6 najlepszych programów do planowania projektów

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Realizacja projektów może stanowić wyzwanie podczas żonglowania wieloma strumieniami pracy, interesariuszami i terminami. Pomocne może być oprogramowanie do planowania projektów. Jednak zrozumienie jego możliwości ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji procesów zarządzania projektami.

Konsekwencje złego zarządzania projektami mogą być poważne. Opóźnienia i przekroczenie budżetu mogą zaszkodzić reputacji firmy, pogorszyć relacje z klientami i negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe. Morale zespołu spada, gdy projekty są stale opóźnione lub nie mają jasnego kierunku. Menedżerowie, którzy nie potrafią skutecznie planować i realizować projektów, ryzykują utratę zaufania swoich zespołów i przełożonych.

Rozwiązaniem jest oprogramowanie do planowania projektów. Te narzędzia tworzą scentralizowaną platformę do efektywnego planowania i organizowania projektów oraz zarządzania nimi. Pomagają one podzielić duże projekty na zadania, którymi można zarządzać, przypisywać zasoby, śledzić postępy i identyfikować potencjalne przeszkody, zanim zaszkodzą projektowi. Wykorzystując możliwości oprogramowania do planowania projektów, menedżerowie mogą optymalizować swoje procesy, usprawnić współpracę i konsekwentnie realizować udane projekty na czas i w ramach budżetu.

W tym artykule omówimy znaczenie skutecznego planowania, w tym kluczowe cechy i zalety oprogramowania do planowania projektów oraz siedem najlepszych opcji dla Twojej firmy.

Czym jest oprogramowanie do planowania projektów?

Oprogramowanie do planowania projektów, znane również jako oprogramowanie do zarządzania projektami, to narzędzie, które pozwala opracować przejrzysty, aktualny harmonogram projektu. Obejmuje on zadania, ich przypisania, zależności i kamienie milowe. Głównym celem oprogramowania do planowania projektów jest pomoc w planowaniu i organizowaniu projektów oraz zarządzaniu nimi w scentralizowanym systemie.

Znaczenie skutecznego planowania projektów

Skuteczne planowanie projektów jest niezbędne, ponieważ zapewnia harmonogram pozwalający na terminową realizację projektu i optymalne wykorzystanie zasobów.

Przykładowo dobrze opracowany harmonogram projektu dzieli projekt na zadania, którymi można zarządzać, przypisuje zasoby i ustala realistyczne terminy, pomagając zespołowi skutecznie pracować nad osiągnięciem celów projektu. A dzięki jasnemu określeniu zależności zadań, kamieni milowych i krytycznych ścieżek, solidny harmonogram pomaga na wczesnym etapie zidentyfikować potencjalne wąskie gardła i zagrożenia w celu proaktywnego ograniczania ryzyka i zapewnienia, że projekty są realizowane zgodnie z planem. Ponadto skuteczne planowanie poprawia komunikację i koordynację między członkami zespołu i interesariuszami, dzięki czemu każdy dobrze rozumie swoje role, obowiązki i terminy.

Skrupulatnie zaplanowany i dobrze wykonany harmonogram projektu pozwala uzyskać wysokiej jakości wyniki w przydzielonym budżecie i w ustalonych ramach czasowych, zwiększając satysfakcję interesariuszy i ogólny sukces projektu.

Kluczowe cechy i zalety

Oprogramowanie do planowania projektów oparte na scentralizowanej platformie umożliwia znalezienie wszystkich odpowiednich zasobów biznesowych w jednym miejscu. Pomaga to zespołom uzyskać dostęp do informacji o projekcie, przekazywać aktualności i współpracować w czasie rzeczywistym, niezależnie od lokalizacji. Inne funkcje i zalety obejmują:

 • Mniejsze, łatwe do zarządzania zadania: podzielenie dużych projektów na zadania łatwiejsze w zarządzaniu ułatwia ich przypisywanie.
 • Widok osi czasu: podobnie jak w przypadku wykresu Gantta, widok osi czasu pomaga mapować zależności, skutecznie planować pracę i wizualizować, jak zadania są powiązane z większymi celami projektu lub kamieniami milowymi.
 • Śledzenie postępów: identyfikacja wąskich gardeł i podejmowanie świadomych decyzji pomaga realizować projekty zgodnie z harmonogramem i budżetem.

