Close

Atlassian uznany liderem w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ 2023 poświęconemu platformom DevOps. Pobierz pełny raport.

Błyskawice
Błyskawica

Jira Service Management Cloud Premium

Bezproblemowe skalowanie zarządzania usługami IT

Zobacz, jak działa Jira Service Management Premium

Zarządzanie zasobami i konfiguracją w Insight

Elastyczne zarządzanie zasobami i konfiguracjami

Odkrywaj i śledź zasoby, aby usprawnić planowanie, audyty i projekty dotyczące zgodności.

Warunkuj wdrożenia i automatyzuj tworzenie rekordów zmian

Zmiany niskiego ryzyka mogą być zatwierdzane automatycznie, a zmiany wyższego ryzyka spowodują wstrzymanie wdrożenia i powiadomienie osób zatwierdzających o konieczności dokonania przeglądu.

Warunkuj wdrożenia i automatyzuj tworzenie rekordów zmian
Rozwiąż każdy poważny incydent

Rozwiąż każdy poważny incydent

Zautomatyzuj tworzenie poważnych incydentów, szybko powiadamiaj kluczowych interesariuszy i zapewnij im widoczność potrzebną do zorganizowania reakcji na incydenty.

Badaj i ponownie wdrażaj kod

Koreluj poważne incydenty z wdrożeniami kodu i ponownie wdrażaj działające wersje za pośrednictwem rozwiązań Bitbucket, GitLab lub Bamboo.

Badaj i ponownie wdrażaj kod

Łatwe skalowanie za pomocą elastycznego rozwiązania ITSM

Nasz plan Premium pomaga zespołom pracującym z dużą prędkością i integruje się z narzędziami Atlassian, z których już korzystasz.

Flaga Atlassian na Księżycu

Elastyczne zarządzanie zasobami i konfiguracjami

Śledź zasoby i elementy konfiguracji oraz uzyskaj wgląd w najważniejsze relacje między aplikacjami.

Prosty przepływ pracy

Zmień zarządzanie automatyzacją

Automatycznie twórz rekordy zmian dla zmian standardowych (niskiego ryzyka) oraz normalnych (wysokiego ryzyka), wstrzymuj wdrażanie i powiadamiaj osoby zatwierdzające, że rekord oczekuje na przegląd.

Radar zarządzania incydentami

Zarządzanie incydentami w odpowiedniej skali

Zautomatyzuj proces tworzenia poważnych incydentów, aby ograniczyć nakład pracy i szybciej reagować na problemy. Plan Premium obejmuje nieograniczoną liczbę incydentów, więc Twój zespół będzie mógł odpowiednio zareagować na każdy przypadek.

Węzły połączeń

Heartbeat Monitoring

Pasywnie monitoruj swoje narzędzia do rejestrowania i monitorowania, aby się upewnić, że działają prawidłowo — w chwili awarii systemu otrzymasz powiadomienie.

Znak 24/7

Całodobowe wsparcie Premium

Uzyskaj całodobowe wsparcie specjalistycznego zespołu, który w kluczowych przypadkach w ciągu godziny pomoże Ci odpowiednio zareagować na pojawiające się wyzwania.

Pudełko do przechowywania

Nieograniczona pamięć masowa

Nieograniczona pamięć masowa pozwala zespołowi i klientom na przekazywanie załączników i plików o dowolnym rozmiarze, umożliwiając szybkie rozwiązywanie problemów.

Umowa SLA zapewniająca 99,9% dostępności

Umowa SLA zapewniająca 99,9% dostępności

Umowa SLA gwarantująca całodobową dostępność na poziomie 99,9% z zabezpieczeniem finansowym w postaci środków na usługi sprawia, że nie musisz martwić się o przestoje lub brak możliwości obsługi klientów.

