Close

Chcesz użyć tego szablonu?

Zacznij korzystać za darmo
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon pipeline'u sprzedaży

Monitoruj potencjalnych klientów — od pojawienia się szansy sprzedaży do finalizacji transakcji.

Użyj szablonu
idealny wybór dla:

Sprzedaż

Najważniejsze funkcje

Planowanie zadań

Ustalanie priorytetów

Zarządzanie pipeline’ami

Czym jest szablon pipeline'u sprzedaży?

Szablon pipeline'u sprzedaży pomaga śledzić transakcje sprzedaży od pojawienia się szansy do konwersji.

Co zawiera szablon pipeline'u sprzedaży?

Tablica

Widok tablicy przedstawia wizualnie w stylu Kanban proces roboczy i status każdego zadania. Umożliwia to monitorowanie i porządkowanie zadań oraz określanie ich priorytetów w kolumnach reprezentujących przepływ pracy.

Backlog – zrzut ekranu

Lista

Dzięki widokowi listy wszystkie prace projektowe widoczne są na jednej liście, którą można łatwo przeglądać i sortować według pola. Lista pozwala także na dodawanie, edycję i przeglądanie zadań w projekcie.

Widok listy JWM

Formularze

Łatwo gromadź informacje i wnioski o wykonanie prac pochodzące od innych zespołów lub interesariuszy w organizacji. Twórz różne rodzaje formularzy w celu otrzymywania różnego typu prac od interesariuszy.

Zrzut ekranu kalendarza

Przepływy pracy

Niezależnie od stopnia złożoności procesów w Twojej firmie możesz tworzyć dostosowane do dowolnego stylu działania przepływy pracy ze statusami i zmianami statusu.

Zrzut ekranu przepływu pracy

Raporty

Uzyskaj ogólny przegląd postępów projektu, priorytetów, działań, obciążenia itp. w widoku podsumowania. Korzystać z szeregu wstępnie skonfigurowanych raportów, które wyświetlają statystyki dotyczące osób, projektów, zadań itd.

Widok osi czasu
Siatka do łapania

Śledzenie etapów pipeline'u

Monitoruj potencjalnych klientów na każdym etapie pipeline'u sprzedaży, od negocjacji po zamknięcie transakcji.

Pulpit Jira

Narzędzia do wizualizacji

Wyświetlaj pipeline sprzedaży w formie listy, tablicy, kalendarza lub osi czasu. Błyskawicznie znajduj najważniejsze informacje.

Połączenie wideo

Spersonalizowane zarządzanie pipeline'ami

Zmodyfikuj przepływ pracy pod kątem potrzeb zespołu sprzedaży i dodaj członków zespołu, aby ułatwić współpracę.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu pipeline'u sprzedaży

Ten szablon wykorzystuje system Jira, aby pomóc Twojemu zespołowi w zarządzaniu śledzeniem pipeline'u sprzedaży.

1. Dodaj potencjalnych klientów do listy zespołu sprzedaży
  

Dodaj potencjalnych klientów do swojej listy. Następnie dodaj ważne szczegóły i załączniki dotyczące potencjalnego klienta.

2. Przypisz członków zespołu
  

Powiąż poszczególnych członków zespołu z różnymi rolami, aby każda osoba wiedziała, za co jest odpowiedzialna.

3. Śledź kamienie milowe
  

Aktualizuj szczegóły w miarę przechodzenia potencjalnych klientów przez kolejne etapy pipeline'u sprzedaży. Możesz także wyświetlić wszystkie prace zespołu zbiorczo, aby śledzić ogólny postęp.

4. Ustalaj priorytety i porządkuj
  

Szybko posortuj listę według statusu, aby ułatwić zespołowi śledzenie na bieżąco kolejnych kroków.

5. Zautomatyzuj pracę
  

Tam, gdzie to możliwe, pozwól robotom wykonywać pracę. Skonfiguruj proste automatyzacje niewymagające pisania kodu, aby synchronizować pracę, ustawiać przypomnienia i łączyć się z narzędziami, takimi jak Microsoft Teams, Slack i wiele innych.

Chcesz użyć tego szablonu?

Użyj szablonu
obraz w tle