Close

Zarządzanie projektami zgodnie z metodologią Agile — czym jest i jak zacząć?

W jaki sposób metody zwinne mogą ułatwić pracę zespołowi programistów

Przeglądaj tematy

Co to jest zwinne zarządzanie projektami?

Zwinne zarządzanie projektami to interaktywny sposób sprawowania kontroli nad procesem tworzenia oprogramowania, który polega na ciągłym publikowaniu kolejnych wersji i uwzględnianiu opinii klientów przy każdej iteracji.

Zespoły tworzące oprogramowanie z wykorzystaniem metodyk Agile zwiększają szybkość prac programistycznych, usprawniają współpracę i zyskują możliwość lepszego reagowania na trendy rynkowe.

Poniżej prezentujemy wszystkie informacje, które musisz znać, aby rozpocząć lub zoptymalizować zarządzanie projektami z wykorzystaniem praktyk Agile.

Krótka historia zarządzania projektami zgodnie z metodyką Agile

Metodyki Agile, wywodzące się z koncepcji szczupłej produkcji opracowanej przez Toyotę w latach 40., zostały zaadaptowane przez zespoły programistów w celu ograniczenia strat i zwiększenia przejrzystości. Jednym z głównych celów jest także szybkie reagowanie na stale zmieniające się potrzeby klientów. Jako całkowite przeciwieństwo kaskadowego modelu zarządzania projektami, w którym dążono do dużych premier, metodyki Agile sprawiają, że zespoły programistyczne sprawniej współpracują i wprowadzają innowacyjne rozwiązania szybciej niż dotychczas.

Wśród tradycyjnych zwinnych metod zarządzania projektami rozróżnia się dwa rodzaje ram postępowania: Scrum i Kanban W metodyce Scrum praca nad projektem przebiega w postaci iteracji o stałym czasie trwania, natomiast Kanban polega na ciągłym publikowaniu nowych wydań. Po ukończeniu pracy zespół natychmiast przechodzi do kolejnego etapu.

Ramy zarządzania projektami Agile 1: Scrum

Scrum to ramy postępowania będące podstawą zwinnego procesu zarządzania projektami, który wykorzystuje iteracje o ustalonym czasie trwania nazywane sprintami lub przebiegami. W ramach każdego sprintu odbywają się cztery spotkania .

Każdy projekt zaczyna się od listy zadań, czyli zestawu prac, które należy wykonać. W środowisku Scrum istnieją dwie listy zadań. Pierwsza z nich to lista zadań produktu, należąca do product ownera i będąca listą funkcji o określonych priorytetach. Druga to lista zadań sprintu. Jest ona wypełniana zgłoszeniami z listy zadań produktu według kolejności, aż do osiągnięcia maksymalnych możliwości produkcyjnych dla kolejnego sprintu. Zespoły scrum mają unikatowe role właściwe dla ich funkcji w procesie. Scrum master jest mistrzem metodyki scrum. Właściciel produktu wskazuje wymogi produktowe. Zespół scrum składa się z różnych specjalistów realizujących zadania.

Cztery spotkania scrum

Planowanie sprintu Prezentacja sprintu Codzienny standup Retrospektywa
Spotkanie zespołu dotyczące planowania, podczas którego ustalane są zadania do wykonania podczas kolejnego sprintu. Spotkanie, na którym zespół prezentuje rozwiązania dostarczone w danym sprincie. Nazywane także standupem, krótkie, 15-minutowe spotkanie, którego celem jest synchronizacja informacji w zespole programistycznym. Analiza działań udanych i nieudanych oraz propozycje usprawnienia kolejnego sprintu.

Ramy zarządzania projektami Agile 2: Kanban

Kanban to ramy zwinnego zarządzania projektami, w których zadania dopasowywane są do możliwości zespołu. Celem jest jak najszybsza realizacji zadań, tak aby zespoły mogły reagować na zmiany jeszcze szybciej niż w metodyce Scrum.

