Automatyzacja przepływów pracy: jak to działa i dlaczego jest pomocne

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Automatyzacja przepływ pracy jest odpowiedzią na potrzebę usprawnienia działalności operacyjnej i lepszego podejmowania decyzji. Automatyzacja zwiększa wydajność, zmniejsza liczbę błędów i pozwala ludziom zająć się bardziej strategicznymi zadaniami. Dostosowane strategie automatyzacji pozwalają sprostać konkretnym wyzwaniom operacyjnym, poprawiając produktywność i zadowolenie klientów.

Ten kompleksowy przewodnik wyjaśnia, czym jest automatyzacja przepływów pracy, jak działa, jakie są korzyści płynące z jej użycia oraz dlaczego warto wykorzystać szerokie możliwości automatyzacji, które daje Jira. Pokazujemy, jak automatyzacja powtarzalnych zadań usprawnia działalność operacyjną i znacznie poprawia procesy decyzyjne w organizacjach. Dzięki poznaniu funkcji dostępnych w rozwiązaniach do automatyzacji przepływów pracy i korzystaniu z różnorodnych funkcji systemu Jira firmy mogą uwolnić potencjał niespotykanej wcześniej wydajności i produktywności.

Czym jest automatyzacja przepływów pracy?

Automatyzacja przepływów pracy to podejście do automatyzacji różnych procesów biznesowych, zadań i przepływów pracy w firmie przy minimalnej interwencji człowieka. Automatyzacja przepływów pracy wykorzystuje oprogramowanie do tworzenia serii zautomatyzowanych czynności na poszczególnych etapach procesu biznesowego, co pomaga zespołom realizować zadania wydajnie i spójnie.

Jak działa automatyzacja przepływów pracy

Automatyzacja przepływów pracy wykorzystuje oprogramowanie do zarządzania zadaniami w celu kierowania zadań i informacji do osób i systemów w oparciu o wstępnie zdefiniowane reguły i wyzwalacze. Przykładowo, gdy jeden system oznaczy zadanie jako zakończone, automatyzacja może automatycznie wysłać je do kolejnej osoby przypisanej i zaktualizować pulpity. Pozwala to oszczędzić czas, który wcześniej był potrzebny na ręczne przekazywanie, i zminimalizować błędy.

Wykonaj następujące kroki, aby rozpocząć:

 1. Poznaj bieżący przepływ pracy, zbierając informacje o przepływie zadań między zespołami. Skoncentruj się na zrozumieniu, jak rozpoczynają się projekty, jakie są kryteria ukończenia zadania, jaki jest zakres prac i jak powstają wąskie gardła. Określ, co wyzwala rozpoczęcie i zmianę każdego zadania.
 2. Wizualnie nakreśl przepływ pracy, aby ustalić obszary niskiej efektywności. Opracuj wersję roboczą przepływu pracy, aby wyróżnić problematyczne punkty. Przekaż wersję roboczą zespołom interdyscyplinarnym, aby wspólnie ją udoskonaliły i wskazały praktyki będące źródłem marnotrawstwa.
 3. Określ, które zadania wymagają integrowania danych z innych systemów, i sprawdź, czy są one obsługiwane przez oprogramowanie do obsługi przepływów pracy. Rozważ dostosowanie przepływu pracy do wymagań integracji, np. poprzez podzielenie zadań na mniejsze zadania podrzędne.
 4. Wyeliminuj obszary niskiej efektywności w przepływie pracy, w tym usterki w komunikacji i zaległe zadania. Przykłady obejmują tu dodanie środków kontroli odpowiedzialności za realizację zadań lub wyjaśnienie, które informacje systemowe powinny być objęte przepływem.
 5. Stwórz przepływ pracy w oprogramowaniu do automatyzacji przepływów pracy, opisując każde zadanie i przypisując użytkownikom role. W zależności od potrzeb zespołu zapewnij widoczność dzięki wykresom Gantta, mapom procesów, kalendarzom itp.
 6. Twórz automatyczne wyzwalacze i czynności, aby usprawnić powtarzające się zadania. Dostosuj tworzenie reguł automatyzacji w oparciu o unikatowe potrzeby lub wykorzystaj gotowe opcje.
 7. Ciągle testuj i optymalizuj zautomatyzowany przepływ pracy w celu rozwiązywania problemów. Ustal wskaźniki wydajności i KPI na potrzeby monitorowania efektywności. Korzystaj z pulpitów, aby zachować wysoką widoczność postępów i blokerów.
 8. Przeprowadź szkolenie zespołu dotyczące korzystania z nowego zautomatyzowanego przepływu pracy poprzez praktyczne demonstracje. Przygotuj zespoły do zmian procesów i optymalizacji przepływów pracy dzięki planom zarządzania zmianami.

Przykłady automatyzacji przepływów pracy

Wszechstronność automatyzacji przepływów pracy jest widoczna w różnych branżach, takich jak:

Opieka zdrowotna: Automatyzacja przepływów pracy pozwala zwiększyć wydajność i poprawić opiekę nad pacjentem — od usprawnienia rejestracji pacjentów za pomocą formularzy elektronicznych po automatyzację planowania wizyt i zarządzania lekami.

