Close

Atlassian uznany za wizjonera w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner na rok 2021 poświęconym narzędziom do zarządzania usługami IT. Dowiedz się więcej.

Błyskawice
Błyskawica

Jira Service Management Cloud Premium

Bezproblemowe skalowanie zarządzania usługami IT

Zobacz, jak działa Jira Service Management Premium

Zarządzanie zasobami i konfiguracją w Insight

Zarządzanie zasobami i konfiguracją w Insight

Odkrywaj i śledź zasoby, aby usprawnić planowanie, audyty i projekty dotyczące zgodności.

Warunkuj wdrożenia i automatyzuj tworzenie rekordów zmian

Zmiany niskiego ryzyka mogą być zatwierdzane automatycznie, a zmiany wyższego ryzyka spowodują wstrzymanie wdrożenia i powiadomienie osób zatwierdzających o konieczności dokonania przeglądu.

Warunkuj wdrożenia i automatyzuj tworzenie rekordów zmian
Rozwiąż każdy poważny incydent

Rozwiąż każdy poważny incydent

Zautomatyzuj tworzenie poważnych incydentów, szybko powiadamiaj kluczowych interesariuszy i koordynuj reakcję na incydenty.

Badaj i ponownie wdrażaj kod

Koreluj poważne incydenty z wdrożeniami kodu i ponownie wdrażaj działające wersje za pośrednictwem rozwiązań Bitbucket, GitLab lub Bamboo.

Badaj i ponownie wdrażaj kod

Łatwe skalowanie za pomocą elastycznego rozwiązania ITSM

Nasz plan Premium pomaga zespołom pracującym z dużą prędkością i integruje się z narzędziami Atlassian, z których już korzystasz.

Flaga Atlassian na Księżycu

Insight — zarządzanie zasobami i konfiguracją

Śledź zasoby i elementy konfiguracji oraz uzyskaj wgląd w najważniejsze relacje między aplikacjami.

Prosty przepływ pracy

Zmień zarządzanie automatyzacją

Automatycznie twórz rekordy zmian dla zmian standardowych (niskiego ryzyka) oraz normalnych (wysokiego ryzyka), wstrzymuj wdrażanie i powiadamiaj osoby zatwierdzające, że rekord oczekuje na przegląd.

Radar zarządzania incydentami

Zarządzanie incydentami w odpowiedniej skali

Zautomatyzuj proces tworzenia poważnych incydentów, aby ograniczyć nakład pracy i szybciej reagować na problemy. Plan Premium obejmuje nieograniczoną liczbę incydentów, więc Twój zespół będzie mógł odpowiednio zareagować na każdy przypadek.

Węzły połączeń

Heartbeat Monitoring

Pasywnie monitoruj swoje narzędzia do rejestrowania i monitorowania, aby upewnić się, że działają prawidłowo — w chwili awarii systemu otrzymasz powiadomienie.

Znak 24/7

Całodobowe wsparcie Premium

Uzyskaj całodobowe wsparcie specjalistycznego zespołu, który w kluczowych przypadkach w ciągu godziny pomoże Ci odpowiednio zareagować na pojawiające się wyzwania.

Pudełko do przechowywania

Nieograniczona pamięć masowa

Nieograniczona pamięć masowa pozwala zespołowi i klientom na przekazywanie załączników i plików o dowolnym rozmiarze, umożliwiając szybkie rozwiązywanie problemów.

Umowa SLA zapewniająca 99,9% dostępności

Umowa SLA zapewniająca 99,9% dostępności

Umowa SLA gwarantująca całodobową dostępność na poziomie 99,9% z zabezpieczeniem finansowym w postaci środków na usługi sprawia, że nie musisz martwić się o przestoje lub brak możliwości obsługi klientów.