W przeciwieństwie do ram postępowania Scrum w metodzie Kanban nie ma (zazwyczaj) listy zadań. Prace do wykonania znajdują się w kolumnie Do zrobienia. Dzięki temu zespoły Kanban mogą skoncentrować się na ciągłym publikowaniu wydań. Czynność tę mogą wykonać w dowolnej chwili. Wszystkie prace są widoczne, mają określony zakres i są gotowe do wykonania, dlatego po realizacji jednego zadania zespół może natychmiast przejść do kolejnego. Liczba zadań jest dostosowana do możliwości zespołu za pomocą limitów pracy w toku. Są to wstępnie zdefiniowane ograniczenia, wskazujące ile zadań można jednocześnie dodać do jednej kolumny (nie dotyczy kolumny Do zrobienia). Metodyka Kanban składa się z czterech następujących elementów:

Cztery elementy metodyki kanban

Lista zadań
(lub historyjek)

Kolumny lub tory

Limity prac w toku (WIP)

Ciągłe wydawanie

Lista zadań lub historyjek, czyli zgłoszenia lub prace do wykonania.

Używane na tablicy Kanban do odróżnienia zadań od innych strumieni prac, użytkowników, projektów itp. Reguła ograniczająca liczbę zadań do wykonania na podstawie możliwości zespołu. Zespół pracuje nad historyjkami w liczbie określonej przez limit prac w toku i w dowolnej chwili może wydać nową wersję.

Obowiązki kierowników projektów stosujących metodykę Agile

Po wybraniu platformy zwinnej do obsługi tworzenia oprogramowania należy zadbać o możliwość śledzenia postępów zespołu, aby można było planować przyszłe prace i sprinty. Zwinne szacowanie kosztów projektu ułatwia zespołom Scrum i Kanban określenie swojej wydajności. Zwinne raporty umożliwiają sprawdzenie postępów zespołu w miarę upływu czasu, natomiast obsługa listy zadań ułatwia menedżerom projektu dbanie o aktualność listy prac i przygotowanie zespołu do sprawnego działania.

Value stream management solutions

Value stream management solutions help leaders elevate value stream thinking across the organization to increase the effectiveness of their teams. Teams need real-time access to data and reporting to understand whether processes are running smoothly. They can use VSM tools to drive continuous improvement and correlate investments to customer value. 

VSM software solutions scale up collaboration without slowing teams down by:

 • Offering an integrated view that breaks down company silos 
 • Linking people, work, and time across every level of the company
 • Combining data from disparate sources like heterogenous toolchains
 • Creating a single source of truth without disrupting day-to-day operations
 • Continuously reinforcing Agile best practices
 • Working with the framework of your choice, such as SAFe, Scrum@Scale, LeSS, Disciplined agile, Spotify, or hybrids.
 • Providing tools for teams at every level - from executives through release trains
 • Proactively managing cross-team dependencies to improve predictability
 • Creating an environment of continuous improvement with shortened feedback loops
 • Measuring and analyzing the things that matter
   

VSM solutions allow teams to act autonomously to deliver customer-requested products, then analyze whether they resulted in tangible, measurable changes in customer experiences, and respond to what they learn.

 

Value stream metrics for measuring goals and progress

Many enterprises suffer from lack of visibility and comprehensive reporting, especially those that are highly matrixed. Value stream management solutions cut through silos, pulling together disparate data to provide you with the metrics you need and actionable insights.

Flow metrics

Flow metrics evaluate the rate of value delivery in relation to desired business outcomes. 

 • Flow velocity measures the number of units of value that are completed during a specific time period within a value stream. 
 • Flow time measures the time from when work is started on a unit of value within a value stream to when it is released to a customer. Excessive flow times can indicate inefficiencies or bottlenecks.
 • Flow load measures work in progress (WIP), a leading indicator that correlates to inefficiencies within a value stream. 
 • Flow efficiency measures the proportion of time that units of value are actively worked on compared to total flow time. A low flow efficiency may indicate lengthy wait times between steps causing large queues and more WIP. 
 • Flow distribution measures the ratio of the above flow items completed over a period of time. It is useful for prioritizing the work required to achieve corporate and team goals.

DORA metrics

DORA metrics evaluate and improve the effectiveness of DevOps teams.

 • Lead time for changes is the length of time between when a code change is committed to the trunk branch and when it is in a deployable state. 
 • Change failure rate is the percentage of code changes that require hot fixes or other remediation after production. 
 • Deployment frequency measures how often new code is deployed into production, and can be used to measure a team’s speed and agility.  
 • Mean time to recovery (MTTR) measures how long it takes to recover from a partial service interruption or total failure.

