Co to jest ustawiczne doskonalenie?

Max Rehkopf Autor: Max Rehkopf
Przeglądaj tematy

Ustawiczne doskonalenie to ciągły proces analizowania wydajności, identyfikowania możliwości i wprowadzania stopniowych zmian w procesach, produktach i personelu.

Kiedy W. Edwards Deming po raz pierwszy spopularyzował ideę ustawicznego doskonalenia, była to szeroko zakrojona filozofia, w której wiele różnych podejść złożyło się na ogólną kulturę innowacji. Obecnie ustawiczne doskonalenie jest podstawową koncepcją w różnych filozofiach zarządzania projektami, takich jak Lean, Agile, Six Sigma i kompleksowe zarządzanie jakością (Total Quality Management).

Model ustawicznego doskonalenia

Model ustawicznego doskonalenia to sposób włączenia ustawicznego doskonalenia w codzienne życie zawodowe. Modele ustawicznego doskonalenia zapewniają strukturę, praktyki i narzędzia firmom, które chcą żyć zgodnie z wartościami ustawicznego doskonalenia. Trzy modele ustawicznego doskonalenia, które zespół może przetestować, to Lean, Kanban i Scrum.

Narzędzia i metodologie ustawicznego doskonalenia

Włączenie ustawicznego doskonalenia do codziennego życia zawodowego wiąże się z przyjęciem narzędzi i praktyk, które pomagają we wdrożeniu nastawienia skoncentrowanego na doskonaleniu. Najlepsze narzędzia do ustawicznego doskonalenia funkcjonują równolegle z wykonywaną pracą, a najlepsze praktyki to te, do których wraca się raz za razem.

Spotkania retrospektywne

Retrospektywy Agile są prawdopodobnie pierwszym narzędziem, które należy wdrożyć, aby stworzyć kulturę ustawicznego doskonalenia. Retrospektywy zespołu otwierają drzwi do rozmów o tym, co poszło dobrze, a co można poprawić. Wiele zespołów decyduje się na przeprowadzanie retrospektyw po zakończeniu projektów lub jednorazowych retrospektyw skoncentrowanych na konkretnych momentach. Najbardziej efektywne zespoły regularnie organizują spotkania retrospektywne, które są niezależne od konkretnych wydarzeń. Przeprowadzanie retrospektywy co drugi tydzień to niezawodny sposób na wejście na ścieżkę ustawicznego doskonalenia.

Cykl PDCA

Cykl PDCA od ang. Plan-Do-Check-Act, czyli zaplanuj-wykonaj-sprawdź-działaj, to jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w modelu ustawicznego doskonalenia. „Zaplanuj” to możliwość zidentyfikowania okazji i zaplanowania zmiany. „Wykonaj” to wdrożenie zmiany na małą skalę. „Sprawdź” to proces wykorzystywania danych do analizy efektów zmiany i określenia, czy miała ona znaczenie. „Działaj” to moment, w którym wdrażasz zmianę na szerszą skalę i kontynuujesz ocenę wyników. Jeśli jeden etap nie zadziałał, po prostu zacznij od nowa.

Zespoły programistyczne wykonują cykle PDCA, gdy uruchamiają nowe funkcje poprzez „flagowanie funkcji”. Flagowanie funkcji to proces wprowadzania nowej funkcji do niewielkiego podzbioru rzeczywistych klientów w ramach ograniczonego testu. Test ma na celu ustalenie, czy klienci testowi osiągali lepsze wyniki niż ci bez nowej funkcji. Po sprawdzeniu danych użytkowników zespoły podejmują działania, wdrażając tę funkcję dla wszystkich klientów.

Pięć powodów lub analiza głównej przyczyny

Okazuje się, że maluchy mogą mieć rację, gdy nieustannie pytają rodziców „dlaczego?”. Pięć powodów to popularna technika analizy głównej przyczyny, w której ciągłe zadawanie pytań „dlaczego?” zwykle prowadzi do odkrycia głównej przyczyny w maksymalnie pięciu odpowiedziach. Analiza głównych przyczyn jest przydatna w ustawicznym doskonaleniu, ponieważ wymaga, aby działania w zakresie doskonalenia były skupione na przyczynach, a nie na objawach.

Kaizen i Kata

Ci, którym zależy na jak największej elastyczności, mogą oprzeć swój proces na filozofiach doskonalenia Kata i Kaizen. Doskonalenie Kata to czteroetapowy proces tworzenia rozwiązań dynamicznych problemów. Korzystanie z tablicy Kanban do śledzenia postępów w tych czterech etapach pomoże zespołowi pozostać na właściwej drodze. Dziesięć zasad Kaizen to kolejna propozycja ram postępowania, które mogą stać się inspiracją do działań w zakresie ustawicznego doskonalenia.

Jak używać Jira i Confluence do ustawicznego doskonalenia?