Funkcje

Plan Standard

Plan Premium

Plan Enterprise

Zarządzanie zasobami i konfiguracją

Insight Discovery

Plan Standard

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Schematy obiektów

Plan Standard

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Liczba obiektów

Plan Standard

 

Plan Premium

400 000

Plan Enterprise

400 000

Zarządzanie incydentami

Centrum zarządzania incydentami

Plan Standard

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Przegląd badania incydentów

Plan Standard

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Heartbeat Monitoring

Plan Standard

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Wizualizacja i analiza danych dotyczących alertów/poważnych incydentów

Plan Standard

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Subskrypcje usług

Plan Standard

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Usługi zewnętrzne

Plan Standard

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Analiza kondycji usług i infrastruktury

Plan Standard

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Poważne incydenty (miesięcznie)

Plan Standard

100

Plan Premium

Nieograniczona

Plan Enterprise

Nieograniczona

Tworzenie incydentów

Plan Standard

Ręczne

Plan Premium

Ręczne, automatyczne, za pomocą interfejsu API i szablonów

Plan Enterprise

Ręczne, automatyczne, za pomocą interfejsu API i szablonów

Wpisy postmortem

Plan Standard

5

Plan Premium

Nieograniczona

Plan Enterprise

Nieograniczona

Liczba alertów i powiadomień w miesiącu

Plan Standard

Nieograniczona liczba alertów, wiadomości e-mail i SMS-ów

Plan Premium

Nieograniczona liczba alertów, wiadomości e-mail i głosowych oraz SMS-ów

Plan Enterprise

Nieograniczona liczba alertów, wiadomości e-mail i głosowych oraz SMS-ów

Zarządzanie zmianami

Ocena ryzyka za pomocą narzędzia Automation

Plan Standard

Plan Premium

Plan Enterprise

Zatwierdzenia obejmujące wielu użytkowników/grupowe

Plan Standard

Plan Premium

Plan Enterprise

Śledzenie zmian CI/CD

Plan Standard

Plan Premium

Plan Enterprise

Warunkowanie zmian w narzędziach CI/CD

Plan Standard

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Platforma, wsparcie, administracja

Analizy dla administratorów

Plan Standard

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Lista dopuszczonych IP

Plan Standard

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Piaskownica

Plan Standard

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Monitorowanie wersji

Plan Standard

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Rozliczenia na poziomie organizacji

Plan Standard

 

Plan Premium

 

Plan Enterprise

Jurysdykcja danych

Plan Standard

 

Plan Premium

Już wkrótce!

Plan Enterprise

Gwarancja dostępności w umowie SLA

Plan Standard

 

Plan Premium

99,9%

Plan Enterprise

99,95%

Automatyzacja globalna i obejmująca wiele zastosowań

Plan Standard

 

Plan Premium

1000 reguł na agenta

Plan Enterprise

Nieograniczona liczba reguł automatyzacji

Logowanie jednokrotne, SCIM, synchronizacja z usługą Active Directory

Plan Standard

Wymagana subskrypcja Atlassian Access

Plan Premium

Wymagana subskrypcja Atlassian Access

Plan Enterprise

Uwzględnione

Pamięć masowa

Plan Standard

250

Plan Premium

Nieograniczona

Plan Enterprise

Nieograniczona

Zespół pomocy technicznej

Plan Standard

Wsparcie Cloud (lokalne godziny pracy)

Plan Premium

Zespół wsparcia Cloud (wsparcie całodobowe Premium, godzinny czas reakcji na zgłoszenia o statusie krytycznym)

Plan Enterprise

Dedykowany zespół wsparcia wyższego szczebla (całodobowe wsparcie Enterprise)

Bezproblemowe skalowanie Jira Software Management w chmurze

Często zadawane pytania

Co to jest plan Premium? pokaż +
  

Nasz nowy plan Premium pomoże Ci bezproblemowo skalować Jira Software Cloud, Jira Service Management Cloud i Confluence Cloud w organizacji, oferując bardziej wydajne, względem planu Standard, funkcje dla klientów. Plan Premium obejmuje gwarantowaną finansowo za pomocą środków na usługi umowę SLA zapewniającą 99,9% dostępności, nieograniczoną pamięć masową oraz całodobowe wsparcie Premium z 1-godzinnym czasem reakcji na krytyczne zgłoszenia.

Czy mogę wypróbować plan Premium, zanim zdecyduję się za niego zapłacić? pokaż +
  

Tak, nowi klienci nadal będą mogli skorzystać z bezpłatnego 7-dniowego okresu próbnego. Jeśli jesteś dotychczasowym klientem, rozpoczniesz od bezpłatnego okresu próbnego, który obejmuje Twój obecny oraz kolejny cykl rozliczeniowy. Po upływie okresu próbnego plan Premium pojawi się w Twoich comiesięcznych odnowieniach. Jeśli korzystasz z subskrypcji rocznej, okres próbny będzie wynosił 30 dni.

