Close
Logo Atlassian
Skalowanie Agile: więcej niż podstawy — oficjalny dokument

Skalowanie Agile: więcej niż podstawy — nowe reguły zwinności transformacyjnej

Streszczenie dla kierownictwa


W ciągu minionej dekady udało Ci się rozwinąć dzięki wdrożeniu metodyk Agile ułatwiających planowanie, monitorowanie i mierzenie postępu prac w zespołach zajmujących się tworzeniem oprogramowania. W następstwie tego początkowego sukcesu organizacje, takie jak Twoja, szukają sposobów skalowania metodyk Agile jako zestawu praktyk i zasad, które mogą ułatwić transformację dzięki dostarczaniu klientom lepszych wyników oraz szybszemu i skuteczniejszemu działaniu w ramach przyjętej strategii. Jednak nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać.

Pobierz ten oficjalny dokument, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę oznacza Agile na dużą skalę, dlaczego organizacje wdrażają ten model oraz jak stosować zasady, praktyki i narzędzia, które przyspieszą transformację Twojej organizacji.

Z tego przewodnika dowiesz się:
Ikona otwartej książki

Podstawy metodyki Agile na dużą skalę

Ikona rośliny

Ocena dojrzałości w dziedzinie Agile

Ikona ognia

Minimalne wymagania do skalowania Agile

Ikona połączonego zespołu

Zmiany wymagane u pracowników, aby mogli zaangażować się w transformację Agile

Ikona medalu z kciukiem w górę

Dobre praktyki w zakresie skalowania Agile i wskazówki dotyczące pierwszych kroków

Ikona narzędzi

Przypadki użycia narzędzi Atlassian do wspierania wdrażania Agile na dużą skalę

Zdajemy sobie sprawę, że wdrażanie metodyki Agile jest zawsze procesem ciągłym, dlatego służymy pomocą na każdym etapie.