Funkcje

Plan Standard

Plan Premium

Plan Enterprise

Zarządzanie zasobami i konfiguracją

Odkrywanie zasobów

Standard Plan

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Schematy obiektów

Standard Plan

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Typy obiektów

Standard Plan

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Szablony schematów

Standard Plan

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Zarządzanie incydentami

Centrum zarządzania incydentami

Standard Plan

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Przegląd badania incydentów

Standard Plan

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Heartbeat Monitoring

Standard Plan

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Wizualizacja i analiza danych dotyczących alertów / poważnych incydentów

Standard Plan

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Subskrypcje usług

Standard Plan

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Usługi zewnętrzne

Standard Plan

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Analiza kondycji usług i infrastruktury

Standard Plan

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Poważne incydenty (miesięcznie)

Plan Standard

100

Plan Premium

Bez ograniczeń

Plan Enterprise

Bez ograniczeń

Tworzenie incydentów

Plan Standard

Ręczne

Plan Premium

Ręczne, automatyczne, za pomocą interfejsu API i szablonów

Plan Enterprise

Ręczne, automatyczne, za pomocą interfejsu API i szablonów

Analizy retrospektywne

Plan Standard

5

Plan Premium

Bez ograniczeń

Plan Enterprise

Bez ograniczeń

Liczba alertów i powiadomień w miesiącu

Plan Standard

Nieograniczona liczba alertów, wiadomości e-mail i SMS-ów

Plan Premium

Nieograniczona liczba alertów, wiadomości e-mail i głosowych oraz SMS-ów

Plan Enterprise

Nieograniczona liczba alertów, wiadomości e-mail i głosowych oraz SMS-ów

Zarządzanie zmianami

Ocena ryzyka za pomocą narzędzia Automation

Plan Standard

Plan Premium

Plan Enterprise

Zatwierdzenia obejmujące wielu użytkowników / grupowe

Plan Standard

Plan Premium

Plan Enterprise

Śledzenie zmian CI/CD

Plan Standard

Plan Premium

Plan Enterprise

Warunkowanie zmian w narzędziach CI/CD

Standard Plan

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Platforma, wsparcie, administracja

Analizy dla administratorów

Standard Plan

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Lista dopuszczonych IP

Standard Plan

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Piaskownica

Standard Plan

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Monitorowanie wersji

Standard Plan

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Rozliczenia na poziomie organizacji

Standard Plan

 

Premium Plan

 

Plan Enterprise

Jurysdykcja danych

Standard Plan

 

Plan Premium

Plan Enterprise

Gwarancja dostępności w umowie SLA

Standard Plan

 

Plan Premium

99,9%

Plan Enterprise

99,95%

Automatyzacja globalna i obejmująca wiele zastosowań

Standard Plan

 

Plan Premium

1000 reguł na agenta

Plan Enterprise

Nieograniczona liczba reguł automatyzacji

Logowanie jednokrotne, SCIM, synchronizacja z usługą Active Directory

Plan Standard

Wymagana subskrypcja Atlassian Access

Plan Premium

Wymagana subskrypcja Atlassian Access

Plan Enterprise

Uwzględnione

Miejsce na dane

Plan Standard

250

Plan Premium

Bez ograniczeń

Plan Enterprise

Bez ograniczeń

Zespół pomocy technicznej

Plan Standard

Wsparcie Cloud (lokalne godziny pracy)

Plan Premium

Zespół wsparcia Cloud (wsparcie całodobowe Premium, godzinny czas reakcji na zgłoszenia o statusie krytycznym)

Plan Enterprise

Dedykowany zespół wsparcia wyższego szczebla (całodobowe wsparcie Enterprise)

Bezproblemowe skalowanie Jira Software Management w chmurze

Często zadawane pytania

Co to jest plan Premium? Copy link to heading Copied! pokaż +
  

Nasz nowy plan Premium pomoże Ci bezproblemowo skalować Jira Software Cloud, Jira Service Management Cloud i Confluence Cloud w organizacji, oferując bardziej wydajne funkcje dla klientów w porównaniu z planem Standard. Plan Premium obejmuje gwarantowaną finansowo za pomocą środków na usługi umowę SLA zapewniającą 99,9% dostępności, nieograniczoną pamięć masową oraz całodobowe wsparcie Premium z 1-godzinnym czasem reakcji na krytyczne zgłoszenia.

