Poznaj 9 najlepszych narzędzi do zarządzania zadaniami

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Przeciążone skrzynki odbiorcze, rozproszone listy zadań do wykonania i niedotrzymane terminy mogą szybko zepsuć atmosferę nawet w tych zespołach, którym przyświecają jak najlepsze intencje. Jak sobie z tym poradzić? Wykorzystać narzędzia do zarządzania zadaniami.

Narzędzia do zarządzania zadaniami można sobie wyobrazić jako asystentów cyfrowych, którzy pomagają ustalać priorytety zadań, wspierają współpracę i ułatwiają śledzenie postępów projektu. Narzędzia te zachęcają zespoły do bardziej efektywnej pracy, dzięki czemu zwiększa się ich produktywność, a cel końcowy udaje się osiągnąć szybciej przy mniejszej liczbie błędów i opóźnień.

W tym artykule omówiono rozwiązania do zarządzania zadaniami wraz z ich funkcjami i funkcjonalnościami ze szczególnym uwzględnieniem najkorzystniejszych opcji. Znajdziesz w nim informacje potrzebne, aby dobrać idealne rozwiązanie, które pozwoli usprawnić przepływy pracy, zwiększyć wydajność i zapewnić zespołom narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Czym są narzędzia do zarządzania zadaniami?

Zespoły wykorzystują rozwiązania do zarządzania zadaniami w celu kierowania przepływami pracy w sposób zapewniający sprawność i produktywność. Ci cyfrowi asystenci koncentrują się na optymalizacji poprzez porządkowanie i monitorowanie zadań oraz projektów i tworzenie ich rankingów.

Rozwiązania do zarządzania zadaniami zapewniają zespołom centralną przestrzeń do rejestrowania i klasyfikowania projektów oraz zadań i ustalania ich priorytetów. Dzięki funkcjom, takim jak monitorowanie, przypomnienia i terminy, zespoły czują się odpowiedzialne za powierzone im zadania i są zaangażowanie.

Jira to wszechstronne i kompleksowe narzędzie do zarządzania zadaniami. Aplikacja oferuje szeroką gamę funkcji do zarządzania zadaniami, które usprawniają przepływy pracy i zwiększają produktywność.

Zalety korzystania z narzędzi do zarządzania zadaniami

Dobranie i prawidłowe wdrożenie odpowiedniej platformy do zarządzania zadaniami przynosi liczne korzyści. Najważniejszym rezultatem jest zwiększenie produktywności, ale nie jest to jedyna korzyść wynikająca z korzystania z narzędzi do zarządzania zadaniami.

Wśród dodatkowych zalet trzeba wskazać następujące:

 • Organizacja: Oprogramowanie do zarządzania zadaniami jest centralnym repozytorium do porządkowania i ustalania priorytetów. Zespoły mogą utworzyć listę wszystkich zadań, a następnie nadać im priorytety, aby mieć pewność, że wykonują zadania w logicznej kolejności, uwzględniając wszelkie niezbędne zależności.
 • Współpraca: Członkowie zespołu mogą wymieniać się plikami i komentarzami, co poprawia jakość współpracy, a jednocześnie daje zespołom narzędzia do monitorowania postępów w czasie rzeczywistym.
 • Zarządzanie procesami: Oprogramowanie do zarządzania zadaniami umożliwia wizualnie zarządzanie projektami i ilustruje postępy, pomagając menedżerom wykrywać wąskie gardła i modyfikować przepływy pracy.

Najlepsze opcje narzędzi do zarządzania zadaniami

Dobór odpowiednich narzędzi do zarządzania zadaniami będzie pomagać w realizacji ogólnych celów firmy. Przed wybraniem narzędzia zapoznaj się z niektórymi podstawowymi funkcjami i wybierz to, które jest dostosowane do potrzeb Twojego zespołu.

Jira — zdecydowanie najlepsze oprogramowanie do zarządzania zadaniami

Miniatura Jira

Szeroki wachlarz funkcji i łatwość dostosowywania Jiry sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla użytkowników, którzy chcą pracować sprawnie i planować zasoby z większą precyzją.

