Close

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu ITSM

Odpowiadanie na wnioski, rozstrzyganie incydentów i zgłoszeń, a także szybkie wdrażanie zmian.

Typy wniosków Zmiana Incydent Nowa funkcja Problem Wniosek o usługę
Użyj szablonu

Powiązane zasoby

Ikona kierunku

Czym jest ITSM? Przewodnik po zarządzaniu usługami IT

Ikona globalnej sieci

Najlepsze praktyki i samouczki dotyczące zarządzania incydentami

Ikona kierunku

Jira Service Management — skrócona instrukcja obsługi

Chcesz użyć tego szablonu?

Zacznij korzystać za darmo
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon zarządzania usługami IT

Odpowiadanie na wnioski, rozstrzyganie incydentów i zgłoszeń, a także szybkie wdrażanie zmian.

Użyj szablonu
Idealny wybór dla:

Operacje IT

Najważniejsze funkcje

Alerty i harmonogramy dyżurów domowych

Zautomatyzowane wnioski o zmianę

Zasoby

Wsparcie wielokanałowe

Czym jest szablon zarządzania usługami z zakresu IT?

Ten szablon, zaprojektowany specjalnie dla zespołów IT, ułatwia zarządzanie usługami o wysokiej dynamice. Zawiera zaawansowane kategorie ITSM z dedykowanymi funkcjami, dzięki czemu może pomóc w rozwiązywaniu incydentów, zatwierdzaniu zmian i szybkim eliminowaniu problemów.

Co zawiera szablon zarządzania usługami z zakresu IT?

Alerty i harmonogramy dyżurów domowych

Jira Service Management centralizuje, filtruje i uzupełnia alerty obejmujące wszystkie posiadane narzędzia do monitorowania, logowania oraz CI/CD, aby Twoje zespoły mogły szybko reagować na zgłoszenia, unikając jednocześnie przeciążenia alertami. Zespoły mogą automatycznie łączyć powiązane alerty oraz dodawać załączniki, notatki i linki celem zapewnienia maksymalnej ilości informacji dotyczących incydentów. Z kolei dzięki harmonogramom dyżurów domowych, regułom kierowania i polityce eskalacji zespoły będą traktować alerty w odmienny sposób w zależności od ich źródła i stopnia pilności.

Zrzut ekranu przedstawiający dyżur

Zautomatyzowane wnioski o zmianę

Za sprawą monitorowania wdrożeń w systemie Jira Service Management w momencie inicjowania wdrożeń w obrębie wybranych usług zespoły mogą automatycznie tworzyć wnioski o zmianę. Pozwala to zautomatyzować i przyspieszyć procesy zatwierdzania, zapewniając jednocześnie bezproblemowy wgląd w dane osobom reagującym na incydenty. Z kolei dzięki kalendarzowi zmian zespoły mają pełny obraz przeszłych i zaplanowanych zmian, które mogą stanowić przyczynę incydentu.

Wnioski o zmianę — zrzut ekranu

Zasoby

Narzędzie Zasoby w rozwiązaniu Jira Service Management pozwala przewidywać wpływ zmian, dzięki czemu Twoje zespoły programistyczne i operacyjne mogą zarządzać ryzykiem. Umożliwia to częstsze przeprowadzanie bezproblemowych wdrożeń. W razie wystąpienia incydentów narzędzie Zasoby pozwala szybko przeglądać zależności między elementami konfiguracji bądź zasobami i usługami w celu rozwiązania problemów i odkrycia ich podstawowej przyczyny.

Zasoby — zrzut ekranu

Wsparcie wielokanałowe

Jira Service Management umożliwia klientom zgłaszanie incydentów na wielu kanałach, zapewniając jedno źródło rzetelnych informacji dla menedżerów incydentów. Korzystając z katalogu usług lub portalu, klienci mogą uzyskać dostęp do usprawnionych formularzy, które kierują incydenty bezpośrednio do zespołów, które zapewniają im wsparcie. Dzięki czatowi Jira Service Management klienci mogą przesyłać incydenty i otrzymywać komunikaty na temat statusu bezpośrednio z aplikacji Slack lub Microsoft Teams.

Backlog – zrzut ekranu
Pilne zgłoszenie

Szybsze rozwiązywanie incydentów

Współpracuj nad rozwiązywaniem incydentów i reaguj na nie szybciej niż kiedykolwiek dzięki eskalacjom do Opsgenie jednym kliknięciem. W przypadku zgłoszeń o znaczeniu krytycznym możesz wykorzystać harmonogram dyżurów domowych, alerty, swarming incydentów i inne funkcje, aby zapewnić właściwym osobom wszystkie informacje, których potrzebują do podjęcia działań.

Okno z dzwonkiem obsługi

Śledź i zatwierdzaj zmiany

Usuń bariery utrudniające komunikację z zespołami programistów i przyśpiesz przepływy pracy, automatyzując wprowadzanie zmian. Zmniejsz obciążenie poprzez automatyzację oceny ryzyka zmian, zaawansowane procesy zatwierdzania oraz integrację z narzędziami CI/CD, takimi jak Bitbucket Pipelines, Jenkins i CircleCI.

Ilustracja zgłoszenia

Szybka realizacja wniosków o usługi

Ten szablon, oparty na najlepszych praktykach z zakresu ITIL, został zaprojektowany, aby poprawić skuteczność współpracy między zespołami i szybciej niż kiedykolwiek realizować wnioski. Pracę agentów ułatwiają takie funkcje, jak działania zbiorcze i funkcje uczenia maszynowego, które inteligentnie grupują podobne wnioski.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu zarządzania usługami IT

Ten szablon wykorzystuje Jira Service Management, aby pomóc Ci w reagowaniu na incydenty, zatwierdzaniu zmian i szybkim rozwiązywaniu problemów.

Skonfiguruj centrum pomocy i portal
  

Centrum pomocy to miejsce, w którym klienci mogą składać wnioski i uzyskać dostęp do samoobsługowej bazy wiedzy. Skonfiguruj wiadomość powitalną, ogłoszenia i układ. Dowiedz się więcej.

Dostosuj typy wniosków
  

Pomóż klientom i agentom, korzystając z dopasowanych typów wniosków, a nawet tworząc własne. Dowiedz się więcej.

Uporządkuj kolejki
  

Dopasuj kolejkę do sposobu, w jaki zespoły segregują wnioski i zajmują się nimi. Dowiedz się więcej.

Dodaj agentów
  

Czas zacząć działać! Dodaj agentów do zespołu projektu usługowego. Dowiedz się więcej.

Chcesz użyć tego szablonu?

Użyj szablonu
obraz w tle