7 najlepszych narzędzi do zarządzania backlogiem w celu ustalania priorytetów zadań

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Nowoczesne projekty wymagają strategicznego podejścia do zarządzania niekończącymi się zadaniami i wymaganiami. Narzędzia do zarządzania backlogiem to cyfrowe koła ratunkowe, które pozwalaj zaprowadzić porządek wśród chaosu. Platformy te umożliwiają zespołom rejestrowanie, ustalanie priorytetów i organizowanie elementów backlogu, umożliwiając skoordynowane wykonywanie prac.

Od ulepszonej komunikacji po zwiększoną wydajność — praktyczne narzędzia do zarządzania backlogami maksymalizują produktywność zespołu i sukces projektów.

W tym przewodniku omawiamy zarządzanie backlogiem zgodne z metodyką Agile, przyglądamy się najlepszym narzędziom i pokazujemy, jak przekształcić backlog w strategiczny plan rozwoju pozwalający odnieść sukces.

Ważne funkcje narzędzi do zarządzania backlogiem

Wybór odpowiedniego narzędzia do zarządzania backlogiem bywa przytłaczający. Oto kilka kwestii, które warto wziąć pod uwagę:

 1. Użyteczność: Szukaj intuicyjnej nawigacji, przejrzystej wizualizacji zadań (tablice Kanban lub widoki listy) oraz funkcji przeciągania i upuszczania pozwalającej na łatwe ustalanie priorytetów.
 2. Dostosowywanie: Przeanalizuj opcje pól niestandardowych, etykiet i tagów, aby móc kategoryzować i skutecznie porządkować backlog.
 3. Integracja: Bezproblemowa integracja z platformami do zarządzania projektami, projektowania i komunikacji jest niezwykle ważna. Znajdź narzędzia, które oferują natywne integracje lub niezawodne interfejsy API w celu zapewnienia ujednoliconego przepływ pracy.
 4. Skalowalność: Wybierz narzędzie, które umożliwia skalowanie w celu uwzględnienia rozrastającego się backlogu i zmieniających się potrzeb. Rozwiązania oparte na chmurze mogą oferować doskonałą skalowalność.
 5. Cennik: Przeanalizuj funkcje oferowane na każdym poziomie cenowym. Wybierz opcję adekwatną do Twojego budżetu i wielkości zespołu. Ewentualnie zapoznaj się z bezpłatnymi wersjami próbnymi lub opcjami freemium.

Idealne narzędzie to takie, które stanowi przedłużenie przepływu pracy stosowanego już w firmie. Pozwoli ono zespołowi na ujarzmienie backlogu i wydajną realizację celów strategicznych.

7 najlepszych narzędzi do zarządzania backlogiem

Każde narzędzie jest inne, dlatego w tej części przedstawiamy najlepsze narzędzia do zarządzania backlogiem, które pomagają ustalać priorytety zadań, wspierają współpracę i pomagają zespołowi uporać się z niekończącą się listą zadań do wykonania.

Jira: Zdecydowanie najlepsze narzędzie do zarządzania backlogiem

Backlog

Jira jest niekwestionowanym mistrzem, jeśli chodzi o przekształcanie backlogu w dobrze naoliwioną maszynę. Wszechstronny zestaw funkcji, wyjątkowa elastyczność i powszechne stosowanie w branży sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie.

Jira oferuje funkcje zaprojektowane tak, aby wspierać każdy element zarządzania backlogiem:

 • Tablice: Wizualizowanie przepływów pracy dzięki intuicyjnym funkcjom, takim jak tablice Scrum. Złożone projekty można podzielić na przystępne fragmenty, znane jako sprinty, i śledzić postępy dzięki wizualizacjom.
 • Backlogi: Backlog to centralne repozytorium wszystkich zadań w projekcie, historyjek użytkowników i błędów. Można skutecznie określać priorytety elementów backlogu, kategoryzować je za pomocą pól niestandardowych i etykiet, a także wykorzystywać funkcje takie jak backlog sprintu do organizowania prac dla każdej iteracji.
 • Osie czasu: Interaktywne osie czasu pozwalają zachować przejrzystość i koordynować prace interesariuszy. Wizualne mapowanie epików, historyjek użytkowników i zależności w backlogu pozwala stworzyć przejrzysty plan rozwoju przedstawiający ogólny przepływ prac.

Jira to nie tylko funkcjonalność:

Elastyczność: Jira dopasowuje się do potrzeb zespołu. Niezależnie od tego, czy zespół dobrze czuje się w iteracyjnym podejściu Scrum, korzysta z metodologii Kanban, czy pracuje w swoim własnym stylu, Jira oferuje narzędzia i opcje dostosowania, które będą dla niego wsparciem.

