Kultywowanie podejścia Agile

Jak sprawić, by Twój zespół pokochał metodykę Agile i zaczął ją stosować

Kelly Drozd Autor: Kelly Drozd
Przeglądaj tematy

Streszczenie: aby odnieść sukces dzięki metodyce Agile, zespoły muszą pielęgnować podejście Agile. Podejście Agile to sposób myślenia, który obejmuje zrozumienie, współpracę, uczenie się i pozostawanie elastycznym, aby osiągnąć doskonałe wyniki. Łącząc podejście Agile z procesami i narzędziami, zespoły mogą adaptować się do zmian i dostarczać klientom zwiększoną wartość.

Wyobraź sobie letni koncert na świeżym powietrzu — zapewne przychodzi Ci na myśl luźna, komfortowa i przyjemna atmosfera. Uczestniczysz w tym koncercie, oczekując, że muzycy będą ze sobą zgrani i będą współpracować ze sobą w czasie rzeczywistym.

Jednak zaraz po rozpoczęciu występu każdy gra w innej tonacji, w nieskoordynowany sposób. To nie byłby dobry koncert, a frekwencja z pewnością również by nie dopisała.

Przełóżmy teraz ten scenariusz na sytuację w miejscu pracy.

Zespół nie może prawidłowo funkcjonować bez jakiejś struktury. Tak jak muzyka opiera się na melodii, harmonii i rytmie, tak zespół potrzebuje silnego systemu, który będzie podstawą do realizacji wspólnego celu. Ograniczenia często postrzega się jako swego rodzaju przeszkodę, tymczasem w rzeczywistości uzupełniają się wzajemnie, aby zapewnić zespołowi prawdziwą elastyczność w realizacji projektu.

W środowisku pracy Agile silny system wytycznych zapewnia zespołom zwinność w zakresie optymalizacji pracy w celu poprawy i bardziej wydajnej realizacji zadań.

W dalszej części dowiesz się, jak pomóc swojemu zespołowi w nauczeniu się i zastosowanie metodyki Agile — zaczynając od właściwego podejścia.

Podejście Agile

Podejście Agile to sposób myślenia, który obejmuje zrozumienie, współpracę, uczenie się i pozostawanie elastycznym, aby osiągnąć doskonałe wyniki. Pozwala ono zespołom adaptować się do zmian, zamiast próbować ich unikać. Ważne jest, aby wszyscy członkowie zespołu zrozumieli i faktycznie przyjęli metodykę we wszystkich aspektach swojej pracy, a nie tylko przejrzeli praktyki Agile i pobieżnie przećwiczyli jej elementy. Zrozumienie aspektu „dlaczego” w odniesieniu dla Agile stanowi punkt wyjścia do naturalnego zgłębiania „jak” zgodnie z potrzebami zespołu.

Nie jest tajemnicą, że zmiana nie jest łatwa i może być trudno nią kierować, szczególnie w przypadku złożonych projektów. Wprowadzanie nawet najmniejszych zmian w istniejących systemach często bywa uciążliwe i niewarte wysiłku. Badania pokazują, że 60-80% niepowodzeń projektów bezpośrednio wynika z niewłaściwego gromadzenia wymagań, analizy i zarządzania zmianami. Agile jest idealnym podejściem w przypadku tych burzliwych i wymagających środowisk, ponieważ uczy, jak akceptować zmiany, zamiast ich nieustannie unikać.

Założeniem podejścia Agile jest danie pracownikom narzędzi do jak najlepszej pracy. Odpowiednie podejście pozwala członkom zespołu cieszyć się autonomią, wolnością, kreatywnością i innowacyjnością. Efektem jest zadowolony i zdrowy zespół, który z kolei przyczynia się do ciągłego umacniania całego systemu.

Cztery filary podejścia Agile

Celem Agile jest przekształcenie Twojego zespołu z odizolowanej wyspy pośród kaskadowych procesów w dobrze działający system, który wie, jak wykorzystać swoje atuty, aby szybko dostosowywać się do wymagań klientów i zmieniającego się rynku. Ale nawet przy odpowiednich metodach i narzędziach podejście organizacyjne nie zmieni się samoistnie.

Podstawowe wartości podejścia Agile zakładają otwartość na zmiany dzięki zwinności i elastyczności, a wdrożenie takich zasad wymaga czasu. Chociaż nie ma jakichś określonych reguł dotyczących wdrażania podejścia Agile, to istnieją cztery kluczowe filary, które ułatwiają ten proces i pomagają Twojemu zespołowi rozwijać prężne środowisko pracy.