Bankowość: Oprogramowanie do zarządzania zadaniami automatyzuje przetwarzanie wniosków kredytowych, poprawia wykrywanie oszustw, zapewnia zgodność z przepisami i usprawnia obsługę klienta poprzez zautomatyzowane zarządzanie kontem.

Logistyka: Usprawnienie zamawiania, zarządzania zapasami, transportu, kontroli jakości i zarządzania dokumentami.

Handel detaliczny: Optymalizacja zarządzania zapasami, przetwarzania zamówień, obsługi klienta i działalności operacyjnej sklepu.

Ubezpieczenia: Usprawnienie przetwarzania roszczeń, przyjmowania do ubezpieczenia, zapewnienia zgodności z przepisami, obsługi klienta i wykrywania oszustw.

Nieruchomości: Poprawa zarządzania nieruchomościami, transakcjami i potencjalnymi klientami oraz usprawnienie procesów kontroli.

Produkcja: Przepływy pracy pomagają w zapewnieniu jakości, zarządzaniu procesami produkcyjnymi i wydajnej obsłudze produkcji oprzyrządowania.

Korzyści z automatyzacji przepływów pracy

Automatyzacja przepływów pracy przynosi wiele korzyści we wszystkich działaniach biznesowych. Znacząco zwiększa wydajność i produktywność, zapewniając ciągłe doskonalenie. Oto kilka kluczowych korzyści płynących z automatyzacji przepływów pracy:

Zwiększona wydajność

Automatyzacja powtarzalnych zadań pozwala pracownikom skupić się na bardziej strategicznej pracy, zwiększając ogólną produktywność. Zautomatyzowane procesy wykonują zadania szybciej i mogą działać przez całą dobę, znacznie zwiększając wydajność.

Ograniczenie błędów

Zautomatyzowane przepływy pracy minimalizują błędy ludzkie, zapewniając spójne wykonywanie zadań zgodnie ze wstępnie zdefiniowanymi regułami. Prowadzi to do większej dokładności w realizacji zadań, takich jak wprowadzanie danych, obliczenia i przetwarzanie. Pozwala również skrócić czas i ograniczyć zasoby poświęcone na poprawianie błędów.

Narzędzia do współpracy

Narzędzie do śledzenia zadań powinno ułatwiać komunikację i współpracę między członkami zespołu. Tego typu narzędzia zapewniają platformę do dialogu, udostępniania dokumentów, przekazywania informacji zwrotnych i koordynacji. Wpływa to na poprawę pracy zespołowej i ogólny sukces projektu.

Oszczędność kosztów

Automatyzacja rutynowych zadań zmniejsza potrzebę pracy ręcznej. Minimalizując błędy, firmy oszczędzają na kosztach związanych z ich naprawianiem. Automatyzacja przepływów pracy optymalizuje również alokację zasobów.

Usprawniona współpraca

Funkcje automatyzacji przepływów pracy często sprzyjają kulturze współpracy wśród członków zespołu, niezależnie od ich lokalizacji. Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym, współdzielonym przestrzeniom roboczym i automatycznym powiadomieniom każdy ma dostęp do tych samych informacji. Poprawia to jakość pracy zespołowej i usprawnia wspólne spotkania.

Skalowalność

Automatyzacja przepływów pracy pozwala firmom radzić sobie z rosnącym obciążeniem pracą bez proporcjonalnego zwiększania zatrudnienia. Wspiera to rozwój firmy bez uszczerbku dla jakości i wydajności.

Jakich funkcji szukać w rozwiązaniach do automatyzacji przepływów pracy

Wybór odpowiedniego narzędzia do automatyzacji przepływów pracy ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pożądanych korzyści. Oto kilka podstawowych funkcji, które należy wziąć pod uwagę w rozwiązaniach do automatyzacji przepływów pracy:

Łatwość obsługi

Przyjazny dla użytkownika interfejs i intuicyjna obsługa są najważniejsze dla zapewnienia pracownikom łatwego poruszania się po narzędziu, sprzyjając sprawnemu wdrożeniu i szybszemu zwrotowi z inwestycji.

Możliwości integracji

Bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami i aplikacjami jest niezbędna do zapewnienia płynnego przepływu danych między różnymi narzędziami i platformami. Ogranicza również ryzyko powstawania silosów danych i maksymalizuje zautomatyzowane przepływy pracy.

Dostosowywanie i elastyczność

Kluczowe znaczenie ma możliwość dostosowania przepływów pracy do konkretnych potrzeb biznesowych. Elastyczne narzędzie do automatyzacji przepływów pracy dostosowuje się do unikatowych wymagań operacyjnych, zapewniając zgodność z celami strategicznymi.

Skalowalność

Rozwiązania do automatyzacji przepływów pracy powinny obsługiwać rosnące ilości pracy w miarę rozwoju firmy. Obejmuje to obsługę wielu przepływów pracy, użytkowników i danych bez uszczerbku dla wydajności i niezawodności.