Wdrożenie: Miliony użytkowników zaufały Jirze, jeśli chodzi o zarządzanie backlogiem, zapewnianie wydajnych przepływów pracy i skuteczną realizację projektów.

Jira dzieli złożone projekty na przystępne sprinty z zadaniami podzielonymi według priorytetów, wizualizowanymi przepływami pracy i pełną przejrzystością w ramach ujednoliconej platformy.

Confluence — najlepsze narzędzie do zarządzania dokumentacją i współpracą

Chociaż Confluence nie jest wyłącznie narzędziem do zarządzania backlogiem, jego atuty w zakresie dokumentacji i współpracy sprawiają, że jest niezwykle pomocnym towarzyszem pracy. Komunikacja, wiedza i centralne repozytorium dokumentacji pozwalają na skuteczne prowadzenie backlogów.

Confluence oferuje następujące funkcje:

Scentralizowana dokumentacja: Twórz dedykowane strony na potrzeby historyjek użytkowników, epików i inicjatyw. Wyszczególnij wymagania i kryteria akceptacji, a nawet zamieść łącza do odpowiednich zgłoszeń Jira.

Współpraca: Zespoły mogą komentować elementy backlogu na stronach Confluence, przeprowadzać burzę mózgów i przekazywać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym.

Wiedza: Confluence umożliwia zespołom zdobywanie i udostępnianie wiedzy poprzez artykuły opisujące elementy lub procesy backlogu.

Jira Product Discovery — najlepsze narzędzie do ustalania priorytetów planów rozwoju

Określenie priorytetów funkcji, którymi należy zająć się podczas prac programistycznych, jest niezbędne. Jira Product Discovery oferuje solidny pakiet, który usprawnia odkrywanie produktów i określanie priorytetów planów rozwoju.

Priorytetyzacja: Jira Product Discovery oferuje jedną platformę umożliwiająca gromadzenie spostrzeżeń użytkowników, analizowanie trendów rynkowych i zbieranie cennych opinii.

Wizualizacja planu rozwoju: Konfigurowalne tablice lub osie czasu umożliwiają tworzenie atrakcyjnych i przejrzystych planów rozwoju produktu, które pozwalają zobrazować przepływ funkcji i inicjatyw.

Harmonia backlogu: Elementy backlogu można powiązać bezpośrednio z funkcjami i inicjatywami w obrębie planu rozwoju. Pozwoli to na ich dokładne śledzenie oraz realizację zgodnie z celami strategicznymi.

Jira — najlepsze narzędzie do śledzenia zadań

Dla zespołów Agile Jira plasuje się w niekwestionowanej czołówce pod względem śledzenia zadań. Rozbudowana funkcjonalność i płynna integracja systemu sprawiają, że idealnie sprawdza się on w przypadku zarządzania projektami zgodnego z metodyką Agile i zarządzania backlogiem, pozwalając realizować projekty zgodnie z planem.

Jira oferuje następujące funkcje:

Wizualizacja przepływu pracy: Przeciąganie i upuszczanie historyjek użytkowników i zadań na konfigurowalnych tablicach pozwala obrazować etapy i zależności przepływu pracy.

Optymalizacja przepływu pracy: Usprawnienie procesów poprzez definiowanie niestandardowych przepływów pracy, ustalanie dokładnie zdefiniowanych etapów i kryteriów zmiany statusu, automatyzowanie zadań i uruchamianie powiadomień.

Śledzenie i wyniki w czasie rzeczywistym: Jira umożliwia śledzenie postępów w czasie rzeczywistym poprzez monitorowanie wskaźników ukończenia zadań i rozpoznawanie przeszkód. Szczegółowe raportowanie umożliwia analizę wydajności zespołu, identyfikację obszarów do poprawy i ciągłe doskonalenie strategii zarządzania backlogiem.

Jira Service Management — najlepsze narzędzie do zarządzania incydentami

Systematyczne działanie i szybkie rozwiązywanie zgłoszeń ma kluczowe znaczenie. Jira Service Management daje zespołom narzędzia umożliwiające przywracanie ciągłości świadczenia usług.

Jira Service Management oferuje następujące funkcje:

Łatwe śledzenie incydentów: Rejestrowanie i klasyfikowanie zgłoszeń według pilności i wpływu. Dzięki automatycznemu powiadamianiu zespołów można skrócić czas reakcji i zminimalizować przestoje.

Precyzyjne ustalanie priorytetów: Jira Service Management umożliwia zespołom skuteczne ustalanie priorytetów incydentów poprzez wykorzystanie konfigurowalnych reguł na podstawie umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług w celu eskalacji krytycznych zgłoszeń i automatycznego natychmiastowego zajmowania się nimi.

