Close

Powiązane szablony

Chcesz użyć tego szablonu?

Zacznij korzystać za darmo
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon zamknięcia miesiąca

Uprość nieuporządkowany proces zamykania miesiąca.

Użyj szablonu
najlepsze dla

Finanse

Najważniejsze funkcje

Planowanie zadań

Ustalanie priorytetów

Zarządzanie pipeline'ami

Czym jest szablon zamknięcia miesiąca?

Szablon zamknięcia miesiąca usprawnia kluczowe działania i raportowanie związane z zamykaniem na koniec miesiąca.

Co zawiera szablon zamknięcia miesiąca?

Tablica

Widok tablicy zapewnia wizualizację w stylu Kanban procesu roboczego i statusu każdego zadania. Umożliwia to śledzenie, porządkowanie i ustalanie priorytetów zadań w kolumnach odpowiadających Twojemu przepływowi pracy.

Backlog – zrzut ekranu

Lista

Widok listy porządkuje wszystkie prace w projekcie na jednej liście, którą można łatwo przeglądać i sortować według pola. Lista pozwala także na dodawanie, edycję i przeglądanie zadań w projekcie.

Widok listy JWM

Kalendarz

Widok kalendarza pomaga wizualizować i planować prace. Za jego pomocą można łatwo sprawdzić, kiedy przypadają terminy zadań, i szybko zapoznać się z zadaniami zaplanowanymi na następne kilka tygodni lub miesięcy.

Zrzut ekranu kalendarza

Przepływy pracy

Niezależnie od stopnia złożoności procesów w Twojej firmie, możesz tworzyć przepływy pracy ze statusami i zmianami statusu, dostosowane do dowolnego stylu działania.

Widok osi czasu

Automatyzacje

Użyj niewymagających pisania kodu lub niestandardowych reguł automatyzacji do obsługi ważnych często wykonywanych czynności w procesach, aby niczego nie pominąć.

Widok osi czasu
Pilne zgłoszenie

Bezproblemowe audyty

Dzięki natywnym funkcjom monitorowania aktywności i historii zadań zyskujesz przejrzysty rejestr zdarzeń, który możesz wykorzystać w trakcie nadchodzącej ewaluacji.

Wyszukiwanie dokumentów

Scentralizowana dokumentacja

Koordynuj pracę zespołów finansowych przy użyciu naszych bezpiecznych i zaawansowanych narzędzi. Śledź każdy etap procesu zamykania miesiąca, zgromadź razem dokumentację i zautomatyzuj reguły — wszystko w jednym miejscu.

Kalendarz

Łatwe zarządzanie zadaniami

Przypisuj zadania, wyznaczaj wyraźne terminy i jasno komunikuj oczekiwania. Identyfikuj wąskie gardła i planuj z wyprzedzeniem dzięki kalendarzowi.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu zamknięcia miesiąca

Ten szablon wykorzystuje system Jira, aby pomóc zespołowi w zarządzeniu informacjami związanymi z kończeniem miesiąca.

1. Dodaj pozycje do listy zespołu
  

Do swojej listy zadań do wykonania możesz dodawać elementy z poziomu widoku listy, tablicy lub kalendarza. Ogranicz się do prostych haseł lub dodaj tyle szczegółów, ile tylko zechcesz, korzystając z załączników, priorytetów, etykiet i innych funkcji.

2. Dodaj daty rozpoczęcia i terminy
  

Ustaw daty rozpoczęcia oraz terminy wykonania poszczególnych elementów prac. Wyświetlaj je w widoku kalendarza i osi czasu, aby sprawdzić, czy nic nie umknęło.

3. Ustal priorytety i uporządkuj
  

Szybko posortuj listę według priorytetów, aby ułatwić zespołowi śledzenie na bieżąco najważniejszych zadań.

4. Zautomatyzuj pracę
  

Tam, gdzie to możliwe, pozwól robotom wykonywać pracę. Skonfiguruj proste automatyzacje niewymagające pisania kodu, aby synchronizować pracę, ustawiać przypomnienia i łączyć się z narzędziami, takimi jak Microsoft Teams, Slack i wiele innych.

Chcesz użyć tego szablonu?

Użyj szablonu
obraz w tle