 • Centrum zarządzania zadaniami: Jira pełni funkcję pojedynczego centrum wszystkich zadań i projektów oraz oferuje zarówno widoki ogólne, jak i na poziomie zadań. Intuicyjny interfejs zapewnia przejrzystość i ułatwia przechwytywanie, porządkowanie i ustalanie priorytetów zadań oraz zależności.
 • Podział zadań: Jira dzieli złożone projekty na łatwiejsze do zarządzania zadania, które ograniczają złożoność i sprawiają, że projekty są mniej przytłaczające. Jira umożliwia pracę z większą koncentracją, zachęcając członków zespołu do skupienia się na jednym zadaniu naraz i realizowaniu zadań w logicznej kolejności.
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym i planowanie zasobów: Jira zapewnia w czasie rzeczywistym wgląd w postępy projektu i przydział zasobów, zapewniając całkowitą przejrzystość. Menedżerowie projektów mogą wyświetlać przepływy pracy, wykrywać wąskie gardła i używać tablic Kanban do monitorowania postępów.
 • Współpraca i wymiana informacji: Jira oferuje jeden interfejs, za pomocą którego wspiera pracę zespołową, umożliwiając wymianę danych, przekazywanie opinii i monitorowanie statusu projektu.

Jira Product Discovery — najlepsze rozwiązanie do kreowania pomysłów i burzy mózgów

Konwencjonalne podejścia do burzy mózgów nie zawsze są praktyczne ze względu na swoją chaotyczność i brak struktury, co uniemożliwia wychwytywanie ważnych pomysłów. Rozwiązanie: Jira Product Discovery, czyli narzędzie z bogatą gamą funkcji, które usprawnia przeprowadzanie burzy mózgów i kreowanie pomysłów.

Funkcje, które oferuje Jira Product Discovery:

 • Współpraca wizualna: Zespoły mogą wizualnie analizować koncepcje, wykorzystując mapy myśli, a także tworzenie map na podstawie narracji użytkowników, co sprzyja przeprowadzaniu dynamicznych i angażujących burz mózgów.
 • Scentralizowane rejestrowanie pomysłów: Jira Product Discovery oferuje centralne repozytorium do rejestrowania pomysłów podczas sesji burzy mózgów.
 • Uproszczone ustalanie priorytetów: Jira Product Discovery zapewnia narzędzia do efektywnego tworzenia rankingów obiecujących pomysłów oraz zachęca zespoły do głosowania nad pomysłami i oceniania ich z pomocą wag, aby ustalić, które z nich zasługują na zbadanie i realizację.
 • Płynna integracja: Jira Product Discovery integruje się z ekosystemem Jira, tworząc sprawny przepływ pracy, a tym samym zapewniając zespołom możliwość przekształcania pomysłów w zgłoszenia Jira i ich realizację w ramach platformy.
 • Pełna koordynacja i przejrzystość: Centralna platforma Jira Product Discovery sprzyja zrozumieniu i przejrzystości, umożliwiając członkom zespołu obserwowanie i omawianie pomysłów oraz udział w procesie ich tworzenia.

Tablice Confluence — najlepsze rozwiązanie do współpracy wizualnej

Tablice Confluence to swego rodzaju wirtualne płótno, na którym zespoły mogą przeprowadzać burze mózgów, planować i dzielić się pomysłami. Tablice Confluence uwalniają pokłady kreatywności drzemiące w zespołach poprzez:

 • Przeprowadzanie swobodnych burz mózgów: Tablice Confluence tworzą swobodne środowisko, w którym zespoły mogą rejestrować pomysły, nakreślać koncepcje i porządkować przemyślenia w formie wizualnej.
 • Wizualne dzielenie się pomysłami: Tablice umożliwiają zespołom dzielenie się pomysłami za pomocą obrazów, diagramów i map myśli, sprzyjając zrozumieniu i przejrzystej komunikacji bez względu na preferowany styl pracy.
 • Współpracę w czasie rzeczywistym: Tablice umożliwiają współpracę w czasie rzeczywistym, umożliwiając przeprowadzanie dynamicznych sesji burzy mózgów i zapewniając koordynację działań.
 • Łatwą integrację i zapewnianie dostępności: Tablice Confluence są dostępne na dowolnym urządzeniu. Zespoły mogą powiązać tablice ze stronami Confluence, dokumentami i zgłoszeniami Jira, aby utworzyć całościowy widok projektu.

