tutorial

Automatyczna eskalacja zaległych zgłoszeń w systemie Jira

Kev Zettler Autor: Kev Zettler
Przeglądaj tematy

W tym przewodniku szczegółowo opisujemy, jak utworzyć nową regułę automatyzacji, która raz dziennie wyszukuje zaległe zgłoszenia, wysyła przypomnienie do zespołu na platformie Slack i dodaje komentarz do zgłoszenia. Potrzebny będzie aktywny projekt Jira.

Krok 1. Tworzenie reguły

Przejdź do przestrzeni Automatyzacja w ustawieniach projektu. Na karcie Reguła kliknij przycisk Utwórz regułę w prawym górnym narożniku ekranu. Na ekranie Nowy wyzwalacz wyszukaj i wybierz wyzwalacz Zaplanowane.

Utworzenie nowego wyzwalacza

Skonfiguruj czynność Zaplanowane, aby wykonywać zapytanie o zgłoszenia ze statusem „zablokowane”, które nie były aktualizowane od ponad pięciu dni. Zostanie w tym celu użyte zapytanie JQL, aby dynamicznie wybierać zbiór zgłoszeń.

Zaktualizowany harmonogram reguły

Krok 2. Dodanie komponentu

Wybierz opcję Dodaj komponent z listy Szczegóły reguły na lewym pasku bocznym. Wyszukaj i wybierz komponent Skomentuj zgłoszenie.

Nowa czynność

Na ekranie Skomentuj zgłoszenie podaj treść komentarza automatycznie stosowanego przez regułę automatyzacji do zgłoszeń, których stan ulegnie zmianie. Komentarz działa jak ciągu szablonu i umożliwia interpolację danych. Łącze „Jak można uzyskać dostęp do danych zgłoszenia w komentarzu?” zawiera przykłady korzystania z systemu szablonów.

Poniższy komentarz jest skonfigurowany do wstawiania wartości reporter.displayName. Możesz dostosować komentarz według własnego uznania. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Skomentuj zgłoszenie

Krok 3. Dodanie czynności wyszukiwania zgłoszeń

Następnie wybierz opcję Nowe działanie i wyszukaj czynność Wyszukaj zgłoszenia.

Nowa czynność

Ta czynność pozwala zagregować zgłoszenia będące wynikiem zapytania na liście dla czynności wsadowych. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć dublowania kolejnych czynności. Skonfiguruj czynność Wyszukaj zgłoszenia tak, aby wykorzystywała to samo zapytanie, co zaplanowany wyzwalacz.

Wyszukiwanie zgłoszeń

Poniżej przedstawiono kolejny przykład dodania komponentu czynności do tej reguły. Na ekranie Nowe działanie wyszukaj i wybierz czynność Wyślij wiadomość Slack.

Tworzenie nowej czynności

Krok 4. Dodawanie wiadomości Slack

Aby włączyć czynność Wyślij wiadomość Slack, będziesz potrzebować adresu URL elementu webhook, który możesz uzyskać od administratora Slack. Dzięki temu możesz zdefiniować wiadomość, kanał lub użytkownika, do którego wiadomość Slack zostanie wysłana. Po skonfigurowaniu czynności Wyślij wiadomość Slack kliknij przycisk Zapisz.

Wysyłanie wiadomości Slack

Reguła jest teraz w pełni skonfigurowana. Po sprawdzeniu obszaru Szczegóły reguły na lewym pasku bocznym powinien on wyglądać następująco:

Szczegóły reguły

Jeśli szczegóły reguły wyglądają podobnie, wprowadź nazwę nowej reguły i kliknij przycisk Włącz. Jest to reguła zaplanowana, więc można wyzwolić ją ręcznie. Kliknij przycisk Uruchom regułę w prawym górnym narożniku strony reguły, aby wykonać regułę.

Szczegóły reguły automatyzacji

Po uruchomieniu reguły przejdź do dziennika audytu, aby przejrzeć wyniki i sprawdzić, czy wykonanie reguły powiodło się. Jeśli w trakcie wykonywania reguły wystąpił błąd, w dzienniku audytu będzie dostępna pomoc dotycząca debugowania.

Aby zapoznać się z innymi przykładami reguł, przejdź do naszej biblioteki szablonów reguł.