Szybkie rozwiązywanie: Jira usprawnia proces rozwiązywania incydentów poprzez współpracę i przypisywanie incydentów najlepiej wykwalifikowanym pracownikom technicznym. Pozwala śledzić postępy w czasie rzeczywistym i wykorzystuje zaawansowane funkcje, takie jak integracja z bazą wiedzy, aby pomóc w znajdowaniu rozwiązań.

Jira Service Management umożliwia zespołom zwinne i precyzyjne postępowanie w przypadku zakłóceń w świadczeniu usług. Pozwala to zminimalizować przestoje, zwiększyć zadowolenie klientów i oferować proaktywne podejście do utrzymania ciągłości świadczenia usług.

Atlas — najlepsze narzędzie do monitorowania wydajności

Śledzenie celów w narzędziu Atlas

Atlas oferuje zaawansowane funkcje analizy i raportowania, umożliwiające podejmowanie decyzji opartych na danych i optymalizację przepływów pracy.

Wskaźniki: Atlas oferuje szczegółowe wskaźniki informujące o kondycji backlogu, dynamice pracy zespołu i efektywności realizacji projektu. Śledzi również wskaźniki ukończenia, określa wąskie gardła i mierzy czas cyklu.

Analizy: Atlas przekształca liczby w praktyczne raporty analityczne. Można je wykorzystać do wizualizacji trendów, rozpoznawania obszarów wymagających poprawy i prognozowania przyszłych wyników.

Kondycja portfolio: Możesz analizować wydajność kilku projektów w kontekście szerszych celów strategicznych.

Loom — najlepsze narzędzie do komunikacji i zarządzania opiniami

Loom to platforma do komunikacji wideo, która przekształca sposób, w jaki zespoły mogą przekazywać opinie na temat elementów backlogu. Pozwala ona usprawnić współpracę, poprawić czytelność komunikacji dotyczącej backlogu i utworzyć pętle informacji zwrotnych.

Loom ułatwia:

Współpracę: Loom pozwala nagrywać szybkie screencasty, które wyjaśniają skomplikowane historyjki użytkowników, wizualnie demonstrują błędy lub problemy projektowe oraz przedstawiają instrukcje dotyczące przepływów pracy.

Zapewnianie przejrzystej komunikacji dotyczącej backlogu: Loom pozwala rejestrować krótkie filmy umożliwiające wyjaśnienie złożonych problemów w czytelny sposób. Eliminuje to nieporozumienia i umożliwia pracę zgodne z określonymi priorytetami i wymaganiami.

Przekazywanie opinii: Członkowie zespołu mogą nagrywać odpowiedzi wideo bezpośrednio na stronach Confluence lub w zgłoszeniach Jira. To zapewnia jasne i zwięzłe opinie na temat backlogu i eliminuje konieczność wymiany wiadomości tekstowych.

Tablice Confluence: najlepsze do przeprowadzania burzy mózgów

Tablice Confluence są najlepszym towarzyszem burzy mózgów do kreatywnego rozwiązywania problemów i innowacyjnego myślenia.

Tablice Confluence to:

Współpraca wizualna: tablice Confluence przekształcają sesje porządkowania backlogu w dynamiczne ćwiczenia burzy mózgów. Pomagają pobudzić kreatywność, ułatwiają dzielenie się informacjami i organizują backlog w przejrzysty i możliwy do wykonania plan działania.

Organizacja wizualna: przeciągaj i upuszczaj, aby grupować tematycznie historyjki użytkowników, mapować ścieżki użytkowników i ustalać zależności między zadaniami.

Innowacja: uwolnij potencjał twórczy swojego zespołu, badając wizualnie pomysły, iterując koncepcje i wykorzystując myślenie wizualne. Ujawnij ukryte możliwości poprawy, jednocześnie porządkując backlog.

Integracja zarządzania backlogiem tablic Confluence odblokowuje zaawansowane narzędzie do prowadzenia wspólnych burz mózgów, organizacji wizualnej i zwiększania kreatywności zespołu.

Usprawnij zarządzanie backlogiem dzięki Jira

Backlog

Skuteczne zarządzanie backlogiem to różnica między zorganizowanym chaosem a usprawnionym sukcesem. Jira sprawdza się najlepiej, gdy dostarcza kompleksowy zestaw funkcji zaprojektowanych tak, by zwiększać możliwości zespołów na każdym etapie procesu.

Tablica Scrum Jira eliminuje odizolowane arkusze kalkulacyjne i rozproszoną komunikację. Umożliwia łatwe przeglądanie backlogu, śledzenie postępów w czasie rzeczywistym i dostosowanie priorytetów.

