Laura Daly

Product Marketing Manager

Laura Daly By Laura Daly
Browse topics
Laura Daly

Laura jest byłym kierownikiem ds. marketingu produktów i posiada doświadczenie w pracy z różnymi zespołami produktowymi korzystającymi z takich narzędzi, jak Jira Software, Portfolio for Jira i Bitbucket. Gdy akurat nie pisze o najlepszych praktykach Agile, można ją spotkać w górach, gdzie ściga burze lub szuka idealnych tras.

 
MORE FROM LAURA