Szacunek dla wszystkich członków zespołu

Najważniejszym filarem, o którym należy pamiętać, są członkowie zespołu, którzy są absolutnie niezbędni dla sukcesu organizacji. Praca z zespołem jako kolektywną jednostką jednoczy wszystkich wokół wspólnej wizji, celu i powodu. Członkowie zespołu, którzy są traktowani z szacunkiem, w naturalny sposób dążą do osiągania ciągłych, długofalowych i wartościowych wyników.

Wspieranie kultury szacunku i bezpieczeństwa psychologicznego, pewność, że nie zostanie się ukaranym ani upokorzonym za zgłaszanie pomysłów, pytań, obaw lub błędów, jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na osiągnięcia przez zespoły podejścia Agile. Spełniając zmieniające się potrzeby klienta, które są główną motywacją dla wprowadzania Agile, wszyscy członkowie zespołu powinni czuć się bezpiecznie, podejmując ryzyko i odsłaniając się przed innymi.

Takie podejście tworzy pozytywne i bezpieczne miejsce pracy, w którym każdy ma prawo rozwijać się w ramach praktyki Agile. Co więcej, członkowie zespołu czują się docenianymi uczestnikami procesu, zamiast postrzegać siebie jako trybik w maszynie. Świetnym sposobem na zachęcenie do tego jest tworzenie otwartych stron w Confluence, aby wszyscy byli na bieżąco. Otwarte strony są domyślnym rozwiązaniem w Confluence. Pozwalają wszystkim w organizacji nie tylko na dostęp do informacji, ale także kształtowanie wizji projektu.

PORADA

Przygotuj wpis na blogu, aby pomóc zespołowi zrozumieć, w jaki sposób wdrażanie podejścia Agile przynosi korzyści organizacji jako całości.

Pracownicy muszą widzieć, że menedżerowie przechodzą od słów do czynów i kierują się „my” zamiast „ja”. Innymi słowy, wzajemny szacunek w całej organizacji jest niezbędny, aby stworzyć wizję Agile. Modelowanie zachowań opartych na współpracy, przyznawanie się do błędów i zachęcanie do poprawy przyczynia się do budowy silnego systemu i przekłada się na skuteczną i ewoluującą praktykę. Brak współpracy skutkuje brakiem produktywności. Podejście Agile przeciwdziała temu, zachęcając wszystkich do współpracy i wnoszenia wspólnego wkładu w projekt.

Zoptymalizowany i trwały przepływ

Zoptymalizowany przepływ pracy oznacza implementację dostarczania przyrostowego, zmniejszone wielkości partii i ciągłe doskonalenie. Podejście Agile jest ukierunkowane na jakość, umożliwiając zespołom maksymalizację wartości i zminimalizowanie marnotrawstwa. W jego ramach można o wiele łatwiej rozwiązać problem od razu, gdy się pojawi, a nie na końcu przepływu pracy. Przepływ pracy można porównać do malowania domu. Jeśli pomalujesz jedną ścianę na niewłaściwy kolor, przemalowanie jej i rozwiązanie problemu nie zajmie dużo czasu. Ale jeśli pomalujesz na niewłaściwy kolor cały dom, problem staje znacznie poważniejszy, pochłaniając dużo czasu i energii.

Backlog Jira

Podejście Agile pozwala Twojemu zespołowi uniknąć opóźnień i przestojów oraz wyłapać wady na wczesnym etapie przed wdrożeniem produktu. Zespół będzie reagował znacznie skuteczniej, co przełoży się na niezawodne i spójne wydania, zamiast poprawiać duże partie prac. Krótko mówiąc, spójne odpowiedzi i szybkie informacje zwrotne pozwalają Twojemu zespołowi na odpowiednie reagowanie i uniknięcie poważnych opóźnień. Zoptymalizowany i trwały przepływ pracy będzie oznaczać różnicę między wyczerpanym i przepracowanym, a dobrze prosperującym, współpracującym i zwinnym zespołem.

Wspieranie innowacyjności zespołu

Innowacja jest motorem napędowym zespołu stosującego podejście Agile. Pozwolenie zespołowi na przekazywanie konstruktywnych informacji zwrotnych, nowych pomysłów i różnych podejść otwiera drogę do eksperymentów, które mogą zmienić całą kulturę Twojej organizacji.