Jira stanowi przykład możliwości oprogramowania do planowania projektów. Oferuje szereg funkcji zaprojektowanych specjalnie w celu usprawnienia planowania projektów i zarządzania zadaniami. Przykładowo można:

 • Podzielić duże projekty na mniejsze, łatwe do zarządzania zadania lub „zgłoszenia” i przypisać je. Te zgłoszenia można przenosić na konfigurowalnych tablicach, wizualnie odwzorowując przepływ pracy i postęp projektu.
 • Wykorzystać widok osi czasu, aby mapować zależności, skutecznie planować pracę i wizualizować, jak zadania są powiązane z większymi celami projektu lub kamieniami milowymi.
 • Zastosować integrację z Confluence, aby zespoły mogły tworzyć i udostępniać dokumentację związaną z projektami bezpośrednio z poziomu Jiry.
 • Śledzić postępy, identyfikować wąskie gardła i podejmować świadome decyzje, aby realizować projekty zgodnie z harmonogramem i budżetem dzięki niezawodnym możliwościom raportowania.
 • Wybierać spośród dziesiątek wstępnie skonfigurowanych szablonów Jira, aby szybko rozpocząć nowe projekty w oparciu o te ukończone.

Rodzaje oprogramowania do planowania projektów

Programy do planowania projektów obejmują szereg narzędzi, które są dostosowane do różnych metodologii zarządzania projektami i potrzeb organizacyjnych. Oto kilka przykładów:

 • Oprogramowanie do wykresów Gantta wizualnie przedstawia zadania projektu, osie czasu i zależności w celu skutecznego planowania projektu i śledzenia harmonogramów projektów.
 • Narzędzia do zarządzania zasobami optymalizują alokację zasobów, biorąc pod uwagę dostępność członków zespołu, umiejętności i obciążenia.
 • Narzędzia do zarządzania projektami Agile wspomagają programowanie iteracyjne i ciągłe dostarczanie.

6 najlepszych programów do planowania projektów

Dostępnych jest kilka programów do planowania projektów, każdy z unikatowymi funkcjami i przypadkami użycia. Liderzy zespołów muszą najpierw ustalić, gdzie w procesie projektowym mogą się poprawić. Wówczas stanie się jasne, które oprogramowanie jest najlepsze w danym scenariuszu. Oto najlepsze opcje oprogramowania do planowania projektów dla zespołów:

Jira: najlepsze ogólnie oprogramowanie do planowania projektów

Tablica Kanban w systemie Jira

Jira usprawnia zarządzanie zadaniami, współpracę i monitorowanie postępów, co czyni ją najlepszym wyborem spośród oprogramowania do planowania projektów. Niektóre z kluczowych funkcji Jiry obejmują:

 • Tablice wizualizujące przepływy pracy projektu w celu wydajnego planowania i zarządzania zadaniami.
 • Zgłoszenia dzielące projekty na zadania ze szczegółowymi przydziałami i aktualizacjami.
 • Osie czasu tworzące przejrzyste harmonogramy projektów z zależnościami i kamieniami milowymi.
 • Pulpity umożliwiające zespołom wyświetlanie wielu projektów i zadań w jednym miejscu.
 • Raporty zapewniające analizy na temat wydajności i kondycji projektu.
 • Szablony umożliwiające szybkie rozpoczynanie nowych projektów dzięki wstępnie skonfigurowanym opcjom, w tym szablon harmonogramu projektu.

Tablice Confluence: najlepsze do przeprowadzania burzy mózgów nad projektami

Tablice Confluence ułatwiają prowadzenie burzy mózgów i sesji ideacji w przypadku zespołów rozproszonych. Dzięki tablicom Confluence zespoły mogą:

 • Współpracować w czasie rzeczywistym na obszarze roboczym z możliwością powiększania, dodawania karteczek samoprzylepnych, kształtów, obrazów i rysunków odręcznych.
 • Stosować integracje z innymi produktami Atlassian, aby bezproblemowo przejść od pomysłu do realizacji.

Jira Align — najlepsze narzędzie do planowania strategicznego

Jira Align łączy cele strategiczne z realizacją w przypadku wielu zespołów i projektów. To zaawansowane narzędzie pomaga firmom:

 • Stosować zarządzanie portfolio z kompleksowym widokiem wszystkich inicjatyw mających, aby ustalać priorytety inwestycji, alokować zasoby i monitorować postępy względem celów strategicznych.
 • Stosować praktyki skalowania Agile w całej firmie, takie jak SAFe i LeSS.

