Zasady Lean a DevOps w zarządzaniu projektami

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Jeśli jesteś menedżerem projektu, prawdopodobnie masz na swoim koncie projekt, w którym coś poszło nie tak. Zespół doprowadził do rozproszenia informacji o projekcie na kilka narzędzi. Interesariusz nie mógł zweryfikować pracy na czas, więc harmonogram legł w gruzach. Ostatecznie spowodowało to stratę zasobów i czasu.

Lean jest najbardziej rozpowszechnioną metodologią zwiększania efektywności w zarządzaniu projektami. Pięć zasad Lean składa się na ramy ciągłego doskonalenia. Koncepcja, która wywodzi się z przemysłu motoryzacyjnego, jest obecnie wykorzystywana w różnych branżach, w tym w tworzeniu oprogramowania, ale nie jest to jedyna dostępna metoda.

Inną jest DevOps — połączenie praktyk, narzędzi i filozofii kulturowych. DevOps bazuje na metodologii Lean. Umożliwia programistom i zespołom IT współpracę w całym cyklu życia produktu. Zespoły nie są już odizolowane, co skutkuje przyspieszeniem rozwoju produktu, a tym samym zwiększeniem zdolności do szybszego realizowania projektów.

Przedstawimy tutaj różnice między DevOps i zasadami Lean, aby ułatwić Ci wybór metodologii odpowiedniej do Twojego projektu.

Na czym polega zarządzanie projektami zgodnie z metodologią Lean?

Zarządzanie projektami według zasad Lean eliminuje marnotrawstwo w toku rozwoju produktu, znacznie przyspieszając dostarczanie.

Cel: wychwycić problemy, zanim spowodują poważne szkody. Dzięki temu możesz dokonać niezbędnych korekt, aby zapobiec przestojom projektu.

Lean, podobnie jak metodologia kaskadowa, to ustrukturyzowany proces porządkowania zadań i prowadzenia nadzoru. W Lean zamiast 5 wspólnych etapów obowiązuje 5 podstawowych zasad.

Czym jest 5 zasad Lean?

Lean obraca się wokół 5 kluczowych zasad: definiowania wartości, mapowania strumienia wartości, tworzenia ciągłego przepływu, działania zgodnie z systemem ssącym i podtrzymywania stanu ciągłego doskonalenia.

Przeanalizujmy zasady Lean manufacturing, gdzie barometrem będzie wartość dla klienta:

 1. Definiowanie wartości: które aktywności są stratą czasu? Które wnoszą wartość do projektu? W tym miejscu musisz zrobić to rozróżnienie. Pomyśl o swoich klientach. Czy Twoja praca zapewnia im wartość bezpośrednio lub pośrednio? „Podczas definiowania wartości warto skupić się na eliminowaniu aktywności przynoszących straty” — mówi Mark Cruth, trener ds. nowoczesnej pracy w Atlassian. „Przyjrzyj się siedmiu formom marnotrawstwa i spróbuj wyeliminować je z procesu: oczekiwanie, transport, przetwarzanie, zapasy, ruch, wady/przeróbki i nadprodukcja”.
 2. Mapowanie strumienia wartości: Druga zasada wymaga zwizualizowania aktywności związanych z wytwarzaniem wartości dla klienta. Pozwala to utrzymać nastawienie na realizację zadań w ramach projektu i posuwać prace naprzód, zwłaszcza jeśli stosujesz metody zarządzania projektami Agile, takie jak Scrum. W tym celu możesz użyć tablicy Kanban, takiej jak ta oferowana w Jira.
 3. Utworzenie ciągłego przepływu: Chcesz, aby Twój projekt przebiegał płynnie. Każda blokada może mieć negatywny wpływ. Uważaj na potencjalne zatory. Jeśli wystąpią, przeanalizuj, co je spowodowało i jak tego uniknąć. Przykładowo zatory mogą powstawać podczas oczekiwania na opinię interesariuszy. Zapobiegaj takim sytuacjom, ograniczając fragmenty pracy przekazywane do weryfikacji.
 4. Wprowadź system ssący: Dorzucanie nowej pracy zespołowi, który już pracuje na pełnych obrotach, może utrudnić ciągły przepływ. Rozpoczynaj nową pracę tylko wtedy, gdy jest zapotrzebowanie, a Twój zespół ma czas. W systemie ssącym powstaje kolejka zadań, co oznacza, że członek zespołu, który aktualnie nie ma zadania, może zająć się pierwszym zgłoszeniem o wysokim priorytecie.
 5. Dążenie do doskonałości: Ciągłe doskonalenie jest podstawą zarządzania projektami Lean. Ty i Twój zespół powinniście być lepsi niż wczoraj. Analizuj wydajność i wyłapuj możliwości wprowadzania udoskonaleń. Pamiętaj, że dążysz do zapewniania wartość dla klienta. Jeśli coś nie działa, sprawdź, dlaczego tak się dzieje, i na tej podstawie dokonuj stopniowych zmian. Wskaźniki KPI świetnie nadają się do oceny wydajności metody Lean.