Najprostszym sposobem na włączenie ustawicznego doskonalenia do swojej pracy jest skorzystanie z narzędzia zaprojektowanego z myślą o ciągłym dostarczaniu. Tablice Kanban w Jira są wystarczająco elastyczne, by zarządzać wieloma rodzajami przepływów pracy omówionymi w tym artykule, a jednocześnie są wystarczająco ustrukturyzowane, by zapewnić postęp prac. Confluence zawiera szablony gotowe do zastosowania w retrospektywach i przeprowadzenia metody pięciu powodów podczas osobistych i zdalnych spotkań zespołu.

Jak używać Jira i Confluence do ustawicznego doskonalenia?

Najprostszym sposobem na włączenie ustawicznego doskonalenia do swojej pracy jest skorzystanie z narzędzia zaprojektowanego z myślą o ciągłym dostarczaniu. Tablice Kanban w Jira są wystarczająco elastyczne, by zarządzać wieloma rodzajami przepływów pracy omówionymi w tym artykule, a jednocześnie są wystarczająco ustrukturyzowane, by zapewnić postęp prac. Confluence zawiera szablony gotowe do zastosowania w retrospektywach i przeprowadzenia metody pięciu powodów podczas osobistych i zdalnych spotkań zespołu.

Jak używać Jira i Confluence do ustawicznego doskonalenia?

Najprostszym sposobem na włączenie ustawicznego doskonalenia do swojej pracy jest skorzystanie z narzędzia zaprojektowanego z myślą o ciągłym dostarczaniu. Tablice Kanban w Jira są wystarczająco elastyczne, by zarządzać wieloma rodzajami przepływów pracy omówionymi w tym artykule, a jednocześnie są wystarczająco ustrukturyzowane, by zapewnić postęp prac. Confluence zawiera szablony gotowe do zastosowania w retrospektywach i przeprowadzenia metody pięciu powodów podczas osobistych i zdalnych spotkań zespołu.

Jak używać Jira i Confluence do ustawicznego doskonalenia?

Najprostszym sposobem na włączenie ustawicznego doskonalenia do swojej pracy jest skorzystanie z narzędzia zaprojektowanego z myślą o ciągłym dostarczaniu. Tablice Kanban w Jira są wystarczająco elastyczne, by zarządzać wieloma rodzajami przepływów pracy omówionymi w tym artykule, a jednocześnie są wystarczająco ustrukturyzowane, by zapewnić postęp prac. Confluence zawiera szablony gotowe do zastosowania w retrospektywach i przeprowadzenia metody pięciu powodów podczas osobistych i zdalnych spotkań zespołu.

Jak używać Jira i Confluence do ustawicznego doskonalenia?

Najprostszym sposobem na włączenie ustawicznego doskonalenia do swojej pracy jest skorzystanie z narzędzia zaprojektowanego z myślą o ciągłym dostarczaniu. Tablice Kanban w Jira są wystarczająco elastyczne, by zarządzać wieloma rodzajami przepływów pracy omówionymi w tym artykule, a jednocześnie są wystarczająco ustrukturyzowane, by zapewnić postęp prac. Confluence zawiera szablony gotowe do zastosowania w retrospektywach i przeprowadzenia metody pięciu powodów podczas osobistych i zdalnych spotkań zespołu.

Jak używać Jira i Confluence do ustawicznego doskonalenia?

Najprostszym sposobem na włączenie ustawicznego doskonalenia do swojej pracy jest skorzystanie z narzędzia zaprojektowanego z myślą o ciągłym dostarczaniu. Tablice Kanban w Jira są wystarczająco elastyczne, by zarządzać wieloma rodzajami przepływów pracy omówionymi w tym artykule, a jednocześnie są wystarczająco ustrukturyzowane, by zapewnić postęp prac. Confluence zawiera szablony gotowe do zastosowania w retrospektywach i przeprowadzenia metody pięciu powodów podczas osobistych i zdalnych spotkań zespołu.

Jak używać Jira i Confluence do ustawicznego doskonalenia?

Najprostszym sposobem na włączenie ustawicznego doskonalenia do swojej pracy jest skorzystanie z narzędzia zaprojektowanego z myślą o ciągłym dostarczaniu. Tablice Kanban w Jira są wystarczająco elastyczne, by zarządzać wieloma rodzajami przepływów pracy omówionymi w tym artykule, a jednocześnie są wystarczająco ustrukturyzowane, by zapewnić postęp prac. Confluence zawiera szablony gotowe do zastosowania w retrospektywach i przeprowadzenia metody pięciu powodów podczas osobistych i zdalnych spotkań zespołu.

Jak używać Jira i Confluence do ustawicznego doskonalenia?

Najprostszym sposobem na włączenie ustawicznego doskonalenia do swojej pracy jest skorzystanie z narzędzia zaprojektowanego z myślą o ciągłym dostarczaniu. Tablice Kanban w Jira są wystarczająco elastyczne, by zarządzać wieloma rodzajami przepływów pracy omówionymi w tym artykule, a jednocześnie są wystarczająco ustrukturyzowane, by zapewnić postęp prac. Confluence zawiera szablony gotowe do zastosowania w retrospektywach i przeprowadzenia metody pięciu powodów podczas osobistych i zdalnych spotkań zespołu.