Czy cena katalogowa zmieni się, jeśli mam ponad 100 użytkowników? pokaż +
  

Tak. Aktualna cena katalogowa dotyczy tylko instancji z liczbą użytkowników wynoszącą 1–100. Podobnie jak w naszym planie Standard, średni koszt na użytkownika spada po dodaniu 101 użytkowników i maleje dalej wraz z dodawaniem większej liczby użytkowników. W przypadku planu Premium możesz oczekiwać, że cena będzie około 2x wyższa od aktualnego średniego kosztu za użytkownika. Może to ulec zmianie.

Dlaczego Jira Service Management Cloud Premium kosztuje więcej? pokaż +
  

Opracowaliśmy kluczowe funkcje, które optymalizują sposób obsługi klientów. Firmy prowadzące działalność o krytycznym znaczeniu dla klientów i/lub z pracownikami globalnymi są objęte umową SLA zapewniającą 99,9% dostępności i wsparciem z jednogodzinnym czasem reakcji przez całą dobę. Nie muszą się również martwić, że zabraknie im pamięci masowej dla ich instancji Jira Service Management Cloud Premium.

Czy produkty Atlassian Cloud mają limit pamięci? pokaż +
  

Tak, wszystkie plany Standard produktów Atlassian Cloud mają limit 250 GB, podczas gdy nasze plany Premium oferują nieograniczoną pamięć masową. Więcej informacji na temat limitów pamięci masowej można znaleźć tutaj.

Jak uzyskać zwrot kredytów serwisowych za naruszenie umowy SLA? pokaż +
  

Jeśli w danym miesiącu kalendarzowym miało miejsce naruszenie umowy SLA, należy złożyć wniosek o kredyt serwisowy w ciągu piętnastu (15) dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego poprzez utworzenie zgłoszenia pomocy technicznej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Warunkami dotyczącymi umów SLA.

Jaka jest różnica między rozwiązaniem Premium a Atlassian Access? pokaż +
  

Atlassian Access zapewnia organizacji scentralizowaną kontrolę, lepszą widoczność i większe bezpieczeństwo w poszczególnych produktach chmurowych Atlassian. Access pomaga administratorom zwiększyć bezpieczeństwo i zautomatyzować zarządzanie cyklem życia użytkowników za pomocą funkcji, takich jak logowanie jednokrotne SAML, aprowizacja użytkowników (SCIM), dzienniki audytu i wiele innych. Confluence Cloud Premium, Jira Software Cloud Premium i Jira Service Management Desk Cloud Premium umożliwiają zespołom niezawodne i bezproblemowe skalowanie dzięki umowie SLA zapewniającej 99,9% dostępności, nieograniczonej pamięci masowej oraz całodobowemu wsparciu Premium, a także bardziej rozbudowanemu zestawowi funkcji Confluence Cloud Premium. Po zastosowaniu narzędzia Access do naszych planów Premium otrzymasz rozwiązanie klasy korporacyjnej, które pozwoli Ci skalować i chronić chmurę Atlassian oraz użytkowników w całej organizacji.

Co się stanie z istniejącą aplikacją chmurową Insight - Asset Management? pokaż +
  

Od 31 marca 2021 r. aplikacja ta nie będzie już sprzedawana.

Rok później, 31 marca 2022 r., aplikacja zostanie wycofana z eksploatacji i wyłączona. Do tego czasu użytkownicy muszą dokonać migracji danych z aplikacji do zintegrowanej wersji Insight for Jira Service Management Premium lub Enterprise.

Więcej szczegółów i odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące aplikacji Insight znaleźć można tutaj.

Co się stanie z rozwiązaniem Insight w systemie Jira Service Management Cloud? pokaż +
  

31 marca 2021 r. funkcje aplikacji Insight zostaną zintegrowane z planami Jira Service Management Premium i Enterprise. W ramach tej integracji dodanych zostanie wiele nowych funkcji aplikacji Insight, w tym możliwość importu danych z aplikacji Insight Discovery (dostępnej do bezpłatnego pobrania ze sklepu Marketplace), lepsza integracja danych Insight ze zgłoszeniami w systemie Jira, zaawansowane funkcje automatyzacji i nie tylko. Więcej szczegółów znajduje się poniżej, w sekcji funkcji.

Tego dnia nie będzie już możliwy zakup aplikacji chmurowej Insight - Asset Management. W przypadku istniejących użytkowników zostanie ona oficjalnie wycofana z eksploatacji 31 marca 2022 r.