Close

Przepływy pracy Jira wspierają skuteczną pracę zespołową

Planuj, śledź i wydawaj wysokiej jakości oprogramowanie dzięki przepływom pracy dostosowanym do każdej inicjatywy lub projektu. Zacznij od szablonu lub utwórz własny przepływ pracy, aby zwiększyć wydajność i przejrzystość pracy Twojego zespołu.

Ilustracja przepływu pracy

Większa przejrzystość, odpowiedzialność i produktywność

Każdy zespół ma swoją definicję ukończonego zadania i procesu jego realizacji. Przepływ pracy stanowi wizualną reprezentację procesów stosowanych w zespole lub organizacji. W systemie Jira przepływ pracy składa się ze statusów i zmian stanu, dzięki czemu członkowie zespołu zawsze mają do dyspozycji najbardziej aktualne informacje.

Monitor z tablicą Jira
Ikona

Przejrzyste zarządzanie projektami

Dzięki przepływom pracy w systemie Jira każdy członek zespołu wie, czym ma się zająć, oraz widzi stan obciążenia pracą innych członków zespołu. Przepływy pracy mogą być powiązane z konkretnymi projektami, a opcjonalnie także z konkretnymi typami zgłoszeń za pomocą schematu przepływu pracy. Cała praca związana z projektem jest uporządkowana według jej statusu (np. Do wykonania, W toku, Ukończone — ale możliwości w tym zakresie są nieograniczone).

Ikona

Odpowiedzialność członków zespołu

Przejrzyste zarządzanie przepływem pracy, które rozciąga się na zespoły pomocnicze i kierownictwo w naturalny sposób tworzy poczucie odpowiedzialności za główny zespół. Prawidłowe przepływy pracy w Jira dostosowują się do potrzeb zespołu. Zaplanuj krótkie rozmowy kontrolne z zespołem, aby dać jego członkom możliwość wskazania wszelkich blokerów.

Ikona

Poprawa zadowolenia klientów

Zespołom produktowym często trudność sprawia oszacowanie, kiedy dana funkcja zostanie ukończona i przygotowana do udostępnienia klientom. Dzięki uporządkowaniu pracy według statusu zespoły mogą z większą dokładnością przewidywać, kiedy coś zostanie ukończone i dostarczone użytkownikom.

Ilustracja przepływu pracy

Przepływ pracy na każdą okazję

Jira Software zaprojektowano z myślą o możliwości dostosowywania, ponieważ unikatowe cele zespołów oraz różne zestawy umiejętności, jakimi dysponują, wymagają zastosowania odmiennych przepływów pracy Jira. Oto kilka pomysłów, które ułatwią rozpoczęcie pracy wszystkim zespołom w Twojej firmie.

Ikona

Zespoły programistyczne

Przepływy pracy w Jira Software pomagają zespołom urzeczywistniać ich wizję produktu. Śledź kamienie milowe i dostarczane elementy dotyczące planów rozwoju produktów, wdrożeń, błędów, planowania sprintów i informacji zwrotnych. Dowiedz się więcej

Ikona

Biznes i HR

Zarządzanie codziennymi działaniami wymaga sprawnej organizacji wielu procesów obejmujących różne zespoły. Monitoruj kandydatów, proces wdrażania nowych pracowników, zasoby wewnętrzne oraz cele firmy i zarządzaj nimi, wykorzystując przepływy pracy Jira Software z możliwością dostosowania.

Ikona

Marketing

Elastyczne przepływy pracy w Jira Software ułatwiają zespołom nietechnicznym śledzenie wszystkich kamieni milowych uwzględnionych w zarządzaniu kampanią marketingową — premiery produktów, przygotowywanie dostarczanych elementów i planowanie wydarzeń.

To dopiero początek.
Już dziś zacznij tworzyć własny przepływ pracy w Jira

Ilustracja przepływu pracy
Ikona

Zarządzanie projektami

 • Przepływ pracy zarządzania zasobami
 • Przepływ pracy zarządzania zmianami
 • Przepływ pracy dotyczący zaopatrzenia
 • Przepływ pracy dotyczący problemów
 • Przepływ pracy zarządzania ryzykiem
Ikona

Śledzenie zgłoszeń

 • Przepływ pracy pomocy technicznej
 • Przepływ pracy śledzenia błędów
 • Przepływ pracy dotyczący incydentów
 • Przepływ pracy ITIL
 • Przepływ pracy dotyczący zgłoszeń
Ikona

Tworzenie oprogramowania

 • Przepływ pracy przeglądu kodu
 • Przepływ pracy zarządzania wydaniami
 • Zarządzanie wymaganiami
 • Zarządzanie przypadkami testowymi
 • Przepływ pracy DevOps