Jak używać Jira i Confluence do ustawicznego doskonalenia?

Najprostszym sposobem na włączenie ustawicznego doskonalenia do swojej pracy jest skorzystanie z narzędzia zaprojektowanego z myślą o ciągłym dostarczaniu. Tablice Kanban w Jira są wystarczająco elastyczne, by zarządzać wieloma rodzajami przepływów pracy omówionymi w tym artykule, a jednocześnie są wystarczająco ustrukturyzowane, by zapewnić postęp prac. Confluence zawiera szablony gotowe do zastosowania w retrospektywach i przeprowadzenia metody pięciu powodów podczas osobistych i zdalnych spotkań zespołu.

Jak używać Jira i Confluence do ustawicznego doskonalenia?

Najprostszym sposobem na włączenie ustawicznego doskonalenia do swojej pracy jest skorzystanie z narzędzia zaprojektowanego z myślą o ciągłym dostarczaniu. Tablice Kanban w Jira są wystarczająco elastyczne, by zarządzać wieloma rodzajami przepływów pracy omówionymi w tym artykule, a jednocześnie są wystarczająco ustrukturyzowane, by zapewnić postęp prac. Confluence zawiera szablony gotowe do zastosowania w retrospektywach i przeprowadzenia metody pięciu powodów podczas osobistych i zdalnych spotkań zespołu.

Jak używać Jira i Confluence do ustawicznego doskonalenia?

Najprostszym sposobem na włączenie ustawicznego doskonalenia do swojej pracy jest skorzystanie z narzędzia zaprojektowanego z myślą o ciągłym dostarczaniu. Tablice Kanban w Jira są wystarczająco elastyczne, by zarządzać wieloma rodzajami przepływów pracy omówionymi w tym artykule, a jednocześnie są wystarczająco ustrukturyzowane, by zapewnić postęp prac. Confluence zawiera szablony gotowe do zastosowania w retrospektywach i przeprowadzenia metody pięciu powodów podczas osobistych i zdalnych spotkań zespołu.

Jak używać Jira i Confluence do ustawicznego doskonalenia?

Najprostszym sposobem na włączenie ustawicznego doskonalenia do swojej pracy jest skorzystanie z narzędzia zaprojektowanego z myślą o ciągłym dostarczaniu. Tablice Kanban w Jira są wystarczająco elastyczne, by zarządzać wieloma rodzajami przepływów pracy omówionymi w tym artykule, a jednocześnie są wystarczająco ustrukturyzowane, by zapewnić postęp prac. Confluence zawiera szablony gotowe do zastosowania w retrospektywach i przeprowadzenia metody pięciu powodów podczas osobistych i zdalnych spotkań zespołu.

Jak używać Jira i Confluence do ustawicznego doskonalenia?

Jak używać Jira i Confluence do ustawicznego doskonalenia?

Najprostszym sposobem na włączenie ustawicznego doskonalenia do swojej pracy jest skorzystanie z narzędzia zaprojektowanego z myślą o ciągłym dostarczaniu. Tablice Kanban w Jira są wystarczająco elastyczne, by zarządzać wieloma rodzajami przepływów pracy omówionymi w tym artykule, a jednocześnie są wystarczająco ustrukturyzowane, by zapewnić postęp prac. Confluence zawiera szablony gotowe do zastosowania w retrospektywach i przeprowadzenia metody pięciu powodów podczas osobistych i zdalnych spotkań zespołu.

Jak używać Jira i Confluence do ustawicznego doskonalenia?

Najprostszym sposobem na włączenie ustawicznego doskonalenia do swojej pracy jest skorzystanie z narzędzia zaprojektowanego z myślą o ciągłym dostarczaniu. Tablice Kanban w Jira są wystarczająco elastyczne, by zarządzać wieloma rodzajami przepływów pracy omówionymi w tym artykule, a jednocześnie są wystarczająco ustrukturyzowane, by zapewnić postęp prac. Confluence zawiera szablony gotowe do zastosowania w retrospektywach i przeprowadzenia metody pięciu powodów podczas osobistych i zdalnych spotkań zespołu.

Jak używać Jira i Confluence do ustawicznego doskonalenia?

Najprostszym sposobem na włączenie ustawicznego doskonalenia do swojej pracy jest skorzystanie z narzędzia zaprojektowanego z myślą o ciągłym dostarczaniu. Tablice Kanban w Jira są wystarczająco elastyczne, by zarządzać wieloma rodzajami przepływów pracy omówionymi w tym artykule, a jednocześnie są wystarczająco ustrukturyzowane, by zapewnić postęp prac. Confluence zawiera szablony gotowe do zastosowania w retrospektywach i przeprowadzenia metody pięciu powodów podczas osobistych i zdalnych spotkań zespołu.

Następny
Zasady Lean