Close

Kategorie

Szablon uzasadnienia biznesowego SAFe według zasad Lean

autor: Scaled Agile, Inc.

Opracuj uzasadnienie biznesowe według zasad Lean do epiku w swoim portfolio, bazując na praktykach Agile SAFe

Użyj szablonu
Szablon uzasadnienia biznesowego SAFe według zasad Lean

Opracowanie jednego znormalizowanego i uporządkowanego sposobu monitorowania wszystkich epików w portfolio ma zasadnicze znaczenie dla pomyślnego zarządzania portfolio według zasad Lean. Ponadto przyjęcie praktyk SAFe umożliwia zarządzanie szansami oraz ryzykiem poprzez uzasadnienia biznesowe oparte na zasadach Lean, wdrażane przy użyciu cyklu startupu Lean według zasad SAFe (opartego na kombinacji tworzenia, mierzenia i nauki). Ten szablon pozwoli Ci udokumentować uzasadnienie biznesowe w oparciu o hipotezę dotyczącą korzyści i zdefiniowany produkt MVP, a nie spekulacyjne wskaźniki zwrotu z inwestycji wymagające inwestycji w pełny potencjał. Dzięki Confluence możesz uporządkować całą dokumentację epiku w swoim portfolio w jednej przestrzeni, co ułatwi analizę danych wejściowych, rejestrowanie decyzji i skoncentrowanie działań wszystkich podmiotów wokół wspólnego celu. Więcej informacji zawiera artykuł na temat epików SAFe.

Jak korzystać z szablonu Uzasadnienie biznesowe SAFe według zasad Lean

Krok 1. Zdefiniuj zakres i szczegóły epiku

Opracowanie uzasadnienia biznesowego jest zazwyczaj podstawowym obowiązkiem właściciela epiku. Zanim zagłębisz się w proces tworzenia uzasadnienia biznesowego według zasad Lean, przygotuj grunt pod ten epik w portfolio. Upewnij się, że opracowujesz uzasadnienie biznesowe według zasad Lean we właściwym czasie. W systemie Kanban portfolio stanowi ono element fazy analizy. Przystąpienie do prac zbyt wcześnie może poskutkować marnotrawstwem zasobów, a zbyt późne ich podjęcie stwarza ryzyko dokonania inwestycji bez zrozumienia kontekstu. Najpierw zdecyduj, kto zostanie zaangażowany w propozycję, aby mieć pewność, że wszyscy interesariusze będący sponsorami zostaną uwzględnieni. Następnie opisz zwięźle epik, wskazując sposób pomiaru powodzenia epiku w hipotezie dotyczącej wyników biznesowych, i ustal kluczowe wskaźniki świadczące o postępie. To ułatwi wyznaczenie zakresu epiku i, co najważniejsze, sposobu zdefiniowania produktu MVP. Pamiętaj o uwzględnieniu wszystkich przeprowadzonych analiz podstaw i zostaw miejsce na odnotowanie końcowego zalecenia przystąpienia do realizacji lub jej zaniechania.

Krok 1. Zdefiniuj zakres i szczegóły epiku

Krok 2. Opracuj uzasadnienie biznesowe według zasad Lean

Gdy będziesz już dysponować podstawami, możesz przystąpić do zapisania uzasadnienia biznesowego według zasad Lean. Zacznij od opisania epiku w sekcji Sformułowanie hipotezy epiku. Powinna ona zawierać krótką i zwięzłą definicję uzasadnienia biznesowego danego epiku, czyli odpowiedź na pytanie „dlaczego”. Następnie zdefiniuj, co wchodzi w zakres epiku, a co nie, a także wszelkie wymagania pozafunkcjonalne. W dalszej kolejności zdefiniuj produkt MVP, który zostanie wykorzystany do przetestowania hipotezy, a także potencjalne cechy, jakie będzie oferował ten produkt. Oszacuj koszt, najlepiej w walucie zgodnej z zastosowaną w planowaniu partycypacyjnym budżetu. Nie zapomnij o oszacowaniu ogólnego kosztu epiku, gdy produkt MVP okaże się sukcesem. Udokumentuj również rząd wartości oczekiwanego zwrotu z inwestycji w epik.

Krok 3. Udokumentuj wszelkie dane pomocnicze

Udokumentuj analizę rozwiązania przeprowadzoną w fazie analizowania. Zamieść odnośniki do dodatkowych zasobów, łączy i dowodów pomocniczych, aby inni członkowie zespołu i interesariusze mogli z łatwością zyskać do nich dostęp. Upewnij się, że załączniki są oznakowane, korzystając z sekcji Notatki i komentarze do odnotowania różnych dowodów. To wszystko stanowi podstawę informacyjną do podjęcia decyzji o realizacji działań lub ich zaniechaniu. Uważaj, aby nie przesadzić z ilością informacji. Uzasadnienie biznesowe według zasad Lean powstało z myślą o przyspieszeniu procesu tworzenia uzasadnienia biznesowego i ułatwieniu procesu jego sprawdzania. Dodanie zbyt dużej liczby dokumentów pomocniczych w tym polu może spowolnić recenzentów i przysłonić niektóre zalety rozwiązania. Przestrzeń tę można wykorzystać również do udokumentowania notatek w trakcie spotkań zespołu w celu planowania.

Krok 3. Udokumentuj wszelkie dane pomocnicze

Krok 4. Aktualizuj epik

W miarę analizowania i wdrażania produktu MVP aktualizuj uzasadnienie biznesowe według zasad Lean, aby usprawnić przebieg spotkań mających na celu przegląd portfolio lub ułatwić pozyskiwanie funduszy na portfolio w przyszłości.


Scaled Agile, Inc. jest autorem metodyki Scaled Agile Framework (SAFe). Poprzez kursy, szkolenia, partnerów i rozwiązania firma Scaled Agile, Inc. dostarcza metodyki skalowania praktyk Agile na poziomie całej firmy. Dzięki SAFe duże i złożone organizacje mogą czerpać korzyści z opartego na modelach Lean i Agile podejścia do tworzenia oprogramowania i systemów na dużą skalę.

 • Spotkanie w cztery oczy

  Meetical

  Spotkanie w cztery oczy

  Organizuj spotkania w cztery oczy i utrzymuj produktywne relacje zawodowe.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Schemat architektury AWS

  Lucidchart

  Schemat architektury AWS

  Zwizualizuj swoją infrastrukturę, aby móc lepiej rozpoznać słabości i wskazać miejsca wymagające ulepszenia.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Burza mózgów

  MURAL

  Burza mózgów

  Zaplanuj, przeprowadź i udokumentuj zdalną sesję burzy mózgów dotyczącą kolejnego ciekawego pomysłu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej