Close

Raportowanie w Jira

Przyspiesz dostarczanie korzyści klientom dzięki dostępnym na wyciągnięcie ręki analizom w czasie rzeczywistym. Jira umożliwia zespołom podejmowanie decyzji opartych na danych przez udostępnienie raportów Agile, pulpitów i wielu innych funkcji.

Wykres spalania sprintów

Wyświetlaj analizy w kontekście pracy

Podczas planowania
Planuj bardziej przemyślane sprinty dzięki analizom w backlogu.
W trakcie sprintu
Skupiaj się na celach i osiągaj je dzięki analizom bezpośrednio w widoku tablicy.
Podczas dostarczania
Optymalizuj pipeline dostarczania, korzystając z analiz na temat częstotliwości wdrażania i czasu cyklu.
Analizy w backlogu w Jira Software
Analizy w backlogu w Jira Software

Szybsze dostarczanie i większa wydajność dzięki raportom Agile

Raporty w Jira zawierają analizy o znaczeniu krytycznym dla zespołów Scrum, Kanban lub stosujących dowolną inną metodykę Agile.


Raporty dla zespołów Scrum.

Osiągaj cele sprintów zgodnie z planem i poprawiaj jakość retrospektyw dzięki danym, które zespoły Scrum mogą wykorzystać w kolejnych sprintach.

Ikona raportu wykresu spalania sprintów

Raport z przebiegu

Wykrywaj obszary zbyt dużych zobowiązań i nadmiernego rozszerzania zakresu oraz analizuj pracę ukończoną w trakcie każdego sprintu.

Ikona wykresu słupkowego

Wykres spalania

Monitoruj postępy na drodze do osiągania celów sprintu, aby nimi zarządzać i odpowiednio reagować.

Ikona wykresu spalania w zbliżeniu

Spalanie wydania

Śledź i monitoruj przewidywane daty wydań wersji oraz podejmuj działania, gdy pojawią się opóźnienia w realizacji harmonogramu.

Ikona porównania na wykresie słupkowym

Wykres prędkości

Śledź pracę w kolejnych sprintach, aby pomóc zespołom ocenić prędkość i lepiej oszacować ilość pracy, jaką zespół jest w stanie realnie wykonać w przyszłych sprintach.


Optymalizacja przepływu Kanban pod kątem ciągłego dostarczania

Dzięki raportom Agile dedykowanym zespołom Kanban możesz trafniej przewidywać wydajność w przyszłości i wykrywać wąskie gardła.

Ikona kumulacyjnego diagramu przepływu

Kumulacyjny diagram przepływu

Widząc rosnącą liczbę zgłoszeń w danym stanie, możesz z łatwością wykrywać zatory.

Ikona wykresu kontrolnego

Karta kontrolna

Określaj przyszłą wydajność na podstawie czasów cykli i wdrażania produktu, wersji lub sprintu.


Łatwiejsze zarządzanie pracą dzięki raportom Jira

Rozpoznawaj trendy i pracuj mądrzej dzięki gotowym raportom do analizy zgłoszeń i prognozowania w Jira.

Analiza zgłoszeń
Ikona raportu średniego wieku

Raport średniego wieku

Ikona wykresu utworzone i rozwiązane

Raport utworzonych i rozwiązanych zgłoszeń.

Ikona wykresu kołowego

Raport Wykres kołowy

Ikona wykresu słupkowego

Raport Ostatnio utworzone zgłoszenia

Ikona zegara między zgłoszeniami

Raport czasu rozwiązania

Ikona zgłoszeń

Raport grupujący jednopoziomowy

Ikona zegara obok wykresu słupkowego

Raport rozkładu liczby zgłoszeń w czasie

Prognozowanie i zarządzanie
Ikona symbolu sigma

Raport rejestrowania czasu

Ikona wykresu obciążenia pracą

Raport obciążenia użytkownika pracą

Ikona wykresu obciążenia pracą

Raport o obciążeniu wersji

Zbierz wszystkie dane na pulpitach w systemie Jira

Uporządkuj projekty i monitoruj osiągnięcia z poziomu jednego widoku, wykorzystując pulpity w Jira. Dzięki dziesiątkom wbudowanych gadżetów łatwo można dostosowywać pulpity dla zespołów, interesariuszy i kierownictwa.

Widok pulpitu
Szkło powiększające

Znajdź potrzebne informacje, wykorzystując możliwości wyszukiwania w Jira

Funkcja wyszukiwania zaawansowanego w Jira pozwoli przekształcić pracę zawartą w zadaniach, projektach, inicjatywach w niestandardowe raporty, które można zapisywać, udostępniać lub dodawać do pulpitów.

Zyskaj dostęp do lepszych analiz i użytecznych informacji dzięki aplikacjom dla systemu Jira