Dziewięć najlepszych narzędzi Scrum do mistrzowskiego zarządzania projektami

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Scrum to ramy postępowania dla zespołów programistycznych służące do opracowywania, dostarczania i utrzymywania złożonych produktów. Pozwalają one firmom na ciągłe dostarczanie wartości klientom. Scrum można potraktować jako zestaw narzędzi do sprawnego realizowania zadań.

Produkty, zwłaszcza oprogramowanie, nieustanie się zmieniają — od wymagań po cele. Scrum pomaga zespołom przygotować się na zmiany i zaakceptować je dzięki dzieleniu dużych projektów na mniejsze funkcje, które można szybko zrealizować poprzez częste iteracje.

Kierownicy projektów wykorzystują narzędzia Scrum, takie jak Jira, aby usprawnić współpracę, zwiększyć przejrzystość projektów i śledzić postępy w czasie rzeczywistym. W tym przewodniku omawiamy, czym są narzędzia Scrum, wskazujemy korzyści płynące z używania ich w zarządzaniu projektami i poruszamy inne ważne zagadnienia.

Czym są narzędzia Scrum?

Scrum umożliwia zespołom podejmowanie złożonych projektów i dzielenie ich na łatwiejsze do zarządzania grupy zadań. Sprinty, czyli mniejsze i bardziej ukierunkowane projekty, pozwalają szybko i skutecznie uporać się z zadaniami o najwyższym priorytecie.

Narzędzia Scrum wspierają ceremonie Scrum, takie jak planowanie sprintu, codzienne śledzenie postępów, dopracowywanie backlogów i wykorzystanie retrospektywnych danych do ciągłego doskonalenia. Podczas tych aktywności zespołowych opartych na współpracy narzędzia Scrum pomagają członkom zespołu utrzymać koncentrację dzięki powiązaniu pracy z jej wartością.

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi Scrum, począwszy od narzędzi niekonwencjonalnych i typu open source, takich jak Kanbanara i Agilefant, po rozwiązania przystosowane do potrzeb zespołów programistycznych. Nie ma przeszkód, aby zarządzać Scrumem nawet za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, jednak narzędzia zaprojektowane specjalnie pod kątem Scruma i jego metod pozwalają zespołom programistycznym skupić się na pracy zamiast na obsłudze narzędzia.

W Jira znajdują się szablony Scrum, które pomagają zarządzać zadaniami poprzez uproszczenie współpracy i śledzenia postępów.

Zalety narzędzi Scrum w zarządzaniu projektami

Popularność Scruma jako modelu zarządzania projektami wynika z faktu, że zapewnia on wymierne korzyści:

  • Kierownicy projektów mogą podzielić złożone projekty na mniejsze funkcje, aby szybciej i częściej dostarczać wartość klientom.
  • Spotkania Scrum zapewniają przejrzystość i sprzyjają współpracy, dzięki czemu zespoły mogą szybko uwzględniać bieżące zmiany i pokonywać przeszkody.
  • Porządkowanie backlogu pomaga skupić się na celach i priorytetach ukierunkowanych na klienta. Cele te wpisują się w plan rozwoju produktu, który stanowi długoterminowy plan prac nad produktem zgodny z celami firmy.
  • Sprinty ukierunkowane na konkretne cele przekładają się na większą produktywność zespołów za sprawą optymalizacji harmonogramów pracy i odpowiedniej alokacji zasobów.
  • Opinie wyrażone przez klientów i interesariuszy oraz zbierane podczas spotkań retrospektywnych dotyczących projektu dostarczają merytorycznych podstaw do ciągłego doskonalenia.

Kluczowe cechy skutecznych narzędzi Scrum

Oceniając narzędzia Scrum, należy wziąć pod uwagę funkcje, takie jak zarządzanie sprintami, śledzenie postępów i pomiar wydajności. Narzędzia te powinny umożliwiać:

  • Tworzenie tablic zadań zapewniających wizualną reprezentację postępów bieżących sprintów. Przykładowo tablice zadań w systemie Jira zawierają różne układy wizualne do śledzenia zadań według statusu: Do zrobienia, W toku i Gotowe.
  • Dokumentowanie historyjek użytkowników, które są nieformalnymi wyjaśnieniami funkcji z perspektywy użytkowników, dzięki czemu pomagają zespołom wypracować wspólną definicję celu prac. W przypadku właściciela sklepu może to wyglądać następująco: „Muszę powiązać numer seryjny produktu z klientem, który go kupił”.
  • Planowanie sprintu, co polega na wspólnym definiowaniu każdego sprintu na podstawie celu (co), pracy (jak), zespołu (kto), zadań (backlogu) i wyniku.
  • Wyświetlanie w czasie rzeczywistym aktualnych informacji, takich jak procent ukończenia dla każdego statusu na tablicy zadań.

