Co to jest ustawiczne doskonalenie?

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Model ustawicznego doskonalenia to sposób włączenia ustawicznego doskonalenia w codzienne życie zawodowe. Modele ustawicznego doskonalenia zapewniają strukturę, praktyki i narzędzia firmom, które chcą żyć zgodnie z wartościami ustawicznego doskonalenia. Trzy modele ustawicznego doskonalenia, które zespół może przetestować, to Lean, Kanban i Scrum.

Lean i ustawiczne doskonalenie

Lean to zestaw zasad zarządzania mających na celu zwiększenie wydajności poprzez eliminację marnotrawstwa. W modelu Lean ustawiczne doskonalenie znane jest jako Kaizen, czyli niekończące się dążenie do perfekcji we wszystkich działaniach. Kaizen powstał w Japonii i stał się jednym z fundamentów systemu produkcyjnego firmy Toyota. Ustawiczne doskonalenie w ramach Lean koncentruje się na usprawnianiu działań, które generują największą wartość dla klienta, przy jednoczesnym usuwaniu jak największej liczby nieekonomicznych działań.

Kanban i ustawiczne doskonalenie

Kanban to metodologia Agile, która pomaga zespołom realizować zadania w sposób ciągły. Tablice Kanban pomagają zespołom wizualizować wykonywaną pracę, dzięki czemu mogą one odkrywać blokery i utrzymywać postęp prac. Zespoły Kanban mogą swobodnie „wciągać” pracę do swojego przepływu pracy, gdy tylko pozwalają na to limity WIP lub moce przerobowe. Ta elastyczność pozwala zespołom Kanban na szybkie ustalanie priorytetów działań usprawniających przy niewielkim zakłóceniu ich zadań i sposobu pracy.

Scrum i ustawiczne doskonalenie

Metodologią Agile, która nie jest często kojarzona z ustawicznym doskonaleniem, jest Scrum. Scrum koncentruje się na przyrostowym dostarczaniu ulepszeń i szybkiej integracji opinii klientów, co sprawia, że doskonale pasuje do metod ustawicznego doskonalenia. Ceremonie Scrum, takie jak przegląd sprintu i retrospektywa sprintu, pomagają zespołowi skupić się na ulepszaniu swojej pracy sprint po sprincie.

Dzięki artefaktom Scrum, takim jak backlog produktu i backlog sprintu, tylko najważniejsze ulepszenia są traktowane priorytetowo w sprincie. Powodem, dla którego Scrum nie jest często kojarzony z ustawicznym doskonaleniem, jest jego silne powiązanie z zespołami programistycznymi, natomiast ustawiczne doskonalenie zwykle dotyczy zespołów biznesowych i produkcyjnych, jednak zbliżenie ich do siebie może przynieść wiele korzyści.

Narzędzia i metodologie ustawicznego doskonalenia

Włączenie ustawicznego doskonalenia do codziennego życia zawodowego wiąże się z przyjęciem narzędzi i praktyk, które pomagają we wdrożeniu nastawienia skoncentrowanego na doskonaleniu. Najlepsze narzędzia do ustawicznego doskonalenia funkcjonują równolegle z wykonywaną pracą, a najlepsze praktyki to te, do których wraca się raz za razem.

Spotkania retrospektywne

Retrospektywy Agile są prawdopodobnie pierwszym narzędziem, które należy wdrożyć, aby stworzyć kulturę ustawicznego doskonalenia. Retrospektywy zespołu otwierają drzwi do rozmów o tym, co poszło dobrze, a co można poprawić. Wiele zespołów decyduje się na przeprowadzanie retrospektyw po zakończeniu projektów lub jednorazowych retrospektyw skoncentrowanych na konkretnych momentach. Najbardziej efektywne zespoły regularnie organizują spotkania retrospektywne, które są niezależne od konkretnych wydarzeń. Przeprowadzanie retrospektywy co drugi tydzień to niezawodny sposób na wejście na ścieżkę ustawicznego doskonalenia.

Pięć powodów lub analiza głównej przyczyny

Okazuje się, że maluchy mogą mieć rację, gdy nieustannie pytają rodziców „dlaczego?”. Pięć powodów to popularna technika analizy głównej przyczyny, w której ciągłe zadawanie pytań „dlaczego?” zwykle prowadzi do odkrycia głównej przyczyny w maksymalnie pięciu odpowiedziach. Analiza głównych przyczyn jest przydatna w ustawicznym doskonaleniu, ponieważ wymaga, aby działania w zakresie doskonalenia były skupione na przyczynach, a nie na objawach.

