Scrumban: opanowanie dwóch metodyk Agile

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Scrumban łączy dwie wiodące metodyki Agile — Scrum i Kanban — w jeden proces wykonywania pracy. Ale czym jest Scrumban? I dlaczego warto rozważyć to unikalne podejście?

W tym przewodniku wyjaśnimy, czym jest Scrumban, do jakich rodzajów projektów jest odpowiedni i kto może w pełni wykorzystać hybrydowe podejście do zarządzania projektami Agile.

Czym jest Scrumban?

Metodyka Scrumban łączy najlepsze cechy Scrum i Kanban w hybrydowe ramy zarządzania projektami. Wykorzystuje stabilną strukturę sprintów, spotkań stand-up oraz spotkań retrospektywnych Scrum. Następnie dodaje wizualny przepływ pracy Kanban i ograniczenia związane z pracą w toku. W rezultacie otrzymujemy prawdziwie elastyczną metodę zarządzania projektami dowolnej wielkości.

Scrumban początkowo powstał, aby umożliwić zespołom łatwe przejście z metodyki Scrum na Kanban (lub odwrotnie), ale wyewoluował w dojrzały system, który pozwala zespołom radzić sobie ze złożonymi, trwającymi projektami. Jest elastyczny ze względu na zastosowane podejście hybrydowe oraz dlatego, że zapewnia zespołom szeroką gamę narzędzi Agile.

Ale czy Scrumban stanowi podejście Agile? Tak. Łączy ono w sobie Scrum i Kanban — dwie metodyki Agile — i wykorzystuje elementy przepływów pracy Agile, tworząc proces hybrydowy.

Czym jest Scrum

Scrum stanowi ramy modelu Agile i pozwala zespołom stale pracować w cyklach o określonym czasie trwania zwanych sprintami. Z każdym sprintem zespół Scrum dostarcza działającą iterację produktu — produkt o minimalnej wymaganej funkcjonalności (MVP).

Dzięki przeglądom i spotkaniom retrospektywnym na końcu każdego sprintu zespół stale ulepsza projekt i jego procesy. Zespoły Scrum składają się z członków pełniących określone role i Scrum Mastera, którego zadaniem jest kierowanie zespołem i usuwanie przeszkód w projekcie.

Podobnie jak w przypadku Kanban, w Scrumie do śledzenia postępów projektu wykorzystywana jest tablica. Jednak tablica Scrum różni się tym, że dodano do niej kolumnę Backlog zawierającą wykaz wszystkich prac, na które zespół zamierza poświęcić czas i sprinty.

Rozwiązanie Jira Software wspiera Scrum, umożliwiając zespołom budowanie własnej tablicy Scrum. Jest to bardzo proste — wystarczy otworzyć nowy projekt i wybrać szablon Scrum. Z tego miejsca można szybko zbudować backlog i układać sprinty.

Które części Scrum są wykorzystywane w metodyce Scrumban?

Po pierwsze, Scrumban używa struktury Scrum. Dzięki sprintom z ograniczeniem czasowym oraz planowaniu i przeglądaniu wydarzeń jasne jest, co wymaga ukończenia i kiedy. Ponadto projekty Scrumban kontynuują tradycję Scrum polegającą na regularnym przeglądzie MVP i dostosowywaniu się do zmieniających się wymagań.

Jak Scrum wspiera Scrumban

Scrum wnosi do Scrumban następujące trzy istotne składniki.

 • Sprinty: zespoły wykonują wszystkie prace w projekcie Scrumban w określonym czasie zwanym sprintem. Sprinty zwykle trwają dwa tygodnie, chociaż zespoły mogą zdecydować się na krótsze (lub dłuższe) okresy. Gdy zespół uzgodni, nad jakimi zadaniami ma pracować w sprincie, nie może otrzymywać nowych zadań, dopóki sprint się nie zakończy.
 • Codzienne spotkania stand-up: aby wyjaśnić, jakie zadania mają poszczególne osoby, zespoły Scrumban spotykają się na codziennym, trwającym do 10 minut spotkaniu stand-up. Podczas niego uczestnicy krótko odpowiadają na trzy pytania:
  • Jakie zadania udało mi się już ukończyć?
  • Nad jakimi zadaniami pracuję?
  • Z jakimi przeszkodami mam do czynienia?