Raportowanie i analizy

Wnikliwe raportowanie i analizy są niezbędne do oceny wydajności przepływów pracy. Funkcje te uwypuklają obszary wymagające poprawy i umożliwiają podejmowanie decyzji opartych na danych dzięki dostępowi do informacji w czasie rzeczywistym.

Bezpieczeństwo

Narzędzia automatyzacji muszą być wyposażone niezawodne środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie, kontrola dostępu i dzienniki audytu, które zapewniają ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i naruszeniami danych.

Dostępność z narzędzi mobilnych

Dostępność mobilna staje się coraz ważniejsza, umożliwiając pracownikom zachowanie produktywności i bezproblemowy przebieg przepływów pracy, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Użyj Jiry do automatyzowania przepływów pracy

Zaawansowany silnik automatyzacji w Jirze umożliwia zespołom łatwe automatyzowanie zadań i procesów, dzięki czemu zespoły mogą oszczędzać czas, zmniejszyć obciążenie poznawcze i skalować operacje. Oprogramowanie pomaga doprowadzać projekty do finiszu. Obsługuje planowanie, definiowanie pracy i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym, aby utrzymać projekty na dobrej drodze. Dzięki Jirze zespoły mogą zautomatyzować swoje przepływy pracy i skupić się na dostarczaniu wartości przy jednoczesnym efektywnym zarządzaniu zadaniami i osiami czasu.

Jira oferuje również różne funkcje pomagające w zarządzaniu projektami, w tym tablice, zgłoszenia, osie czasu, pulpity, raporty i szablony.

 • Tablice wizualnie przedstawiają postęp projektu, umożliwiając elastyczne zarządzanie zadaniami zgodnie z modelami zarządzania projektami według Agile, takimi jak Scrum i Kanban.
 • Zgłoszenia umożliwiają szczegółowe śledzenie wszystkich elementów pracy w projekcie i zarządzanie nimi, oferując konfigurowalne przepływy pracy w celu dokładnego odzwierciedlenia rzeczywistych procesów.
 • Osie czasu pomagają w planowaniu projektu i wizualizacji terminów. Osie czasu projektu zapewniają również dostosowanie do szerszych celów projektu lub portfela.
 • Pulpity oferują konfigurowalny przegląd kluczowych wskaźników i statusów projektu, umożliwiając natychmiastowy wgląd w postępy i wyzwania.
 • Raporty generują cenne dane dotyczące wydajności zespołu i postępów projektu, wspierając stosowanie przepływów pracy, metodologii i ciągłego doskonalenia zgodne z Agile.
 • Dostępne są szablony dla różnych typów projektów, m.in. do tworzenia oprogramowania, zarządzania projektami czy śledzenia zadań. Szablony Jira zawierają wstępnie skonfigurowane przepływy pracy, typy zgłoszeń i pola, które pomagają zespołom szybko rozpocząć pracę i stosować najlepsze praktyki.

Odwiedź stronę funkcji Jira, aby uzyskać szczegółowe opisy tych funkcji.

Oprogramowanie do zarządzania zadaniami Jira umożliwia zarządzanie projektami w zespołach dowolnego typu. Zespoły programistyczne mogą korzystać z Jiry, aby jasno zrozumieć, nad czym pracują. Mogą również zobaczyć, jak ich praca łączy się z szerszym obrazem działań, oraz poznać następne kroki. Jira zapewnia elastyczność, jakiej potrzebuje Twój zespół, aby pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia wyznaczonych mu celów w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Pobierz Jirę za darmo

Automatyzacja przepływów pracy: często zadawane pytania

Jakie zadania możesz zautomatyzować za pomocą oprogramowania do automatyzacji przepływ pracy?

Oprogramowanie do automatyzacji przepływów pracy może obsługiwać różne zadania, w tym wprowadzanie danych, kampanie marketingowych wiadomości e-mail, posty w mediach społecznościowych, procesy pozyskiwania klientów, bilety obsługi klienta oraz wdrażanie pracowników. Te zadania zazwyczaj obejmują powtarzające się czynności, które oprogramowanie może standaryzować i automatyzować, aby zaoszczędzić czas oraz ograniczyć liczbę błędów.

Jakie są wyzwania związane z automatyzacją przepływów pracy?

Typowe wyzwania związane z automatyzacją przepływów pracy obejmują integrację istniejących systemów, zarządzanie zmianami w firmie, zapewnienie dokładności danych oraz wstępną konfigurację i dostosowanie oprogramowania do automatyzacji.

Zespoły mogą sprostać tym wyzwaniom, starannie planując wdrożenie, wybierając oprogramowanie z rozbudowanymi możliwościami integracji, zapewniając dokładne szkolenie pracowników i zaczynając od małych projektów automatyzacji.

Czy automatyzację przepływów pracy można dostosować do różnych firm?

Rozwiązania do automatyzacji przepływów pracy są niezwykle elastyczne. Zespoły mogą je dostosowywać do konkretnych potrzeb różnych firm. Ta elastyczność pozwala firmom dostosowywać reguły automatyzacji, przepływy pracy i interfejsy do unikatowych procesów, standardów branżowych i celów operacyjnych, a także dbać o to, aby rozwiązanie zapewniało maksymalne korzyści.