Jira — najlepsze narzędzie do przypisywania i śledzenia zadań

miniatura backlogu

Jira pomaga użytkownikom zarządzać projektami i umożliwia skuteczne realizowanie zadań dzięki następującym funkcjom:

 • Przypisywanie zadań: Szablon śledzenia zadań w Jirze umożliwia użytkownikom precyzyjne definiowanie zadań i zawiera pola niestandardowe, załączniki oraz opisy. Menedżerowie projektów mogą wyznaczać zadania, aby mieć pewność, że każdy członek zespołu zna swoje obowiązki.
 • Zarządzanie terminami: Jira wyraźnie definiuje terminy, tworząc widoczny harmonogram, co umożliwia rozliczenie z wykonania zadań.
 • Śledzenie postępów: Członkowie zespołu mogą rejestrować godziny pracy, aktualizować statusy zadań, a także dodawać komentarze do zadań. To ułatwia menedżerom projektu monitorowanie statusu projektu, wychwytywanie opóźnień i doraźne znajdowanie rozwiązań.
 • Tablice Kanban: Tablice Kanban w Jirze pozwalają wizualizować przepływy pracy w projektach. Użytkownicy mogą monitorować postępy projektu, przeciągając i upuszczając zadania między poszczególnymi etapami, na przykład „Do zrobienia”, „W toku” i „Gotowe”.
 • Raporty i analizy: Jira oferuje rozbudowane funkcje analityczne i raportowe, które pozwalają menedżerom projektu tworzyć raporty w celu śledzenia wskaźników, takich jak wskaźnik realizacji zadań czy ramy czasowe cyklu.

Confluence — najlepsze rozwiązanie do tworzenia dokumentacji i dzielenia się wiedzą

Confluence jest kompleksowym rozwiązaniem do obsługi dokumentacji, dzielenia się wiedzą oraz współpracy zespołowej, które zapewnia wszechstronny dostęp do informacji na poziomie całej firmy.

Confluence wspiera zespoły, oferując następujące funkcje:

 • Scentralizowane repozytorium wiedzy: Confluence jest łatwo dostępnym pojedynczym źródłem rzetelnej wiedzy do zarządzania w zespole najważniejszymi informacjami i ich dostarczania, czy to dotyczy planów projektu i notatek ze spotkań, czy podręczników użytkownika i artykułów z bazy wiedzy.
 • Wspólne tworzenie treści: Confluence wzmacnia komunikację opartą na współpracy i umożliwia tworzenie treści poprzez edycję, komentowanie i kontrolowanie wersji w czasie rzeczywistym.
 • Ulepszone formatowanie i porządkowanie treści: Confluence oferuje edytor tekstu z opcjami formatowania, dzięki czemu użytkownicy mogą z łatwością formatować zawartość, dodając obrazy, tabele i elementy multimedialne.
 • Płynna integracja z systemem Jira: Zespoły mogą stworzyć połączony ekosystem poprzez powiązanie stron Confluence bezpośrednio ze zgłoszeniami i projektami Jira.
 • Ułatwienia dostępu i funkcja wyszukiwania: Confluence oferuje interfejs przyjazny dla użytkownika (dostępny na dowolnym urządzeniu) oraz rozbudowaną funkcję wyszukiwania, aby użytkownikom łatwiej było znaleźć dane na platformie.

Loom — najlepsze narzędzie do współpracy asynchronicznej

Loom wypełnia lukę komunikacyjną w zdecentralizowanych zespołach roboczych. Pozwala użytkownikom nagrywać i udostępniać krótkie wiadomości wideo, które zwiększają zaangażowanie w komunikację i ułatwiają zniuansowanie przekazu.

Funkcje oferowane przez Loom:

 • Łatwe nagrywanie ekranu i obrazu z kamery internetowej: Użytkownicy mogą nagrywać i filmy za pomocą kamery internetowej, udostępniając w ten sposób treści głosowe i kontekst wizualny.
 • Bezproblemowe udostępnianie filmów: Nagrane filmy są automatycznie przekazywane przez Loom do witryny, a następnie generowane jest łącze, które można udostępnić w wiadomości e-mail lub tekstowej.
 • Komunikacja asynchroniczna: zespoły mogą oglądać filmy w dowolnej chwili, eliminując potrzebę zsynchronizowanych spotkań.
 • Poprawa kontekstu i przejrzystości: Loom pozwala użytkownikom wykorzystać mimikę twarzy, gesty i rejestrowanie ekranu w celu poprawy kontekstu i przejrzystości.
 • Poprawa angażowania i zatrzymywania: wiadomości wideo w narzędziu Loom przyciągają i utrzymują uwagę oglądających, poprawiają absorpcję informacji i zapewniają efektywną komunikację.