 • Spotkania retrospektywne: pod koniec każdego sprintu zespół spotyka się, aby przeanalizować swoje wyniki. Jakie procesy przebiegały dobrze i co należy powtórzyć? Co nie zadziałało i czego nie warto kontynuować? Zespół dokumentuje wiedzę zebraną podczas każdego spotkania retrospektywnego i wykorzystuje ją do w przyszłych sprintach.

Scrum i Agile: to nie są wymienne terminy

Szybkie wyjaśnienie: Scrum to nie to samo, co Agile, więc nie należy mylić tych pojęć. Podczas gdy Scrum stanowi ramy wykonywania zadań, Agile to zestaw zasad czy też podejście, które jest potrzebne, aby proces Scrum odniósł sukces.

Krótko mówiąc, stosowanie Agile bez ram (takich jak Scrum, Kanban lub Scrumban) jest niemożliwe. Niemożliwe jest także stosowanie Scrum bez kultywowania podejścia Agile.

Czym jest Kanban

Kanban, połączenie japońskich słów oznaczających „znak” i „tablicę”, to sposób na wizualizację pracy i ograniczenie ilości wykonywanych jednocześnie zadań, aby zespół mógł osiągnąć wydajny przepływ. Toyota wprowadziła tę metodę używania kart wizualnych w 1953 roku, aby poprawić produkcję i zjednoczyć zespoły. Dziś chodzi bardziej o produktywność, ponieważ metodyka ta jest idealna dla zespołów wymagających ciągłego doskonalenia.

Rozwiązanie Jira Software wspiera Kanban, dostarczając łatwy w użyciu szablon tablicy Kanban. W szablonie każda część projektu zostaje przeniesiona na udostępnioną tablicę, którą można dostosować do sposobu pracy zespołu.

Które części Kanban są wykorzystywane w metodyce Scrumban?

W Scrumbanie wizualizacja przepływu pracy Kanban stanowi punkt centralny procesu. Obok tablicy i kart w Scrumbanie wykorzystywane są limity prac w toku, system pobierania zadań i ciągły przepływ pracy. Oznacza to, że zespoły mogą kończyć projekty nawet w połowie sprintu.

Jak Kanban wspiera Scrumban

Kanban ma trzy główne elementy, które wpływają na wartość metodyki Scrumban:

 • Tablica: tablica Kanban zazwyczaj zawiera kolumny oznaczające poszczególne fazy projektu: kolumnę „Do zrobienia”, „W toku” i „Wykonane”.
 • Karty: tablica zawiera zadania projektu zwane kartami (ponieważ w przeszłości zespoły używały kart katalogowych lub karteczek samoprzylepnych na tablicach). Gdy dany członek rozpoczyna pracę nad kartą, przenosi ją z kolumny „Do zrobienia” do kolumny „W toku”, a po zakończeniu do kolumny „Wykonane”.
 • Limity prac w toku: Aby zespół mógł pracować wydajnie, musi wiedzieć, co może realistycznie wykonać w określonym okresie pracy. Na ilu kartach może pracować członek zespołu w ciągu jednego dnia? Dzięki zdefiniowaniu tego limitu zespół zapobiega przepracowaniu (i wypaleniu), jednocześnie pokazując interesariuszom ich realne osiągnięcia.