Rodzaje narzędzi Scrum

Wybór optymalnego narzędzia Scrum będzie zależał od wielkości i złożoności projektu i zespołu. Niektóre narzędzia koncentrują się wyłącznie na zarządzaniu zadaniami, natomiast narzędzia zaprojektowane specjalnie pod kątem Scruma są wydajnymi platformami do współpracy i komunikacji.

Staraj się znaleźć narzędzia obsługujące zaawansowane porządkowanie backlogu, tworzenie historyjek użytkowników, gromadzenie wymagań, ustalanie priorytetów zadań, planowanie sprintów oraz dostosowywanie projektu do strategii i planu rozwoju produktu. Dodatkowe funkcje optymalizujące podejście Scrum to zarządzanie wiedzą, tablice do współpracy, wirtualne spotkania i komunikacja w czasie rzeczywistym. Wspólnie cechy te stanowią podstawę skutecznego planowania i realizacji sprintów.

9 najlepszych narzędzi Scrum do zarządzania projektami

Wybór optymalnego narzędzia Scrum do danego projektu zależy od wielu czynników. Trzeba na przykład wziąć pod uwagę wielkość i strukturę zespołu, złożoność projektów, inne narzędzia, które chcesz zintegrować, ograniczenia budżetowe oraz wymagania dotyczące szkoleń. Poniżej znajduje się dziewięć najlepszych narzędzi Scrum używanych przez kierowników projektów i Scrum Masterów:

1. Najlepsze narzędzie do zarządzania backlogiem: Jira

Jira to numer 1 wśród zespołów programistycznych stosujących metodyki Agile. Rozwiązanie zawiera szablony do podziału złożonych projektów na łatwiejsze do zarządzania zadania, co umożliwia efektywne porządkowanie backlogu i planowanie sprintów. Dzięki wizualnym aktualizacjom statusu w czasie rzeczywistym zespoły mogą szybko reagować na zmiany i przeszkody. Bezproblemowo wspiera zespoły zdalne i rozproszone geograficznie dzięki zawsze aktualnemu planowaniu i śledzeniu zadań.

2. Najlepsze narzędzie do zarządzania dokumentacją i wiedzą: Confluence

Za pomocą Confluence można przechowywać wszystkie dokumenty i powiązane informacje w centralnym repozytorium. Niezależnie od tego, czy chodzi o ankiety klientów, dokumenty dotyczące wymagań, strategię produktu czy inne dane pomocnicze, można bez trudu zintegrować zarządzanie wiedzą z cyklem życia rozwoju produktu i usprawnić współpracę.

3. Najlepsze narzędzie do planowania sprintu: Jira

Jira ułatwia planowanie sprintu dzięki umieszczeniu backlogu w centrum procesu. System pomaga zespołowi szacować historyjki, dostosowywać zakres i ustalać priorytety zgłoszeń w jednym miejscu. Samouczek dotyczący sprintów Atlassian pomaga zespołom szybko rozpocząć pracę.

4. Najlepsze narzędzie do retrospektyw sprintu: tablice Confluence

Dzięki tablicom Confluence zespoły mogą prowadzić burze mózgów, wizualizować oraz przekształcać pomysły w działanie w czasie rzeczywistym lub w sposób asynchroniczny. Dzięki funkcjom takim jak znaczniki czasu, głosowanie i minutniki zespoły mogą podejmować wspólne decyzje, a następnie edytować zgłoszenia Jira i inne strony bez opuszczania tablicy. Znacznie ułatwia to organizację ceremonii Scrum, takich jak retrospektywy sprintu.

5. Najlepsze narzędzie do ustalania priorytetów pomysłów i tworzenia planów rozwoju: Jira Product Discovery

Jira Product Discovery oferuje funkcje umożliwiające ustalanie priorytetów pomysłów i tworzenie planów rozwoju. Pozwala zespołom zbierać spostrzeżenia i pomysły, współpracować i wspólnie tworzyć plany rozwoju produktów.

6. Najlepsze narzędzie do wirtualnych spotkań: Zoom

Wirtualne spotkania w aplikacji Zoom eliminują problem geograficznego dystansu między członkami rozproszonego zespołu. Dzięki rozbudowanym funkcjom aplikacji Zoom zespoły mogą organizować wirtualne spotkania i współpracować w czasie rzeczywistym. Mogą też rejestrować spotkania i podejmowane decyzje, aby umożliwić zapoznanie się z nimi osobom, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu.