Jira Align najlepsze narzędzie do planowania Agile w skali korporacyjnej.

Jira Align oferuje kompleksowy zestaw funkcji, które umożliwiają zespołom usprawnienie planowania Agile w skali korporacyjnej, pomagając im przełożyć cele strategiczne na możliwe do realizacji inicjatywy w celu skutecznego dostarczania w zespołach interdyscyplinarnych.

Jira Align uwzględnia złożoność planowania Agile w przedsiębiorstwie. W tym celu wykorzystuje następujące elementy:

Koordynacja strategiczna: Jira Align pozwala firmom definiować strategiczne motywy i cele, które można przenosić na niższe poziomy, zapewniając dostosowanie i ułatwiając zrozumienie, w jaki sposób jednostki przyczyniają się do realizacji wizji.

Zarządzanie portfelem: Jira Align ustala priorytety dla portfeli, alokuje zasoby i zarządza ryzykiem, aby umożliwić kierownictwu podejmowanie świadomych decyzji dotyczących alokacji zasobów, przeszkód i dostosowania do priorytetów strategicznych.

Widoczność i śledzenie: tablice programu Jira Align oferują ogólne przeglądy stanu, postępów w realizacji oraz zależności programu. Ta przejrzystość pozwala liderom śledzić wydajność, identyfikować wąskie gardła i zapewniać wyniki.

Współpraca między zespołami: Jira Align zapewnia ujednoliconą platformę do udostępniania informacji, śledzenia zależności i synchronizacji działań.

Integracja Jira: Jira Align integruje się z Jira, tworząc płynny przepływ informacji między planami strategicznymi a codzienną realizacją.

Jira Service Management: najlepsze narzędzie do zarządzania zadaniami IT

Jira Service Management oferuje kompleksowy zestaw funkcji, które usprawniają zarządzanie zadaniami IT świadczenie usług oraz umożliwiają zespołom skuteczną obsługę zgłoszeń.

Jira Service Management zwiększa możliwości zespołów IT:

 • Scentralizowane zarządzanie wnioskami o usługę: Jira Service Management stanowi centrum operacyjne dla użytkowników do przesyłania wniosków o usługę. Wnioski te są klasyfikowane, porządkowane wg priorytetu i kierowane do odpowiedniego członka zespołu, co zapewnia ich wydajne przetwarzanie i poprawę środowiska użytkownika.
 • Zarządzanie incydentami: Jira Service Management oferuje zaawansowane funkcje zarządzania incydentami zapewniające szybką i skoordynowaną reakcję w celu obsługi krytycznych zgłoszeń i ograniczenia przestojów.
 • Zarządzanie zmianami: Jira Service Management zapewnia uporządkowane zarządzanie zmianami, co oznacza ich kontrolowane wdrażanie.
 • Zautomatyzowane przepływy pracy: zespoły mogą zautomatyzować zadania, takie jak przydzielanie techników, wysyłanie powiadomień i aktualizowanie statusów wniosków, umożliwiając informatykom skupienie się na skomplikowanych zgłoszeniach.
 • Lepsza widoczność: zespoły IT mogą uzyskać cenne analizy wydajności centrum obsługi, identyfikować trendy, mierzyć efektywność usług IT i wykorzystać te dane do poprawy świadczenia usług IT.

Atlas: najlepsze narzędzie do śledzenia celów

Atlas służy do śledzenia celów, umożliwiając użytkownikom zarządzanie zadaniami oraz skuteczne definiowanie, monitorowanie i osiąganie swoich celów.

