Close

Powiązane szablony

Chcesz użyć tego szablonu?

Zacznij korzystać za darmo
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon monitorowania potencjalnych klientów

Monitoruj potencjalnych klientów — od pojawienia się szansy sprzedaży do finalizacji transakcji.

Użyj szablonu
najlepsze dla

Sprzedaż

Najważniejsze funkcje

Planowanie zadań

Ustalanie priorytetów

Zarządzanie pipeline'ami

Czym jest szablon monitorowania potencjalnych klientów

Szablon monitorowania potencjalnych klientów pomaga śledzić klientów w całym cyklu sprzedaży.

Co zawiera szablon monitorowania potencjalnych klientów?

Tablica

Widok tablicy zapewnia wizualizację w stylu Kanban procesu roboczego i statusu każdego zadania. Umożliwia to śledzenie, porządkowanie i ustalanie priorytetów zadań w kolumnach odpowiadających Twojemu przepływowi pracy.

Backlog – zrzut ekranu

Lista

Widok listy porządkuje wszystkie prace w projekcie na jednej liście, którą można łatwo przeglądać i sortować według pola. Lista pozwala także na dodawanie, edycję i przeglądanie zadań w projekcie.

Widok listy JWM

Formularze

Łatwo gromadź informacje i przechwytuj wnioski dotyczące prac od innych zespołów lub osób zainteresowanych w organizacji. Twórz różne rodzaje formularzy do gromadzenia różnego typu prac od osób zainteresowanych.

Zrzut ekranu kalendarza

Przepływy pracy

Niezależnie od stopnia złożoności procesów w Twojej firmie możesz tworzyć dostosowane do dowolnego stylu działania przepływy pracy ze statusami i ich zmianami.

Zrzut ekranu przepływu pracy

Raporty

Uzyskaj ogólny przegląd postępów projektu, priorytetów, działań, obciążenia itp. w widoku podsumowania. Korzystać z szeregu wstępnie skonfigurowanych raportów, które wyświetlają statystyki dotyczące osób, projektów, zadań itd.

Widok osi czasu
Koszyk

Centralizacja informacji

Uporządkuj cenne informacje tak, aby zawsze były dostępne na wyciągnięcie ręki, i scentralizuj współpracę w jednym miejscu, zapewniając wszystkim członkom zespołu sprzedaży jednakowy dostęp do informacji.

Torba na zakupy

Spersonalizowany proces sprzedaży

Dostosuj przepływ pracy do śledzenia potencjalnych klientów zespołu sprzedaży. Utwórz statusy, takie jak „Skontaktuj się ponownie”, aby nie zapomnieć już więcej o dalszych działaniach.

Podkładka z listą

Śledzenie postępów

Generuj raporty, aby sprawdzić, jak radzi sobie Twój zespół, rozpoznać trendy i ocenić podejścia.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu monitorowania potencjalnych klientów

Ten szablon wykorzystuje system Jira, aby pomóc Twojemu zespołowi w zarządzaniu procesem monitorowania potencjalnych klientów.

1. Dodaj potencjalnych klientów do listy zespołu sprzedaży
  

Wybierz opcję „Utwórz” na górnym pasku nawigacyjnym, aby rozpocząć dodawanie potencjalnych klientów do listy zespołu sprzedaży. Następnie zarejestruj ważne szczegóły, takie jak typ potencjalnego klienta czy wartość szansy na sprzedaż.

2. Ustaw daty rozpoczęcia i aktualizuj postępy
  

Wszystkie prace zespołu możesz przeglądać zbiorczo w widoku kalendarza lub osi czasu, co pozwoli Ci śledzić postępy poszczególnych osób.

3. Przypisz członków zespołu do transakcji
  

Powiąż członków zespołu z każdym zadaniem, aby każda osoba wiedziała, za co jest odpowiedzialna.

4. Ustalaj priorytety i porządkuj
  

Szybko posortuj listę według priorytetów, aby ułatwić zespołowi śledzenie na bieżąco najważniejszych potencjalnych klientów.

5. Zautomatyzuj pracę
  

Tam, gdzie to możliwe, pozwól robotom wykonywać pracę. Skonfiguruj proste automatyzacje niewymagające pisania kodu, aby synchronizować pracę, ustawiać przypomnienia i łączyć się z narzędziami, takimi jak Microsoft Teams, Slack i wiele innych.

Chcesz użyć tego szablonu?

Użyj szablonu
obraz w tle