tutorial

Tworzenie tablic Agile w Jira

Instrukcje krok po kroku dotyczące pracy z tablicami Agile w Jira

Max Rehkopf Autor: Max Rehkopf
Przeglądaj tematy

Tablica Agile w systemie Jira — samouczek

W tym samouczku objaśnimy, jak pracować z tablicami w Jira.

Czas:

10 minut czytania. Realizacja w ciągu 2 lub więcej tygodni

Odbiorcy:

Zaczynasz korzystanie z Jira. Udało Ci się utworzyć projekt (być może zawiera on też własną tablicę) i chcesz dowiedzieć się więcej o tworzeniu tablicy od początku

Wymagania wstępne:

 • Utworzone konto Jira

 • Utworzony projekt Jira

Zacznij korzystać za darmo

Tworzenie tablicy Agile
Czym jest tablica?

Tablica zawiera zgłoszenia pochodzące z co najmniej jednego projektu, umieszczone w kolumnach odzwierciedlających proces zespołu. Zapewnia ona zespołowi wspólny widok wszystkich prac, które nie zostały rozpoczęte, są w toku i zostały ukończone.

Krok 1: Tworzenie tablicy

Tworzenie nowej tablicy:

 1. Szkło powiększająceKliknij kolejno Szukaj (Magnifying glass) > Wyświetl wszystkie tablice.

 2. Kliknij przycisk Utwórz tablicę.

 3. Wybierz typ tablicy (Scrum lub Kanban).

 4. Wybierz sposób utworzenia tablicy — możesz rozpocząć od szablonu nowego projektu lub dodać tablicę do co najmniej jednego istniejącego projektu.

Który rodzaj tablicy mam wybrać?

Dostępne są dwa typy tablic:

Tablice scrum
 • Zarządzanie historyjkami, zadaniami i błędami w sprintach

 • Dla zespołów, które realizują prace zgodnie z regularnym harmonogramem

Tablice kanban
 • Zarządzanie historyjkami, zadaniami i błędami w przepływie ciągłym

 • Dla zespołów kontrolujących ilość pracy przy użyciu backlogu

Jeśli Twój zespół ma dobrze opanowaną metodykę Agile, zalecamy wybranie opcji Scrum lub Kanban (w zależności od tego, która lepiej pasuje do procesu zespołu). Jeśli metodyka Agile jest dla Twojego zespołu nowością lub chcesz zacząć pracę bez poświęcania czasu na konfigurację, zalecamy wybranie szablonów projektów zarządzanych przez zespół.

Krok 2: Konfigurowanie tablicy

Które ustawienia mam skonfigurować w pierwszej kolejności?

Zalecamy skonfigurowanie najpierw kolumn i szybkich filtrów. Konfiguracja kolumn jest przydatna, ponieważ pozwala dostosować wygląd tablicy do procesu zespołu. W przypadku tablic Scrum/Kanban zalecamy również skonfigurowanie szybkich filtrów, aby członkowie zespołu mogli szybko skupić się na odpowiednich zgłoszeniach. Można na przykład skonfigurować szybkie filtry, które będą pozwalały na wyświetlanie zgłoszeń tylko z konkretnych wydań.

Tablice Scrum/Kanban

 1. Szkło powiększającePrzejdź do swojej tablicy, klikając kolejno Szukaj (Magnifying glass) > Wyświetl wszystkie tablice i wybierając tablicę.
 2. Przycisk elipsyKliknij kolejno więcej (Ellipses button) > Ustawienia tablicy.

Tablice zarządzane przez zespół

Konfigurowanie tablic w szablonach projektów zarządzanych przez zespół jest bardzo łatwe — podstawowe czynności, takie jak dodawanie/usuwanie kolumn, dodawanie limitów prac w toku czy zmiana nazwy, wykonywane są na samej tablicy, bez konieczności przechodzenia na inne ekrany. Aby włączyć lub wyłączyć funkcje Agile, takie jak backlog, sprinty lub raporty, wybierz kolejno Ustawienia > Funkcje.

Krok 3: Poruszanie się między tablicami

Aby przejść z jednej tablicy na drugą, użyj przełącznika tablicy znajdującego się w menu po lewej stronie pod nazwą projektu.

Aby przejść z jednej tablicy na drugą, użyj przełącznika tablicy znajdującego się w menu po lewej stronie pod nazwą projektu.

Metodyka Agile i Jira Automation

Dzięki rozwiązaniu Jira Automation dostępnemu dla wszystkich klientów Jira Cloud aktualizowanie tablicy nie wymaga żadnego wysiłku. Poniżej przedstawiono niektóre z najpopularniejszych szablonów automatyzacji z biblioteki szablonów Jira Automation.

 1. Zmieniaj status zgłoszenia na „Gotowe” po scaleniu pull requestu. Przejdź do reguły.
 2. Wysyłaj codzienną wiadomość z listą zgłoszeń w backlogu. Przejdź do reguły.
 3. Zamykaj zgłoszenie nadrzędne, gdy wszystkie zadania podrzędne będą miały status „Gotowe”. Przejdź do reguły.

Zapoznaj się z tymi regułami automatyzacji oraz ponad setką innych w bibliotece szablonów Jira Automation.

Przejdź do biblioteki

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Szczegółowe informacje o korzystaniu z tablic w Jira zawiera nasza dokumentacja dotycząca tablic.

Masz pytania? Zadaj pytanie społeczności Atlassian.