Metodyki Agile nadające kształt Twojemu przepływowi pracy w Jira

Scrum

Najsłynniejsza chyba metodyka Agile, jaką jest Scrum, zakłada wzmacnianie współpracy zespołowej poprzez skoncentrowanie się na jednym celu jednocześnie i dostarczaniu przyrostowym. Standardowy proces Scrum rozpoczyna się od utworzenia backlogu produktu, który w uproszczeniu jest niczym innym, jak listą zadań zespołu. Każdy członek zespołu planuje, jaką część backlogu może zrealizować w zadanych ramach czasowych (nazywanych „sprintem”, który zazwyczaj trwa dwa tygodnie). Rozpoczyna się sprint, a zespół tworzy produkt. Po zakończeniu każdego sprintu zespół określa pracę, jaką należy się zająć w dalszej kolejności, biorąc pod uwagę rezultaty poprzedniego sprintu. I proces się powtarza. Dowiedz się, jak korzystać z metodyki Scrum w Jira Software

kanban

W przeciwieństwie do metodyki Scrum, w metodyce Kanban nacisk kładzie się na status, a nie na terminy. Każdy jednostka pracy przechodzi przez wstępnie zdefiniowane etapy projektu, dzięki czemu zespół może z łatwością sprawdzić, jakie prace są w toku i zidentyfikować przeszkody. Podstawowa tablica Kanban ma formę przepływu pracy obejmującego trzy kroki: Do wykonania, W toku i Ukończone. Jednak w zależności od unikatowych wymagań oraz składu zespołu można uwzględnić dodatkowe etapy przepływu pracy. Dowiedz się, jak korzystać z metodyki Kanban w Jira Software

Metodyki mieszane

Zespoły Agile często stosują metodyki mieszane, które pozwalają dostrzec pełny potencjał tkwiący w możliwościach dostosowywania, jakie oferuje system Jira. Na przykład metodyka Scrumban zapożycza z procesu Scrum sprinty o stałym czasie i role, a z procesu Kanban — ograniczenia pracy w toku oraz czas cyklu. Innym przykładem jest metodyka Kanplan, łącząca Kanban i backlog.

Epiki i historyjki Jira

Epiki i historyjki nie stanowią co prawda metodyki jako takiej, ale są artefaktami wykorzystywanymi w metodykach Agile do klasyfikowania ilości pracy i odgrywają ważną rolę w sposobie zarządzania pracą przez zespoły w systemie Jira. Epik to duża jednostka pracy, którą można podzielić na wiele mniejszych zadań. Te mniejsze zadania nazywamy historyjkami użytkownika. Stanowią one skuteczny sposób zapisywania elementów backlogu produktu. W praktyce często zapisuje się je z punktu widzenia użytkowników końcowych. Dowiedz się, jak korzystać z epików w Jira Software

Nie masz pewności, którą metodykę Agile wybrać? Dowiedz się więcej na temat zarządzania projektami Agile.

Najlepsze praktyki dotyczące przepływów pracy w Jira Software

Zapewnij wszystkim te same informacje: spędź trochę czasu z zespołem i interesariuszami, aby zrozumieć, co jest dla nich ważne, by uzyskać ich poparcie i zapewnić koordynację działań.

Odzwierciedlaj rzeczywiste przepływy pracy: projektuj przepływy pracy Jira tak, aby były zgodne z procesami biznesowymi, a następnie wybierz najlepiej dopasowane rozwiązania ze struktury przepływów pracy / typów zgłoszeń.

Uprość przepływ pracy: zadbaj, aby Twój przepływ pracy był prosty. Uwzględniaj statusy o znaczeniu krytycznym dla raportowania i zapewniania widoczności.

Doraźnie precyzuj i optymalizuj przepływy pracy: dopuść możliwość korekty kursu w granicach rozsądku w celu zapewnienia pewnej elastyczności bez niekorzystnego wpływu na strukturę organizacyjną.

Zadbaj o ciągłość prac: upewnij się, że wszystkie zgłoszenia mają wyznaczoną ścieżkę do kolejnego statusu, aby zespół mógł kontynuować pracę i robić postępy.

Dowiedz się więcej na temat najlepszych praktyk dotyczących przepływów pracy

Ilustracja przepływu pracy

Zarządzanie przepływami pracy w Jira Software

Proste bloki konstrukcyjne przepływów pracy w Jira Software pozwalają organizacjom zacząć od uproszczonych rozwiązań, a następnie dostosowywać je w miarę rozwoju firmy.

Ikona

Statusy wskazują, na jakim etapie przepływu pracy znajduje się konkretna jednostka pracy. Osoby przypisane odpowiadają za dany element.

Ikona

Przejścia to łącza między statusami, które umożliwiają zmianę jednego statusu pracy na inny.

Ikona

Rozwiązania zawierają objaśnienie, dlaczego konkretna jednostka pracy została zamknięta — czy została anulowana, rozwiązana, czy też eskalowana.

Węzeł łączący z systemem Jira na środku i połączonymi z nim produktami

Połączenie całego przepływu pracy dzięki Jira Automation

Automation pozwala bezproblemowo łączyć narzędzia innych firm z dowolnym przepływem pracy Jira. Niezależnie od tego, czy Twój zespół korzysta z Bitbucket, Slack czy dowolnego innego narzędzia, dzięki funkcji Automation wszystkie dane w systemie Jira są aktualizowane na bieżąco. Dowiedz się więcej

Już dziś utwórz własny przepływ pracy w Jira Software