Jira Product Discovery: najlepsze narzędzie do ustalania priorytetów projektów

Jira Product Discovery ułatwia cały proces odkrywania produktów — od pomysłu do dostarczenia. Jira Product Discovery oferuje następujące funkcje:

 • Rejestrowanie i organizowanie pomysłów na produkty, opinii użytkowników i analiz rynku w scentralizowanym repozytorium.
 • Ocenianie i tworzenie rankingów inicjatyw w oparciu o strategiczne dopasowanie, wartość dla klienta i wykonalność.
 • Integracje z innymi produktami Jira pozwalające na tworzenie szczegółowych wymagań dotyczących produktów, historyjek użytkowników i harmonogramów, które jasno określają zakres projektu.

Jira Service Management — najlepsze narzędzie do zarządzania incydentami

Jira Service Management usprawnia procesy rozwiązywania incydentów i dostarczania usług. Dzięki Jira Service Management zespoły mogą:

 • Rejestrować, klasyfikować i rozwiązywać incydenty i wnioski o usługi z różnych kanałów, takich jak poczta e-mail, portale samoobsługowe i integracje czatów.
 • Definiować i egzekwować znormalizowane procesy w celu zapewnienia spójnej i wydajnej obsługi incydentów i wniosków.

Tablice Confluence: najlepsze do przeprowadzania burzy mózgów

Confluence ułatwia opracowywanie dokumentów, udostępnianie wiedzy i zarządzanie nią. Dzięki Confluence zespoły mogą:

 • Wspólnie opracowywać, edytować i omawiać dokumentację projektu, notatki ze spotkań i bazy wiedzy.
 • Tworzyć i łączyć strony Confluence bezpośrednio ze zgłoszeniami Jira.

Jira: najlepsze narzędzie do automatyzacji przepływu pracy

Jira umożliwia automatyzację przepływów pracy projektu i usprawnianie procesów. Dzięki Jirze zespoły mogą:

 • Automatyzować rutynowe zadania, takie jak zmiana statusów zgłoszeń, powiadomienia i zatwierdzania.
 • Stosować integracje z narzędziami i interfejsami API innych firm, aby rozszerzyć funkcjonalność i włączyć je do istniejącego zestawu technologii.

Jira: najlepsze narzędzie do raportowania i analiz

Jira udostępnia wiele gotowych raportów, w tym raporty dotyczące analizy zgłoszeń, prognozowania i zarządzania obciążeniem pracą. Jira pomaga zespołom:

 • uzyskiwać analizy wyników projektu, wykorzystania zasobów i potencjalnych wąskich gardeł;
 • przedstawiać dane projektu w sposób przejrzysty i uporządkowany za pomocą interaktywnych osi czasu, pulpitów i raportów z możliwością dostosowania;
 • identyfikować trendy, przewidywać przyszłe wyniki i podejmować świadome decyzje. Dzięki temu projekty są realizowane zgodnie z planem i dostosowane do celów strategicznych.

Poprawa planowania projektów dzięki Jira

Zrzut ekranu osi czasu

Oprogramowanie do planowania projektów pomaga efektywnie planować i organizować projekty, oraz nimi zarządzać, dzięki czemu zespoły mogą pracować wydajniej i podejmować decyzje w oparciu o dane.

Jira wyróżnia się jako rozwiązanie kompleksowe. Dzięki Jira zespoły mogą dokładnie zrozumieć, nad czym pracują, jakie efekty ich praca przynosi w szerszej perspektywie oraz co będzie dalej. Elastycznie dostosowuj kurs i trzymaj się planu, aby osiągać cele, nawet jeśli zmieniają się wymagania lub priorytety projektu.

Wprowadzenie do Jira

Oprogramowanie do planowania projektów: często zadawane pytania

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie do planowania projektów dla zespołu?

Weź pod uwagę wielkość i złożoność projektów, przepływ pracy zespołu, metodologię (np. Agile czy kaskadowa) oraz specyficzne funkcje, których potrzebujesz. Dla zespołów poszukujących intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika rozwiązania Jira to doskonały wybór jako proste oprogramowanie do planowania projektów.

W jaki sposób oprogramowanie do planowania projektów pomaga w zarządzaniu zasobami?

Oprogramowanie do planowania projektów wspiera efektywne zarządzanie zasobami i planowanie zasobów, pomagając kierownikom projektów przypisywać odpowiednie zasoby do właściwych zadań w oparciu o umiejętności, dostępność i obciążenie pracą.

Czy oprogramowanie do planowania projektów można dostosować do różnych metodologii zarządzania projektami?

Tak. Zespoły Agile korzystają z takich funkcji, jak planowanie sprintu, zarządzanie backlogiem i wykresy spalania. Zespoły stosujące model kaskadowy używają wykresów Gantta, analizy ścieżki krytycznej i narzędzi do alokacji zasobów.