Jedną z najważniejszych zalet podejścia Agile jest autonomiczność członków zespołu podczas realizacji projektu. Kiedy pracownicy mają swobodę znajdowania nowych, ulepszonych i bardziej wydajnych rozwiązań dla swoich zadań, zamiast być zmuszonym do wykonywania poleceń, innowacyjność rozkwita. Jako lider zespołu musisz dać mu wystarczająco dużo czasu i przestrzeni, aby pielęgnować jego kreatywność oraz zdolność do swobodnego myślenia.

Na przykład szablon burzy mózgów w Confluence stanowi świetny sposób na dzielenie się pomysłami i zaprezentowanie możliwości zwiększenia innowacyjności. W ramach tego zbiorowego podejścia każdy pracownik ma takie same szanse na wniesienie swoich pomysłów. Ponadto efektem informacji zwrotnych i konstruktywnego wkładu zespołu mogą być nowatorskie procesy myślowe, co przekłada się na propagowanie podejścia Agile wśród członków zespołu.

Szablon burzy mózgów Confluence

Koncentracja na bezwzględnym doskonaleniu

Podejście Agile nie jest czymś, co zespoły osiągają, ale czymś, co trzeba nieustannie kultywować. Zespoły powinny dążyć do znalezienia sposobów na optymalizację, rozwiązywanie problemów, analizę i ciągłe doskonalenie procesu. Oprócz współpracy, optymalizacji przepływu pracy i promowania innowacji zespoły powinny wdrażać retrospektywy, czyli okresy analizy, aby usprawnić przyszłe procesy.

Uzyskanie wspólnego rytmu struktury i innowacji stawia określone oczekiwania wobec zespołu, dając mu jednocześnie swobodę odkrywania różnych sposobów na doskonalenie się. Zespoły powinny spotykać się regularnie, aby sprawdzić postępy, w razie potrzeby dokonać korekt i upewnić się, że wszyscy członkowie są na bieżąco z praktykami Agile. Ciągłe dostarczanie jest skuteczne, gdy opinie i ulepszenia Twojego zespołu są uwzględniane w aktualnym procesie. To sprawia, że podeście Agile zatacza koło i generuje działania poprawiające jakość wyników.

Koncentrując się na nieustającej poprawie, zespół powinien ustalić pierwotną przyczynę problemu i natychmiast podjąć pracę nad rozwiązaniami. Korzystając z narzędzi, takich jak Jira i Confluence, można łatwo zorganizować przestrzeń roboczą i techniki potrzebne do wdrożenia rozwiązania.

Narzędzia pomagają usprawnić procesy Agile, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na rozwiązywaniu problemów i łatwiej osiągać postępy. W miarę jak zespół udoskonala swoje podejście i praktyki Agile, narzędzia te dostosowują się do każdego etapu jego rozwoju i potrzeb związanych z przepływem pracy.

Jak wykorzystać Confluence i Jira, aby zbudować podejście Agile

Gdy zespoły mają swoje własne, unikalne sposoby działania, niezwykle ważne jest stworzenie przestrzeni, w której wszyscy będą mogli koordynować swoje prace. Silny system pomaga pielęgnować optymalną wydajność zespołu i sprawia, że Twoja praktyka Agile będzie o wiele skuteczniejsza. Za sprawą narzędzi zaprojektowanych specjalnie z myślą o Twoich potrzebach w zakresie Agile zespoły mają większe możliwości współpracy, koordynowania i wnoszenia wkładu podczas całego projektu. Dzięki odpowiednim narzędziom Agile Twój zespół ma wszystko, czego potrzebuje, aby osiągnąć pełnię swojego potencjału.

Polecamy dynamiczny duet rozwiązań Confluence i Jira. Confluence tworzy wspólną, otwartą przestrzeń i strony dla całego zespołu, pozwalając wnosić wkład i współpracować nad wizją, celami i skutecznością realizacji projektów. Jira zwiększa potencjał praktyk Agile dzięki elastycznemu planowaniu, przejrzystości realizacji, skalowalności i wielu innych cechach. Wspólnie systemy stanowią podstawę sukcesu zespołów Agile.

Wykorzystanie tych narzędzi pozwala wytworzyć bezpośrednią relację między wydajnością, jakością i sukcesem projektu. Narzędzia te oferują zintegrowane rozwiązanie odpowiadające na wszystkie potrzeby programistyczne. Confluence i Jira zajmują się optymalizacją procesów roboczych, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na pielęgnowaniu i budowaniu prawdziwie zwinnego procesu.

Nie możesz się już doczekać, aby zacząć wdrażać Agile? Zapoznaj się z szablonami Jira dla każdego zespołu w Twojej firmie.