Zespołom, które pragną iteracyjnego podejścia, Jira daje możliwość skrupulatnego zaplanowania całego projektu w backlogu. Pozwala to na holistyczne zrozumienie zakresu projektu od samego początku. Łatwo jest podzielić projekt na proste do zarządzania sprinty, śledzić postępy i świętować kamienie milowe.

Jira nie tylko zarządza backlogiem. Przekształca go też w żywy plan działania umożliwiający odniesienie sukcesu. Wypróbuj tablice Scrum Jira i uwolnij pełny potencjał Jira w swojej firmie.

Narzędzia do zarządzania backlogiem: często zadawane pytania

Jakie korzyści przynoszą narzędzia do zarządzania backlogiem?

Dobrze zorganizowany backlog z ustalonymi priorytetami śledzi zadania i historyjki użytkowników. Narzędzia do zarządzania backlogiem oferują korzyści dla efektywnej transformacji przepływu pracy, w tym:

 • Ulepszoną organizację: narzędzia do zarządzania backlogiem zapewniają centrum do przechwytywania, porządkowania i ustalania priorytetów wszystkich elementów backlogu.
 • Łatwą współpracę: Narzędzia te wypełniają lukę komunikacyjną. Umożliwiają zespołom omawianie zadań, dzielenie się opiniami i przypisywanie własności w platformie.
 • Zaawansowane ustalanie priorytetów: funkcje takie jak wyniki ważone, mapowanie zależności i planowanie sprintów koncentrują się najpierw na najbardziej krytycznych zadaniach.
 • Widoczność w czasie rzeczywistym: narzędzia do zarządzania backlogiem zapewniają widok postępów projektu w czasie rzeczywistym poprzez śledzenie wskaźników realizacji zadań, identyfikację wąskich gardeł i monitorowanie prędkości pracy zespołu.

Jak wybrać odpowiednie narzędzie do zarządzania backlogiem dla swojego zespołu?

Idealne narzędzie do zarządzania backlogiem powinno uzupełniać istniejący przepływ pracy i dawać zespołowi więcej możliwości.

Oto kluczowe czynniki do rozważenia:

 • Wielkość zespołu i złożoność projektu: lekkie narzędzie z przyjaznym dla użytkownika interfejsem sprawdza się dobrze w przypadku mniejszych zespołów z prostymi projektami. Jednak większe zespoły zajmujące się bardziej skomplikowanymi projektami mogą skorzystać z rozbudowanego rozwiązania oferującego zaawansowane funkcje.
 • Możliwość integracji: wybierz narzędzie do zarządzania backlogiem, które bezproblemowo zintegrujesz z istniejącym ekosystemem.
 • Ograniczenia budżetowe: rozważ wielkość zespołu i wymagane funkcje, aby wybrać narzędzie dostosowane do swojego budżetu. Aktywuj okresy próbne lub wersje freemium, zanim podejmiesz ostateczną decyzję.
 • Preferencje użytkowników: złożony i trudny do opanowania interfejs może utrudniać akceptację narzędzia do zarządzania backlogiem i ostatecznie zanegować płynące z niego korzyści. Rozważ włączenie zespołu do procesu wyboru i zdecyduj się na narzędzie, które działa dla wszystkich.

Jak zarządzasz backlogami?

Oto kilka kluczowych strategii pozwalających usprawnić backlog i dostosować go do celów projektu:

 • Ustalanie priorytetów: użyj wyników ważonych, aby przypisywać wartości na podstawie takich czynników, jak wpływ na klienta czy potrzeby biznesowe. Wykorzystaj mapowanie zależności w celu identyfikowania relacji między zadaniami. Ustalaj priorytety elementów backlogu, aby mieć pewność, że nacisk jest kładziony na najbardziej krytyczne zadania.
 • Porządkowanie: zaplanuj regularne spotkania dotyczące porządkowania backlogu, aby przeglądać, omawiać i aktualizować jego elementy.
 • Porządkowanie backlogu: regularnie oceniaj stan backlogu poprzez identyfikację i rozwiązywanie potencjalnych problemów.
 • Wizualizacja: użyj takich funkcji, jak tablice Kanban czy backlogi sprintu, aby wizualizować przepływ pracy, śledzić postępy i identyfikować wąskie gardła.
 • Stan backlogu: wdrażaj strategie, np. limity prac w toku, aby unikać przeciążenia zespołu i zapewnić płynny przebieg zadań. Regularnie monitoruj wskaźniki backlogu w celu identyfikowania obszarów wymagających poprawy.
 • Koordynacja: dbaj o to, aby elementy backlogu były bezpośrednio powiązane z celami strategicznymi i potrzebami użytkowników. Przeprowadzaj przeglądy w celu ocenienia i dostosowania koordynacji.