Kaizen i Kata

Ci, którym zależy na jak największej elastyczności, mogą oprzeć swój proces na filozofiach doskonalenia Kata i Kaizen. Doskonalenie Kata to czteroetapowy proces tworzenia rozwiązań dynamicznych problemów. Korzystanie z tablicy Kanban do śledzenia postępów w tych czterech etapach pomoże zespołowi pozostać na właściwej drodze. Dziesięć zasad Kaizen to kolejna propozycja ram postępowania, które mogą stać się inspiracją do działań w zakresie ustawicznego doskonalenia.

Kaizen i Kata

Ci, którym zależy na jak największej elastyczności, mogą oprzeć swój proces na filozofiach doskonalenia Kata i Kaizen. Doskonalenie Kata to czteroetapowy proces tworzenia rozwiązań dynamicznych problemów. Korzystanie z tablicy Kanban do śledzenia postępów w tych czterech etapach pomoże zespołowi pozostać na właściwej drodze. Dziesięć zasad Kaizen to kolejna propozycja ram postępowania, które mogą stać się inspiracją do działań w zakresie ustawicznego doskonalenia.

Kaizen i Kata

Ci, którym zależy na jak największej elastyczności, mogą oprzeć swój proces na filozofiach doskonalenia Kata i Kaizen. Doskonalenie Kata to czteroetapowy proces tworzenia rozwiązań dynamicznych problemów. Korzystanie z tablicy Kanban do śledzenia postępów w tych czterech etapach pomoże zespołowi pozostać na właściwej drodze. Dziesięć zasad Kaizen to kolejna propozycja ram postępowania, które mogą stać się inspiracją do działań w zakresie ustawicznego doskonalenia.

Przykład wydawania w modelu kaskadowym | Atlassian Agile Coach

Kaizen i Kata

Ci, którym zależy na jak największej elastyczności, mogą oprzeć swój proces na filozofiach doskonalenia Kata i Kaizen. Doskonalenie Kata to czteroetapowy proces tworzenia rozwiązań dynamicznych problemów. Korzystanie z tablicy Kanban do śledzenia postępów w tych czterech etapach pomoże zespołowi pozostać na właściwej drodze. Dziesięć zasad Kaizen to kolejna propozycja ram postępowania, które mogą stać się inspiracją do działań w zakresie ustawicznego doskonalenia.

Kaizen i Kata

Ci, którym zależy na jak największej elastyczności, mogą oprzeć swój proces na filozofiach doskonalenia Kata i Kaizen. Doskonalenie Kata to czteroetapowy proces tworzenia rozwiązań dynamicznych problemów. Korzystanie z tablicy Kanban do śledzenia postępów w tych czterech etapach pomoże zespołowi pozostać na właściwej drodze. Dziesięć zasad Kaizen to kolejna propozycja ram postępowania, które mogą stać się inspiracją do działań w zakresie ustawicznego doskonalenia.

Kaizen i Kata

Kaizen i Kata

Ci, którym zależy na jak największej elastyczności, mogą oprzeć swój proces na filozofiach doskonalenia Kata i Kaizen. Doskonalenie Kata to czteroetapowy proces tworzenia rozwiązań dynamicznych problemów. Korzystanie z tablicy Kanban do śledzenia postępów w tych czterech etapach pomoże zespołowi pozostać na właściwej drodze. Dziesięć zasad Kaizen to kolejna propozycja ram postępowania, które mogą stać się inspiracją do działań w zakresie ustawicznego doskonalenia.

Kaizen i Kata

Ci, którym zależy na jak największej elastyczności, mogą oprzeć swój proces na filozofiach doskonalenia Kata i Kaizen. Doskonalenie Kata to czteroetapowy proces tworzenia rozwiązań dynamicznych problemów. Korzystanie z tablicy Kanban do śledzenia postępów w tych czterech etapach pomoże zespołowi pozostać na właściwej drodze. Dziesięć zasad Kaizen to kolejna propozycja ram postępowania, które mogą stać się inspiracją do działań w zakresie ustawicznego doskonalenia.

Kaizen i Kata

Ci, którym zależy na jak największej elastyczności, mogą oprzeć swój proces na filozofiach doskonalenia Kata i Kaizen. Doskonalenie Kata to czteroetapowy proces tworzenia rozwiązań dynamicznych problemów. Korzystanie z tablicy Kanban do śledzenia postępów w tych czterech etapach pomoże zespołowi pozostać na właściwej drodze. Dziesięć zasad Kaizen to kolejna propozycja ram postępowania, które mogą stać się inspiracją do działań w zakresie ustawicznego doskonalenia.