7. Najlepsze narzędzie do komunikacji w czasie rzeczywistym: Slack

Slack umożliwia łatwy dostęp i ukierunkowaną komunikację w czasie rzeczywistym, kiedy kilku członków zespołu musi szybko udostępnić informacje lub zadać pytania. Kanały umożliwiają zespołom tworzenie wyspecjalizowanych grup, na przykład programistów C++ pracujących nad konkretnym produktem, które mogą dzięki temu wykonywać swoje zadania bez przeszkadzania innym.

8. Najlepsze narzędzie do współpracy zespołowej: Jira

Jira umożliwia zespołom zarządzanie projektami w całej firmie poprzez dostarczanie danych dotyczących projektu w czasie rzeczywistym. Dzięki tworzeniu zależności i opracowywaniu automatyzacji niczego nie przeoczysz, zwłaszcza gdy różne grupy będą pracować nad tym samym projektem.

9. Najlepsze narzędzie do planowania iteracji: Trello

Łatwy w użyciu, wysoce wizualny interfejs Trello do zarządzania projektami pomaga małym zespołom w planowaniu iteracji, automatyzowaniu powtarzalnych zadań i śledzeniu sprintów. Rozwiązanie integruje się z popularnymi narzędziami takimi jak Slack.

Użyj najlepszego narzędzia Scrum w następnym projekcie swojego zespołu

Narzędzia Scrum wspierają planowanie sprintu, śledzenie postępów, porządkowanie backlogu i ciągłe doskonalenie. Ułatwiają również współpracę i pomagają zespołom szybko pokonywać przeszkody.

Jira, Confluence i Jira Product Discovery bezproblemowo ze sobą współpracują, umożliwiając zespołom Scrum kompleksowe planowanie, opracowywanie pomysłów, współpracę, wykonywanie i śledzenie zadań. Tablice Jira Scrum stanowią pojedyncze źródło rzetelnych informacji na temat projektu — od porządkowania backlogu przez realizację sprintu po przeprowadzenie retrospektywy projektu. Dzięki organizowaniu prac w ramach czasowych sprintu Jira zapobiega przyjęciu zbyt dużej liczby prac i pomaga zespołom dostarczyć produkt w terminie.

Zacznij korzystać z tablic Jira Scrum już dziś.

Narzędzia Scrum: często zadawane pytania

Czy narzędzia Scrum są odpowiednie do wszystkich typów projektów?

W projektach tworzenia oprogramowania zazwyczaj używa się z narzędzi Scrum, natomiast w przypadku innych rodzajów projektów korzystne może być skupienie się na współpracy i celach ukierunkowanych na klienta. Jeśli w projekcie nie występują stale zmieniające się wymagania i cele (z którymi łatwo radzą sobie narzędzia Scrum), bardziej efektywne mogą okazać się inne podejścia, takie jak kaskadowy model zarządzania projektami.

Jaka jest różnica między narzędziami Agile i Scrum?

Scrum i Agile często używane są zamiennie i chociaż faktycznie dobrze ze sobą współpracują, wyraźnie się różnią. Porównując Agile ze Scrumem, należy podkreślić, że Agile to filozofia zarządzania projektami oparta na zasadach i wartościach, które stawiają ludzi i ich interakcje ponad procesami i narzędziami. Przykładowo w podejściu Agile współpraca między dostawcą a klientem zastępuje negocjowanie umów.

Natomiast Scrum obejmuje jasno zdefiniowany zestaw aktywności mających na celu wykonanie pracy, takich jak dopracowywanie rejestru zadań, planowanie sprintu i retrospektywy sprintu.

Zespoły Agile stosują filozofię Agile i wykorzystują Scrum do wykonania pracy. Mogą jednak używać Scrum bez Agile.

Jaka jest różnica między narzędziami Kanban i Scrum?

Scrum i Kanban używane są przez zespoły programistyczne Agile. Porównując Kanban i Scrum pod kątem zarządzania projektami, istnieje jednak kilka różnic, o których należy pamiętać. Oba modele są metodologiami zarządzania projektami, ale Kanban polega na wizualnej reprezentacji zadań przy zarządzaniu przepływami pracy. Informuje o potencjale wykonawczym w czasie rzeczywistym i zapewnia pełną przejrzystość pracy. Scrum koncentruje się natomiast na podziale złożonych projektów oraz szybszym i częstszym dostarczaniu klientom korzyści. Mniejszy rozmiar projektu zapewnia taką samą przejrzystość, jaką zespoły znajdują w modelu Kanban.

Następny
Narzędzia