Objectives and key results (OKRs)

Enterprises need to keep work done by teams aligned with corporate goals. Objectives and key results (OKRs) have two components: the objective you want to achieve and the key results that measure success. The C-Suite sets high-level OKRs connected to the organization’s mission, vision, and core values. Individual teams decide how to achieve those goals by setting their own team-level OKRs. OKRs can be set on a quarterly basis to allow for quicker pivot or persevere decisions based on new data or market changes. OKRs are tracked so you can see the current status of activities, such as whether they are on time, at risk or blocked. 

How does VSM improve value realization?

Value realization focuses on making sure the right items are being worked on, they deliver what is intended, and they contribute to the next cycle of product development. While priority is typically given to developing new products or features rather than systemic improvements, a holistic view is required when making investments into features, defects, tech debt, and risk.

Value realization can be divided into two categories:

Outputs (value stream health)

Outputs are connected to the flow of work from idea to realization and delivery of a continuous stream of value for customers. Making improvements to the underlying delivery system (people, process, and technology) releases more time for value creation. By measuring work distribution and cycle times, teams can see how their actions impact their ability to deliver new features and increase capacity.

Outcomes (customer experiences) 

By measuring customer experience, teams can see if they delivered the desired customer value, such as increased customer usage or positive reviews. These metrics (based on data, feedback, and analysis) provide teams with information needed to make future decisions and investments.

 

Narzędzia kartograficzne służące do opracowania planu.

Zacznij korzystać za darmo z szablonu zarządzania projektami Jira

Kieruj działaniami w każdym projekcie dzięki zaawansowanym narzędziom do zarządzania zadaniami oraz łatwym w użyciu narzędziom do ustalania priorytetów.

Tamulyn Takakura
Tamulyn Takakura

Tamulyn Takakura jest starszą menedżerką ds. marketingu produktu Open DevOps w firmie Atlassian. Tamulyn ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie marketingu technologicznego, a w szczególności — bezpieczeństwa aplikacji i Dev(Sec)Ops. Współtworzyła strategie wdrażania na rynek w Citrix, Codenomicon (obecnie Synopsys), Prevoty (obecnie Imperva) oraz ForAllSecure, a także kierowała ich realizacją.

FAQs

What is the difference between value stream mapping and value stream management?
  
What is the difference between value stream mapping and value stream management?

Value stream mapping is a technique used to identify the collection of processes (value stream) required to provide a product or service to a customer - from idea to delivery.

Value stream management is a way of working that incorporates mapping as one of the techniques that leads to continuous inspection and adaptation of an organization's value streams to optimize for customer experience and organizational performance. 

How are enterprise agility and value streams connected?
  

Value streams are an essential component of enterprise agility. Agile enterprises operate with cross-functional teams built around end-to-end value streams. The organization continually learns about its customers’ needs and develops innovative products and features accordingly.

Is there a downside to value stream management?
  

Change often makes people uncomfortable, even when it provides long-term benefits. Inefficiencies and waste uncovered during value stream mapping can shine a light on poor decision-making. 

Artykuły dotyczące zwinnego zarządzania projektami

Solution page

Atlassian’s VSM Solution

Learn how Atlassian’s VSM Solution can help your organization deliver value to its customers.

Webinar

The secrets of value stream thinking

Learn how leaders can deliver meaningful outcomes to both the customer and the business by assessing how customer value flows through the organization.

Blog

Atlassian is part of the Value Stream Management Consortium

Learn how Atlassian strengthened our commitment to advancing value stream-centric ways of working.

Blog

Talking VSM: 3 tips for IT and DevOps leaders to engage the C-suite

Get tips on improving communications between business and technology leaders.  

Blog

VSM for banking: Creating magic for customers by prioritizing value

Learn how value stream management optimizes customer experiences and digital innovations.

Article

Value stream mapping

Learn more about value streams and how to map them in your enterprise.

Article

Flow Metrics

Learn how to measure the flow of value using flow metrics.

 

 

Article

DevOps metrics

Learn how to measure success in DevOps with DORA metrics.