Czy mogę wypróbować plan Premium, zanim zdecyduję się za niego zapłacić? Copy link to heading Copied! pokaż +
  

Tak, nowi klienci nadal będą mogli skorzystać z bezpłatnego 7-dniowego okresu próbnego. Jeśli jesteś dotychczasowym klientem, rozpoczniesz od bezpłatnego okresu próbnego, który obejmuje Twój obecny oraz kolejny cykl rozliczeniowy. Po upływie okresu próbnego plan Premium pojawi się w Twoich comiesięcznych odnowieniach. Jeśli korzystasz z subskrypcji rocznej, okres próbny będzie wynosił 30 dni.

Czy cena katalogowa zmieni się, jeśli mam ponad 100 użytkowników? Copy link to heading Copied! pokaż +
  

Tak. Aktualna cena katalogowa dotyczy tylko instancji z liczbą użytkowników wynoszącą 1–100. Podobnie jak w naszym planie Standard, średni koszt za użytkownika spada po dodaniu 101 użytkowników i maleje dalej wraz z dodawaniem większej liczby użytkowników. W przypadku planu Premium cena będzie około 2x wyższa od aktualnego średniego kosztu za użytkownika. Może to ulec zmianie.

Dlaczego Jira Service Management Cloud Premium kosztuje więcej? Copy link to heading Copied! pokaż +
  

Opracowaliśmy kluczowe funkcje, które optymalizują sposób obsługi klientów. Firmy prowadzące działalność o krytycznym znaczeniu dla klientów i/lub z pracownikami globalnymi są objęte umową SLA zapewniającą 99,9% dostępności i wsparciem z jednogodzinnym czasem reakcji przez całą dobę. Nie muszą się również martwić, że zabraknie im pamięci masowej dla ich instancji Jira Service Management Cloud Premium.

Czy produkty Atlassian Cloud mają limit pamięci? Copy link to heading Copied! pokaż +
  

Tak, wszystkie plany Standard produktów Atlassian Cloud mają limit 250 GB, podczas gdy nasze plany Premium oferują nieograniczoną pamięć masową. Więcej informacji na temat limitów pamięci masowej można znaleźć tutaj.

Jak uzyskać zwrot kredytów serwisowych za naruszenie umowy SLA? Copy link to heading Copied! pokaż +
  

Jeśli w danym miesiącu kalendarzowym miało miejsce naruszenie umowy SLA, należy złożyć wniosek o kredyt serwisowy w ciągu piętnastu (15) dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego poprzez utworzenie zgłoszenia do pomocy technicznej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Warunkami dotyczącymi umów SLA.

Jaka jest różnica między rozwiązaniem Premium a Atlassian Access? Copy link to heading Copied! pokaż +
  

Atlassian Access zapewnia organizacji scentralizowaną kontrolę, lepszą widoczność i większe bezpieczeństwo w poszczególnych produktach chmurowych Atlassian. Access pomaga administratorom zwiększyć bezpieczeństwo i zautomatyzować zarządzanie cyklem życia użytkowników za pomocą funkcji, takich jak logowanie jednokrotne SAML, aprowizacja użytkowników (SCIM), dzienniki audytu i wiele innych. Confluence Cloud Premium, Jira Software Cloud Premium i Jira Service Management Desk Cloud Premium umożliwiają zespołom niezawodne i bezproblemowe skalowanie dzięki umowie SLA zapewniającej 99,9% dostępności, nieograniczonej pamięci masowej oraz całodobowemu wsparciu Premium, a także bardziej rozbudowanemu zestawowi funkcji Confluence Cloud Premium. Po zastosowaniu narzędzia Access do naszych planów Premium otrzymasz rozwiązanie klasy korporacyjnej, które pozwoli Ci skalować i chronić chmurę Atlassian oraz użytkowników w całej organizacji.