W skrócie: Scrum, Kanban i Scrumban

 

Scrum

Kanban

Scrumban

Metodyka

Scrum

Sprinty o stałej długości

Ustalone role

Ciągłe dostarczanie

Kanban

Limit prac w toku

Wizualne śledzenie zadań

Ciągły przepływ pracy

Scrumban

Sprinty o stałej długości

Limit prac w toku

Wizualne śledzenie zadań

Ciągły przepływ pracy

Rola

Scrum

Product owner

Scrum Master

Zespół programistyczny

Kanban

Brak

Scrumban

Brak

Artefakty

Scrum

Backlog produktu

Backlog sprintu

Ukończony przyrost

Kanban

Tablica Kanban

Karty Kanban

Scrumban

Tablica Scrumban

Karty Scrumban

Wydarzenia

Scrum

Planowanie sprintu

Codzienne spotkanie stand-up

Przegląd sprintu

Retrospektywa sprintu

Kanban

Spotkanie Kanban

Scrumban

Planowanie sprintu

Codzienne spotkanie stand-up

Retrospektywa sprintu

Przepływ procesu

Scrum

Backlog produktu

Backlog sprintu

W toku

Przegląd

Gotowe

Kanban

Do zrobienia

W toku

Gotowe

Scrumban

Do zrobienia

W toku

Gotowe

Korzyści ze stosowania metodyki Scrum

Dlaczego warto wybrać metodykę Scrumban zamiast samego Scrum lub Kanban? Zaletą takiego rozwiązania jest połączenie najlepszych elementów obu metodyk:

 • Większa elastyczność: Scrumban opiera się na dostarczaniu przyrostów pracy w każdym sprincie, dlatego pozwala na zmiany projektu nawet w trakcie procesu. Jednocześnie realizacja projektu przebiega w sposób niezakłócony.
 • Ciągłe dostarczanie: dzięki tablicy i ciągłemu przepływowi pracy zespoły mogą dostarczać funkcje zaraz po ich ukończeniu — nie muszą czekać na zakończenie całego sprintu.
 • Mniejsze przeciążenie: ograniczenie prac w toku do faktycznego potencjału zespołu pozwala na osiąganie postępów bez wypalenia.
 • Szybsze rozwiązywanie problemów: rozmieszczenie kart na tablicy sprawia, że Scrumban ma przejrzystość potrzebną zespołom do lepszej współpracy przy jednoczesnym szybkim identyfikowaniu problemów i rozwiązań.
 • Możliwość realizacji szeroko zakrojonych projektów: Zarówno Scrum, jak i Kanban zakładają ciągłe i stopniowe doskonalenie, dlatego Scrumban pozwala zespołom pracować nad realizacją nawet najbardziej złożonych projektów.

Ograniczenia metodyki Scrumban

Choć Scrumban ma wiele zalet, istnieją również pewne ograniczenia, o których należy pamiętać:

 • Niejednoznaczność: Metodyka Scrumban jest stosunkowo nowa, stąd dokumentacja na temat jej wdrażania jest dość skąpa. W związku z tym czasami może być trudno znaleźć wskazówki czy najlepsze praktyki.
 • Mniejsza kontrola: Scrumban zrywa z tradycyjnymi rolami Scrum, więc członkowie zespołu samodzielnie zarządzają swoimi sprintami. Brak jednoznacznego lidera może powodować niejasności co do obowiązków.
 • Złożoność: czerpanie z obu metodyk może być skomplikowane dla tych członków zespołu, którzy znają inny system lub nigdy nie korzystali z systemu Agile.

Kiedy stosować Scrumban?

Scrumban idealnie sprawdza się w określonych przypadkach użycia, w których sam Scrum lub Kanban nie wystarczają. Oto kilka przykładów:

Projekty tworzenia oprogramowania o zmieniających się wymaganiach

Projekty tworzenia oprogramowania z pełzaniem zakresu stanowią doskonałą okazję do wykorzystania metodyki Scrumban. Jest to możliwe dzięki sprintom i ciągłemu procesowi programistycznemu. Nawet w przypadku zmiany wymagań zespoły mogą kontynuować przyrostowe wykonywanie prac.