Czym jest DevOps?

„Wiele metodyk i modeli ma swoje korzenie w Lean, dlatego zasady Lean można znaleźć w każdym nowoczesnym sposobie pracy” — wyjaśnia Cruth.

Na przykład DevOps to połączenie praktyk, narzędzi i filozofii kulturowych opracowanych w celu szybkiego dostarczania większej wartości dla klienta poprzez zburzenie muru między zespołami programistycznymi i operacyjnymi.

W modelu DevOps programiści nie są już odizolowani i uczestniczą w całym cyklu życia oprogramowania. To interdyscyplinarne podejście pomaga zespołom skrócić czas wprowadzania produktów na rynek, zapewnić odpowiednią jakość dostaw i obsługiwać procesy na dużą skalę. DevOps działa również dobrze z innymi metodami, więc nie ma potrzeby wybierania między DevOps a Agile.

Zespół DevOps wykorzystuje każde narzędzie dostępne w tym zestawie, od zautomatyzowanych procesów po pakiety technologii, aby szybciej i wydajniej dostarczać wyniki. Korzystając z Open DevOps w systemie Jira, programiści mogą łączyć ponad 170 dodatków i integracji innych firm, aby wspierać wszystkie części procesu rozwoju, w tym planowanie, tworzenie, ciągłą integrację, wdrażanie, operacje, zbieranie informacji zwrotnych i komunikację w czasie rzeczywistym.

DevOps a zasady Lean

Co zatem wybrać — Lean czy DevOps? Porównajmy oba podejścia.

 • Orientacja na klienta: Obie metody przywiązują wagę do klienta. Zasady Lean wymagają, aby wybierać istotne aktywności związane z dostarczaniem wartości dla klienta. W DevOps tworzy się mapę będącą wyrazem zrozumienia potrzeb klienta, na której cele biznesowe są przedstawione jako elementy znaczące dla klienta.
 • Główny nacisk: Zasady Lean mają na celu optymalizację całego projektu. DevOps dąży do integracji działań zespołu programistycznego i operacyjnego poprzez współpracę i dokumentację.
 • Wykonanie a wizja: Lean polega na poprawie wykonania w celu uzyskania lepszego wyniku, natomiast DevOps stawia sobie bardziej wygórowane cele. Wykorzystuje zespoły interdyscyplinarne i automatyzację, aby wprowadzić zmiany systemowe w firmie.
 • Automatyzacja: DevOps to przede wszystkim automatyzacja. W Lean tak nie jest. Dzięki automatyzacji DevOps wykorzystuje technologię, aby sprawdzać i wdrażać kod, uruchamiać testy i tworzyć pull requesty. To sprawia, że ktoś z Twojego zespołu nie będzie musiał tego robić ręcznie.
 • Osie czasu: Osie czasu Lean koncentrują się wokół sprintów, co może ciągnąć się miesiącami. DevOps czasami wymaga dostarczania co godzinę.

Jeśli chcesz zgłębić temat DevOps, utworzyliśmy przewodnik dla początkujących po DevOps, który może w tym pomóc.

Zastosowanie zasad Lean w zarządzaniu projektami

Przy wyborze metodologii zastanów się, jak wpływa ona na Twoich klientów. Która metoda służy im najlepiej — podejście Lean czy DevOps? Ostatecznie chodzi o wartość, jaką dostarczasz klientom.

Niezależnie od tego, która opcja najlepiej sprawdzi się w dostarczaniu wartości klientom, rozwiązanie Atlassian Jira Ci w tym pomoże. Można je dostosować zarówno do zasad Lean, jak i DevOps.