Korzyści oferowane przez Atlas:

 • Ukierunkowanie na cel: Atlas umożliwia użytkownikom ustalanie jasnych, dobrze zdefiniowanych celów wraz z opisami, datami docelowymi i odpowiedzialnością.
 • Elastyczna integracja z ramami: niezależnie od tego, czy chodzi o ogólne cele i kluczowe wyniki, szczegółowe cele czy kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), Atlas integruje się z ramami, umożliwiając użytkownikom wykorzystanie preferowanego podejścia.
 • Wizualizacja postępów: wizualne pulpity Atlas oferują obraz stanu postępów w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą zobaczyć, w jaki sposób ukończone zadania przyczyniają się do realizacji celów, co sprzyja poczuciu spełnienia i pozwala trzymać się harmonogramu.
 • Przejrzystość i koordynacja: Atlas umożliwia użytkownikom łączenie celów z odpowiednimi zespołami i projektami, zapewniając przejrzystość sprzyjającą koordynacji prac zespołu i gwarantującą, że wszyscy jego członkowie pracują nad realizacją wyznaczonych celów.
 • Usprawniona komunikacja: Atlas bezproblemowo integruje się z Jira i Confluence, co usprawnia komunikację i współpracę.

Korzystanie z Jira w celu lepszego zarządzania zadaniami w projektach

miniatura harmonogramu

Jira to pojedyncze rozwiązanie, które umożliwia zespołom zarządzanie zadaniami w sposób przejrzysty i wydajny.

Jira to coś więcej niż listy rzeczy do zrobienia — umożliwia zespołom dzielenie dużych projektów na zgłoszenia, którymi można zarządzać. Kierownicy projektów mogą uwzględniać najdrobniejsze szczegóły dotyczące każdego zgłoszenia oraz je przypisywać, śledzić i łączyć z zależnościami. Takie podejście zapewnia, że wszyscy rozumieją każdą rolę i wnoszą swój wkład w stworzenie szerszego obrazu.

Osie czasu i zaawansowane harmonogramy Jira objaśniają postępy i zależności, pokazując wizję i sposób koordynowania prac między zespołami, aby wspierać współpracę i zapewnić postęp.

Jednak Jira wyróżnia się wszechstronnością. Integruje się z tysiącami aplikacji innych firm, umożliwiając zespołom kondensowanie informacji i tworzenie całościowego widoku alokacji zasobów do zadań lub projektów.

Chcesz poczuć moc Jira? Pobierz Jira Free, aby osiągnąć większą wydajność i sukces.

Narzędzia do zarządzania zadaniami: często zadawane pytania

Jakich funkcji należy szukać w narzędziach do zarządzania zadaniami?

Oceniając narzędzia do zarządzania zadaniami, należy wziąć pod uwagę funkcje usprawniające organizację, takie jak podział zadań i ustalanie priorytetów. Poszukaj funkcji współpracy, które obsługują komunikację zespołową i udostępnianie plików. Ponadto poszukaj niestandardowych funkcji przepływu pracy, które integrują się z istniejącymi narzędziami w celu usprawnienia procesów. Na koniec przyjazny dla użytkownika interfejs zapewnia łatwość wdrożenia i usuwa bariery wejścia członków zespołu, niezależnie od ich kompetencji technicznych.

Jak wybrać odpowiednie narzędzie do zarządzania zadaniami dla swojego zespołu?

Wybór odpowiedniego narzędzia do zarządzania zadaniami wymaga jasnego zrozumienia potrzeb zespołu. Zacznij od oceny złożoności projektu, wielkości zespołu i pożądanej funkcjonalności. Oceń opcje, biorąc pod uwagę skalowalność umożliwiającą dostosowanie do przyszłego rozwoju oraz przyjazny dla użytkownika interfejs z uwagi na łatwość wdrożenia w zespole. Nadaj priorytet funkcjom, takim jak możliwości współpracy i integracji, które zapewniają płynny przepływ pracy.

Jak wygląda zarządzanie zadaniami w Jira?

W Jira członkowie zespołu mogą tworzyć zadania (znane jako zgłoszenia) ze szczegółowymi opisami oraz je przypisywać. Konfiguracja zadań obejmuje ustalanie terminów, a zespoły mogą wykorzystywać funkcje śledzenia postępów do monitorowania statusu każdego zadania. Tablice Kanban wizualizują przepływ pracy, umożliwiając użytkownikom przeciąganie i upuszczanie zadań między etapami projektu, takimi jak „Do zrobienia” i „Gotowe” Funkcje komentarzy i załączników sprzyjają współpracy i zapewniają bieżące informowanie zespołu.