Projekty z kilkoma równoległymi inicjatywami

W większych firmach nierzadko realizuje się kilka projektów równocześnie. Czasami biorą w nich udział te same zespoły. Dzięki swojej elastyczności Scrumban pozwala na prowadzenie takich jednoczesnych prac, więc nawet małe zespoły mogą pracować w oparciu o kilka zestawów wymagań naraz.

Start-upy i szybko zmieniające się środowiska

Cechą start-upów często są stale zmieniające się środowiska i projekty. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, a zasoby pozostają ograniczone. Scrumban daje takiemu środowisku realne możliwości i pozwala nawet małym zespołom działać sprawnie dzięki swoim elastycznym ramom postępowania.

Ostatecznie nie chodzi tu o wybór Kanban albo Scrum. Nie ma sensu debatować, która z metodyk jest lepsza. To raczej połączenie Kanban i Scrum tworzy bardziej skuteczny sposób na realizację dowolnego projektu.

Rozpocznij swój kolejny projekt Scrumban dzięki Jira Software

Scrumban to elastyczna metodyka Agile, która pomaga zespołom dopasować potencjał wykonawczy do stopnia skomplikowania projektu. Siła Scrumban leży w połączeniu najlepszych cech Scrum i Kanban.

Jeśli chcesz poznać zalety hybrydowego podejścia Scrumban do zarządzania projektami, Jira Software pozwoli Ci na łatwy wybór odpowiedniego szablonu Kanban. Zawiera on wszystko, czego potrzebujesz, aby zwiększyć wydajność i wspierać ciągłe doskonalenie. Korzystając z szablonu, możesz podzielić dowolny złożony projekt na łatwiejsze w realizacji zadania i umieścić je na współdzielonej tablicy Scrumban.

Ponad 100 000 zespołów zaufało narzędziom Agile w Jira Software. Wstępnie skonfigurowane szablony ułatwiają im szybkie rozpoczynanie projektów i dostosowywanie ich do swoich potrzeb.

Jira Work Management udostępnia widok tablicy, który pomaga zespołom biznesowym wizualizować zadania i określone sposoby pracy. Jira Software zapewnia natywną integrację z Jira Work Management. Dzięki temu zespoły programistyczne i biznesowe mogą tworzyć zależności między zadaniami i wyświetlać te szczegóły na własnych tablicach.

Wypróbuj szablon Kanban w Jira Software już dziś.

Scrumban: często zadawane pytania

Jak wygląda ustalanie priorytetów w Scrumban?

Scrumban nie wymaga Scrum Mastera, dlatego zespół w sposób zrównoważony decyduje o sposobie postępowania z priorytetami na tablicy Scrumban. Zazwyczaj zespoły uzgadniają dla każdego zadania ocenę opartą na wartościach (im wyższa wartość, tym wyższy priorytet) lub system oparty na ryzyku (im większy wpływ ma na termin, tym ważniejsze zadanie).

Czy Scrumban nadaje się do dużych projektów?

Oczywiście. Scrumban zapewnia przyrostowy postęp, a tym samym umożliwia zespołom realizację szeroko zakrojonych projektów, których zakres w sposób naturalny zmienia się w czasie. Stałe dostarczanie wyników pozwala zespołom realizować pełne przyrosty wielkoskalowego projektu przy każdym sprincie.

Jakie są typowe wyzwania związane z wdrażaniem metodyki Scrumban?

Największe wyzwanie zawsze dotyczy kultury organizacyjnej. Tak jak w przypadku każdej zmiany w organizacji, będzie pojawiał się opór ze strony tych osób, które są przyzwyczajone do innego sposobu wykonywania zadań. Głównym wyzwaniem będzie nakłonienie zespołu do przyjęcia zasad i struktury Scrumban.

Następny
Metodyka Lean