem do zarządzania projektami, służącym do wizualizacji osi czasu projektu, śledzenia postępów i zarządzania zależnościami.

Czym jest szablon wykresu Gantta?

Szablon wykresu Gantta to wizualne narzędzie do planowania projektu, które przedstawia zadania, kamienie milowe i wyniki. Elementy projektu są reprezentowane jako słupki na poziomej osi czasu wskazującej czas trwania i terminy. Wykres Gantta prezentuje również zależności między zadaniami, kamieniami milowymi i osobami przypisanymi.

Co zawiera szablon wykresu Gantta?

Szablony wykresów Gantta to zaawansowane narzędzia do wizualizacji, które umożliwiają zespołom śledzenie prac projektowych i unikanie przeszkód oraz ułatwiają im bardziej efektywną współpracę.

Przepływy pracy

Jedną z najważniejszych funkcji wykresu Gantta jest przedstawienie zależności między zadaniami. W szablonie wykresu Gantta firmy Jira zadania zależne są automatycznie oznaczane, dzięki czemu zespoły mogą na bieżąco śledzić potencjalne opóźnienia i szybko się przestawiać.

Tablica Scrum — zrzut ekranu

Oś czasu

Wykresy Gantta dają menedżerom projektów, ich zespołom i interesariuszom pełny wgląd w wykonaną pracę, pracę w toku i pracę na dalszych etapach pipeline'u.

Zrzut ekranu osi czasu.

Backlog

Wykresy Gantta ułatwiają wszystkim członkom zespołu sprawdzenie w jednym widoku, jak poszczególne zadania mają się do najważniejszych kamieni milowych i terminów.

Pulpity — zrzut ekranu

Tablica

Wykresy Gantta z natury służą współpracy, dzięki czemu członkowie zespołu mogą na bieżąco śledzić swoją pracę, jednocześnie widząc, jak ich zadania przyczyniają się do osiągania większych celów. Szablon wykresu Gantta firmy Jira sprzyja współpracy, umożliwiając zespołom aktualizowanie statusów zadań, pozostawianie komentarzy do zadań i udostępnianie plików. Wszystko to odbywa się w jednym miejscu.

Raporty — zrzut ekranu

Jak zacząć korzystać z szablonu wykresu Gantta

1. Dodaj zadania
  

Wprowadź wszystkie zadania projektowe, zadania podrzędne oraz kamienie milowe, jakie zespół musi ukończyć. Zapisanie wszystkich tych szczegółów to pierwszy krok do ustalenia koniecznego nakładu pracy.

2. Dodaj daty rozpoczęcia i terminy
  

Określ szacunkowe daty rozpoczęcia i ukończenia każdego zadania oraz całego projektu. Te szczegóły ułatwiają pracownikom wizualizację osi czasu projektu.

3. Odnotuj zależności
  

Jeszcze przed rozpoczęciem prac określ relacje między poszczególnymi zadaniami i ich ewentualną zależność od innych działań. Uwzględnienie zależności na wczesnym etapie sprawi, że nie przekształcą się one w przeszkody w miarę postępu projektu.

4. Określ zasoby dla każdego zadania
  

Opisz zasoby niezbędne do wykonania każdego zadania. Określenie zasobów na etapie planowania pomaga uniknąć późniejszych przeszkód.

5. Zautomatyzuj pracę
  

Tam, gdzie to możliwe, ograniczaj ręczne prace administracyjne i usprawnij przepływ pracy zespołu, automatyzując zadania za pomocą narzędzi Slack, Microsoft Teams i podobnych.

Chcesz użyć tego szablonu?

obraz w tle