Jira pozwala monitorować projekty i koordynować działania zespołu. Członkowie zespołu będą mieli wgląd w obciążenie pracą i postęp projektu. Zespoły współpracują w ramach DevOps aż po etap QA, aby zapewnić ciągłą integrację, dostarczanie i wdrażanie, co zwiększa zdolność zespołu do realizacji prac zgodnie z harmonogramem.

Zasady Lean: często zadawane pytania

Co lepiej się sprawdza w zarządzaniu projektami — DevOps czy Lean?

Jeśli chcesz przyspieszyć dostarczanie w swoim zespole, wybierz DevOps do zarządzania projektami. To dlatego, że:

 • Eliminuje izolację: zespoły współpracują w całym procesie.
 • Tworzy pętle informacji zwrotnych: ciągły napływ informacji zwrotnych od zespołu i użytkowników pomaga poprawiać jakość elementów dostarczanych.
 • Automatyzuje żmudną pracę: automatyzacja zadań, takich jak wdrażanie kodu i tworzenie pull requestów, pozwala zespołowi skupić się na ważniejszych aspektach projektu.

DevOps świetnie sprawdza się w tworzeniu oprogramowania. Jeśli budujesz produkt cyfrowy, byłby to lepszy wybór. Wynika to z nacisku na współpracę międzyzespołową. Dla porównania Lean koncentruje się głównie na usprawnianiu procesów.

Skorzystaj z konfiguracji Open DevOps obsługiwanej przez Jira, aby zespół mógł zapewnić dostarczanie i obsługę oprogramowania o wysokiej wartości dla klienta.

Jakie są korzyści z wdrożenia zasad Lean?

Dzięki zasadom Lean Twój zespół może osiągnąć niezwykłą sprawność w realizowaniu projektów. Sprzyja temu zwiększona wydajność i lepsza współpraca zespołowa. Będziesz w stanie zmniejszyć ryzyko i uniknąć wąskich gardeł. To wpływa pozytywnie na wyniki finansowe.

Zasady Lean pozwalają utrzymać w zespole nastawienie na rozwój poprzez ciągłe doskonalenie, co pomaga szybciej się adaptować i podtrzymać zaangażowanie.

Ale jaka jest główna korzyść z wdrożenia zasad Lean? Bardziej lojalni i zadowoleni klienci.

Jakie są typowe wyzwania związane z wdrażaniem zasad Lean?

Chociaż zasady Lean mogą świetnie sprawdzać się w zarządzaniu projektami, wiąże się z nimi kilka wyzwań:

 • Brak wsparcia: Niezapewniający wsparcia menedżerowie mogą zrujnować działania Lean. Stają się strażnikami wszystkich informacji o projekcie, więc ich pośrednictwo jest niezbędne do ukończenia pracy.
  • Rozwiązanie: Zrozum, że zmiana jest dla niektórych trudna. Wykaż się empatią i traktuj menedżerów z szacunkiem, aby zdobyć ich zaufanie. Pokaż im luki w przepływie pracy i sposób, w jaki Lean je minimalizuje.
 • Niewłaściwe szkolenie: Zespoły nie odniosą sukcesu, gdy zasady Lean są im narzucane bez szkolenia. Będą się w tym wszystkim gubić, co spowoduje jeszcze więcej wąskich gardeł.
  • Rozwiązanie: Przeprowadź onboarding zespołu poprzez odpowiednie szkolenie w zakresie zasad Lean. Utwórz dla zespołu dokument opisujący najlepsze praktyki. Przed rozpoczęciem projektu Lean ustal z zespołem, jakie są oczekiwania. Utwórz pętlę informacji zwrotnych.
 • Nierealistyczne oczekiwania: Oczekiwanie, że Twój zespół zrobi więcej, niż jest w stanie, również może być szkodliwe.
  • Rozwiązanie: Ustal realistyczne terminy i cele. Przeanalizuj je z zespołem przed, w trakcie i po zakończeniu projektu. Monitoruj je co tydzień.
 • Nadmierny nacisk na narzędzia. Narzędzia są świetne, ale będą lepsze, gdy ludzie zaczną z nich korzystać. Mimo to niektóre firmy stosujące zasady Lean koncentrują się na narzędziach, zamiast na kulturze zespołowej.
  • Rozwiązanie: W przejrzysty sposób buduj kulturę zaufania. Filozofia Lean, polegającą na ciągłym doskonaleniu, może pomóc Ci przyczynić się do rozwoju zespołu.