W jaki sposób Advanced Roadmaps pomaga Atlassian uzyskiwać informacje o różnych zespołach

W jaki sposób dział Cloud Foundations firmy Atlassian wykorzystał Advanced Roadmaps we wszystkich zespołach, aby skuteczniej planować i śledzić działania

Chandler Harris Autor: Chandler Harris
Przeglądaj tematy
Zrzut ekranu spójnej hierarchii

Ponadto Advanced Roadmaps umożliwia zespołom Cloud Foundations wykorzystanie kategoryzacji w celu poprawy widoczności i śledzenia. Używają one niestandardowych pól i etykiet do kategoryzowania według zespołu, filaru strategicznego, ram czasowych i innych parametrów.

„Spójny widok pól niestandardowych i etykiet we wszystkich tablicach zapewnia dostęp do ujednoliconych informacji dla wszystkich naszych zespołów w Cloud Foundations”, powiedział Romain.

Zrzut ekranu wykorzystania kategoryzacji

Advanced Roadmaps daje Romainowi i jego zespołowi następujące korzyści:

Zespoły poświęcają więcej czasu na realizację zadań, a mniej na raportowanie

Filtry i zapisane widoki zapewniają różne migawki oparte na danych z Jira Software w czasie rzeczywistym. Przed rozpoczęciem korzystania z Advanced Roadmaps dział Cloud Foundations czerpał dane z wielu źródeł. Teraz, gdy zespoły Romaina otrzymają wniosek od interesariuszy o wyświetlenie różnych przeglądów, mogą łatwo pobrać dane z Advanced Roadmaps.

Dynamiczne planowanie

Kiedy Cloud Foundations przeszło reorganizację, Romain potrzebował nieco ponad godzinę, aby przekształcić stare dane planistyczne w nowe plany, po prostu dostosowując filtry Advanced Roadmaps. „Nie musiałem zmieniać wielu stron Confluence, raportów czy harmonogramów”, powiedział. „Po prostu zmieniłem filtry JQL, na których opierają się moje zaawansowane harmonogramy”.

Advanced Roadmaps umożliwia teraz Romainowi tworzenie harmonogramu opartego na pracy z wielu tablic, projektów i filtrów Jira. Powyżej poziomu epiku można utworzyć dodatkowe poziomy hierarchii, co umożliwia łączenie epików z różnych zespołów lub projektów Jira w ramach jednej funkcji. Dodatkowo Advanced Roadmaps daje możliwość tworzenia różnych wersji planu.

Zmienne widoki/odbiorcy raportów

Etykietowanie i niestandardowe pola w Advanced Roadmaps pomagają Romainowi łatwo reorganizować dane na różne sposoby. „Kiedy otrzymam inne pytanie od zwierzchników, mogę spojrzeć na istniejące dane, które posiadamy, i przekazać im te informacje bez przerywania pracy moim zespołom”, powiedział. Poniżej znajduje się przykładowy raport Advanced Roadmap, który Romain może stworzyć, wykorzystując strategiczne filary w różnych zespołach, aby ustalić, ile czasu poświęca się danemu OKR-owi.

Rozkład prac

Wskazówki dotyczące korzystania z Advanced Roadmaps tak jak Atlassian

Doświadczenie Romaina z Advanced Roadmaps nauczyło go kilku kluczowych kwestii:

Zacznij od prostego rozwiązania i zwiększ jego złożoność na późniejszym etapie

W celu jak najszybszego uzyskania wartości Romain pracował ze swoimi zespołami nad stworzeniem harmonogramu inicjatyw „big rock” na ten rok. Pozwoliło im to na komunikowanie prac w toku przypisanych do konkretnych celów (za pomocą etykiet). Na początku następnego kwartału zespoły zamieniły planowane inicjatywy w epiki i dostosowały plan w razie potrzeby. Pomogło to stworzyć przejrzystą mapę pracy każdego zespołu i harmonogram ukończenia.

Po wprowadzeniu koordynacji działań zespoły dodały w Advanced Roadmaps zależności, które uwidoczniły ryzyko związane z dostawą, złożoność pracy i wydajność zespołów. Dzięki temu można było stwierdzić, czy zespoły są nadmiernie obciążone lub nie w pełni wykorzystywane, a także uzyskać wgląd w priorytety.

Wprowadzenie do rytuałów zespołów

Aby wprowadzić Advanced Roadmaps w całym dziale Cloud Foundations, ważne było wykorzystanie narzędzia w rytuałach zespołów. W ten sposób członkowie zespołów są zachęcani do częstych aktualizacji. Kiedy zespoły spotkały się na spotkaniach planowania sprintu i musiały przekazać priorytety i zależności, wykorzystały plan Advanced Roadmaps.

Spraw, aby Advanced Roadmaps było pojedynczym źródłem rzetelnych informacji

Romain dopilnował, aby Advanced Roadmaps było wykorzystywane jako pojedyncze źródło rzetelnych informacji w komunikacji i raportowaniu do interesariuszy. Wykorzystał dodatki, takie jak Google Sheets for Jira, do pobierania danych z Advanced Roadmaps i Jira Software, co umożliwiło mu wyświetlanie danych w formatach/raportach wymaganych przez interesariuszy. W ten sposób udało się znacznie skrócić czas tworzenia raportów i zapewnić jedno źródło dla wszystkich planów.

Wypróbuj Jira Software lub Jira Software Premium za darmo.