Close

Kategorie

Wprowadzenie produktu na rynek — szablon

autor: Atlassian

Najważniejszy dokument w ramach przygotowań do premiery produktu

Użyj szablonu
Wprowadzenie produktu na rynek — szablon

Jest wiele rzeczy, które składają się na opracowanie nowego produktu, ale równie wiele pracy wkłada się w jego wprowadzenie na rynek. Jak wyróżnisz się na tle konkurentów? Jakie strategie marketingowe wykorzystasz? Jak będzie wyglądać komunikacja? Jak określisz, czy wprowadzenie produktu było sukcesem, czy przeszło bez echa? Należy przeanalizować wiele kwestii, a dzięki temu szablonowi jest to łatwiejsze. Jest on pomocny na każdym etapie strategii wprowadzenia na rynek, więc możesz zapewnić nowemu produktowi premierę, na jaką on (i Twój zespół) zasługuje.

Jak korzystać z szablonu Wprowadzanie produktu na rynek

Krok 1. Określ najważniejsze osoby i cel

Wprowadzenie produktu na rynek wymaga pracy wielu ludzi i warto jest jasno określić ich role na samym początku. Tabela w górnej części szablonu wykorzystuje macierz DACI, która będzie zawierać informacje o osobie kierującej (najważniejsza osoba odpowiedzialna za wprowadzenie na rynek, która integruje zainteresowane osoby i realizuje strategię), osobie zatwierdzającej (osoba, która zatwierdzi ostateczny plan wprowadzenia na rynek), współtwórcach (osoby z doświadczeniem biorące udział we wprowadzeniu na rynek, ale bez prawa ostatecznego głosu) oraz osobach informowanych (które muszą znać postępy pracy, ale nie biorą aktywnego udziału w realizacji zadań).

W sekcji Objective (Cel) szablonu określ ogólny cel związany z premierą, a także sposób pomiaru sukcesu. Być może wprowadzenie tej funkcji ma ułatwić obsługę produktu, a znakiem, że się to udało, będzie wzrost poziomu zadowolenia klientów o 15%. Zapisz te informacje tutaj.

Krok 2. Dodaj badania rynku i konkurencji

Przygotowanie to długi etap poprzedzający wprowadzenie produktu na rynek. Sekcja Market research (Badanie rynku) dotyczy głównie Twojej znajomości rynku, w tym bieżącego stanu, kierunku rozwoju i istniejącego popytu na wprowadzany produkt. Podaj tu możliwie najwięcej informacji, aby uzyskać pełny kontekst realizacji kampanii. W sekcji Competitive analysis (Analiza konkurencji) określ sytuację swojej firmy, wymieniając czynniki wyróżniające konkurencję, strategie komunikacyjne i porównanie funkcji. Podanie tych informacji ułatwi określenie, w jaki sposób wyróżnić nowy produkt.

Krok 3. Określ wskaźniki sukcesu

Skąd masz wiedzieć, czy wprowadzenie na rynek powiodło się? Potrzebujesz wskaźników, które możesz wykorzystać do monitorowania postępów i określenia, czy osiągnięto sukces. Chcesz pozyskać nowych klientów z sektora przedsiębiorstw? Dotrzeć do wcześniej nieobsługiwanej grupy klientów? Bez względu na plany zapisz te cele w tabeli Success metrics (Wskaźniki sukcesu) wraz z wartościami wyznaczającymi sukces.

Krok 3. Określ wskaźniki sukcesu

Krok 4. Podaj szczegóły odbiorców docelowych

Nowy produkt lub nowa funkcja nie są przeznaczone dla wszystkich, dlatego tabela Target personas (Odbiorcy docelowi) szablonu pozwala skoncentrować działania na tych odbiorcach. Jakie osoby Twoim zdaniem zainteresuje produkt? Wymień je tutaj i dodaj informacje o nich (od danych demograficznych po zachowania konsumenckie). Jeżeli odbiorców opisano już szczegółowo w innym miejscu, dodaj w tej tabeli odpowiednie łącza.

Krok 5. Podaj informacje o produkcie i cenach

W sekcji Messaging and positioning (Komunikacja i pozycjonowanie) wpisz szczegóły nowego produktu, w tym jego krótki opis, krótką charakterystykę pozycjonowania (25 słów) oraz szczegółowe informacje o pozycjonowaniu (100 słów lub mniej). Poniżej wpisz w tabeli podstawowe wartości i określ, w jaki sposób produkt jest z nimi zgodny i umożliwia rozwiązanie problemów klientów. W sekcji Pricing (Ceny) szablonu znajdziesz miejsce na informacje o cenach, w tym dostępnych opcjach subskrypcji, pakietach i poziomach, a nawet uzasadnienie struktury cen.

Krok 6. Określ sposób informowania o wprowadzeniu produktu i działaniach pomocniczych

Udokumentowano już informacje o przedmiocie premiery, więc czas, aby zapisać sposób jej realizacji w tabeli Distribution channels and launch activities (Kanały dystrybucji i działania związane z wprowadzeniem na rynek). Jeżeli chcesz rozesłać informację prasową lub przygotować nową kampanię e-mail, określ szczegółowe informacje o zadaniach, osobach za nie odpowiedzialnych i terminach. Z wprowadzeniem nowych funkcji lub produktów wiąże się wiele pytań. Zaplanuj, w jaki sposób udzielisz na nie odpowiedzi w sekcji Support plan (Plan wsparcia). Wyznacz osoby odpowiedzialne za określone zadania, aby przygotować się na wszelkie okoliczności. Być może warto przygotować szkolenie lub zorganizować bezpłatne webinarium dotyczące korzystania ze wszystkich funkcji nowego produktu. Wprowadź informacje o czynnościach do wykonania w tym miejscu.

Krok 6. Określ sposób informowania o wprowadzeniu produktu i działaniach pomocniczych

Atlassian to producent oprogramowania dla przedsiębiorstw oferujący produkty dla deweloperów, menedżerów projektów oraz do zarządzania zawartością.

 • Burza mózgów

  MURAL

  Burza mózgów

  Zaplanuj, przeprowadź i udokumentuj zdalną sesję burzy mózgów dotyczącą kolejnego ciekawego pomysłu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Aktualizacja stanu działalności

  Steven Bao

  Kierownik programu badań i rozwoju
  Atlassian

  Aktualizacja stanu działalności

  Regularnie informuj kierownictwo i szersze grono zespołu o wynikach biznesowych oraz wynikach produktu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Planowanie wydajności

  Atlassian

  Planowanie wydajności

  Przestań opierać swoje szacunki i priorytety na przypuszczeniach.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej